Co pół roku Główny Urząd Statystyczny za pomocą internetowej ankiety i z pomocą swoich ankieterów pyta gospodarzy w całej Polsce, jak im się powodzi. Jest to badanie koniunktury w gospodarstwie rolnym. Przed nami kolejna edycja.

Ostatnie z opublikowanych przez GUS wyników pokazywały, że w ocenie rolników zmiany, jakie miały miejsce w pierwszej połowie 2018 roku, jak i bieżąca (czerwiec 2018 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2018 roku zawierała również pytanie o przyszłość, a ta również nie rysowała się zdaniem ankietowych różowo.

Prognozy na II półrocze 2018 roku były pesymistyczne. "Należy podkreślić, że tak negatywnych opinii rolników nie odnotowano od 2015 r.", podawał w październiku GUS.

Pora na kolejne sprawdzenie, jak miewają się polscy rolnicy. Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone od 15 do 31 stycznia 2019 r.

Przeczytaj też: Dopłaty bezpośrednie 2019. Oświadczenie zamiast wniosku zatwierdzone. Kto skorzysta?

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet 15 – 17 stycznia 2019 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego 18 – 31 stycznia 2019 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 15 – 27 stycznia 2019 r., dostępnego na stronie https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 28 – 31 stycznia 2019 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny 10 – 14 stycznia w godzinach 8-15 oraz 15 – 31 stycznia w godzinach 8-18).

________________

Agro Pomorska, odcinek 45, premiera 8.01.2019