Biuro rachunkowe – zaufane miejsce

Artykuł sponsorowany MH biuro rachunkowe

Celem założenia firmy jest prowadzenie działalności gospodarczej i osiąganie zysków. Przedsiębiorstwa nie mogą się obejść bez księgowości. Jednak zatrudnienie profesjonalnego księgowego to spory wydatek, zwłaszcza dla małych, rodzinnych firm. Podatki, ZUS, rozliczenia z dostawcami, klientami, pracownikami, zakup środków do produkcji/towarów składają się codzienne funkcjonowanie każdego przedsiębiorcy. Finanse to obszar, do którego obsługi wymagany jest profesjonalista. Każdy błąd w obliczeniach, zwłaszcza w tych wymaganych przez skarbówkę i ZUS może wiele kosztować przedsiębiorcę. Najlepszym rozwiązaniem dla małych i średnich firm jest powierzenie księgowości fachowcom z biura rachunkowego.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe to najważniejszy partner właścicieli firm. Obszarem zainteresowania takiego biura jest szeroko pojęta księgowość, w skład której wchodzą, takie operacje jak: ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów, prowadzenie ksiąg handlowych, rozliczanie podatków, rozliczenia ZUS i płace. Do obszarów działalności biura rachunkowego rachunkowebiuro.szczecin.pl zalicza się również doradztwo podatkowe dla klientów będących przedsiębiorcami. Z pomocy biura rachunkowego mogą skorzystać klienci nieprowadzący działalności gospodarczej, którzy potrzebują fachowej porady w sprawach związanych z Urzędem Skarbowym, czy innym organem ściągającym podatki, np.: Izbą Celną.

Biuro rachunkowe – najlepsze rozwiązanie

Większość przedsiębiorców -właścicieli małych i średnich firm nie zatrudnia księgowej. Na samodzielne prowadzenie rachunkowości decydują się tylko osoby, które z wykształcenia są księgowymi i mają doświadczenie w tym zakresie. Pozostali wybierają usługi biura księgowego, ponieważ jest to najwygodniejsza opcja i pewność, że księgowość będzie prowadzona profesjonalnie i bez błędów. Stawką jest nie tylko przejrzysta sytuacja finansowa firmy, ale także spokój w relacjach z Urzędem Skarbowym.

Podatki pod kontrolą

Biuro rachunkowe to zdecydowanie najlepsze miejsce do rozliczenia podatków. Klient otrzyma poradę z zakresu prawa podatkowego, uzyska wyjaśnienie wszystkich swoich wątpliwości. Jedną z najpopularniejszych usług biura rachunkowego jest sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych. Profesjonalnie sporządzone dokumenty bez problemu przechodzą sito weryfikacyjne w Urzędzie Skarbowym. Doradca podatkowy pomaga firmom w korzystaniu z funduszy unijnych, wypełnia wszelkie dokumenty z tego zakresu. Doradca podatkowy to ekspert od podatków, który pomaga odnaleźć się w gąszczu niełatwych i zmiennych przepisów podatkowych. Podatnicy muszą samodzielnie rozliczać się z podatków i ponoszą za to odpowiedzialność. Nie muszą być znawcami podatków, czy interesować się ciągłymi zmianami w tej dziedzinie, a ich rozliczenie jest dla nich dużym stresem. Skorzystanie z usług biura rachunkowego to pewność, że podatek będzie prawidłowo rozliczony.

Tajemnica zawodowa

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Sporządzana przez niego dokumentacja jest podpisywana nazwiskiem z podaniem danych identyfikacyjnych (numer wpisu na listę doradców),
co daje gwarancję odpowiedzialności doradcy i najwyższej jakości usługi. Doradca podatkowy przez 5 lat przechowuje kopię sporządzonych dokumentów i w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.

Reprezentowanie w postępowaniu podatkowym

Warto wiedzieć, że do biura rachunkowego rachunkowebiuro.szczecin.pl/doradztwo-podatkowe można się zgłosić w sytuacji, kiedy jest prowadzone przeciwko firmie lub klientowi indywidualnemu postępowanie podatkowe i kontrolne przed organami skarbowymi lub w postępowanie administracyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w powyższych postępowaniach. Zasady powyższego postępowania określone są w ordynacji podatkowej – w dokumencie, o którego istnieniu większość podatników dowiaduje się dopiero w razie kłopotów ze skarbówką. Tylko dobra znajomość tych przepisów pozwala chronić interesy podatnika. Bez pomocy biura rachunkowego, podatnik nie jest w stanie obronić się w postępowaniu skarbowym.

Konsultacje bieżących kwestii finansowych

Biuro rachunkowe to nie tylko usługi prowadzenia księgowości i rozliczania podatków. Przedsiębiorca może uzyskać tutaj poradę z zakresu opłacalności jakiejś inwestycji, zaciągnięcia kredytu, czy postępowania z nierzetelnym partnerem biznesowym. Podstawowym warunkiem współpracy jest dostarczanie właściwie opisanych faktur i dokumentów. Dokumenty muszą być dostarczone w odpowiednim czasie. Terminy urzędowe są nieprzekraczalne – ich niedotrzymanie wiąże się z sankcjami karnymi.

Biuro rachunkowe prowadzi działalność z poszanowaniem zasad etyki zawodowej – wykonuje czynności zawodowe według najlepszej woli, uczciwie, rzetelnie i starannie. Najwyższą wartością jest dobro klienta oraz dbanie o jakość usług. Uczciwość i profesjonalizm to cechy dzięki, którym biura rachunkowe cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym.

Dodaj ogłoszenie