Decyzji o zaciągnięciu kredytu gotówkowego nierozerwalnie towarzyszy pytanie o ostateczny koszt takiego rozwiązania. W końcu na końcową cenę wpływa nie tylko oprocentowanie, ale także prowizje, opłaty dodatkowe, a nawet system spłaty zobowiązania. Podpowiadamy zatem, na które elementy zwrócić szczególną uwagę.

W okresie wzmożonej walki o wyniki, kiedy instytucje pozabankowe coraz mocniej rozpychają się w segmencie niskokwotowych pożyczek, banki szukają przeróżnych sposobów, aby przekonać do siebie niezdecydowanych klientów. Nikogo nie dziwią już slogany typu kredyt gotówkowy za darmo czy oprocentowanie 0%. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w połączeniu mnogością dostępnych ofert powoduje, że wybór najkorzystniejszej propozycji stał się nie lada wyzwaniem. Warto mieć zatem świadomość, co tak naprawdę wpływa na ostateczny koszt kredytu.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Zazwyczaj pierwszym elementem, jaki brany jest pod uwagę podczas wyboru kredytu gotówkowego jest jego oprocentowanie. Stawka komunikowana bywa zawsze w skali roku, a jej wartość nominalna nie może być wyższa niż czterokrotność stopy lombardowej NBP. Aktualnie maksymalne oprocentowanie kredytu gotówkowego nie może przekraczać 10%. Ocena atrakcyjności oferty wyłącznie pod kątem tego parametru jest jednak dużym błędem, gdyż większość kosztów może być przemycona pod postacią dodatkowych prowizji i ubezpieczeń. Tłumaczy to występowanie propozycji „0%”, gdzie głównym źródłem przychodów tytułem udzielonego kredytu jest prowizja.

Warto również zwrócić uwagę na sposób naliczania odsetek od zaciągniętego długu. Kredyt gotówkowy może opierać się o oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania lub zmienne wyrażone jako suma stałej marży banku i podlegającej wahaniom stopy WIBOR. Zakładając marżę banku na poziomie 4,99% powiększoną o aktualną stopę WIBOR 3M (1,72%) otrzymujemy oprocentowanie w wysokości 6,71%. Mechanizm, według którego kredytodawca dokonywać będzie aktualizacji wysokości oprocentowania, powinien być jasno określony w umowie. Wariant naliczania odsetek zależy najczęściej od indywidualnych preferencji kredytobiorcy.

Prowizja ma znaczenie

Prowizja jest doskonałym narzędziem pozwalającym bankom kształtować ostateczny koszt kredytu. Na ten parametr należy zwracać szczególną uwagę, gdyż jego wysokość przyjmuje często wartość dwucyfrową i może być elementem decydującym o opłacalności całego przedsięwzięcia. I tak prowizja w wysokości 12%, płatna jednorazowo, dla kredytu w wysokości 10 000 zł wynosi 1 200 zł. Osoby nie dysponujące odpowiednimi środkami mogą zazwyczaj skorzystać z opcji dopisania prowizji do kwoty zobowiązania i jej spłaty z kolejnymi ratami kredytu. Rozwiązanie to jednak zwiększa całkowity koszt kredytu.

Ubezpieczenie kredytu

Minęły czasy obowiązkowych ubezpieczeń kredytu gotówkowego, pełniących często rolę generatora dodatkowych przychodów dla banku. Oznacza to, że polisy sprzedawane z kredytem mają aktualnie dobrowolny charakter. To od wnioskodawcy zależy, czy chce zapewnić sobie rozszerzoną ochronę, godząc się przy tym na dodatkowe opłaty. Najbardziej popularne na rynku opcje to ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałego inwalidztwa, utraty lub czasowej niezdolności do pracy oraz ciężkiej choroby. Zdarza się, że wykupienie polisy nagradzanie jest obniżeniem prowizji lub oprocentowania. W takim wypadku warto porównać koszty kredytu na standardowych warunkach z kosztami, jakie generuje wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Może bowiem okazać się, że „promocyjna oferta” jest tylko pozornie najlepszym wyborem.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

W świetle ustawy o kredycie konsumenckim banki zobowiązane zostały do każdorazowego przekazywania klientom informacji o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO). Ten procentowo wyrażony wskaźnik, w odróżnieniu od oprocentowania nominalnego, uwzględnia większość opłat związanych z udzieleniem finansowania, tj. dodatkowych prowizji czy kosztów związanych z ubezpieczeniem kredytu. RRSO odzwierciedla również zmianę wartości pieniądza w czasie. Pozwala to na szybsze i wygodniejsze porównywanie ofert. Należy jednak pamiętać, aby zestawiane kredyty charakteryzowały się taką samą kwotą, okresem i sposobem pobierania prowizji.  Analizę ofert pod kątem RRSO warto uzupełnić, wyrażonym kwotowo, całkowitym kosztem kredytu.

Raty równe i malejące

Na wstępie zwracaliśmy uwagę, że na ostateczny koszt kredytu gotówkowego może wpływać także system jego spłaty. Postaramy się to udowodnić. Zdarza się, że osoba wnioskująca o kredyt staje przed wyborem rat równych lub malejących. Te pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, są stałe w całym okresie finansowania. Na początku większość takiej raty stanowią odsetki, ale z biegiem czasu proporcja ta zmienia się na rzecz kapitału. Z kolei w ratach malejących ich część kapitałowa jest niezmienna. W początkowej fazie spłaty raty równe są niższe od malejących, jednak w ogólnym rozrachunku to ta druga opcja jest tańsza dla kredytobiorcy.

Oceńmy zatem całkowity koszt kredytu gotówkowego w wysokości 10 000 zł zaciągniętego na okres 3 lat przy oprocentowaniu nominalnym na poziomie 9%. W systemie rat równych kwota miesięcznego obciążenia oscylować będzie w granicach 318 zł, co przełoży się na kwotę do spłaty w wysokości  11 448 zł. Wybór rat malejących skutkować będą koniecznością zwrotu 11 388 zł. Różnica  wynikająca z przyjętego systemu spłaty wynosi zatem 60 zł. Dysproporcja będzie się jednak pogłębiać wraz ze wzrostem kwoty i okresu finansowania.

Sztuka najlepszego wyboru

Zestawienie interesujących, na pierwszy rzut oka, ofert, a następnie analiza ich kluczowych parametrów może przyprawić o tęgi ból głowy. Na szczęście w sieci co rusz pojawiają się narzędzia wspierające proces wyboru odpowiedniej opcji. W kalkulatorze kredytowym na finanse.rankomat.pl wygenerować można zestawnie najlepszych na rynku ofert, a następnie sorotwać je pod kątem całkowitej kwoty do spłaty, prowizji, RRSO czy wysokości raty. A wszystko to zupełnie bezpłatnie i bez konieczności wychodzenia z domu.