Głosowanie zakończone
Plebiscyt: Mistrzowie Agro 2024

Wybieramy Liderkę/Lidera Społeczności Roku


Z ogromną radością przyjmuję nominację do tytułu Liderki Społeczności Roku w ramach akcji Mistrzowie Agro 2024.Jestem inicjatorką i założycielką Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Bojszowie, które w marcu ubiegłego roku przekształciło się w Koło Gospodyń Wiejskich „BOJSZOWIANKI”, gdzie pełnię funkcję Przewodniczącej Zarządu.Naszym celem jest nie tylko rozpowszechnianie kultury śląskiej, ale także podtrzymywanie zwyczajów i tradycji regionalnych, a przede wszystkim pielęgnowanie śląskiej godki. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudzińcu organizujemy cotygodniowe warsztaty rękodzielnicze w siedzibie świetlicy wiejskiej.Nasze spotkania tworzą okazję dla mieszkańców Bojszowa i okolic do przyjemnego spędzenia wolnego czasu, a także pozwalają rozwijać i doskonalić własne umiejętności, zdolności i potrzeby. Arcydzieła, które powstają dzięki zaangażowaniu naszych członkiń, prezentowane są podczas kiermaszów, pikników i dożynek.Przez czternaście lat organizowaliśmy spotkania z mieszkańcami sołectwa z okazji „Dnia Kobiet”; „Dnia Matki”; „Spotkania opłatkowe” oraz „Wspólne Kolędowanie z Chórem Katedry Gliwickiej". Dwukrotnie wspólnie z Radą Sołecką byliśmy organizatorami pikników rodzinnych na terenie boiska sportowego w Bojszowie.
Jestem autorką czterech scenariuszy scenek kabaretowych, napisanych w gwarze śląskiej: „Szkubki”, „Zolytne godki po ćmoku”, „Byzuch u Dochtora” oraz „Wywiadowka”. Scenki były wystawione podczas dożynek sołeckich oraz w trakcie udziału w Konkursie gwary śląskiej w Wielowsi, a także przed widownią w Knurowie-Szczygłowicach podczas II i III Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach.Jestem również pomysłodawczynią projektu społecznego – 30-minutowego materiału filmowego o Bojszowie, opartego na relacjach świadków, zatytułowanego „MOJA RODZINA, MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Ten film powstał z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Bojszowie, przy współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Bojszowie i objęty został patronatem przez Wójta Gminy Rudziniec. Zachęcam do obejrzenia projekcji na kanale YouTube KGW Bojszowianki: https://www.youtube.com/watch?v=6boZKrLj-78Z ogromną radością dzielę się z Państwem moim zaangażowaniem w próby i występy Chóru Katedralnego przy Kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Gliwicach przez ostatnie siedemnastu lat. To nie tylko śpiew, ale także bliskość z innymi, wspólnie przeżywane liczne próby i koncerty, które tworzą poczucie wspólnoty.Praca społeczna stanowi dla mnie ogromne wyzwanie, ale przede wszystkim źródło ogromnej satysfakcji. Wykonując zadania na rzecz naszej małej społeczności, zdaję sobie sprawę, że samotnie nie osiągnęłabym tak wiele. To efekt wspólnej pracy zaangażowanych Członków Stowarzyszenia, obecnie koła, oraz wsparcia lokalnych władz.Chciałabym serdecznie podziękować Zarządowi i Członkom KGW w Bojszowie, Pani Sołtys, Radzie Sołeckiej Bojszowa, Władzom Gminy Rudziniec, Panu Radnemu, Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu, OSP Bojszów i KS Orły Bojszów za dotychczasową współpracę. To dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu możemy razem tworzyć coś pięknego dla naszej społeczności.
____________


UWAGA! Ważna informacja dla osób

nominowanych do nagrody:

warto zadbać o swoją prezentację

w plebiscycie - można dodać zdjęcia

i opis lub zaktualizować dane


KLIKNIJ i EDYTUJ prezentację

____________


Czytaj więcej o plebiscycie

na www.dziennikzachodni.pl/agro