Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt z demobilu oraz inne artykuły wykorzystywane dotąd przez siły zbrojne. AMW ogłasza w tym celu przetargi, aoddziały AMW prowadzą również sprzedaż pozaprzetargową. WP pozbywa się w ten sposób nie tylko przestarzałego czy wycofanego ze stanu sprzętu wojskowego, ale też przedmiotów o charakterze cywilnym, które dotąd służyły wojskowym. W ofercie zdarzają się prawdziwe gratki i to nie tylko dla miłośników militariów i wojskowej mody. Ceny tez bywają bardzo atrakcyjne, warto więc zapoznac się z oferta AMW.

W ofercie AMW znajdziemy różnego rodzaju urządzenia, przyrządy, odzież, galanterię, obuwie i wiele innych artykułów.

Zobacz ofertę AMW w Bydgoszczy:

Zobacz galerię

Agencja Mienia Wojskowego posiada w swoim zasobie szeroki asortyment rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych (w tym stanowiących odpady), niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Policja, Straż Graniczna), przejmowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2308) - czytamy na [stronie Agencji Mienia Wojskowego].

Sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych prowadzona jest przez Oddziały Regionalne Agencji Mienia Wojskowego i odbywa się w trybie przetargowym - według reguł określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r.

w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) oraz poprzetargowym i bezprzetargowym.

Odbiór zakupionych rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych następuje w terminie określanym każdorazowo przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego, po dokonaniu pełnej zapłaty, powiększonej o podatek VAT w wysokości ustawowo określonej dla danego rodzaju sprzętu (artykułu/odpadu).

W odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Czy trzeba płacić opłaty za użytkowanie wieczyste?

Polacy są przeciwko zmianie czasu

Zobacz ofertę AMW w Bydgoszczy:

Zobacz galerię

Agencja Mienia Wojskowego posiada w swoim zasobie szeroki asortyment rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych (w tym stanowiących odpady), niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Policja, Straż Graniczna), przejmowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2308) - czytamy na [stronie Agencji Mienia Wojskowego].

Sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych prowadzona jest przez Oddziały Regionalne Agencji Mienia Wojskowego i odbywa się w trybie przetargowym - według reguł określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) oraz poprzetargowym i bezprzetargowym.

Odbiór zakupionych rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych następuje w terminie określanym każdorazowo przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego, po dokonaniu pełnej zapłaty, powiększonej o podatek VAT w wysokości ustawowo określonej dla danego rodzaju sprzętu (artykułu/odpadu).

W odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Czy trzeba płacić opłaty za użytkowanie wieczyste?

Polacy są przeciwko zmianie czasu