Czeka cię nędzna emerytura. Nie wierzysz? ZUS o to zadba, a Ty zadbaj o PPK

Materiał informacyjnyZaktualizowano 
„Nędzna emerytura”, „głodowa”, „kilkugroszowe emerytalne świadczenia” – głoszą najnowsze nagłówki w gazetach po tym, jak ZUS wysłał 20 mln listów z informacją na temat stanu kont i hipotetycznej emerytury. To doskonały moment na to, aby zdać sobie sprawę, że nie czeka nas godna emerytura.

Temat emerytury jest wszechobecny, zwłaszcza w okresie przedwyborczym. Z jednej strony dowiadujemy się, że emerytury z ZUS są sporo zaniżone i poza oczekiwaniami Polaków, z drugiej – media ciągle podają, na jakie przywileje emerytalne mogą liczyć służby mundurowe. W czerwcu ZUS podał do publicznej wiadomości, że zrewaloryzował stan kont w rekordowej wysokości i przybyło ponad 200 mld złotych! Liczba jest imponująca, ale należy zdać sobie sprawę, że jest to tylko zapis w księgach, ponieważ składki wydawane są na bieżąco i jest to właściwie tylko deklaracja ZUS, że kiedyś wypłaci nam świadczenie. Gdzie zatem znajdują się realne pieniądze? Raczej w OFE, a później – w PPK.

Dostaniesz jedną trzecią dotychczasowej wypłaty

Nie brakuje również opinii ekspertów, według których za 20-30 lat obecny poziom zabezpieczenia emerytalnego gwałtownie spadnie. W takim przypadku nie mówimy o zachęcaniu Polaków do oszczędzania do emerytury, mówimy raczej o takiej konieczności.

Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny i prezes Fundacji Przyjazny Kraj, na łamach „Dziennika” przekonuje, że Polacy powinni zwrócić uwagę na katastrofalnie niską stopę zastąpienia. Jest to przewidywana relacja wysokości emerytury do ostatniej pensji – świadomość tej relacji powinna być wystarczającym bodźcem, aby zacząć dodatkowo oszczędzać na starość w PPK.

Otóż stopa zastąpienia oscyluje z grubsza wokół 30–35 proc., czyli umownie, przechodząc na emeryturę, możemy liczyć z grubsza na dożywotnie świadczenie w jednej trzeciej wysokości. I to jest najważniejsza informacja, która powinna się przebić do świadomości Polaków, bo inaczej na emeryturze będą klepać biedę – przekonuje Tomasz Prusek.

Nie wierzysz w emeryturę z ZUS? Inni też!

Sondaże wskazują, że Polacy jak najbardziej mają świadomość, że czeka ich niska emerytura z ZUS. Wiedzą jednocześnie, że sami muszą zadbać o pieniądze, aby na jesień życia nie martwić się nawet o zaspokajanie podstawowych potrzeb. Co najważniejsze, świadomość ta rośnie! Potwierdzają to badania Deutsche Banku przeprowadzone w latach 2015-2016, które wykazały, że odsetek osób odkładających pieniądze w tym celu wzrósł z 5,7 do 12,5 proc.

Inne badanie przeprowadzone w 2015 roku przez NN Investment Partners jest już mniej obiecujące – 95 proc. Polaków nie myśli o odkładaniu na przyszłą emeryturę, jako główny powód podając zbyt niskie zarobki (48 proc.) oraz zbyt wysokie wydatki bieżące (47 proc.), z czego 32 proc. wpłaca tylko na ZUS lub OFE.

Nie zmienia to jednak faktu, że co roku ilość zgromadzonych środków na funduszach się zwiększa, a to oznacza już samo to, że Polacy są zainteresowani inną formą oszczędzania. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku OFE liczyły około 17 milionów kont, na których zgromadzono ponad 140 mld złotych. Komisja Nadzoru Finansowego na koniec zeszłego roku opublikowała raport mówiący o tym, że konta IKE posiadało prawie milion osób (5,8 proc. osób pracujących), które zgromadziły tam 8,7 mld zł. Do tego dochodzi 730 tys. kont IKZE z 2,3 mld zł.

Aktualne statystyki są bardziej obiecujące – wartość samych aktywów funduszy inwestycyjnych na koniec maja wyniosła 255,7 mld złotych.

– Dyskusja na temat emerytur toczy się w Polsce od lat i z czasem do coraz większej liczby osób dociera, że system emerytalny może nie zagwarantować im komfortowego poziomu życia na emeryturze. Odbija się to w statystykach pokazujących coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami z trzeciego filaru. Warto zauważyć, że prym w otwieraniu nowych kont wiodą TFI, wyraźnie wybijając się ponad inne instytucje – komentuje Mateusz Szyłko, ekspert ds. programów emerytalnych Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dla serwisu Inwestycje.pl, komentując liczby powstających Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Z drugiej strony w braku ufności do ZUS nie pomagają prace rządu. Tak na przykład rząd przyjął projekt budżetu na 2019 rok, dzięki któremu sami jesteśmy w stanie wyliczyć podwyżki emerytur. Emerytury i renty są waloryzowane co roku, jednak w przypadku tego roku mówimy o dość sporych i odczuwalnych podwyżkach. Wskaźnikiem waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. jest wartość 103,26 proc. Dla przeciętnego emeryta oznacza to, że wartość emerytury wzrośnie o 3,26 proc. W praktyce jednak najniższa emerytura z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 26,55 zł netto. Wydaje się mało, ale eksperci przekonują, że jest to jedna z najwyższych podwyżek od lat, a dochody budżetu państwa w 2019 roku mają wynieść 386,9 mld zł, co oznacza, że na waloryzację emerytur przeznaczone zostanie 1,8 proc. budżetu.

Sytuacji nie polepszyła również „Emerytura Plus”, czyli projekt, na którym skorzystało ponad 9 mln Polaków. Tak zwana 13. emerytura wynosiła 1100 zł brutto, co do ręki dało 888 zł wypłacane ekstra w maju. Tomasz Prusek nazywa projekt „fajerwerkami”, które mają być dowodem, że finanse publiczne i system emerytalny mają się świetnie. A wcale tak nie jest, o czym świadczy katastrofalna różnica w stopie zastąpienia – dla naszych rodziców wynosi ok. 50-60 proc., gdy dla pracującego pokolenia szacowana jest na poziom 20–25 pkt proc.

Pracowniczy Plan Kapitałowy – co to takiego?

Przez likwidację OFE emeryci będą musieli założyć konta w wybranym Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, na które będą mogli przelewać własne oszczędności. Musimy jednak zaznaczyć, że PPK nie są tożsame z OFE – to dobrowolny program oszczędnościowy, dzięki któremu oszczędzamy dzięki dopłatom pracodawcy i państwa. Wprawdzie każdy pracownik do 55. roku życia będzie zapisany automatycznie do PPK, ale będzie mógł z tego zrezygnować, składając odpowiednią deklarację, a także wrócić do programu w dowolnym momencie.

Samo oszczędzanie w ramach PPK powinno odbywać się bez żadnych obaw – wszystkie zgromadzone środki zawsze pozostaną prywatne i nie zostaną przejęte przez państwo ani nikogo innego, chyba że na drodze spadku.
Warto pamiętać, że PPK różni się od PPE. Otóż Pracowniczy Program Emerytalny jest alternatywą dla obligatoryjnych Pracowniczych Planów Kapitałowych, ale celem obu programów jest systematyczne i długofalowe odkładanie na emeryturę. Fundamentalne różnice między PPK a PPE dobrze wyjaśnia poradnik przygotowany przez Esaliens z infografiką przedstawiającą obecny stan prawny i korzyści, jakie daje Pracowniczy Plan Kapitałowy: https://www.esaliens.pl/pl/mojaemerytura/blog/porownanie-ppk-ppe.

Skąd wezmą się pieniądze na rachunku PPK?

Środki na rachunek PPK będą płynąć z trzech źródeł. Pierwszym jest wpłata od pracodawcy o wartości 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Pracodawca będzie mógł dokonywać wpłat dodatkowych w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia. Drugim źródłem jest wpłata pracownika, która wynosi 2 proc. Warto zaznaczyć, że osoby najmniej zarabiające będą mogły mieć niższą składkę (od 0,5 do 2 proc.) pod warunkiem, że ich miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł będzie równe lub niższe niż 2700 zł w 2019 roku (120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku). W efekcie na PPK dla pracownika oznacza to comiesięczny wpływ od 3,5 do 8 proc. wynagrodzenia. Ostatnim źródłem zasilania konta jest pomoc od Skarbu Państwa. Każda osoba, która przystąpi do programu i przez pełne trzy miesiące dokona wymaganych wpłat, otrzyma kwotę powitalną w wysokości 250 złotych. Następnie, co roku, dopłatę w wysokości 240 złotych. Ile ostatecznie rząd dołoży do PPK? Szacuje się, że w ciągu 10 lat będzie to od 35 do 40 mld złotych.

Każdy uczestnik PPK będzie mógł wypłacić środki po ukończeniu 60. roku życia. Przy czym wypłata nie będzie jednorazowa, tylko w ratach: 25 proc. środków otrzymamy jednorazowo, resztę w postaci comiesięcznych rat przez okres 10 lat, o ile nie zdecydujemy się na inny sposób wypłaty.

Jeśli mowa o wysokości oszczędności, wszystko zależy od aktualnego wynagrodzenia pracownika oraz potencjalnego zwrotu z zainwestowanego kapitału. Zakładając, że roczna stopa zwrotu wyniesie 5,5 proc, pracownik zarabia stale średnią krajową (4500 zł brutto) i rozpoczyna oszczędzenie w PPK w wieku 25 lat, to po 60. roku życia może liczyć na comiesięczną dodatkową wypłatę w wysokości nawet 1500 złotych. Otrzyma również jednorazowy zastrzyk finansowy w wysokości ponad 40 tysięcy złotych.

PPK gwarancją godniejszej emerytury

Nie należy się oszukiwać – PPK nie pozwolą nam uzyskać 100 proc. obecnego wynagrodzenia, może pomogą dojść do granicy około 50 procent. To wciąż lepiej niż marne 30 proc. z ZUS. Miejmy świadomość, że ludzie żyją coraz dłużej, ale nie oznacza to, że standardy życia się zmieniają: wciąż potrzebne są środki na utrzymanie, leczenie czy opiekę. Kapitał zgromadzony w ramach PPK będzie można wykorzystać np. w razie choroby lub jako wkład mieszkaniowy.

Szczegółowy opis, jak oszczędza się w ramach PPK, znajdziesz na stronie: https://www.esaliens.pl/pl/emerytura/oferta-dla-firm/pracownicze-plany-kapitalowe.

PPK dla pracownika jest dodatkowym sposobem na oszczędzenie pieniędzy na emeryturę. Raczej jednak powinniśmy napisać, że jest koniecznością. Z ZUS możemy liczyć tylko na 30-50 proc. ostatniego wynagrodzenia, a to może okazać się zdecydowanie za mało, aby mówić o godnej emeryturze. Możemy zmienić naszą przyszłość, przystępując do trzeciego filaru i oszczędzać w ramach PPE bądź PPK – przyszłość jest w naszych rękach!

Źródła:

  • https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/25370/aktywa-funduszy-inwestycyjnych-%28maj-2019%29.html
  • https://generacjasmart.pl/2018/09/19/ike-ikze/
  • http://inwestycje.pl/emerytury/IKE-i-IKZE-coraz-popularniejsze;318785;0.html
  • https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/emerytury-mezczyzn-i-kobiet-kalkulator,204,0,2410700.html
  • https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/602659,zus-ppk-ofe-emerytury-oszczednosci.html
  • https://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe/744155,Na-czym-polega-pracowniczy-program-emerytalny-PPE.html
  • -https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/wysokosc-emerytur-w-polsce-dane-zus,955957.html

polecane: 60 Sekund biznesu: Ekonomia współdzielenia coraz popularniejsza.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3