Dlaczego instalacja fotowoltaiczna jest dobrą lokatą kapitału? Jak oszczędzać dzięki fotowoltaice?

Materiał informacyjny Eco-Team
Udostępnij:
Fotowoltaika jest obecnie jednym z najłatwiejszych sposobów na pozyskanie energii elektrycznej z OZE (odnawialnych źródeł energii). Powinna być jednak postrzegana nie tylko jako sposób na darmowy i ekologiczny prąd, ale również jako lokata kapitału. Dlaczego?

Ostatni rok przyniósł podwyżki prądu na poziomie około 9,5 proc., przy czym specjaliści prognozują dalsze wzrosty. Podobnie rosnąć będzie inflacja, wpływając tym samym na spadek wartości pieniądza. W tym kontekście instalacja fotowoltaiczna to doskonała inwestycja. Sprawdź, jak i ile możesz zaoszczędzić dzięki montażowi ogniw na dachu swojego domu lub w ogrodzie!

Energia z OZE – dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę?

Za inwestycją w instalację fotowoltaiczną przemawia wiele argumentów, wśród których najczęściej wymienia się oszczędności ekonomiczne oraz ochronę środowiska naturalnego. Tymczasem panele fotowoltaiczne niosą ze sobą również inne korzyści. Nowoczesna instalacja obniża radykalnie koszty eksploatacji budynku i realnie wpływa na wzrost wartości nieruchomości. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Częściowo pozwala uniknąć również ryzyka finansowego związanego ze zmianami w prawodawstwie i stanowi dobrą lokatę kapitału, co podkreśla Jerzy Pałuszka, Prezes Eco-Team:

Większość osób myśląc o fotowoltaice, bierze pod uwagę jedynie jej wartość w kontekście obniżenia rachunków za prąd i dbania o środowisko naturalne. Tymczasem jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt – fotowoltaika jest świetną inwestycją i stanowi jedną z lepszych lokat kapitału, szczególnie w czasach gwałtownych wzrostów cen energii elektrycznej i niskooprocentowanych lokat bankowych.

Niezależność energetyczna dzięki fotowoltaice

Instalacja fotowoltaiczna jest zatem nie tylko sposobem na obniżenie bieżących kosztów energii elektrycznej, ale również na uniezależnienie się od rosnących cen prądu. Warto podkreślić, że zwiększenie wydatków to jednoczesne zmniejszenie własnych zasobów finansowych, a więc pomniejszenie kapitału. Montaż paneli fotowoltaicznych może nas przed tym ochronić.

Dlaczego energia elektryczna będzie coraz droższa?

Kolejne wzrosty cen prądu są w zasadzie nie do uniknięcia, choćby ze względu na konieczność wywiązania się z rosnącego corocznie obowiązku przedłożenia przez wytwórców energii elektrycznej tzw. białych certyfikatów związanych z emisją CO2. Niski udział OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej w Polsce sprawia, że elektrownie kupują coraz więcej białych certyfikatów, tym samym przyczyniając się do wzrostu cen prądu. A jest to jedynie jeden z czynników, który wpływa na zwiększenie rachunku za energię.

Kim jest prosument? Jak działa system opustów

Fotowoltaika pozwala zapobiegać podwyżkom cen energii, dzięki systemowi prosumenckiemu. W Polsce mikroinstalacje (instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 50 kW), które produkują energię elektryczną na potrzeby odbiorcy końcowego, przynoszą spore korzyści ekonomiczne.

Właściciel takiej mikroinstalacji w pierwszej kolejności zaspokaja własne zapotrzebowanie na energię elektryczną, nadwyżki oddając do sieci elektroenergetycznej. Ilość wprowadzonych do sieci kWh jest odnotowywana przez licznik energii.

Dzięki opustom właściciel mikroinstalacji uprawniony jest jednocześnie do pobrania z sieci 70% lub 80% (w zależności od mocy zainstalowanej) energii oddanej, bez względu na jej bieżącą cenę. W okresie nadprodukcji mikroinstalacja oddaje nadwyżki prądu do sieci, a w przypadku braku produkcji – odbiorca końcowy pobiera energię elektryczną z sieci na preferencyjnych warunkach.

Odpowiednio zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna może pokryć do 100 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną dla domu lub firmy, pozwalając tym samym na uniezależnienie się od cen prądu.

Ceny paliw a fotowoltaika

Ceny dóbr zależą w większym lub mniejszym stopniu od cen energii elektrycznej. Dzieje się tak dlatego, że koszt prądu zawiera się obecnie w niemal każdym towarze i usłudze. Kiedy drożeje prąd, drożeją też paliwa, a więc transport i ogrzewanie.
Decydując się na zakup samochodu elektrycznego i własną stację ładującą zasilaną z instalacji fotowoltaicznej, uniezależniamy się od cen ropy czy gazu. Z kolei inwestując dodatkowo w pompę ciepła, zasilając ją z własnych paneli, zyskujemy praktycznie darmowe ciepło w domu i firmie.

Dlaczego instalacja fotowoltaiczna jest dobrą lokatą kapitału?

Niezależność energetyczna jest istotna, ale warto podkreślić raz jeszcze, że fotowoltaika to również doskonały sposób na bezpieczne ulokowanie kapitału i ochronę własnych pieniędzy przed rosnącą inflacją.

Fotowoltaika jako alternatywa dla lokaty

Montaż instalacji fotowoltaicznej warto potraktować jako inwestycję, która będzie alternatywą dla lokat bankowych. Lokaty są bardzo nisko oprocentowane, co, zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, nie zmieni się w perspektywie najbliższych kilku lat. Nawet jeśli Rada Polityki Pieniężnej podniesie rekordowo niskie obecnie stopy procentowe, banki nie będą skłonne do podniesienia oprocentowania lokat.

Ostatnie lata były dość trudne dla sektora bankowego w Polsce, nie tylko ze względu na wpływ pandemii. Negatywny wpływ na kondycję banków miało również trzykrotne w samym tylko 2020 r. obniżenie stóp referencyjnych, a także znaczny wzrost liczby spraw sądowych związanych z zabezpieczonymi hipotecznie walutowymi kredytami mieszkaniowymi.

Montaż paneli fotowoltaicznych – uniezależnienie od rosnącej inflacji

Zgodnie z danymi GUS inflacja w 2020 r. wyniosła aż 5,5 proc., stając się najwyższym wskaźnikiem od połowy 2001 r. Niestety, dalsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wyraźnie pokazują tendencję wzrostową. Według ekspertów inflacja niesiona falą pocovidowych odłożonych w czasie zakupów nie będzie malała. Wręcz przeciwnie, niemal na pewno wzrośnie, wpływając tym samym na spadek wartości pieniądza i jednoczesny wzrost cen towarów i usług.

W tym kontekście inwestycja w fotowoltaikę to dobry sposób na ochronę swoich oszczędności przed inflacją.

Niskie ryzyko inwestycyjne fotowoltaiki

Dla osób z małą skłonnością do ryzyka inwestycyjnego fotowoltaika jest dobrym sposobem lokowania kapitału. Zapewnia zwrot z inwestycji w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej, a przy tym stanowić może punkt wyjścia do dalszych inwestycji i oszczędności opartych na zielonej energii – wspomnianego już samochodu elektrycznego, pompy ciepła, a nawet domu pasywnego.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla osób prywatnych

Przedstawiając fotowoltaikę w kontekście lokowania kapitału, nie sposób pominąć istotnej kwestii, jaką jest dofinansowanie fotowoltaiki. Obecnie osoby fizyczne mogą skorzystać z co najmniej trzech form wsparcia finansowego udzielanego przez państwo:

  • programu Mój Prąd – dofinansowanie 50 proc. wartości inwestycji, nie więcej niż 3000 zł;
  • programu Czyste Powietrze – program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji;
  • ulgi termomodernizacyjnej – odliczenie od dochodu do 53 tys. zł na jednego współwłaściciela lokalu lub budynku.

Poza dofinansowaniem i ulgą termomodernizacyjną można liczyć na wsparcie finansowe z urzędów miast i gmin. Programy uruchamiane są okresowo i nie obejmują wszystkich rodzajów oraz lokalizacji inwestycji.
Jak zauważa Piotr Łopaciuch, doradca ds. OZE w Eco-Team:

Korzystając z dostępnych form dofinansowań i dotacji w postaci programów Mój Prąd, Czyste Powietrze lub ulgi termomodernizacyjnej czas zwrotu kosztów poniesionych na montaż instalacji wynosi około 4-7. Biorąc pod uwagę, że okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wynosi minimum 25 lat, to inwestycja bezdyskusyjnie jest opłacalna.

Ile można zaoszczędzić dzięki panelom fotowoltaicznym? Podsumowanie

Korzyści finansowe z lokaty kapitału w formie instalacji fotowoltaicznej są bezsprzeczne. Oczywiście konkretne kwoty zależą od wielu czynników indywidualnych, m.in. od:

  • mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej;
  • ilości pobranej energii elektrycznej;
  • uzyskania dofinansowania;
  • kwot odliczonych od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Inną, istotną grupę uwarunkowań wpływających na szybkość oraz wysokość zwrotu z inwestycji stanowią czynniki obiektywne, dotykające każdego inwestora, takie jak choćby poziom cen energii elektrycznej czy stopa inflacji. Ostateczny zysk stanowi wypadkową wszystkich tych elementów. Niemniej jednak, za każdym razem warto przeanalizować wszystkie możliwości w kontekście potencjalnego zysku. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach na samodzielną analizę, zawsze może skorzystać na przykład z pomocy doradców Eco-Team, którzy nie tylko wykonają audyt nieruchomości pod kątem możliwości skorzystania z dobrodziejstw odnawialnych źródeł energii i profesjonalnego zaprojektowania instalacji, ale też pomogą w pozyskaniu finansowania na inwestycję i czerpaniu z niej jak największych korzyści. Tym bardziej że nasze decyzje nie będą dotyczyły tylko nas, ale także kolejnych pokoleń.