Stało się. W piątek Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała do Spółki Restrukturyzacji Kopalń - kopalnię Krupiński z Suszca. Decyzja w tej sprawie była jednym z warunków porozumienia z bankami, które zgodziły się na restrukturyzację zadłużenia spółki. Sprawa Krupińskiego od miesięcy budziła emocje. Sierpień 80 poinformował, że zwróci się do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie czy nie doszło w związku z tym do niegospodarności w zarządzaniu majątkiem narodowym.

Dzisiaj, 31 marca, Jastrzębska Spółka Węglowa nieodpłatnie przekazała KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Wraz z kopalnią do SRK przeszło 1148 pracowników JSW.

- To była niezwykle trudna decyzja, ale utrzymanie tej kopalni do 2021 r. kosztowałoby spółkę od 300 do 520 mln zł - mówi Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej o przekazaniu kopalni Krupiński z Suszca do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

W piątek została podpisana umowa w tej sprawie.

Przypomnijmy, że przekazanie kopalni z Suszca do SRK od miesięcy budzi emocje. Władze JSW oraz resort energii wielokrotnie podkreślali, że był to jeden z warunków porozumienia z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia spółki. Opiewa ono na kwotę ok. 1,3 mld zł. Zwracano również uwagę, że kopalnia ta w ciągu ostatnich 10 lat przyniosła ponad miliard złotych strat. Z kolei przeciwnicy likwidacji Krupińskiego podkreślali, że kopalnia ta posiada bogate złoża węgla koksującego i postulowali, aby zmienić jej profil wydobywczy. Ale koszt inwestycji związanych z dotarciem do nich szacowano nawet na 300 mln zł.

CZYTAJCIE TEŻ:
Fuzja KHW z PGG i koniec kopalni Krupiński

- Ryzykowne złoża i duży deficyt są głównymi powodami przekazania „Krupińskiego” do SRK. Naszym priorytetem jest stabilny rozwój całej JSW, musimy skoncentrować się na kopalniach, które mają dobre rokowania na przyszłość, ale potrzebują dokapitalizowania. Staraliśmy się, by proces przekazywania przebiegał w sposób najbardziej bezbolesny dla załogi. Najważniejsze, że nikt nie stracił pracy - dodaje Daniel Ozon.

W związku z przekazaniem Krupińskiego, do SRK przeszło ponad 1,1 tys. dotychczasowych pracowników JSW. Znakomita większość z nich chce skorzystać z pakietów osłonowych: 800 osób z urlopu górniczego, 94 z urlopu dla pracowników zakładu przeróbki węgla, a 226 z jednorazowej odprawy pieniężnej. Natomiast ok. 1,8 tys. pracowników Krupińskiego zostało przeniesionych do innych kopalniach JSW.

- Ważny punkt umowy (z SRK - przyp. red.) przewiduje, że w pierwszych 6-9 miesiącach, zespół ok. 220 specjalnie delegowanych pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie prowadzić w kopalni prace polegające na odzyskaniu maszyn i urządzeń nadających się do wykorzystania w innych zakładach JSW S.A. Będą to obudowy zmechanizowane, przenośniki, stacje transformatorowe itp. - poinformował Witold Jajszczok, rzecznik prasowy SRK.

Mimo że Krupiński formalnie trafił już do SRK, dla niektórych bój o tę kopalnię nie został zakończony. Patryk Kosela, rzecznik prasowy WZZ Sierpień 80 zapowiedział, że związek zwróci się do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie czy w przypadku likwidacji tej kopalni nie doszło do niegospodarności w zarządzaniu majątkiem narodowym.

CZYTAJ TAKŻE: Jest zgoda rady nadzorczej KHW na połączenie z PGG

- Zdaniem WZZ „Sierpień 80”, dotychczasowy sposób zarządzania KWK „Krupiński” przez Jastrzębską Spółkę Węglową i niewłaściwy nadzór właścicielski, skutkują niezrozumiałą decyzją o zaprzestaniu funkcjonowania tego ruchu zakładu górniczego. W efekcie doszło do porzucenia złoża sięgające 48 milionów ton najwyższej jakości węgla koksowego o wartości ponad 40 mld złotych. Przy wydobyciu szacowanym na 2 mln ton rocznie dawało to perspektywy na dalsze 24 lata wydobycia. Kopalnia ta posiada także złoża węgla energetycznego i półkoksowego oraz bogate pokłady metanu, do eksploatacji którego „Krupiński” został uprzednio przygotowany - czytamy w przesłanym oświadczeniu.

- Uważamy ponadto, że tożsame kontrole powinny zostać przeprowadzone także w innych spółkach węglowych - poinformował Kosela.

CZYTAJCIE DALEJ NA NASTĘPNEJ STRONIE