Posłowie PiS chcą, by organizacje społeczne mogły bez pozwolenia wchodzić na teren posesji w celu skontrolowania dobrostanu znajdujących się tam zwierząt - informuje agronews.com.pl. Chodzi o treść autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

Obrońcy zwierząt będą mogły swobodnie działać

Autopoprawka do projektu zmian została wniesiona 3 stycznia 2019 roku. Utrzymuje ona rozszerzone kompetencje organizacji prozwięrzęcych.

Wnioskodawca proponuje, aby ustęp 3a poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt miał następującą treść:

W przypadku wskazanym w ustępie 3, na żądanie upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, policja lub straż gminna zapewnia asystę przy odbiorze zwierzęcia. Policji, straży gminnej lub przedstawicielowi organizacji społecznej w asyście policji lub straży gminnej, przysługuje prawo wejścia na teren prywatnej posesji bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela

Taka zmiana oznaczać ma, że przedstawiciele organizacji społecznych będą mogły odbierać zwierzęta, gdy ich zdaniem zajdzie podejrzenie, że ich życie bądź zdrowie jest zagrożone - informuje Agronews.

– Oznacza to, że grupa kilku osób, która założy stowarzyszenie wpisując w statut ochronę zwierząt, miałaby pełne prawo, by wejść na fermy zwierząt futerkowych, drobiu czy do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną i ocenić stan zwierząt. Ta autopoprawka może doprowadzić do paraliżu polskiego rolnictwa – mówi w rozmowie z portalem dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórski.

Projekt ustawy o ochronie zwierząt wzbudza kontrowersje

Propozycją oburzony jest Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt. Jeden z członków zrzeszenia, a zarazem przewodniczący Związku Zawodowego Rolników "Solidarni" tłumaczy Agronews, że "to bardzo niebezpieczna propozycja. Bo oznacza, że każdy pseudoekolog będzie mógł wejść do mojej obory bez pytania, nawet jeśli mu zabronię i ocenić, czy dobrze traktuję swoje zwierzęta, chociaż w ogóle nie ma żadnej wiedzy w tym zakresie".

– Już teraz dzieją się cyrki i są przypadki bezprawnego odbierania zwierząt ich właścicielom - dodaje.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

TYDZIEŃ Magazyn reporterów DZ

Finał akcji DZ "Wybierz sobie Mikołaja"