Elastycznie do Twoich potrzeb –studia ACCA, MBA i podyplomowe stacjonarnie lub online w Akademii WSB

Materiał informacyjny Akademii WSB
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB
Udostępnij:
Praktyczne programy kształcenia, studia MBA prowadzone we współpracy z partnerami biznesowymi, certyfikacja poszczególnych modułów kształcenia, interaktywna formuła spotkań, zarówno w formie online, jak i stacjonarnie, wiedza ekspercka i praktyczny networking – to tylko niektóre z atutów, jakie czekają na doktorantów oraz słuchaczy studiów ACCA, MBA oraz podyplomowych w Akademii WSB.

Studia ACCA i MBA

Dostrzegając konieczność tworzenia nowych programów, dopasowanych do cyfrowej i zmiennej gospodarki, opartych na nowych analizach, zastępujących stare modele zarzą- dzania, Uczelnia proponuje studia ACCA i MBA, prowadzone w partnerstwie z EY Academy of Business. Dzięki akredytacji ACCA absolwent może ubiegać się o zwolnienie z aż 9 (na 14) egzaminów ACCA w ciągu jednego roku, co znacząco ułatwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – powszechnie uznawanych na całym świecie. Z kolei ukończenie studiów Master of Business Administration jest jednym z wymogów uprawniających do zasiadania w radzie nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Najwyższej kadrze zarządzającej, poszukującej najnowszych i praktycznych rozwiązań z obszaru budowania i realizacji strategii firmy dedykowane są studia Executive MBA, realizowane w partnerstwie z Webster University.

Twarde kompetencje do wykorzystania w pracy „od zaraz”

Szczególną popularnością cieszą się w ostatnim czasie kierunki, które umożliwiają Słuchaczom nabywanie konkretnych umiejętności, praktycznego „know-how”, sprawdzonego już w innych organizacjach. Słuchacze otrzymują konkretne narzędzia, które mogą praktycznie od razu zastosować w swoich organizacjach. Do takich kierunków z pewnością należą: Kadry i płace w praktyce, HR Business Partner, Zarządzanie projektami, Zarządzanie BHP, Rachunkowość i finanse, Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor Ochrony Danych – studia organizowane we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych czy Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych. Co roku niesłabnącą popularnością cieszą się również: Psychologia przywództwa, Akademia Profesjonalnego Coachingu, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych czy Zarządzanie Kapitałem Ludzkim.
Słuchacze studiujący online mogą liczyć na dodatkowe korzyści, jak dodatkowe seminaria problemowe z praktykami prowadzącymi zajęcia, indywidualny bądź grupowy tutoring w przypadku opracowywania projektów wdrożeniowych, dodatkowe szkolenia e-learningowe, webinaria.

Nowości od października 2021 r.

Wśród nowych kierunków oferowanych przez uczelnię znalazły się takie, jak: Menedżer contact center i customer service, Logistyka transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia, Negocjacje w biznesie, Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie czy Psychologia zdrowia i rozwoju.

Nowości w zakresie studiów podyplomowych projektujemy pod rozwijające się potrzeby rynku pracy. Przykładowo Psychologia zdrowia i rozwoju to studia adresowane przede wszystkim do tych osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu rozwoju osobistego, osiągania celów zawodowych i prywatnych, zarządzania czasem i pracą własną, radzenia sobie ze stresem, komunikacji i rozwiązywania konfliktów, czyli tych kompetencji miękkich, które będą szczególnie istotne w świecie „po pandemii”. Z kolei Logistyka transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia ma na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, obsługujących łańcuch dostaw na każdym etapie transportu produktów ochrony zdrowia, wrażliwych na czas i zmiany temperatury. Szeroki zakres programu studiów pozwala na zdobycie oraz poszerzenie wiedzy na temat organizacji transportu multimodalnego, wykorzystywanego do obsługi przesyłek wrażliwych, np. szczepionek na COVID-19 czy radiofarmaceutyków, niezbędnych do walki z chorobami nowotworowymi. Absolwenci kierunku otrzymają międzynarodowy certyfikat IATA, potwierdzający nabyte kompetencje i wyróżniający ich na wymagającym rynku pracy lokalnym i globalnym – mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB.

https://wsb.edu.pl/

Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie