Ne emeryturę rolniczą (wypłacaną przez KRUS) składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Waloryzacja to przyznawana co roku wraz z początkiem marca podwyżka świadczeń - rent i emerytur. Jak wyjaśnia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. energii, czy gazu). Ile zyskają w marcu 2018 roku? Przedstawiamy również tabelę zasiłków i dodatków w KRUS.

- To żenujące, żeby po 30 latach ciężkiej, fizycznej pracy na roli "w świątki, piątki i niedziele" ludzie mieli niecałe 1000 zl emerytury na rękę - mówi 76-letni pan Józef z gminy Lisewo. - Państwo powinno się wstydzić, że skazuje gospodarzy na klepanie biedy na emeryturze. Niektórzy złośliwie powiedzą: "A co byście chcieli, skoro opłacaliście nędzne składki raz na kwartał, gdy inni musieli co miesiąc". Jednak czy to my, rolnicy, wymyśliliśmy taki system? - retorycznie pyta gospodarz.

Kto może przejść na emeryturę rolniczą w 2018?

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu w KRUS rolnikowi lub jego domownikowi, który spełnia jednocześnie 2 warunki:

  • osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Na wcześniejszą emeryturę rolniczą mogą przejść rolnicy, którzy osiągnęli do 31 grudnia 2017 roku wiek 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), byli ubezpieczeni przez co najmniej 30 lat i zaprzestali działalności rolniczej. Osiągający wiek po 1 stycznia 2018 nie mogą już skorzystać z takiej możliwości.

Waloryzacja emerytury podstawowej polega na pomnożeniu kwoty tej emerytury przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi. Waloryzacja emerytury oraz renty z ubezpieczenia polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru świadczenia.

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku wyniesie 2,98%. Ile zatem wyniesie emerytura i renta rolnicza od 1 marca?

Od 1 marca 2018 r. emerytura rolnicza wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98%). "Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 86 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia", tłumaczy KRUS.

Ile po przemnożeniu wyniesie najniższa emerytura brutto? Wraz z początkiem marca zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2018 r. "Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2018 r. 1.029,80 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1029,80 zł".

Które emerytury nie zostaną podwyższone do 1029,80 zł?

  • emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
  • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
  • emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
  • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Dołącz do nowej grupy - Rolnicy z Kujawsko-Pomorskiego

Liczba emerytów i rencistów pobierających świadczenia z oddziału regionalnego KRUS w Bydgoszczy to 77 256 osób, w tym 60 194 to emeryci. Średnia wysokość emerytury rolnej to 1120,03 zł brutto miesięcznie, renty rolniczej 1094,37 zł.

"Mieszkamy na wsi, jesteśmy byłymi rolnikami, czyli emerytami KRUS. Moja emerytura to 876,95 zł, a męża jest wyższa o dodatek pielęgnacyjny. czyli wynosi 1094,36 zł. Ja mam 72 lata, mąż 77. Od najmłodszych lat pracowaliśmy w gospodarstwie, najpierw u swoich rodziców, potem na swoim. Praca na wsi i w gospodarstwie w tamtych czasach to nie sielanka, to harówa świątek-piątek w polu i w obejściu, czyli przy hodowli. Zwierzęta nie rozumieją co to wolny dzień lub święta. Za tę ciężką pracę na gospodarce dostajemy wyżej podane kwoty emerytury - jałmużnę. Gdyby nie pomoc dzieci, ciężko byłoby wyżyć, ponieważ stracone zdrowie trzeba czasem leczyć. W marcu będzie waloryzacja, może wyniesie 10 zł, jak w ubiegłym roku albo mniej", pisze w liście do naszej redakcji emerytowana rolniczka.