XXIII Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach odbywa się w sobotę na terenie kompleksu Nowe Gliwice. Podczas plenerowej uroczystości wręczono nagrody w konkursie Marka Śląskie, w tym także statuetkę Ambasador Marka Śląskie.

XXIII Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach odbywa się w sobotę od godz. 17. w kompleksie Nowe Gliwice.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, a także nagrody w kolejnej edycji konkursu „Marka-Śląskie”. Wręczona zostanie także statuetka i dyplom dla zwycięzcy plebiscytu Ambasador Marka Śląskie, którego to zwycięzcę wybrali w głosowaniu Internauci i Czytelnicy Dziennika Zachodniego.

Biznes, nauka, media, kultura, samorząd. Osobowości, firmy innowacyjne, społecznie zaangażowane, ale także – kultywujące tradycyjne rzemiosło i równocześnie – dziedzictwo kulturowe regionu.

Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, odbywająca się w Gliwicach w sobotę 2 września 2017, była okazją do spotkania wymienionych środowisk, w obecności znamienitych gości, wręczenia nagród laureatom w konkursie „Marka Śląskie”. Po raz drugi w historii konkursu przyznano nagrodę „Super Marka-Śląskie”. Otrzymał ją metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc. Wręczyliśmy również statuetkę „Ambasador Marka-Śląskie”, zwycięzcę – Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej – wybrali nasi Czytelnicy oraz Internauci.

Wręczono również tego wieczoru odznaczenia za zasługi dla województwa śląskiego.

Z gospodarzem wieczoru, prezesem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach wręczali nagrody i wyróżnienia Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz sekretarz miasta Gliwice, Andrzej Karasiński jako współorganizatorzy sobotniej uroczystości.

Wśród licznie przybyłych gości byli Michał Wójcik, stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, posłanki Gabriela Lenartowicz, Marta Golbik i Barbara Dziuk oraz śląscy samorządowcy, przedstawiciele wojska, nauki, kultury. Na galę przybył także Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

W części artystycznej na scenie pojawiła się orkiestra oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.

Nagrody „Marka-Śląskie”

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii „Gospodarka” kapituła przyznała:

Syntal Chemicals sp. z o.o. Firmę reprezentowali na gali Zbigniew Jezierski, prezes zarządu i Krzysztof Zemlak - dyrektor ds. rozwoju i produkcji.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma Kompleks „nowe miasto” - Grzegorz Nabagło z Bielska Białej, reprezentowana na gali przez Kingę Mirochę - pełnomocnika ds. marketingu i PR.

Syntal Chemicals Sp. z o.o. to innowacyjna firma chemiczna działająca w Gliwicach od 35 lat. Od początku zajmowała się trudnymi syntezami związków organicznych i opracowaniem nowych technologii. Obecnie Syntal Chemicals współpracuje z wieloma firmami farmaceutycznymi zagranicznymi i krajowymi, opracowując technologie i produkując zaawansowane półprodukty do syntezy leków.

W kategorii „Nauka” nagrodę otrzymał Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Nagrodę odebrał prof. Jarosław Janicki, rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Wyróżnienie w kategorii „Nauka” otrzymała Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Odebrała je rektor uczelni, Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Kultura otrzymał Teatr Polski w Bielsku-Białej

Nagrodę odebrał Witold Mazurkiewicz, dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru.

Wyróżnienie w kategorii Kultura otrzymało natomiast Stowarzyszenie Muzyczne „Śląski Jazz Club” z Gliwic. Odebrał je Daniel Ryciak, prezes zarządu ŚJC.

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Dziedzictwo kulturowe regionu otrzymała Ludwisarnia Felczyńskich, działająca w podgliwickim Taciszowie. Zbigniewa Felczyński odebrał nagrodę.

W kategorii Sport w tym roku nagrody nie przyznano. Natomiast w kategorii Turystyka i rekreacja otrzymuje: : Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. Odebrał je Klemens Podlejski – burmistrz Żarek

W kategorii Produkt nominowana została i nagrodę otrzymuje firma Sunex SA, Racibórz za pompę ciepła Nexus. Nagrodę odbierała Monika Czekała, członek Zarządu Sunex S.A.

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Usługa otrzymuje:

i-systems Sp. z o.o., Sp. k. Oddział w Gliwicach. Nagrodę odebrał Marcin Rutkowski - kierownik działu PR i marketingu.

Firma i-systems swoją siedzibę ma w Opolu. Od wielu lat biuro firmy, gdzie tworzy się rozwiązania e-commerce dla handlu i dystrybucji znajduje się w Gliwicach. Wszystkie rozwiązania opiera na autorskim oprogramowaniu, które rozwijane jest przez ponad 80 osobowy zespół. Wśród klientów i-systems są takie marki jak: 5.10.15., Big Star, FASHION HOUSE Group, Monnari, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.

Wyróżnienie „Marka-Śląskie” w kategorii Usługa otrzymało:

Biuro Zarządzania Energią - Urząd Miejski w Bielsku- Białej. Wyróżnienie odebrali Paweł Bosek - zastępca pełnomocnika prezydenta miasta ds. zarządzania energią i Katarzyna Kordas inspektor ds. efektywności energetycznej w gminie.

W kategorii Zdrowie nagrodę otrzymał:

Zespół Lekarzy: Anita Olejek, Janusz Bohosiewicz, Tomasz Koszutski

Zespół zainicjował w 2005 roku wykonywanie płodowych operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, co doprowadziło do powstania w listopadzie 2016 r., w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu, w którym Zespół operuje. Jest to jedyny ośrodek na Śląsku i jeden z najnowocześniejszych w Polsce, w którym wykonuje się operacje na płodzie, jeszcze w łonie matki, u dzieci z poważną wadą rozszczepu kręgosłupa z przepukliną oponowo – rdzeniową. Do tej pory wykonano ponad 100 operacji.

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Organizacje Pozarządowe otrzymała:

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET z Katowic. Nagrodę odebrał prezes Zarządu Fundacji, koordynator Śląskiego Klastra Nano, Adam Szatkowski.

Wyróżnienie w kategorii Organizacje pozarządowe otrzymuje w tym roku:

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany z Bielska-Białej, wyróżnienie odebrała Ewa Lorencik reprezentującą Fundację „Złote Łany”.

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Społeczna odpowiedzialność biznesu otrzymał:

Marco Sp. z o.o., Gliwice

Nagrodę odebrał Daniel Niewiński, asystent prezesa zarządu Marco sp. z o.o. i członek Rady Fundacji MarcoPomaga.

„Marco sp. z o.o. z Gliwic jest liderem w zakresie produkcji specjalistycznych elementów znakowania i identyfikacji produktów stosowanych w przemyśle. Filarem Firmy są ludzie skupieni wokół wspólnej idei zmiany świata na lepszy poprzez projektowanie produktów i usług, które rozwiązują problemy społeczne. Marco to idea, miejsce i styl zarządzania, który stał się wzorem i inspiracją dla innych. To firma, która określa siebie mianem biznesowo-społecznej hybrydy, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wrażliwości na potrzeby lokalnej społeczności - zaangażowaniu, które wynika z potrzeby serca, a nie marketingowej koniunktury.

Wyróżnienie w tej kategorii wręczono firmie:

Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o Chybie. Wyróżnienie odebrała Iwona Szklarska - dyrektor Generalny Zakładu Czerwionka-Leszczyny.

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Media otrzymało:

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice

Nagrodę odebrał Piotr Karmański, dyrektor kreatywny „Radia Katowice” SA

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach obchodzi w tym roku jubileusz 90-lecia, co czyni ją jedną z najstarszych europejskich stacji radiowych.

Historia radia to walka w eterze o polskość w pierwszych latach działalności, narodziny Solidarności, upokorzenia stanu wojennego i wielka euforia demokratycznego odrodzenia. Związek z regionem oraz bycie blisko słuchaczy i ludzkich spraw - to jego znak rozpoznawczy. Radio Katowice na terenie swojego działania ma 6 nadajników i jest największą regionalną rozgłośnią w kraju z najliczniejszym audytorium

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał: Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Śląsk”, wyróżnienie odebrała redaktor naczelna miesięcznika „Śląsk”, red. Wiesława Konopelska.

Kapituła Konkursu, doceniając olbrzymie zaangażowanie w budowaniu marki miesięcznika, postanowiła wyróżnić również śp. Red. Tadeusza Kijonkę - pierwszego, długoletniego redaktora naczelnego miesięcznika „Śląsk”, który zmarł w czerwcu. Dyplom odebrała małżonka red. Kijonki - Zofia Kijonka.

W kategorii Osobowość roku nominowany został i nagrodę otrzymał prof. Krzysztof Nitsch.

Światowej sławy rzeźbiarz i medalier mieszkający w Gliwicach. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na zakończenie studiów otrzymał dyplom z medalem. Krzysztof Nitsch jest laureatem ponad 80 nagród i uczestnikiem 230 wystaw krajowych i zagranicznych. Jego imponujący dorobek artystyczny, począwszy od monumentalnych rzeźb, aż po misterne plakiety i medale, budzi szczere uznanie i podziw na całym świecie.

Po raz drugi w historii konkursu wręczono „Super Marka-Śląskie”. Decyzją Kapituły Konkursu nagrodę „Super Marka-Śląskie” otrzymał ją w tym roku Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc. (Nagrodę odebrał w jego imieniu duszpasterz środowisk gospodarczych ks. kan. Andrzej Nowicki.)

Abp Wiktor Skworc został Metropolitą Katowickim w 2011 r. Ze Śląskiem związany był od zawsze, tu się urodził i przyjął święcenia kapłańskie. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii Kościoła. Obecnie jest również Wielkim Kanclerzem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wielokrotnie i jednoznacznie udzielał poparcia sprawie utworzenia samorządowej metropolii uważając, że przyczyni się do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców całej aglomeracji. „Powstanie Metropolii stwarza historyczną szansę zbudowania nowej jakości relacji społecznych i samorządowych, ukierunkowanych ku przyszłości! Nie wolno jej zaprzepaścić ani storpedować” - to słowa skierowane przez arcybiskupa do uczestników pierwszego zgromadzenia metropolitalnego.

Wręczyliśmy także statuetkę i dyplom dla zwycięzcy plebiscytu „Ambasador Marka-Śląskie”.

25 sierpnia o godz. 20.59 zakończyło się głosowanie w plebiscycie na „Ambasadora Marka-Śląskie”. Komisja Plebiscytowa zatwierdziła poprawność przeprowadzenia plebiscytu oraz wyniki głosowania.

III miejsce, zdobywając 4 700 głosów, zajął Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.

II miejsce, zdobywając 20 068 głosów, zajęła firma Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o. z Chybia.

I miejsce, przy 25 852 głosach, zajęła Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Statuetkę odebrała rektor uczelni, Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

Odznaczenia za zasługi dla województwa śląskiego otrzymali (decyzją Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego) z rąk Grzegorza Wolnika, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego:

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego następującym osobom i firmom:

1. Grażyna Łukowska-Rachwał – właścicielka firmy P.T.H. Gambit w Gliwicach,

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. (MOSiR reprezentowali Beata Łokas-Styrylska prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Ryszard Bęben – członek Zarządu, dyrektor ds. Techniczno-Administracyjnych. 3. Instytut Techniki i Aparatury ITAM, Zabrze.

Odznaczenie odebrał pełnomocnik dyrektora Piotr Bąk.

3. GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A. ODDZIAŁ ZABRZE

Odznakę odebrał Przemysław Mecherzyński - dyrektor Działu Utrzymania Ruchu

Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymał:

1. Grzegorz Matula – Prezes Zarządu P.W. Eneko Sp z o.o.,

Od 1989 roku prowadzi z sukcesem firmę zajmującą się projektowaniem, produkcją, uruchamianiem oczyszczalni ścieków oraz działaniami w zakresie ochrony środowiska. W dorobku działań na rzecz województwa śląskiego są projekty i budowy znacznie poprawiające stan śląskiego środowiska naturalnego. Pan Grzegorz Matula od wielu lat prowadzi działalność charytatywną zarówno prywatnie jak i w ramach działalności firmy.

Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej uhonorowani zostali:

1. Krzysztof Kochański - prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gliwicach.

2. Rafał Lechowski - dyrektor zarządzający oddziałami KIRCHHOFF Polska w Gliwicach i Członek Zarządu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

3. Waldemar Macyszyn - prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej wręczał były wicepremier Janusz Steinhoff.

Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach - jak podkreślają organizatorzy - to nie tylko rozstrzygnięcie konkursu „Marka-Śląskie”, nagradzanie najlepszych czy spotkanie biznesowe, ale również czas spędzony w miłym gronie oraz wiele atrakcji.

Temperaturę sobotniego wieczoru podniósł występ Rewii Brazylijskiej, a także Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

***

Konkurs „Marka-Śląskie” jest współfinansowany ze środków województwa śląskiego. Ma na celu promocję województwa śląskiego koncentrując się na jego atutach przemysłowo-gospodarczych oraz na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością kreuje dobry wizerunek Śląska, cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem Śląska w Polsce i na świecie.

Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Kapitułę Konkursu tworzą:

Wojciech Saługa – przewodniczący Kapituły, marszałek województwa Śląskiego; Wiktor Pawlik – wiceprzewodniczący Kapituły, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach; Marek Twaróg – redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”. Piotr Karmański – dyrektor kreatywny Polskiego Radia Katowice; Tomasz Szymborski – dyrektor redaktor naczelny TVP Katowice; Wiesław Banyś – prezes zarządu Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”; Eugeniusz Budniok – kanclerz Katowickiej Loży Business Centre Club; Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Andrzej Karbownik – były rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach; Jan Klimek – prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach; Marian Oslislo – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; Marian Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Nagrody „Marka-Śląskie” przyznawane są w następujących kategoriach:

GOSPODARKA, NAUKA, KULTURA, DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU, SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA, PRODUKT, USŁUGA, ZDROWIE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU, MEDIA, OSOBOWOŚĆ ROKU.

Kapituła może też przyznać dodatkową nagrodę o nazwie „Super Marka-Śląskie” osobie bądź podmiotowi, który poprzez swoją działalność stał się nadzwyczajnym symbolem regionu śląskiego, marką rozpoznawalną w kraju i za granicą.

Jedyną do tej pory Nagrodę „Super Marka-Śląskie” otrzymał Wojciech Kilar – pianista i kompozytor, który rozsławił Polskę i Śląsk na całym świecie. W tym roku „Super Marka-Śląskie” zostanie wręczona po raz drugi w historii Konkursu.

W tym roku również po raz drugi wybrany został w drodze głosowania AMBASADOR MARKA-ŚLĄSKIE.

Co Ty wiesz o Jerzym Ziętku? Rozwiąż QUIZ DZ

Szkolna wyprawka 2017. Ile kosztuje? CENY BIEDRONKA, KAUFLAND, TESCO, CARREFOUR, AUCHAN

25 lat po pożarze lasów w Kuźni Raciborskiej. Zobacz niezwykły dokument multimedialny poświęcony tragedii z 1992 roku. Kliknij w przycisk PLAY. Zachęcamy, aby oglądać na monitorze komputera.

KLIKNIJ PONIŻEJ I POBIERZ
500 ZŁ NA DZIECKO WNIOSKI + FORMULARZE

KLIKNIJ W OBRAZ I ZOBACZ JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS