Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach 2017 NOWE ZDJĘCIA

MAKI
Na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Lucyna Nenow
XXIII Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach odbywa się w sobotę na terenie kompleksu Nowe Gliwice. Podczas plenerowej uroczystości wręczono nagrody w konkursie Marka Śląskie, w tym także statuetkę Ambasador Marka Śląskie.

XXIII Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach odbywa się w sobotę od godz. 17. w kompleksie Nowe Gliwice.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, a także nagrody w kolejnej edycji konkursu „Marka-Śląskie”. Wręczona zostanie także statuetka i dyplom dla zwycięzcy plebiscytu Ambasador Marka Śląskie, którego to zwycięzcę wybrali w głosowaniu Internauci i Czytelnicy Dziennika Zachodniego.

Biznes, nauka, media, kultura, samorząd. Osobowości, firmy innowacyjne, społecznie zaangażowane, ale także – kultywujące tradycyjne rzemiosło i równocześnie – dziedzictwo kulturowe regionu.

Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, odbywająca się w Gliwicach w sobotę 2 września 2017, była okazją do spotkania wymienionych środowisk, w obecności znamienitych gości, wręczenia nagród laureatom w konkursie „Marka Śląskie”. Po raz drugi w historii konkursu przyznano nagrodę „Super Marka-Śląskie”. Otrzymał ją metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc. Wręczyliśmy również statuetkę „Ambasador Marka-Śląskie”, zwycięzcę – Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej – wybrali nasi Czytelnicy oraz Internauci.

Wręczono również tego wieczoru odznaczenia za zasługi dla województwa śląskiego.

Z gospodarzem wieczoru, prezesem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach wręczali nagrody i wyróżnienia Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz sekretarz miasta Gliwice, Andrzej Karasiński jako współorganizatorzy sobotniej uroczystości.

Wśród licznie przybyłych gości byli Michał Wójcik, stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, posłanki Gabriela Lenartowicz, Marta Golbik i Barbara Dziuk oraz śląscy samorządowcy, przedstawiciele wojska, nauki, kultury. Na galę przybył także Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

W części artystycznej na scenie pojawiła się orkiestra oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.

Nagrody „Marka-Śląskie”

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii „Gospodarka” kapituła przyznała:

Syntal Chemicals sp. z o.o. Firmę reprezentowali na gali Zbigniew Jezierski, prezes zarządu i Krzysztof Zemlak - dyrektor ds. rozwoju i produkcji.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma Kompleks „nowe miasto” - Grzegorz Nabagło z Bielska Białej, reprezentowana na gali przez Kingę Mirochę - pełnomocnika ds. marketingu i PR.

Syntal Chemicals Sp. z o.o. to innowacyjna firma chemiczna działająca w Gliwicach od 35 lat. Od początku zajmowała się trudnymi syntezami związków organicznych i opracowaniem nowych technologii. Obecnie Syntal Chemicals współpracuje z wieloma firmami farmaceutycznymi zagranicznymi i krajowymi, opracowując technologie i produkując zaawansowane półprodukty do syntezy leków.

W kategorii „Nauka” nagrodę otrzymał Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Nagrodę odebrał prof. Jarosław Janicki, rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Wyróżnienie w kategorii „Nauka” otrzymała Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Odebrała je rektor uczelni, Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Kultura otrzymał Teatr Polski w Bielsku-Białej

Nagrodę odebrał Witold Mazurkiewicz, dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru.

Wyróżnienie w kategorii Kultura otrzymało natomiast Stowarzyszenie Muzyczne „Śląski Jazz Club” z Gliwic. Odebrał je Daniel Ryciak, prezes zarządu ŚJC.

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Dziedzictwo kulturowe regionu otrzymała Ludwisarnia Felczyńskich, działająca w podgliwickim Taciszowie. Zbigniewa Felczyński odebrał nagrodę.

W kategorii Sport w tym roku nagrody nie przyznano. Natomiast w kategorii Turystyka i rekreacja otrzymuje: : Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. Odebrał je Klemens Podlejski – burmistrz Żarek

W kategorii Produkt nominowana została i nagrodę otrzymuje firma Sunex SA, Racibórz za pompę ciepła Nexus. Nagrodę odbierała Monika Czekała, członek Zarządu Sunex S.A.

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Usługa otrzymuje:

i-systems Sp. z o.o., Sp. k. Oddział w Gliwicach. Nagrodę odebrał Marcin Rutkowski - kierownik działu PR i marketingu.

Firma i-systems swoją siedzibę ma w Opolu. Od wielu lat biuro firmy, gdzie tworzy się rozwiązania e-commerce dla handlu i dystrybucji znajduje się w Gliwicach. Wszystkie rozwiązania opiera na autorskim oprogramowaniu, które rozwijane jest przez ponad 80 osobowy zespół. Wśród klientów i-systems są takie marki jak: 5.10.15., Big Star, FASHION HOUSE Group, Monnari, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.

Wyróżnienie „Marka-Śląskie” w kategorii Usługa otrzymało:

Biuro Zarządzania Energią - Urząd Miejski w Bielsku- Białej. Wyróżnienie odebrali Paweł Bosek - zastępca pełnomocnika prezydenta miasta ds. zarządzania energią i Katarzyna Kordas inspektor ds. efektywności energetycznej w gminie.

W kategorii Zdrowie nagrodę otrzymał:

Zespół Lekarzy: Anita Olejek, Janusz Bohosiewicz, Tomasz Koszutski

Zespół zainicjował w 2005 roku wykonywanie płodowych operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, co doprowadziło do powstania w listopadzie 2016 r., w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu, w którym Zespół operuje. Jest to jedyny ośrodek na Śląsku i jeden z najnowocześniejszych w Polsce, w którym wykonuje się operacje na płodzie, jeszcze w łonie matki, u dzieci z poważną wadą rozszczepu kręgosłupa z przepukliną oponowo – rdzeniową. Do tej pory wykonano ponad 100 operacji.

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Organizacje Pozarządowe otrzymała:

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET z Katowic. Nagrodę odebrał prezes Zarządu Fundacji, koordynator Śląskiego Klastra Nano, Adam Szatkowski.

Wyróżnienie w kategorii Organizacje pozarządowe otrzymuje w tym roku:

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany z Bielska-Białej, wyróżnienie odebrała Ewa Lorencik reprezentującą Fundację „Złote Łany”.

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Społeczna odpowiedzialność biznesu otrzymał:

Marco Sp. z o.o., Gliwice

Nagrodę odebrał Daniel Niewiński, asystent prezesa zarządu Marco sp. z o.o. i członek Rady Fundacji MarcoPomaga.

„Marco sp. z o.o. z Gliwic jest liderem w zakresie produkcji specjalistycznych elementów znakowania i identyfikacji produktów stosowanych w przemyśle. Filarem Firmy są ludzie skupieni wokół wspólnej idei zmiany świata na lepszy poprzez projektowanie produktów i usług, które rozwiązują problemy społeczne. Marco to idea, miejsce i styl zarządzania, który stał się wzorem i inspiracją dla innych. To firma, która określa siebie mianem biznesowo-społecznej hybrydy, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wrażliwości na potrzeby lokalnej społeczności - zaangażowaniu, które wynika z potrzeby serca, a nie marketingowej koniunktury.

Wyróżnienie w tej kategorii wręczono firmie:

Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o Chybie. Wyróżnienie odebrała Iwona Szklarska - dyrektor Generalny Zakładu Czerwionka-Leszczyny.

Nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii Media otrzymało:

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice

Nagrodę odebrał Piotr Karmański, dyrektor kreatywny „Radia Katowice” SA

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach obchodzi w tym roku jubileusz 90-lecia, co czyni ją jedną z najstarszych europejskich stacji radiowych.

Historia radia to walka w eterze o polskość w pierwszych latach działalności, narodziny Solidarności, upokorzenia stanu wojennego i wielka euforia demokratycznego odrodzenia. Związek z regionem oraz bycie blisko słuchaczy i ludzkich spraw - to jego znak rozpoznawczy. Radio Katowice na terenie swojego działania ma 6 nadajników i jest największą regionalną rozgłośnią w kraju z najliczniejszym audytorium

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał: Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Śląsk”, wyróżnienie odebrała redaktor naczelna miesięcznika „Śląsk”, red. Wiesława Konopelska.

Kapituła Konkursu, doceniając olbrzymie zaangażowanie w budowaniu marki miesięcznika, postanowiła wyróżnić również śp. Red. Tadeusza Kijonkę - pierwszego, długoletniego redaktora naczelnego miesięcznika „Śląsk”, który zmarł w czerwcu. Dyplom odebrała małżonka red. Kijonki - Zofia Kijonka.

W kategorii Osobowość roku nominowany został i nagrodę otrzymał prof. Krzysztof Nitsch.

Światowej sławy rzeźbiarz i medalier mieszkający w Gliwicach. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na zakończenie studiów otrzymał dyplom z medalem. Krzysztof Nitsch jest laureatem ponad 80 nagród i uczestnikiem 230 wystaw krajowych i zagranicznych. Jego imponujący dorobek artystyczny, począwszy od monumentalnych rzeźb, aż po misterne plakiety i medale, budzi szczere uznanie i podziw na całym świecie.

Po raz drugi w historii konkursu wręczono „Super Marka-Śląskie”. Decyzją Kapituły Konkursu nagrodę „Super Marka-Śląskie” otrzymał ją w tym roku Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc. (Nagrodę odebrał w jego imieniu duszpasterz środowisk gospodarczych ks. kan. Andrzej Nowicki.)

Abp Wiktor Skworc został Metropolitą Katowickim w 2011 r. Ze Śląskiem związany był od zawsze, tu się urodził i przyjął święcenia kapłańskie. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii Kościoła. Obecnie jest również Wielkim Kanclerzem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wielokrotnie i jednoznacznie udzielał poparcia sprawie utworzenia samorządowej metropolii uważając, że przyczyni się do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców całej aglomeracji. „Powstanie Metropolii stwarza historyczną szansę zbudowania nowej jakości relacji społecznych i samorządowych, ukierunkowanych ku przyszłości! Nie wolno jej zaprzepaścić ani storpedować” - to słowa skierowane przez arcybiskupa do uczestników pierwszego zgromadzenia metropolitalnego.

Wręczyliśmy także statuetkę i dyplom dla zwycięzcy plebiscytu „Ambasador Marka-Śląskie”.

25 sierpnia o godz. 20.59 zakończyło się głosowanie w plebiscycie na „Ambasadora Marka-Śląskie”. Komisja Plebiscytowa zatwierdziła poprawność przeprowadzenia plebiscytu oraz wyniki głosowania.

III miejsce, zdobywając 4 700 głosów, zajął Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.

II miejsce, zdobywając 20 068 głosów, zajęła firma Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o. z Chybia.

I miejsce, przy 25 852 głosach, zajęła Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Statuetkę odebrała rektor uczelni, Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

Odznaczenia za zasługi dla województwa śląskiego otrzymali (decyzją Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego) z rąk Grzegorza Wolnika, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego:

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego następującym osobom i firmom:

1. Grażyna Łukowska-Rachwał – właścicielka firmy P.T.H. Gambit w Gliwicach,

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. (MOSiR reprezentowali Beata Łokas-Styrylska prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Ryszard Bęben – członek Zarządu, dyrektor ds. Techniczno-Administracyjnych. 3. Instytut Techniki i Aparatury ITAM, Zabrze.

Odznaczenie odebrał pełnomocnik dyrektora Piotr Bąk.

3. GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A. ODDZIAŁ ZABRZE

Odznakę odebrał Przemysław Mecherzyński - dyrektor Działu Utrzymania Ruchu

Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymał:

1. Grzegorz Matula – Prezes Zarządu P.W. Eneko Sp z o.o.,

Od 1989 roku prowadzi z sukcesem firmę zajmującą się projektowaniem, produkcją, uruchamianiem oczyszczalni ścieków oraz działaniami w zakresie ochrony środowiska. W dorobku działań na rzecz województwa śląskiego są projekty i budowy znacznie poprawiające stan śląskiego środowiska naturalnego. Pan Grzegorz Matula od wielu lat prowadzi działalność charytatywną zarówno prywatnie jak i w ramach działalności firmy.

Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej uhonorowani zostali:

1. Krzysztof Kochański - prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gliwicach.

2. Rafał Lechowski - dyrektor zarządzający oddziałami KIRCHHOFF Polska w Gliwicach i Członek Zarządu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

3. Waldemar Macyszyn - prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej wręczał były wicepremier Janusz Steinhoff.

Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach - jak podkreślają organizatorzy - to nie tylko rozstrzygnięcie konkursu „Marka-Śląskie”, nagradzanie najlepszych czy spotkanie biznesowe, ale również czas spędzony w miłym gronie oraz wiele atrakcji.

Temperaturę sobotniego wieczoru podniósł występ Rewii Brazylijskiej, a także Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

***

Konkurs „Marka-Śląskie” jest współfinansowany ze środków województwa śląskiego. Ma na celu promocję województwa śląskiego koncentrując się na jego atutach przemysłowo-gospodarczych oraz na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością kreuje dobry wizerunek Śląska, cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem Śląska w Polsce i na świecie.

Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Kapitułę Konkursu tworzą:

Wojciech Saługa – przewodniczący Kapituły, marszałek województwa Śląskiego; Wiktor Pawlik – wiceprzewodniczący Kapituły, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach; Marek Twaróg – redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”. Piotr Karmański – dyrektor kreatywny Polskiego Radia Katowice; Tomasz Szymborski – dyrektor redaktor naczelny TVP Katowice; Wiesław Banyś – prezes zarządu Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”; Eugeniusz Budniok – kanclerz Katowickiej Loży Business Centre Club; Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Andrzej Karbownik – były rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach; Jan Klimek – prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach; Marian Oslislo – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; Marian Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Nagrody „Marka-Śląskie” przyznawane są w następujących kategoriach:

GOSPODARKA, NAUKA, KULTURA, DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU, SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA, PRODUKT, USŁUGA, ZDROWIE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU, MEDIA, OSOBOWOŚĆ ROKU.

Kapituła może też przyznać dodatkową nagrodę o nazwie „Super Marka-Śląskie” osobie bądź podmiotowi, który poprzez swoją działalność stał się nadzwyczajnym symbolem regionu śląskiego, marką rozpoznawalną w kraju i za granicą.

Jedyną do tej pory Nagrodę „Super Marka-Śląskie” otrzymał Wojciech Kilar – pianista i kompozytor, który rozsławił Polskę i Śląsk na całym świecie. W tym roku „Super Marka-Śląskie” zostanie wręczona po raz drugi w historii Konkursu.

W tym roku również po raz drugi wybrany został w drodze głosowania AMBASADOR MARKA-ŚLĄSKIE.

Co Ty wiesz o Jerzym Ziętku? Rozwiąż QUIZ DZ

Szkolna wyprawka 2017. Ile kosztuje? CENY BIEDRONKA, KAUFLAND, TESCO, CARREFOUR, AUCHAN

25 lat po pożarze lasów w Kuźni Raciborskiej. Zobacz niezwykły dokument multimedialny poświęcony tragedii z 1992 roku. Kliknij w przycisk PLAY. Zachęcamy, aby oglądać na monitorze komputera.

KLIKNIJ PONIŻEJ I POBIERZ
500 ZŁ NA DZIECKO WNIOSKI + FORMULARZE

KLIKNIJ W OBRAZ I ZOBACZ JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

a
alojz

Żart - nagroda "turystyka i rekreacja" otrzymało Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Jak kupuje się takie nagrody?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3