146 mln złotych netto to zysk zarządcy A4 Katowice - Kraków w 2018. Zarobili tyle na 46 tys. pojazdów na dobę. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała trzy kwartały 2018 roku. Oto ich wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podsumowała pierwsze trzy kwartały 2018 roku. Podała, ile przychodów przyniósł jej płatny odcinek autostrady A4 Katowice - Kraków i ile pojazdów się nią porusza. Otóż z danych za trzy kwartały 2018 wynika, że każdej doby na 60-kilometrowym odcinku autostrady jest 46 tys. pojazdów. To nieco więcej niż w 2017, kiedy to pojazdów było 43 tys. na dobę. A jeszcze w roku 2015 każdej doby na płatnym odcinku A4 było 37 tys.

pojazdów, zaś w 2016 - 41 tys. Wzrost jest więc systematyczny i mniej więcej równy. Dla porównania - bezpłatnym odcinkiem A4 w Katowicach, dokładnie aleją Górnośląską, każdej doby przejeżdża ponad 100 tys. aut.

Z najnowszej informacji GK Stalexport Autostrady wynika też, że przychody grupy były w 2018 większe, większy też zysk netto. Zdecydował o tym m.in. zwiększający się systematycznie poziom ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła przychody wynoszące około 255,2 mln zł i wypracowała zysk netto w wysokości 146 mln zł. Porównajmy: w całym 2017 roku GK Stalexport Autostrady osiągnęła przychody wynoszące ponad 318,8 mln zł oraz zysk netto w wysokości 158,8 mln zł.

Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej miała działalność polegająca na zarządzaniu i eksploatacji autostrady A4 Katowice-Kraków, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Natężenie ruchu na autostradzie wrosło o 5,3 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 roku i wyniosło średnio 46 tys. pojazdów na dobę. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (5,6 proc.), jak i ciężarowych (3,9 proc.).

Z kolei przychody z tytułu poboru opłat za przejazd ww. odcinkiem autostrady wyniosły 252 mln zł i wzrosły o 6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przez dziewięć miesięcy tego roku systematycznie zwiększała się też liczba użytkowników elektronicznego poboru opłat A4Go. Do tej pory sprzedano już ok. 27 tys. urządzeń pokładowych.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w minionych kwartałach 2018 roku należały: modernizacja odwodnienia autostrady, remont obiektu mostowego w woj. małopolskim oraz zakończone już prace utrzymaniowe związane z wymianą nawierzchni jezdni autostrady oraz jezdni węzła Balin. Prace te prowadzone były w trybie, który pozwolił na minimalizowanie utrudnień w ruchu i zachowanie dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku jazdy. W efekcie remontu wymianie poddane zostały odcinki o łącznej długości ok. 60 km.

Wpisz miejscowość i sprawdź wyniki wyborów

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Wybory samorządowe w Zabrzu DRUGA TURA

Wybory samorządowe w Dąbrowie Górniczej DRUGA TURA

Wybory samorządowe w Bytomiu DRUGA TURA