Jak głosowali radni? W Mikołowie sprawdzisz to online

Materiał informacyjny Fundacji Media 3.0
Miasto Mikołów jako pierwsze w Polsce wdraża politykę transparentności i udostępnia swoje dane online.

- To zdecydowanie innowacyjny projekt w skali kraju i być może unii europejskiej. Zamiast konfrontacyjnego podejścia w relacjach organizacji strażniczych i instytucji publicznych, wspólnie z miastem Mikołów zdecydowaliśmy się na partnerstwo, dzięki któremu zwiększy się jakość komunikacji z mieszkańcami oraz dostęp do informacji o działaniach miasta - przyznaje Łukasz Żyła, prezes Fundacji Media 3.0. W ramach przedsięwzięcia “Transparentny Mikołów” utworzona została pierwsza w Polsce grupa robocza ds. transparentności i otwierania danych, której zadaniem jest opracowanie dokumentu “Polityka transparentności i otwierania danych w mieście Mikołów”. Dokument zostanie wdrożony w urzędzie miasta w formie zarządzenia burmistrza i będzie zawierał zalecenia oraz zasady związane z zarówno prawnymi jak i technicznymi aspektami przetwarzania i udostępniania danych i informacji publicznych w postaci cyfrowej. - Można powiedzieć, że Mikołów będzie już niejako przygotowany także na nowe przepisy ustawy o otwartych danych, które zapewne zostaną przegłosowane w przyszłym roku - mówi dr hab. Michał Bernaczyk.
Dzięki innowacyjnemu projektowi, Mikołów będzie bardziej transparentnie udostępniał informacje o mieście i działaniach władzy samorządowej, a sami urzędnicy efektywniej będą się poruszać w prawnych i technicznych aspektach udostępniania we właściwy sposób informacji mieszkańcom.

- Transparentność i otwarte dane miast to podstawa i przyszłość samorządów. To usprawnienie pracy w miejskich instytucjach, efektywna wymiana informacji i rozwój lokalnej gospodarki czy społeczna komunikacja. W przypadku Mikołowa podeszliśmy bardzo poważnie do tego tematu. Nie chcemy po prostu zamieszczać na stronie internetowej dziesiątek zbiorów danych, ale wspólnie z Fundacją Media 3.0 pracujemy, aby dane prezentować we właściwy sposób. Zależy nam na wymiernych korzyściach naszych mieszkańców, przedsiębiorców czy potencjalnych inwestorów, dlatego wspólnie z fundacją położyliśmy szczególny nacisk na jakość naszych zasobów informacyjnych, w tym ich prezentację. Bardzo istotną kwestią jest usprawnienie pracy urzędu w tym zakresie. W końcu transparentność, obecnie realizowana cyfrowo to fundament rozwoju i efektywnej komunikacji - mówi Jakub Jarząbek, sekretarz miasta Mikołów.

Dlatego oprócz rozwiązań prawnych oraz szkoleń dla urzędników i mieszkańców, Fundacja Media 3.0 tworzy właśnie serwis, który na żywo będzie wizualizował funkcjonowanie rady miasta, budżetu Mikołowa oraz zapewniał prosty i intuicyjny dostęp do podstawowych informacji o mieście.

- To nie nowy serwis informacyjny miasta, to zwiększenie dostępności najważniejszych informacji, które znajdują się w wielu publikowanych przez miasto komunikatach, informacjach m.in.w BIPie czy stronach internetowych miasta, ale przede wszystkim inny wymiar dostępu, który polega na eksploracji zasobów danych miejskich, podanych w dostępnej cyfrowej formie. Jesteśmy w XXI wieku, a ciągle na wielu stronach miast nie można znaleźć podstawowych informacji, dane finansowe publikowane są w postaci skanu PDF, a ePUAP działa tylko we wskazanych przeglądarkach. Na szczęście są samorządy, które dostrzegają wagę problemu jakim jest rzetelna informacja dostępna online w przejrzystej dla mieszkańca formie - mówi Łukasz Żyła.

Przedstawiciele fundacji zapewniają, że serwis transparentność.pl będzie możliwy do wdrożenia w każdym mieście niezależnie od wielkości. - Serwis jest całkowicie automatyczny i nie wymaga żadnej ingerencji urzędników. My po prostu zbieramy dane z wielu miejsc automatycznie, przetwarzamy je i w transparentny sposób prezentujemy użytkownikom, dając im możliwość eksploracji zasobów, sortowania, porównywania, wizualizacji etc. - wyjaśnia Grzegorz Stark, programista Fundacji Media 3.0.

Jak podkreśla prezes fundacji Łukasz Żyła, aby został osiągnięty zamierzony efekt muszą zostać zrealizowane wszystkie komponenty programu. - Rozmowy z urzędnikami, prace w ramach grupy roboczej, stworzenie dokumentu wewnętrznego regulującego prace urzędu, szkolenia dla urzędników, aktywizacja i zwiększanie świadomości mieszkańców oraz nowoczesna internetowa platforma wizualizująca dane miasta. Tylko wszystkie te elementy zastosowane razem mogą przyczynić się do realnej zmiany w mieście i wejścia na ścieżkę XXI wieku w komunikacji z mieszkańcami. Projekt pomimo pandemii realizujemy w założonym harmonogramie. Współpraca jest pierwszorzędna i to nas najbardziej cieszy.

- Liczymy, że nasza wspólna praca z Fundacją nie zakończy się na tym projekcie i będziemy w tej materii podejmować kolejne inicjatywy - zapewnia Agnieszka Ganiek, główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Inauguracja serwisu i wdrożenie polityki transparentności na nastąpić do końca listopada. Wtedy też ruszy oficjalnie program Transparentność.pl, do którego będą mogły przystępować kolejne miasta. - Żyjemy obecnie w ciężkich czasach, a sytuacja polskich miast raczej nie jest optymistyczna. Można dostrzec sporo chaosu informacyjnego czy nawet dezinformacji nie tylko w kwestiach epidemiologicznych ale i prawnych. Naszym zdaniem rzetelna komunikacja miasta z mieszkańcami może się odbywać tylko na zasadzie transparentności miasta i wzajemnego zaufania - dodaje dr hab Michał Bernaczyk.

Dodaj ogłoszenie