Jak mają radzić sobie firmy podczas kryzysu? KSSE wraz z partnerami oferuje pomoc dla MŚP

Artykuł sponsorowany
„Kryzys wywołany koronawirusem będzie rosnąć. Zmienia się model konsumpcji, który wpłynie na całą gospodarkę i łańcuchy dostaw” – mówi prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dlatego tak ważne jest, aby małe i średnie przedsiębiorstwa przygotowały się na nadejście najgorszego. Gdzie szukać pomocy?

Odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa do aktualnych i przyszłych warunków panujących na rynku to dziś kluczowy element dla przetrwania wielu firm. Rosnące obciążenia, problem płynności finansowej, zabezpieczenie wypłat dla pracowników… Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają dziś łatwego życia. Na szczęście, istnieją instytucje, które oferują im realną pomoc.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Agencją Rozwoju Przemysłu przygotowały Booster MŚP, czyli pakiet korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców na czas koronawirusa.

Strefa Wsparcia KSSE
- W ramach naszej Strefy Wsparcia, która działa od 11 marca, uruchomiliśmy bezpłatne porady prawne, podatkowe, księgowe i finansowe. Pośredniczymy także w kontaktach z inwestorami, aby zapewnić dodatkową wymianę produktów i usług pomiędzy firmami w strefie. Aby to usprawnić uruchomiliśmy dla naszych firm Bazę Ofert i Giełdę Dostawców, z których korzysta w tej chwili bardzo wiele firm w regionie – mówiła wiceszefowa KSSE. – Realizujemy też niemal od pierwszych dni kryzysu epidemicznego cykliczne spotkania dla firm strefowych online i na bieżąco z ekspertami odpowiadamy na pytania, informujemy, analizujemy różne sytuacje i dzielimy się dobrymi praktykami w zakresie zagadnień związanych z COVID19 – dodała.

KSSE organizuje webinaria z prawnikami dla firm strefowych na wszystkie bieżące tematy związane z sytuacją gospodarczą, jak np. z zakresu prawa pracy, związane z rynkiem pracy, możliwościami działań prawnych i dostosowania działalności do bieżącej sytuacji. Regularnie przekazuje przedsiębiorcom najnowsze wiadomości istotne dla pracodawców i konsumentów, analizy i opinie o dostępnej pomocy m.in. rządowej tarczy antykryzysowej, Strefie Wsparcia KSSE, czy innych narzędziach wsparcia.

Centrum Wsparcia MŚP
RIG w Katowicach ze swoim Centrum Wsparcia MŚP oferuje właścicielom firm konsultacje prawne, pomoc w negocjacjach z bankami oraz indywidualne konsultacje wraz z wdrożeniem odpowiednich rozwiązań. Co wyróżnia Izbę to fakt, że nie są to tylko elementy wyciągnięte z tarczy antykryzysowej, ale również pomoc w znalezieniu nowych kontrahentów, tzw. matching firm. Biorą w nim udział nie tylko pracownicy RIG, ale również niezależni eksperci gospodarki.

– Wszystko po to, aby przedsiębiorcy skupiali się na sprawnym zarządzaniu, a nie na denerwowaniu się i łataniu dziur – mówił podczas Boostera MŚP Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Dokładne informacje o funkcjonowaniu Centrum Wsparcia MŚP znajdziemy na stronie www.rig.katowice.pl

Korzystne gwarancje dla firm

Bank Gospodarstwa Krajowego na czas kryzysu zaproponował atrakcyjny system gwarancyjny kredytów dla przedsiębiorców w kilku rodzajach. Pierwszy z nich, „Gwarancja de minimis” oferuje zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu obrotowego bez żadnych prowizji. Co ważne, do 39 miesięcy rozszerzony został także czas gwarancji. Jak mówił Robert Ferdyn, dyrektor Rozwoju Regionu Śląskiego BGK, od początku kryzysu skorzystało z tej opcji blisko 10 tys. przedsiębiorców, głównie z małych i mikrofirm. Dla średnich i dużych przedsiębiorstw BGK proponuje rozszerzony zakres gwarancji, obejmujący do 80% kwoty kredytu. Maksymalna wysokość kredytu to 250 mln zł, a gwarancji – od 3,5 mln zł do 200 mln zł.

Dodatkowo, przedsiębiorcy MŚP mogą liczyć na korzystne kredyty przeznaczone na innowacje technologiczne w swoich firmach. Zniesiony maksymalny limit premii technologicznej umożliwia uzyskanie nawet 6 mln zł na inwestycję! Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.bgk.pl

Odroczony leasing i pożyczki z karencją 12 miesięcy
Agencja Rozwoju Przemysłu proponuje dla przedsiębiorców, których przychody przekroczyły w zeszłym roku kwotę 4 mln złotych i prowadzą pełną księgowość, m.in. korzystny leasing operacyjny polegający na przejęciu leasingu od innej firmy i odroczenia spłaty rat w postaci 12-miesięcznej karencji. Kwota maksymalna leasingu to 5 mln zł., bez opłaty wstępnej i manipulacyjnej.

Ponadto, Agencja oferuje korzystne pożyczki obrotowe na finansowanie wynagrodzeń z 12-miesięczną karencją i prowizją przygotowawczą w wysokości 0,2 proc oraz pożyczki na finansowanie deficytów w kapitale obrotowym od 0,8 mln do 5mln na okres do 6 lat z karencją do 15 miesięcy. Wszystkie wnioski możemy złożyć online na stronie www.katowice.arp.pl

Korzystne warunki dla polskich inwestycji

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, będąca autorem wspomnianego wyżej Boostera dla MŚP także na czas kryzysu przygotowała preferencyjne warunki dla nowych inwestorów. Każda firma, która będzie chciała rozpocząć działalność na terenie KSSE, może liczyć na pomoc publiczną w wysokości odpowiednio 25% dla dużych, 35% dla średnich i 45% dla małych przedsięwzięć. Wsparcie na realizacje udzielane jest na inwestycje m.in. w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, np. nabycie gruntów, najem budynków, leasing nieoperacyjny czy nabycie środków trwałych.

– Dla przykładu, mała firma planująca inwestycję o wielkości 1mln zł, będzie mogła liczyć na pomoc publiczną w wysokości aż 450 tys. zł. Firma nie będzie także płacić podatku dochodowego, dopóki ten nie osiągnie właśnie tych 450 tys. zł. To oferta przede wszystkim dla firm realizujących projekty przemysłowe i nowoczesne usługi dla biznesu, np. przetwarzanie danych, tworzenie oprogramowania oraz ogólnie rozumiane IT. – wylicza Łukasz Ciepły, project manager z Katowickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej. Wyłączone z pomocy będą m.in. projekty dotyczące handlu hurtowego, robót budowlanych czy produkcji materiałów wybuchowych.

Decyzja o przyznaniu wsparcia, jak podaje Łukasz Ciepły, zapada w skróconym do 30 dni czasie, a inwestor zobowiązany jest do pozostania w regionie, w którym uzyskał pomoc przez kolejnych 5 lat. Więcej informacji o projektach znajdziemy na stronie www.ksse.com.pl

Dodaj ogłoszenie