Jaworzno: od dziś trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Mogą głosować nawet dzieci!

Anna Zielonka
Dwa tygodnie, a nie siedem dni, mają teraz jaworznianie na poparcie propozycji zgłoszonych do realizacji w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Głosowanie trwa od dzisiaj, a zakończy się 30 września. Pójdźcie więc do urn lub poprzyjcie któryś z pomysłów drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.jbo.jaworzno.pl.

Pamiętajcie jednak o tym, że każdy mieszkaniec naszego miasta może oddać głos tylko raz w ramach obszaru konsultacyjnego, na którym mieszka. Takich obszarów jest 20, a w każdym średnio po kilka projektów (od 1 w Długoszynie do nawet ośmiu na Osiedlu Stałym i w rejonie elektrowni). W sumie pod tegoroczne głosowanie poszło 70 propozycji z całego Jaworzna.

Co ciekawe, przez decyzję nadzoru prawnego wojewody śląskiego, w Jaworznie, w przeciwieństwie do większości miast woj. śląskiego, od tego roku w naszym mieście mogą głosować nawet noworodki...

Wojewoda kazał bowiem uchylić zapis dopuszczający do udziału w procedurze JBO osoby, które skończyły 15 lat i są zameldowane w Jaworznie.

Krzysztof Nowak, dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, podkreśla, że zapis nt. cezury wiekowej dotyczącej udziału w konsultacjach w ramach budżetów obywatelskich dotyczy nie tylko Jaworzna. Podobne stanowisko zajął nadzór prawny wojewody w przypadku uchwał o zasadach i trybie przeprowadzania konsultacji w Piekarach Śląskich, Czeladzi i Jaworza. Ten pogląd prawny podzieląją również sądy administracyjne.

– W polskim prawie nie ma bowiem czegoś takiego jak ograniczanie wieku osób, które mogą brać udział w konsultacjach społecznych. To jest niezgodne z ustawą. Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami danej gminy a nie tylko z osobami na stałe zameldowanymi na terenie gminy, czy pełnoletnimi. Popularne ostatnio budżety obywatelskie w polskich miejscowościach to nie wiążące referenda, ale tylko i wyłącznie zwykłe konsultacje, prowadzone przez władzę z mieszkańcami danej gminy. W procedurze konsultacji np. w sprawie budżetu obywatelskiego, mieszkańcy wyrażają jedynie swoją opinię, sugerują włodarzom, na co przeznaczyć określoną kwotę pieniędzy i, co pragnę podkreślić z całą mocą, wyniki takiego "głosowania" w budżecie obywatelskim nie są wiążące dla władz samorządowych, chyba że same przyjmą takie rozwiązanie.

- Zapisów o wieku głosujących nie powinno być też w uchwałach innych gmin. Dlatego będziemy apelować do gmin w naszym województwie, aby usunęły cezurę wiekową z uchwał o zasadach i trybie przeprowadzania konsultacji. A jeśli nasze sugestie nie pomogą, będziemy takie uchwały zaskarżać - ostrzega Krzysztof Nowak.

To znaczy, że w konsultacjach w Jaworznie mogą brać udział także najmłodsi mieszkańcy miasta. Ale jaworzniccy urzędnicy apelują do jaworznian o zdrowy rozsądek - czyli, aby do głosowania przyszły dzieci i młodzież, które potrafią już dokonać świadomego wyboru.

Punkt, w którym można oddawać głosy dla obszaru Azot i Stara Huta to Gimnazjum nr 2, ul. Olszewskiego 76, dla Borów -SP 14, ul. Niemcewicza 7, dla Byczyny i Cezarówki D.- Klub Niko, ul. Korczyńskiego 10, dla Jeziorek, Cezarówki G., Wilkoszyna i Koźmina - Klub Kasztan, ul. Kasztanowa 30, dla Ciężkowic - SP 18, ul. ks. Mroczka 53c, dla Dąbrowy N.- remiza OSP, ul. Strażacka 1, dla Długoszyna - Klub Pod Skałką, ul. Dąbrowskiego 17, dla Dobrej i Pieczysk - Gim 11, ul. Sobieskiego 61, dla Gigantu i Leopoldu- Klub Gigant, ul. Granitowa 3, dla Góry Piasku - SP 9, ul. Batorego 48, dla Jelenia - Dom Kultury, ul. Wiosny Ludów 1, dla Łubowca - PM 24, ul. Czwartaków 1, w Niedzieliskach - Klub Relaks, ul. Szczakowska 35, na Os. Stałym i w rejonie elektrowni - Gim 5, ul. Starowiejska 15, na Pańskiej Górze i Skałce - Gim 1, ul. Urzędnicza 11, na Pechniku, Podwalu i Warpiu - I LO, ul. Licealna 3, na Podłężu jest - ZSO, ul. Towarowa 61, na Pszczelniku- SP 15, ul. Leśna 49, w Szczakowej - DK, ul. Jagiellońska 3, a w Śródmieściu - UM, ul. Grunwaldzka 33.

Oto lista projektów:

OBSZAR NR 1 - AZOT, STARA HUTA

Sławomir Bigos - „Strefa rekreacji Sobieski-Górka. Budowa 3-strefowego placu zabaw” - przy ul. Sulińskiego - szacunkowe koszty zadania 114 600,00 zł
Andrzej Brzózka - „Parking samochodowy przy rondzie w centrum Stara Huta” - przy ul. Fabrycznej w pobliżu centrum handlowego - szacunkowe koszty zadania 114 610,00 zł
Mieczysław Kijowski - „Park zieleni przy rondzie Stara Huta” - przy ul. Fabrycznej w pobliżu centrum handlowego - szacunkowe koszty zadania 31 200,00 zł

OBSZAR NR 2 - BORY

Paweł Bańkowski - „Budowa miejsc parkingowych przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworznie - Bory” - szacunkowe koszty zadania 68 000,00 zł
Anna Furman - „Strefa aktywności ruchowej” - Rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno - sportowej w „Dolinie Młodości - rodzinnym placu zabaw z siłownią zewnętrzną” oraz okolicy „Skate - Parku” w Jaworznie Bory poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej - szacunkowe koszty zadania 36 000,00 zł
Rafał Polański, Nikodem Motyka - „Modernizacja boiska sportowego na Borach” - skrzyżowanie ulic Tetmajera i Niemcewicza - szacunkowe koszty zadania 104 900,00 zł
Jolanta Rośko, Daniel Liszka, Anna Szymanek - „Wykonanie trójtorowej bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu do skoku w dal z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jaworznie - szacunkowe koszty zadania 100 000,00 zł

OBSZAR NR 3 - BYCZYNA, CEZARÓWKA DOLNA

Henryk Głowacki - „Plac zabaw i rekreacji pod chmurką" - budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Kaczeńców - szacunkowe koszty zadania 125 300,00 zł
Anna Gontarz, Maria Leś-Runicka, Anna Jurkiewicz, Małgorzata Złocka, Maria Sidełko - „Byczyńskie Archiwum Responsywne, czyli odtworzenie dokumentów związanych z historią Byczyny: konserwacja najstarszych akt, wykonanie i publiczna prezentacja makiety wsi z 1848 roku wraz z okolicznościowym folderem” - szacunkowe koszty zadania 25 000,00 zł
Jan Knapik, Bogusława Knapik, Jarosław Palka, Grażyna Michalska, Monika Malciak - „Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. „Smużyny” celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca jak najszerszej społeczności Byczyny i całej okolicy” - szacunkowe koszty zadania 125 300,00 zł
Radosław Sajdak - „Plac Street Workout - trening siłowy na świeżym powietrzu” - przy ul. Nauczycielskiej na terenie Zespołu Szkół Nr 1 - szacunkowe koszty zadania 125 300,00 zł

OBSZAR NR 4 - CEZARÓWKA GÓRNA, JEZIORKI, KOŹMIN, WILKOSZYN

Wojciech Gawroński, Mariola Dziurdzikowska - „Plac zabaw w dzielnicy Koźmin" - szacunkowe koszty zadania 85 000,00 zł - * Zmiana nazwy zadania nastąpiła z uwagi na zmianę lokalizacji placu zabaw
Irena Kupniewska - „Budowa oświetlenia przy ulicy Dożynkowej” - szacunkowe koszty zadania 68 000,00 zł
Anna Orlik - Zastępa, Bernadette Zdrada - „Relaks pod kasztanami - minipark” - szacunkowe koszty zadania 99 380,00 zł

OBSZAR NR 5 - CIĘŻKOWICE

Joanna Ciołczyk - „Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej Ciężkowice w Jaworznie” - szacunkowe koszty zadania 65 000,00 zł
Anna Hassa - „Pokrycie boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna) przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jaworznie nawierzchnią poliuretanową na potrzeby uczniów i społeczności lokalnej” - szacunkowe koszty zadania 132 000,00 zł
Marcin Kaszyca - „Budowa co najmniej 10 miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 18 w Ciężkowicach” - szacunkowe koszty zadania 37 650,00 zł

OBSZAR NR 6 - DĄBROWA NARODOWA

Dorota Guja - „Rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną" - przy ul. Długoszyńskiej – szacunkowe koszty zadania 112 020,00 zł
Marta Motyka, Nikodem Motyka - „Plac zabaw dla Dąbrowy Narodowej” - teren OSP przy ul. Strażackiej - szacunkowe koszty zadania 112 020,00 zł
Anetta Musiał - Paździora, Mariusz Kowalski - „Wielofunkcyjne boiska w Zespole Szkół Nr 4 w Jaworznie” - Etap II" - szacunkowe koszty zadania 98 000,00 zł
Wiesława Rączka, Mariusz Kowalski - „Angielski i informatyka dla seniora” - podstawy języka angielskiego dla osób starszych z terenu Dąbrowy Narodowej - szacunkowe koszty zadania 14 000,00 zł

OBSZAR NR 7 - DŁUGOSZYN

Anna Saran - „Strefa rekreacyjna w parku przy ul. Jaszuńskiego” - rozbudowa placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie monitoringu strefy rekreacji – szacunkowe koszty zadania 91 500,00 zł

OBSZAR NR 8 - DOBRA, PIECZYSKA

Tadeusz Fudała, Wacław Cudak - „Siłownia plenerowa. Urządzenia do ćwiczeń zlokalizowane na świeżym powietrzu” - przy skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniatowskiego - szacunkowe koszty zadania 62 000,00 zł
Małgorzata Lekstan, Mariusz Lizończyk - „Budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej o długości 60m oraz skoczni do skoku w dal, przy Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Pieczyskach” - szacunkowe koszty zadania 96 650,00 zł

OBSZAR NR 9 - GIGANT, LEOPOLD

Janusz Bryła - „Rozbudowa boiska piłkarskiego w obszarze sportowo-rekreacyjnym Gigant. Łatwiejszy dojazd dziecka w wózku poprzez zabudowę schodów z rynnami do podjazdów wózkiem. Uzupełnienie obiektów sportowych poprzez budowę boiska do Street Ball'a" - przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS - szacunkowe koszty zadania 122 508,00 zł
Mieczysław Długosz, Jacek Młynarczyk - „Teren rekreacyjno-sportowy Gigant - rozbudowa i doposażenie” - przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS - szacunkowe koszty zadania 60 300,00 zł
Mieczysław Długosz, Jacek Młynarczyk - „Budowa ogrodzenia boiska na os. Gigant” - przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS - szacunkowe koszty zadania 62 000,00 zł
Mieczysław Długosz - „Festyn rodzinny „Pożegnanie lata” dla mieszkańców os. Gigant i os. Leopold” - szacunkowe koszty zadania 10 000,00 zł
Małgorzata Pawłowska - „Mini plac zabaw” - odbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej - szacunkowe koszty zadania 20 000,00 zł

OBSZAR NR 10 - GÓRA PIASKU

Danuta Kurowska - Maroszek, Maria Nieużyła - „Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki" - przy Szkole Podstawowej nr 9 - szacunkowe koszty zadania 104 280,00 zł
Jacek Wojteczko, Ewa Wojteczko - „Budowa boiska do gry w Boules Petanque. Stoliki z ławkami do gry w szachy i warcaby" - teren parku Góra Piasku - szacunkowe koszty zadania 25 000,00 zł

OBSZAR NR 11 - JELEŃ

Renata Chmielewska - „Park fitness przy Domu Kultury w Jeleniu" - szacunkowe koszty zadania 60 000,00 zł
Rafał Soból, Janusz Papuga - „Zdrowie w każdym wieku. Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez montaż urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 22" - szacunkowe koszty zadania 90 000,00 zł
Paweł Szłapa - „Termomodernizacja budynku głównego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu. Etap I” - wymiana stolarki okiennej - szacunkowe koszty zadania 40 000,00 zł

OBSZAR NR 12 - ŁUBOWIEC

Marzena Czarny, Beata Przebindowska - „Ale wkoło jest wesoło - Impreza integracyjna" - szacunkowe koszty zadania 13 000,00 zł
Marzena Czarny, Beata Przebindowska - "Siłownia pod chmurką w okolicy ul. Zubrzyckiego wraz z doposażeniem boiska" - szacunkowe koszty zadania 86 230,00 zł

OBSZAR NR 13 - NIEDZIELISKA

Mirosław Michalik, Jan Michalik - „Ogródek edukacyjny Niedzieliska" - Etap II - szacunkowe koszty zadania 108 000,00 zł
Stanisława Wirska - „Tereny rekreacyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jaworznie" - Modernizacja boiska do piłki siatkowej (wykonanie nawierzchni poliuretanowej) oraz budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, wyposażonego w urządzenia zabawowe - szacunkowe koszty zadania 108 900,00 zł

OBSZAR NR 14 - OSIEDLE STAŁE, REJON ELEKTROWNI

Michał Goryczka, Nikodem Motyka, Bernard Goryczka - „KALINOWA SPORTS CENTER" - wykonanie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy ul. Kalinowej w Jaworznie – szacunkowe koszty zadania 191 490,00 zł
Michał Goryczka, Nikodem Motyka - „Historyczny mural na Osiedlu Stałym”- budynek Gimnazjum Nr 5 - szacunkowe koszty zadania 6 490,00 zł - * Zmiana nazwy zadania nastąpiła z uwagi na zmianę lokalizacji muralu
Zbigniew Kawala - „Dzielnicowe boisko sportowe wielofunkcyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Miłosza w Jaworznie - dzielnica Osiedle Stałe” - szacunkowe koszty zadania 191 490,00 zł
Teresa Łozińska, Ewa Adamajtis - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworznie, ul. Puszkina 5” - szacunkowe koszty zadania 191 490,00 zł
Anna Malinowska - „ Artyści dzieciom”. Program edukacyjno-wychowawczy skierowany do dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i wykluczonych społecznie - szacunkowe koszty zadania 10 000,00 zł
6. Anna Malinowska - „Festyn rodzinny w Parku Lotników Polskich w Jaworznie na Osiedlu Stałym” - szacunkowe koszty zadania 25 000,00 zł
7. Marian Miszczyński - „Drewniany konik polny na biegunach dla dwóch osób zlokalizowany w Parku Lotników na Osiedlu Stałym" - szacunkowe koszty zadania 2 000,00 zł
8. Romana Soboczyńska - „Zagospodarowanie skweru położonego przy blokach nr 1 i 3 - ulica Klonowa na Osiedlu Stałym (skwer oddzielający ulicę Klonową od Kalinowej)” - szacunkowe koszty zadania 127 440,00 zł

OBSZAR NR 15 - PAŃSKA GÓRA, SKAŁKA

Kinga Jędrzejek, Marek Jędrzejek - „Skałka dla dzieci - budowa placu zabaw" - przy ul. Pstrowskiego - szacunkowe koszty zadania 107 367,00 zł
Sebastian Pycia - „Strefa sportowo-rekreacyjna SKAŁKA (plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna) Etap I” - szacunkowe koszty zadania 107 420,00 zł
Waldemar Sarlej - „Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku dzieci, młodzieży i seniorów” - w okolicach ul. Hugona Kołłątaja - szacunkowe koszty zadania 107 000,00 zł

OBSZAR NR 16 - PECHNIK, PODWALE, WARPIE

Kazimierz Gwóźdź - "Parking ogólnodostępny przy ulicy 11 Listopada” - zlokalizowany pomiędzy ul. 11 Listopada 9 a terenem bazy MPEC - szacunkowe koszty zadania 151 325,00 zł
Bogusława Hałas, Danuta Niemczyk, Monika Łysik - „Mural jako forma artystycznego przekazu myśli Jana Pawła II” - wykonanie muralu nawiązującego do postaci patrona szkoły na ścianie ZSP Nr 3 przez jaworznickich artystów – szacunkowe koszty zadania 60 000,00 zł
Stanisław Jacher - „Łączka dla maluszków czyli miejsce zabaw dla najmłodszych” - przy Przedszkolu Miejskim nr 9 w Jaworznie - szacunkowe koszty zadania 68 900,00 zł
Urszula Kramarz - „Terenowa pracownia przyrodnicza przy Szkole Podstawowej nr 16” - szacunkowe koszty zadania 115 000,00 zł
Marcin Przywała - Modernizacja terenu przy budynku I LO oraz budowa miejsca zabaw dla malucha i strefy relaksu dla seniora” - szacunkowe koszty zadania 183 940,00 zł
Mateusz Półgęsek, Marta Wrońska - „Jaworznicki Koci Dom Tymczasowy - kontrola populacji i zdrowia kotów wolnobytujących oraz zwierząt bezdomnych i adoptowanych” - szacunkowe koszty zadania 7 000,00 zł

OBSZAR NR 17 - PODŁĘŻE

Krystyna Stachelczyk, Zbigniew Zwierzyński - "Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże" - zagospodarowanie terenu w pobliżu pasażu handlowego Manhattan Podłęże oraz przedszkola - szacunkowe koszty zadania 180 000,00 zł
Włodzimierz Szczepanik - "Wybudowanie zatoczki parkingowej" - przy ul. Wilczej 52 - szacunkowe koszty zadania 25 000,00 zł
Anna Wawrzyńczak - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie przy ul. Ławczanej 12" - budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal z rozbiegiem oraz wykonanie muralu o tematyce sportowej na części elewacji budynku - szacunkowe koszty zadania 184 200,00 zł

OBSZAR NR 18 - PSZCZELNIK

Marzena Ćwiląg, Marta Kaszuba, Elżbieta Brusik, Agnieszka Kwiatkowska - „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie" – szacunkowe koszty zadania 101 920,00 zł
Mateusz Wrona, Marek Nowak - „Teren rekreacyjny dla dzieci na skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej” - montaż urządzeń placu zabaw, ławek i koszy – szacunkowe koszty zadania 100 000,00 zł
Mateusz Wrona - „Ławki do wypoczynku w pasie pomiędzy blokami” - pomiędzy ulicami: Jarzębinową, Wrzosową i Świerkową – szacunkowe koszty zadania 4 020,00 zł

OBSZAR NR 19 - SZCZAKOWA

Grażyna Iwańska - „Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe elementy wraz z siłownią zewnętrzną" - teren Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie, ul. Koszarowa - szacunkowe koszty zadania 123 080,00 zł
Ryszard Kosiński - „Rewitalizacja parku kolejowego - skweru przy ul. Kolejarzy w Szczakowej”- szacunkowe koszty zadania 123 080,00 zł

OBSZAR NR 20 - ŚRÓDMIEŚCIE

Dawid Domagalski - „Modernizacja Parku Chrząstówka” - wzbogacenie istniejącego parku o elementy placu zabaw i instalację siłowni pod chmurką - szacunkowe koszty zadania 145 680,00 zł
Dawid Domagalski - „Pokażmy dzieciom Warszawę - organizacja jednodniowej wycieczki dla dzieci i wolontariatu ze świetlicy środowiskowej - Ośrodka dla Rodziny Pod Kolegiatą” - szacunkowe koszty zadania 20 000,00 zł
Dawid Domagalski - „Spotkanie ze św. Mikołajem na jaworznickim Rynku czyli Śródmieście Dobrej Nadziei 3” - szacunkowe koszty zadania 10 000,00 zł
Anna Roczkalska - „Plac zabaw przy ul. Narutowicza” - w sąsiedztwie bloku przy ul. Grunwaldzkiej 40 - szacunkowe koszty zadania 170 000,00 zł - * Zmiana nazwy zadania nastąpiła z uwagi na zmianę lokalizacji placu zabaw
Tomasz Sędor - „Centrum sportowe dzielnicy przy SP nr 1 ul. Matejki (ZSZ-P nr 1) - rozbudowa istniejącego placu zabaw i siłowni na powietrzu oraz budowa placu do doskonalenia przez uczniów jazdy na rowerze wraz z dodatkowym oświetleniem i monitoringiem” - szacunkowe koszty zadania 175 680,00 zł
Maciej Stanek - „Kącik rekreacyjny pod płaczącą wierzbą przy ulicy Krasickiego 7, 9, 11 wraz z monitoringiem terenu” - Zadanie ma na celu ogrodzenie terenu, montaż ławek, mebli ogrodowych, huśtawki oraz posadzenie kwiatów, zasadzenie trawy i krzewów - szacunkowe koszty zadania 37 000,00 zł
Maciej Stanek - „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Górniczej i Olszewskiego” - szacunkowe koszty zadania 120 500,00 zł

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie