Głosowanie zakończone
Plebiscyt: Mistrzowie Agro 2024

Wybieramy Liderkę/Lidera Społeczności Roku


Z ogromną wdzięcznością przyjęłam nominację do tytułu „Liderka Społeczności Roku” w akcji Mistrzowie Agro, za którą bardzo dziękuję.


Od 20 lat pracuję w samorządzie terytorialnym, dlatego sprawy społeczności lokalnej


na obszarach wiejskich są mi bardzo bliskie. Te najmniejsze, ale jakże istotne dla mojego serca.


W pracy skupiam się na działaniach związanych z aktywizacją i integracją mieszkańców gminy Toszek,


w tym rozwoju terenów wiejskich poprzez przygotowywanie, pozyskiwanie i realizowanie projektów unijnych przede wszystkim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, rządowych, małych grantów a także konkursów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w szczególności Inicjatyw Sołeckich.


W ramach powyższych działań powstały w gminie Toszek m.in. siłownie zewnętrzne, place zabaw, miejsca rekreacji, doposażenie świetlic wiejskich.


Ponadto w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej "Pierwsza Praca" przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w 2003 roku z mojej inicjatywy powstało drugie w powiecie gliwickim Gminne Centrum Informacji - ukierunkowane na integrację środowiska lokalnego z najbliższym otoczeniem, mającym na celu zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia, a także dostępu do nowoczesnej technologii informacyjnej wśród bezrobotnej młodzieży na terenie gminy Rudziniec.


Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy, starając się pozyskiwać środki, małe granty na ich rozwój.


Wspieram również i promuję KGW, rękodzielników z terenu gminy Toszek, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych (jarmarków), podczas których promowane są lokalne produkty.


Od dwóch lat jestem członkiem zarządu stowarzyszenia „Leśna Kraina Górnego Śląska” z którym wspólnie realizujemy statutowe działania na rzecz rozwoju gmin.


Nieobce są mi również sprawy osób niepełnosprawnych korzystających z usług magistratu toszeckiego w ramach programów z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych - Dostępny Samorząd oraz Dostępna Przestrzeń Publiczna. Pozyskałam środki na niwelowanie barier architektonicznych.


Praca przynosi mi dużą satysfakcję, a jeszcze bardziej, kiedy nasza społeczność cieszy się z ich efektów.


Prywatnie moją pasją jest taniec towarzyski oraz podróże, z których czerpię inspiracje do dalszych działań.
____________


UWAGA! Ważna informacja dla osób

nominowanych do nagrody:

warto zadbać o swoją prezentację

w plebiscycie - można dodać zdjęcia

i opis lub zaktualizować dane


KLIKNIJ i EDYTUJ prezentację

____________


Czytaj więcej o plebiscycie

na www.dziennikzachodni.pl/agro