Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 NOWE TERMINY. Kiedy są ferie zimowe, święta, wakacje, dni wolne od szkoły? Nowy kalendarz szkolny

JK
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się pod znakiem obostrzeń związanych z koronawirusem, ale mimo tego uczniowie poszli do otwartych szkół. Kiedy wypadają dni wolne od szkoły, święta, ferie zimowe i wakacje? Sprawdźcie. Przygotowaliśmy dla Was kalendarz roku szkolnego 2020/2021, który w prosty i przejrzysty sposób pokazuje, kiedy nie trzeba chodzić do szkoły. Wystarczy wydrukować, by mieć zawsze przy sobie pełny rozkład na rok szkolny, razem z feriami zimowymi dla wszystkich województw, wakacjami, wiosenną przerwą świąteczną i innymi dniami wolnymi od nauki.

Nowy rok szkolny 2020/21

Rozpoczęcie roku szkolnego będzie odbędzie się we wtorek, 1 września - tę informację potwierdził Dariusz Piontkowski podczas konferencji zorganizowanej 26 sierpnia. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami lekcje będą odbywać się w szkole, nie zaś zdalnie, tak jak miało to miejsce w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Kiedy będzie możliwe kształcenie zdalne?

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej na początku sierpnia 2020 poinformował, że odgórnie narzucone zajęcia całkowicie zdalne nie są przewidziane. Ostatnio sprecyzował, że w modelu stacjonarnym można jednak wykorzystywać elementy nauki zdalnej. Wprowadzenie nauki częściowo lub całkowicie zdalnej będzie na pewno możliwe po wystąpieniu zagrożenia epidemiologicznego. Decyzję w sprawie zmian trybu nauczania dyrekcja szkoły będzie musiała skonsultować ze służbami sanitarnymi.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:Wariant A – tradycyjna forma kształceniaW
Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

W kwestii zasad postępowania w placówkach Piontkowski zobowiązał Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz GIS do opracowania szczegółowych wytycznych gwarantujących bezpieczeństwo dzieci w szkołach.

Maseczki w szkole będą obowiązkowe?

Zgodnie ze słowami ministra dzieci w szkole nie będą miały odgórnego obowiązku noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta. Co prawda Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważało wersję zakładającą noszenie maseczek, jednak ostatecznie zrezygnowano z pomysłu. Nie oznacza to jednak, ze w szkole nie będzie można wprowadzić takiego wymogu. Decyzja została po prostu przerzucona na dyrektorów szkół.

Rozważaliśmy jeszcze raz, co zrobić z obowiązkiem noszenia maseczek i pierwotnie wskazaliśmy, że takiego obowiązku nie będzie. Natomiast tam, gdzie warunki szkolne, bardzo wąskie korytarze, wielkość szkoły bądź stan zagrożenia epidemicznego będzie wskazywał na to, że trzeba będzie podjąć jakieś dodatkowe środki ochrony ostrożności, to wtedy dyrektor chyba powinien zalecić osłony nosa i ust w miejscach wspólnych – w korytarzach, klatkach schodowych czy szatniach.

- Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej

Niezależnie od tego, co zdecydują dyrektorzy, trzeba będzie przestrzegać zasad higieny osobistej, w tym regularnej dezynfekcji rąk oraz innych wytycznych reżimu sanitarnego.

ZOBACZCIE KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Reżim sanitarny pierwszego dnia szkoły

Pierwszy dzień szkoły będzie w tym roku inny niż wszystkie, gdyż placówki w związku z pandemią są zobowiązane do wprowadzenia reżimu sanitarnego. Na czym będzie on polegał? Każda szkoła może częściowo dostosować go do własnych uwarunkowań, jednak w wielu placówkach zdecydowano się na konkretne rozwiązania:

 • pierwszego dnia rodzice nie będą mogli pojawić się wraz z dziećmi w szkole
 • wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych - pierwszoroczniakowi będzie mógł towarzyszyć jeden rodzic
 • nie będzie uroczystych apeli
 • różne roczniki będą rozpoczynały o różnych godzinach
 • choć maseczki nie są obowiązkowe, to uczniowie w przestrzeniach wspólnych z rodzicami powinni je nosić
 • przerwy będą o różnych godzinach
 • przed wejściem do szkoły mierzona będzie temperatura

Jakie są wytyczne GISu w kwestii przeprowadzania zajęć w placówkach?

Wytyczne GISu dla szkół

25 sierpnia Minister Dariusz Piontkowski przedstawił wstępne opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Organizacja zajęć w szkołach oparta będzie o następujące punkty:

 • bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń
 • uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły
 • dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii.

Jak wygląda rok szkolny 2020/2021?

Zimowa przerwa świąteczna 2020. Dni wolne w grudniu

Jak wygląda harmonogram roku szkolnego 2020/2021? Pierwszy dzień wolny od nauki wypada 11 listopada. W tym roku nieszczęśliwie 1 listopada przypada w niedzielę, dlatego uczniowie nie mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny. Standardowo w grudniu uczniów czeka zimowa przerwa świąteczna. Przez ile dni będzie można odpocząć od nauki?

Zimowa przerwa świąteczna w roku szkolnym 2020/2021 potrwa 12 dni. To o 2 dni dłużej niż w roku zeszłym. Rozpocznie się 23 grudnia 2020 i skończy - formalnie - 31 grudnia 2020. Ze względu na fakt, że 1 stycznia wypada w piątek, uczniowie w szkołach pojawią się dopiero w poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku.

Wyprawka szkolna: to przyda się twojemu dziecku w szkole. Co...

Kiedy wypadają ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021?

 • 18 - 31 stycznia: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 25 stycznia - 7 lutego: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 1 - 14 lutego: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 15 - 28 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Wiosenna przerwa świąteczna 2021

Kiedy wypada wiosenna przerwa świąteczna i jak długo potrwa?

Wiosenna przerwa świąteczna w roku szkolnym 2020/2021 potrwa, jak co roku, 6 dni. Rozpocznie się 1 kwietnia i skończy 6 kwietnia. Uczniowie wrócą do szkół w środę, 7 kwietnia 2021 roku.

Które jeszcze dni są wolne od nauki w roku szkolnym 2020/2021?

Dodatkowe dni wolne od nauki:

 • 11 listopada 2020 (środa): Narodowe Święto Niepodległości
 • 1 stycznia 2021 (piątek): Nowy Rok
 • 6 stycznia 2021 (środa): Święto Trzech Króli
 • 3 maja 2021 (poniedziałek): Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • 3 czerwca 2021 (czwartek): Boże Ciało

Plan lekcji 2021/2022 do pobrania za darmo (PDF) różne wzory...

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych wypada 25 czerwca 2021 roku. Wakacje 2021 rozpoczną się 26 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2021 roku.

Rok szkolny 2020/2021: pełny harmonogram

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.
 • Ferie zimowe dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie: 18 - 31 stycznia 2021 r.
 • Ferie zimowe podlaskie, warmińsko-mazurskie: 25 stycznia - 7 lutego 2021 r.
 • Ferie zimowe lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie: 1 - 14 lutego 2021 r.
 • Ferie zimowe kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie: 15 - 28 lutego 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
 • Egzamin ósmoklasisty: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 30 kwietnia 2021 r.
 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego: 8 stycznia 2021 r.
 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych
  i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego: 29 stycznia 2021 r.
 • Egzamin maturalny: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Egzamin zawodowy: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
 • Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 NOWE TERMINY. Kiedy są fe...

Rok szkolny 2020/2021 kalendarz: pobierz i wydrukuj

Załączone pliki:

Chcesz uniknąć zamieszania i mieć w jednym miejscu wykaz wszystkich dni wolnych od nauki w nadchodzącym roku szkolnym? Sprawdź przygotowany przez nas funkcjonalny kalendarz roku szkolnego 2020/2021. Dzięki niemu już nie będzie trzeba się zastanawiać, kiedy wypada zimowa przerwa świąteczna czy ferie zimowe dla każdego województwa. Jak wykorzystać kalendarz? Święta ustawowe i dni wolne od nauki zaznaczone są na czerwono, zaś inne wolne dni zakreślone kolorem.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 do pobrania: zrób to sam

 • Pobierz plik z 12 kolejnymi miesiącami roku szkolnego 2020/2021 lub rozkładówkę
 • Wydrukuj wybrany plik, najlepiej w kolorze. Pamiętaj, żeby w ustawieniach wydruku zmienić orientację drukarki na poziomą.
 • Zawieś kalendarz roku szkolnego w widocznym miejscu w domu. To może być lodówka, lustro, tablica korkowa lub drzwi.
 • Teraz już zawsze będziesz wiedział, kiedy wypadają ferie i inne dni wolne od nauki.

Inauguracja roku akademickiego w Łodzi

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 25

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

M
Marika Krasuska
2 września, 21:26, Marika Krasuska:

Fajny pomysł z tymi kalendarzami. Ja już przygotowana na rok akademicki. Nawet kupiłam pierwszy raz planner studencki na komputer. Przekonało mnie, że poza kalendarzam, było miejsce na lektury, egzaminy, projekty czy automatyczny budżet. Nazywa się Media Planner Akademia, jakby ktoś szukał podobnego rozwiązania ;)

o tu kupiłam: https://mediaplanner.com.pl/produkt/media-planner-akademia/

M
Marika Krasuska

Fajny pomysł z tymi kalendarzami. Ja już przygotowana na rok akademicki. Nawet kupiłam pierwszy raz planner studencki na komputer. Przekonało mnie, że poza kalendarzam, było miejsce na lektury, egzaminy, projekty czy automatyczny budżet. Nazywa się Media Planner Akademia, jakby ktoś szukał podobnego rozwiązania ;)

M
Maciej Gołąbek
20 sierpnia, 13:57, xxx:

A ja po raz pierwszy od 40 lat nie idę do szkoły bo właśnie przeszedłem na emeryturę. Hurra

28 sierpnia, 17:51, Gość:

Bardzo zazdroszczę i szczerze gratuluję!!!!! Nie mogę się doczekać, aby wpisać tak samo!

2 września 2019, 15:01, Gość:

Ja też zazdroszczę, ale za 3 lata-jak dożyje też to napiszę, pozdrawiam

Człowieku, nie drażnij! Każdy by też chciał!

M
Maciej Gołąbek
2 września 2019, 13:00, Jarek:

Na stronie http://kalendarz.livecity.pl/do-druku-roczny-poziomy-a4/16 jest gotowy do wydruku, edytowalny kalendarz szkolny 2019/20

A po co nam ubiegłoroczny?

M
Maciej Gołąbek

3 maja 2021 (poniedziałek): Międzynarodowe Święto Pracy?!!! Nie Święto Konstytucji?!

G
Gość

Lepiej późno niż wcale. Dobrze, że kalendarz został opublikowany 11 stycznia, więc na półmetku roku szkolnego, niż jakby go w ogóle nie bylo

G
Gość

co za ciołek układał ten kalendarz,

zupełnie jakby uczniów nie obchodziły niedziele handlowe i bezhandlowe.

otórz bardzo obchodzą, zeby wiedzieć kiedy została tylko sobota na kupienie kleju bibuły i papieru kolorowego, czy też można liczyć na niedzielną wyprawę do marketu

K
Karol Betlejemski

Po co prowokujecie ludzi normalnie pracujacych?Drugie dno tego artykułu to ile dni wolnego w roku mają rozczeniowi nauczyciele.

G
Gość
I nie sprawdziły się "przePOwiednie" że zakaz handlu będzie dramatem dla personelu i dla kupujących.
X
Xxx
4 września, 15:53, Gość:

Oby się uczyły od rana do nocy. Może wówczas odpoczną normalni, spracowani ludzie. Wchodzę do Biedronki, wrzask, pisk. Wchodzę do jednej z galerii, to samo, wrzask, pisk. Jadę przez Hetmańską, dziewczyny piszczą, chłopcy rechoczą tak głośno, że pomimo hałasu z ulicy, nie da się tego wytrzymać.

LUDZIE, WYCHOWUJCIE TE DZIECI.

Chyba niemasz dzieci ze tak na nie nazekasz

G
Gość
Oby się uczyły od rana do nocy. Może wówczas odpoczną normalni, spracowani ludzie. Wchodzę do Biedronki, wrzask, pisk. Wchodzę do jednej z galerii, to samo, wrzask, pisk. Jadę przez Hetmańską, dziewczyny piszczą, chłopcy rechoczą tak głośno, że pomimo hałasu z ulicy, nie da się tego wytrzymać.

LUDZIE, WYCHOWUJCIE TE DZIECI.
w
wiesci z phoenix
2 września, 15:11, Gość:

Dziś się zaczął rok szkolny a oni już kiedy wolne..

we usa tak doladowali materiaslu ze 10latek

ma akcje jak urzednik po nadgodzinach :D

G
Gość
29 sierpnia, 12:09, Devi:

A ja jak co roku cieszę się, że zaczyna się rok szkolny. Nareszcie będzie cisza od 7 do 13 .

Wyspie się po nockach :-)

Zapomnij. Towarzystwo drze ryja dzień i noc. Tak głośnych dzieci jak są obecnie nie miałem okazji słyszeć. Myślicie, że 18-tki leżą po krzakach pijane? To, co odwalały dzieci na zakończenie wakacji (przedział 12-17 lat) w głowie się nie mieści. Policja oraz inne służby robią co mogą, żeby nikogo nie złapać, nie spisać. Trochę dziwne, może obawiają się, iż musieliby kuratora przydzielić koledze?

Dotychczas pila, rozrabiała raczej pełnoletnia młodzież. Ostatnie 3 lata są inne. Pijana menażeria jest coraz młodsza. Jak widać rodzice nie mają pojęcia co robią dzieci, skąd mają pieniądze na popijawy, bo kto im kupuje, chyba się domyślacie.

G
Gość
Dziś się zaczął rok szkolny a oni już kiedy wolne..
G
Gość
29 sierpnia, 12:09, Devi:

A ja jak co roku cieszę się, że zaczyna się rok szkolny. Nareszcie będzie cisza od 7 do 13 .

Wyspie się po nockach :-)

A dlaczego rok szkolny kończy się dopiero 26czerwca a nie 19 czerwca jak w tym roku. Można ?

Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie