W Katowicach działa Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Murckach. Centrum jest dedykowane przede wszystkim dla uczniów. Ma promować działa zmierzające do ochrony zasobów naturalnych Śląska.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach Murckach

ZOBACZCIE ZDJĘCIA
Zobacz galerię

Stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej kosztowało 2,1 mln zł, w tym 1,8 mln zł to unijne dofinansowanie. Prace rozpoczęły się jeszcze latem 2016 r. W ramach zadania m.in. wyremontowano klasy i pomieszczenia socjalne, zakupiono też wyposażenie sal centrum, m.in.: drukarkę 3D, piec do wypalania gliny, sprzęt multimedialny.

Dodatkowo powstały tu też szkółka buka pospolitego (rośliny chronionej w pobliskim Rezerwacie – Lesie Murckowskim), pokazowa hodowla owadów ogród użytkowy i sensoryczno-botaniczny.

- Ogród z roślinami użytkowymi będzie idealnym sposobem na obudzenie w odwiedzających potrzeb poznawczych oraz odpowiedzialności za posadzone rośliny, które będą wymagały odpowiedniej opieki – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej. Natomiast w ogrodzie sensorycznym nasadzono rośliny oddziałujące na zmysły (wzrok, węch, słuch, dotyk i smak), które będą wykorzystane do celów terapeutycznych oraz edukacyjnych, zwłaszcza dla osób niewidomych lub osób z zaburzeniami psychofizycznymi.

- Specjalnie dobrane rośliny wydawać będą określone zapachy oddziałujące na zmysł węchu, różne struktury roślin zapewnią zróżnicowane doznania dotykowe. Nasadzona roślinność charakteryzuje się określonymi cechami fizycznymi, takimi jak: kształt, rodzaj powierzchni, barwa, wydawany zapach, dźwięk, które działają terapeutycznie i relaksacyjnie dla osób przebywających na terenie ogrodu – dodają urzędnicy.

Centrum działać będzie w trzech pracowniach w budynku szkoły. Będą się tu odbywały warsztaty, szkolenia, konferencje czy pokazy filmów.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Samorządowiec Roku - gala Dziennika Zachodniego

Magazyn reporterów Dziennika Zachodniego TYDZIEŃ