„Komandosi Edukacji”

Materiał informacyjny Uniwersytetu Śląskiego
Indywidualne Studia Nauczycielskie (ISN), prowadzone przez Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego, to nowy kierunek studiów, który startuje już październiku! Studia kształcące nauczycieli w trybie indywidualnym opierają się na łączeniu szerokich kompetencji przydatnych w pracy w przestrzeni edukacji i kształceniu przyszłych liderów. Studenci ISN, pod okiem specjalistów, będą uczyć się jak kształtować przyszłość polskich szkół.

Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia nauczycieli o nowych kompetencjach w trybie zindywidualizowanym oraz zapewnienia zdobywania praktyki zawodowej podczas całego czasu ich trwania. Aktualne wyzwania związane z kształceniem na odległość czy edukacją domową wymagają unowocześnienia sposobu kształcenia nauczycieli, które pozwoli im realną przewagę na rynku pracy.

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek, pomysłodawca kierunku i Dyrektor Kolegium ISM, Rektor elekt Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2020-2024 tak opisuję tę inicjatywę:

Od dawna marzyły mi się studia nauczycielskie dla pasjonatów uczenia. Studia odważne, oryginalne, z programem, jakiego nie ma na żadnej uczelni w Polsce. Doświadczenia Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych dały mi pewność, że nowe studia nauczycielskie powinny być oparte na tym wzorcu. Nazwałem sobie - nieco żartobliwie – absolwentów tych studiów, „komandosami edukacji”. Mieli to być nauczyciele wszechstronnie przygotowani do pracy w każdej placówce oświatowej – od szkoły zawodowej po elitarne liceum.

W programie studiów zapewniono bliski i regularny kontakt studentów ze szkołą w ramach praktyk. Bardzo istotnym elementem kształcenia jest umiejętność łączenia co najmniej kilku obszarów wiedzy z umiejętnościami nauczyciela-pedagoga. Kluczowa dla stworzonego programu studiów była współpraca między Kolegium a przedstawicielami Wydziału Nauk Społecznych, kierunku pedagogika. Absolwent ISN to w pierwszej kolejności wykształcony pedagog, który rozwijając swoje kompetencje w zakresie specjalności opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej. Równocześnie może przygotowywać się do pracy nauczyciela wybranego przedmiotu realizując studia na drugim kierunku studiów. Całość spajają zajęcia z zakresu dydaktyki, które nastawione są na szukanie indywidualnych metod pracy, rozwój zawodowy i umiejętności współpracy z nauczycielami innych przedmiotów.

Student Indywidualnych Studiów Nauczycielskich , oprócz wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas zajęć, uczy się również jak skutecznie zarządzać własnym czasem oraz wpływać aktywnie na zdobywanie i rozwijanie własnych umiejętności. Studia w ramach ISN dzięki łączeniu wiedzy pedagogicznej, dydaktycznej i przedmiotowej dają solidne podstawy do nowoczesnego realizowania celów edukacji przyszłości.

Rekrutacja na I stopień studiów ISN rozpoczyna się 15 lipca. Indywidualny pomysł na rozwój przyszłej drogi zawodowej oraz pasja uczenia zadecydują, o tym kto otrzyma szansę na studia na ISN.

https://www.ism.us.edu.pl/

Dodaj ogłoszenie