Księga imion męskich A-M [KSIĘGA IMION MĘSKICH]

Redakcja
Artur Rojek, wokalista, muzyk rodem z Mysłowic MARCIN OSMAN
Księga imion męskich: W naszym dodatku znajdziesz objaśnienie znaczenia 60 najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Sprawdź, czy rodzice mieli rację, nadając ci właśnie to, a nie inne imię. Tutaj imiona na litery od A do M. KSIĘGA IMION MĘSKICH - ZOBACZ

Księga imion męskich A-M:

ZOBACZ TAKŻE:
Księga imion męskich N-Z [KSIĘGA IMION MĘSKICH 2014]

Adam

Człowiek stworzony przez Boga

Imię Adam pochodzi z wielu źródeł: z języka hebrajskiego adam (ludzie) lub adhamah (ziemia), sumeryjskiego ada-mu (mój ojciec), akadyjskiego ad-mu (stworzony, zrodzony, dziecko) lub arabskiego adama (łączyć się). Najczęściej przyjęte jest znaczenie biblijne: pierwszy człowiek stworzony przez Boga.

Uczuciowy i pamiętliwy. Adam jest skłonny do surowego osądzania innych bez próby postawienia się na miejscu osoby osądzanej. Kieruje się logiką, co owocuje sztywnością zachowań. Adam bardzo ceni sobie przyjaźń, uważnie dobiera przyjaciół i jest im bardzo oddany. Adam jest jednak zaborczy i jego partnerka musi się mu podporządkować. Jest to osoba zdyscyplinowana pracująca w ściśle określonym celu.

Adamowie są urodzonymi opiekunami; chętnie otaczają się dziećmi i przekazują swoim synom (córkom również) swoje życiowe doświadczenia. Do swych poglądów są przywiązani i niechętnie zmieniają zdanie, nawet kiedy błądzą. Porażki nie odbierają im ochoty do działania. Potrafią z wielkim uporem realizować plany rozłożone na lata. Adamowie często znają się na ziemi, ogrodach i zwierzętach. Bywają zamiłowanymi ogrodnikami, rolnikami czy weterynarzami. Mają z natury talent do wszystkiego, co wiąże się z żywiołem ziemi, stąd wśród nich wielu geologów, budowniczych i architektów. Spod ich rąk wychodzą rzeczy trwałe, solidne i niezawodne. Lubią też otaczać się ładnymi przedmiotami i ozdobnymi roślinami. Często zajmują się ciałem: bywają uzdolnionymi lekarzami, masażystami, trenerami sportowymi.

Imieniny:
6 kwietnia, 16 maja, 12 czerwca, 9 września, 12, 24 grudnia.

Aleksander

Obrońca ludzi

Imię Aleksander pochodzi od greckiego słowa aleksandros, składającego się z dwóch członów: alekso (bronię się, odpieram atak) i andros (mężczyzna, mąż). Imię to oznacza: obrońca ludzi, troszczący się o mężów lub odpierający wrogów.
Pracowity, ale wygodnyAleksander to mężczyzna otwarty na wszelkie nowości życiowe, uchodzący za człowieka nowoczesnego. Jest pracowity, ale ma skłonności do prowadzenia wygodnego życia, zażywania rozkoszy i przyjemności, co może spowodować oddanie się lenistwu. Aleksander jest dobrym mężem, świetnym ojcem i troskliwym gospodarzem. Posiada duże poczucie humoru, lubi muzykę i książki. Osiąga sukcesy w zawodze adwokata lub lekarza.

Typowy Aleksander lubi proste zasady, życie ujęte w ramy, porządek i dobrą organizację. W swojej dziedzinie dąży do doskonałości. Ma ogromne możliwości intelektualne, skłonności do dominacji, co nie wszystkim się podoba.

Nie lubi zbyt szybkiego tempa życia ani zbyt rewolucyjnych zmian. Jest jednak obowiązkowy, prostoduszny i prostolinijny.
Z uporem dąży do celów, jakie sobie postawił i nie dowierza ludziom, którzy mają pomysły zbyt dziwne jak na jego gust. Jest podejrzliwy wobec wszelkich nowatorów i odmieńców, a w poglądach politycznych stara się należeć do większości. Potrafi podejmować szybkie i w większości trafne decyzje. Trudno go oswoić, bo jest zbyt niezależny, choć jednocześnie pragnie schronienia pełnego czułości i bezpieczeństwa.

Imieniny:
11, 15 stycznia, 18, 26, 27 lutego, 10, 18, 20, 28 marca, 18, 22, 24 kwietnia, 3, 8, 16, 18, 20, 29 maja, 2, 4 czerwca, 10, 17 lipca, 11, 28, 30 sierpnia, 13, 21 września, 11, 22
października, 11, 23, 24 listopada, 12 grudnia.

Andrzej

Mężny i odważny.

Imię Andrzej pochodzi z języka greckiego, a konkretnie od greckiego imienia będącego zdrobnieniem od imion złożonych zawierających wyraz aner – „człowiek, mężczyzna, taki jak mężczyzna” (inne źródło tłumaczy je też jako: „dzielny, mężny, odważny”). Pierwotny grecki Andréas, poprzez łacińskie imię Andreas, rozwinął się w języku polskim w imię Andrzej. Nosił je jeden z apostołów. Imię występuje także w Biblii. W dawnych czasach, jak można przeczytać w księgach metrykalnych z XVII-XVIII w., zwykle stosowano polską formę tego imienia: Jędrzej. Im później w czasie (np. już w wieku XIX), tym więcej w księgach chrztów można przeczytać nadanych imion w formie „Andrzej”.

Szczera i wnikliwa natura. Andrzej jest cholerykiem o żywym usposobieniu. Jest niezależnym i dumnym awanturnikiem, posiadającym silne życie wewnętrzne i bardzo bogatą egzystencję zewnętrzną. To mężczyzna skłonny do działania oraz refleksji. Andrzej jest osobą obiektywną, która potrafi przyznać się do popełnionego błędu. Ma wyostrzone poczucie sprawiedliwości. Andrzej obdarzony jest szczerą oraz wnikliwą naturą. Pewny siebie i optymistyczny. Nawet w późnym wieku uważa, że nadal może „góry przenosić”. Lubi zabawę i dobre towarzystwo. Jest czuły na wdzięki kobiece. W pracy pełen pomysłów i zapału, ale czasem zbyt mało systematyczny. Andrzej jest pewny swoich wyborów i nie traci sił na ciągłe wahania. Jego cechy to:pewność siebie, cywilna odwaga, prostolinijność i szczerość, wierność i dar opiekowania się tymi, którzy wymagają poprowadzenia silną, męską ręką.

Imieniny:
6, 19 stycznia, 4 lutego, 12, 27 kwietnia, 13, 16, 25 maja, 12, 16, 21 czerwca, 12, 13, 16, 17, 21, 31 lipca, 17, 30 września, 1, 10, 30 listopada, 10 grudnia.

Arkadiusz

Szczęśliwy jak Arkadyjczyk.

Imię Arkadiusz pochodzi od greckiego słowa arkadikós lub łacińskiego Arcadicus i Arkadilius. Oznacza: szczęśliwy jak Arkadyjczyk. Arkadia była grecką krainą, jej nazwa znaczy „kraj niedźwiedzi”.

Ma duszę rycerza. Arkadiuszowie mają umysły skierowane ku sprawom niezwykłym i odległym. Często bliższe są im wydarzenia dziejące się w dalekiej Brazylii niż w pobliskich miejscowościach. Chętnie podróżują, z upodobaniem też szukają nowości, nowych mód, nieznanych jeszcze zainteresowań, przyszłościowych dziedzin wiedzy.

Arkadia była uważana za krainę szczęśliwości i do dziś Arkadiuszowie chętnie podchwytują wszelkie pomysły zmierzające do zbudowania na Ziemi takiej właśnie Arkadii. Nie są jednak płochymi i oderwanymi od życia marzycielami. Ich zwierzęciem mocy jest przecież niedźwiedź, co sprawia, że właściwa jest im żywotność, duży zasób energii oraz odporność zarówno psychiczna, jak i fizyczna. Arkadiusz jest ekstrawertykiem, zawsze gotowym nieść pomoc słabszym. Nie kieruje się emocjami, ale wyostrzonym poczuciem sprawiedliwości. Ma duszę rycerza, zawsze gotowego do obrony wdów i sierot. Chciałby móc wykrzyczeć swe oburzenie, miłość, ból. Robi to, aby zaalarmować opinię publiczną, by zaprotestować przeciw niesprawiedliwości. Nie kieruje nim uniesienie, lecz głębokie przekonanie. Arkadiusz to również osoba gderliwa i obrażalska, o silnym pragnieniu bycia kochanym i akceptowanym.

Imieniny:
2 stycznia, 4 marca, 1 sierpnia, 13 listopada.

Artur

Jak celtycki niedźwiedź

Imię Artur jest pochodzenia celtyckiego lub walijskiego, prawdopodobnie wywodzi się ze słowa art, arth (niedźwiedź). Niektórzy wiążą je również z językiem greckim arktos (niedźwiedzica).

Introwertyk i analityk. Artur jest introwertykiem, który często zaniedbuje świat zewnętrzny i zamyka się w sobie. Charakteryzuje go duża indywidualność. Lubi chodzić własnymi drogami i kieruje się zasadami sobie tylko znanymi. Nie jest zbyt ambitny, pragnie spokojnego i wygodnego życia. Jest osobą oszczędną, jednak nie skąpą. Cechuje się pewną nieśmiałością, niechęcią do angażowania się i do walki. Posiada wyostrzone poczucie porażki, która jest dla niego szokiem i zniechęca do dalszego działania. Mimo pozornej bierności bardzo przeżywa sprawy uczuciowe i przywiązuje do nich ogromną wagę. Cechuje go analityczna inteligencja, nie idąca jednak w parze z ciekawością świata. Artur woli w domowym zaciszu wyobrażać sobie świat, niż wśród zawiei wyruszać na jego odkrywanie.

Ma rozwinięte uczucia rodzinne, na łonie rodziny szuka spokoju i poczucia bezpieczeństwa, i w tym celu skłonny jest pójść na wiele ustępstw. Arturowie są również wrażliwi na życie natury, a jeśli dopiszą im artystyczne talenty, z obcowania z przyrodą czerpią natchnienie. Żyją tak, jakby pamiętali, że ich imię narodziło się w mglistych krainach nad Atlantykiem i wyraźnie lepiej się czują podczas chłodów i słot. W pełnym słońcu Artur nie jest całkiem sobą. Wielu z nich jest dziś meteopatami i z wyprzedzeniem czuje, kiedy zbliża się kolejna zmiana pogody.

Imieniny:
7, 8 stycznia, 6 października, 15, 26 listopada, 1, 11 grudnia.

Bolesław

Ten, który ma zdobyć sławę

Bolesław to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: bardzo sławny lub ten, który ma zdobyć większą sławę. Staropolskie imię męskie. Zdrobniale Bolko. Dawniej zapisywane również w formie skróconej – Bosław. Imię dynastyczne w polskiej dynastii Piastów oraz czeskiej Przemyślidów. a Sprawiedliwy i nieugięty Bolesław jest przykładem dobrego męża i ojca. Cechuje go sprawiedliwość i obiektywizm ocen, wyjątkowa wytrwałość i upór.

Umysł ma chłonny i otwarty na wszelkie nowości. Jest pracowity, wymagający dużo od siebie i innych. Jest w stanie osiągnąć każdy cel, który sobie założył. Doskonale sprawdza się w tych zawodach, w których wymagana jest obowiązkowość i elastyczność umysłu.

To osoba energiczna, ambitna, bojowa i bardzo pewna siebie, co bywa odbierane jako arogancja. Potrafi przekonywać innych. Bywa nieugięty w swych dążeniach, zawsze gotowy do walki, ale tylko wtedy, gdy jest przekonany o swoim zwycięstwie.
Zdrowie ma dobre, aczkolwiek często trapią go drobne dolegliwości. Bolesław jest osobą prostolinijną, konkretną, sprawiedliwą, wyczuloną na ludzkie nieszczęścia. Chętnie służy pomocą i radą innym, jest zaradnym i dobrym gospodarzem. Dzięki swoim umiejętnościom stanowi dobry przykład dla innych. Bolesław jest mężnym, dobrym patriotą, wzorowym ojcem i cenionym dyplomatą. Charakteryzuje go otwarty umysł i zdolność chłonięcia wszystkiego, co nowe i dobre. Może osiągnąć świetne wyniki jako naukowiec. Czasami jednak bywa przekorny. Często w imię kariery zdarza mu się zaniedbać rodzinę. Chętnie przyjmuje gości i składa wizyty. Lubi, gdy dużo się wokół niego dzieje. Ma skłonność do robienia szumu wokół własnej osoby.

Imieniny:
29 stycznia, 12, 28 czerwca, 23 lipca, 19 sierpnia.

Bartłomiej

Syn oracza

To imię męskie pochodzenia aramejskiego. Pochodzi od słów: Bar Tholomai, co oznacza syn oracza lub syn Tolmy. W formie Bartholomaeus było znane od początków chrześcijaństwa, z której wywodzi się staropolski Bartłomiej. Imię to było niezwykle popularne w średniowiecznej Polsce. Jedno ze zdrobnień tego imienia – Bartosz – funkcjonuje obecnie jako osobne imię.
Nerwowy ekstrawertyk. Bartosz jest zwykle wytrwały i konsekwentny w tym, co sobie postanowi albo co wynika z jego obowiązków. Do celu dochodzi za wszelką cenę, nieraz siłą. Ma duży refleks, szybko podejmuje decyzje, ale często gwałtownie, zbyt gwałtownie, reaguje na zmianę sytuacji. To ekstrawertyk, potrzebujący widowni. Subiektywny i zaborczy, sprowadza wszystko do własnej osoby. Lubi dramatyzować. Ma skłonność do mówienia „nie” i nie jest łatwo nakłonić go do zmiany zdania.

Ma świetną pamięć i dużą ciekawość świata. Na co dzień bywa nerwowy, nie stroni od konfliktów. Dla niego są niemal wszystkie zawody wymagające aktywności, ruchu i częstego przemieszczania się. W miłości Bartłomiej jest zachłanny i wymagający. Mimo że sam do wylewnych nie należy, chce być kochany bardziej niż sam potrafi kochać. Odnosi w życiu duże sukcesy, ale dość późno. Musi przeczekać szaleństwa młodości. Trzeba mieć do niego ogromną cierpliwość.

Imieniny:
23 stycznia, 17 lutego, 21 kwietnia, 30 kwietnia, 6 maja, 5 lipca, 16 lipca, 24 sierpnia, 3 września, 5, 23 października, 11 listopada, 5 i 27 grudnia.

Bogdan

Dany przez Boga

Imię to wywodzi się od wyrazów Bóg i dan (czyli dany), tak więc imię to można objaśnić jako „dany przez Boga”. Jest to jedyne imię w językach słowiańskich z elementem -dan, stąd niektórzy badacze przypuszczają, że zostało ono przyjęte przez Słowian od irańskich Scytów, gdzie istniało imię Bagadata mające to samo znaczenie.

Uparty i wytrwałyZwykle to mężczyzna dynamiczny i przedsiębiorczy, energiczny, ambitny, bojowy i bardzo pewny siebie, co bywa odbierane jako arogancja. Często działa żywiołowo, bez wcześniejszego przygotowania. Cechuje go wyjątkowa wytrwałość i upór. Jest w stanie osiągnąć każdy cel, który sobie założy. Potrafi przekonywać innych. Bywa nieugięty w swych dążeniach, zawsze gotowy do walki, ale tylko wtedy, gdy jest przekonany o swoim zwycięstwie. Powściągliwy, enigmatyczny i skryty w sobie, ma bardzo dużą intuicję, rozumie motywacje innych ludzi, a jednocześnie chowa własne oblicze. Szybko rozstrzyga wszelkiego rodzaju dylematy, nie traci czasu na drobnostki. Sprawia zawsze wrażenie spontanicznego i łatwego w kontaktach, dalekiego od uciążliwych wysiłków. Ma przy tym zazwyczaj dobre podejście do ludzi, lubi dobrane towarzystwo, a od innych nie wymaga zbyt wiele. Wśród Bogdanów jest wielu zapalonych turystów i sportowców.

Imieniny:
6 lutego, 19 marca, 14 lipca, 17 lipca, 10, 31 sierpnia, 2 września, 9 października, 8 listopada i 10 grudnia.

Bogusław

Ten, który sławi Boga

Imię Bogusław jest pochodzenia starosłowiańskiego i oznacza: ten, który sławi Boga.

Dąży do ulepszania siebie. Bogusław jest osobą szczerą, ambitną i pracowitą. Posiada wrażliwą naturę i bardzo rozwinięte poczucie altruizmu. Jest oddany rodzinie i zawsze jej służy. Stara się być dobrym mężem, przykładnym ojcem i wzorowym wychowawcą. Lubi podróże i przygody. Jest osobą prawdomówną, ceniącą towarzystwo i samodzielnie dobierającą przyjaciół. Ceni sobie wielce przyjemności życia i potrafi z nich korzystać. Nieustannie dąży do ulepszania siebie. Nie stroni od pracy, ale woli te zajęcia, w których nie potrzeba nadwerężać się fizycznie. Niestety, ma też nadmierne wymagania w stosunku do innych osób, a to nie przysparza mu przyjaciół.

Ma szansę na realizację swoich najśmielszych pomysłów. W miłości działa powoli, ale potrafi partnerce dostarczyć pełnej gamy przeżyć. Przy nim i ona, być może, będzie szczęściarą, pod warunkiem jednak, że zachowa na długo dziecięcą duszę.

Imieniny:
29 kwietnia, 18 grudnia.

Czesław

Zasługujący na cześć

To imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: „ten, który ma czcić sławę, dobrą cześć albo zasługujący na cześć i sławę”.

Czasami zarozumiały. Czesław jest wyśmienitym obserwatorem. Robi to wnikliwie, na podstawie czego wydaje sprawiedliwe osądy. Nie widać u niego takiej przebojowości, jak wśród innych mężczyzn. Jest mało tolerancyjny, co często jest powodem jego konfliktów z innymi. Zarozumiałość trzyma go w pewności, że to, co robi, jest dobre. Grzeszy pychą i zarozumialstwem. Swoich racji dochodzi często dłużej, ale konsekwentnie. W miłości nie bywa najczęściej Casanovą, ale może być dobrym partnerem i prawdziwym przyjacielem. Niestety, ma też słabość do ulegania słomianemu zapałowi. Jest nadpobudliwy i nadwrażliwy. Choć niezależny i z zasady niezgadzający się z opinią większości, jest powściągliwy i skryty. Cechuje go oryginalność, niecierpliwość i impulsywność. Ma ogromną zdolność przyswajania nowych informacji. Ma silne poczucie niezależności, jednak łatwo przychodzi mu dostosowanie się do otoczenia.

Imieniny:
12 stycznia, 12 lutego, 19, 20 kwietnia, 21 maja, 12 czerwca, 13, 15, 17, 20, 30 lipca, 2 września.

Damian

Poskromiciel i uzdrowiciel

Damian to imię pochodzenia greckiego, od imienia bogini Damii, czczonej w Epidaurze, lub od démios (lekarz ludowy). Oznacza: pogromca, poskromiciel, ale i uzdrowiciel.

Zaborczy i inteligentny. Kłopotliwy, ale interesujący. Despotyczny, ale inteligentny. Damian jest człowiekiem o trudnym charakterze. To ekstrawertyk, dla którego liczy się tylko świat zewnętrzny. Niełatwo go przekonać, przynajmniej nie od razu, gdyż po przemyśleniu czyichś argumentów nieraz w duchu przyznaje im rację. Kiedy wbije sobie coś do głowy, trudno go od tego odwieść. Dokładnie obmyśla plan bitwy, a w ostatniej chwili wymyśla fortel, który zbije z tropu przeciwnika. Jest zaborczy nie po to, by posiadać rzeczy i ludzi, ale by posługi-wać się nimi jako pionkami lub towarem do wymiany, gdyż jest uparty i zdecydowany na wszystko, byle tylko osiągnąć cel. Nie znosi cwaniactwa. Jest gotów poświęcić się dla idei, ale pod warunkiem, że inni zrobią to samo.

Imieniny:
7 stycznia, 12, 21, 23 lutego, 12, 15 kwietnia, 14 lipca, 26, 27 wrześ-nia, 14, 26 października, 14 listopada.

Daniel

Potężny jest mój Bóg

To imię pochodzenia hebrajskiego, od imienia Danijjel. Oznacza: sędzią moim jest Bóg albo (według tekstów akadyjskich) potężny jest mój Bóg.

Spokojny i zaradny Daniel jest zrównoważony, opanowany, spokojny, czasami nawet flegmatyczny i rzadko kiedy się denerwuje. Nie znosi pośpiechu. Nawet gdy przeżywa wewnętrzny dramat, potrafi zachować uśmiech. Jest osobą zaradną i odpowiedzialną. Ceni doskonałość i perfekcję. Ma jednak wielkie skłonności do dominacji, co nie przysparza mu przyjaciół. Świetnie sprawdza się jako inicjator wszelkich spotkań towarzyskich. Wtedy pokazuje, jak dobrym jest gospodarzem. Nie lubi słomianego zapału i braku konsekwencji. Jest szlachetny i słowny. Zdarza się jednak, że inni są mu przeciwni. Dzieje się tak dlatego, iż za bardzo myśli o sobie, zapominając o innych.

Imieniny:
3, 23 stycznia, 16 lutego,
10 kwietnia, 11 czerwca, 13, 15, 21 lipca, 5, 15, 21 sierpnia, 10, 24 września, 10, 13 października,
10, 11, 18 grudnia.

Dariusz

Jak perski król

Dariusz jest to imię pochodzenia staroperskiego, od słowa Da~rayavahuš (podtrzymujący dobro). Imię to nosiło trzech perskich królów.

Przekonany o swej wartości Dariusz jest osobą o trudnym charakterze, bo jest przekonany o swojej wartości i zdeterminowany, by wiele osiągnąć w życiu. Jest pewny siebie i to powoduje, że umie manipulować ludźmi. Porażki nie przygnębiają go, lecz pobudzają do zdwojenia wysiłków. Kiedy wbije sobie coś do głowy, trudno go od tego odwieść. Kocha jednak rodzinę, bardzo o nią dba, oraz o ognisko domowe, które służy mu za odskocznię od nowych przygód. Nie można mu jednak odmówić walorów towarzyskich. Pragnie błyszczeć na tle otoczenia. To gejzer o nieoczekiwanych wybuchach, który sieje panikę w otoczeniu rodzinnym, społecznym czy zawodowym. Ma na każdy temat własne zdanie, nie znosi rad i jest przekonany, że zawsze w życiu sobie poradzi. Ma wielki dar przystosowywania się. Nie lubi cwaniactwa.

Imieniny:
3 kwietnia, 25 października, 19 grudnia.

Dawid

Godny kochania

Dawid jest to imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza: dowódca, opiekun, również godny kochania, ukochany. W Polsce występuje od XIII wieku.

Aktywny i ruchliwy. Dawid jest osobą aktywną i ruchliwą. Do dobrego samopoczucia potrzebuje uczestnictwa w życiu świata – koniecznie do wszystkiego musi się mieszać, doradzać, wybierać, zmieniać, inaczej czuje się niepotrzebny, a więc nieszczęśliwy. Dynamiczny, aktywny, trochę egoista, a trochę marzyciel. Nie przywiązuje się na długo ani do jednej pracy, ani do tych samych twarzy. Chyba że będzie wykonywał zawód, który sprawia mu satysfakcję. Stać go wówczas na duże osiągnięcia. Jego słabym punktem jest duma, pragnienie imponowania i zyskiwania aprobaty. Jest on osobą pracowitą, posiada zdolności organizatorskie, zmysł dyplomaty, spryt handlowca. Jest również pomysłowy, ambitny i konsekwentny. Nie boi się brać na siebie odpowiedzialności, a zwłaszcza materialnej. Ceni wartość majątku, a mimo to jest hojny i skłonny udzielać pożyczek.
Imieniny:
24 stycznia, 1 marca, 24, 26 maja, 15 lipca, 17 września, 29, 30 grudnia.

Dominik

Należący do Boga

To męskie imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa dominicus oznaczającego „Pański”, „należący do Boga”.
Dwa charakteryDominik jest trudny do rozszyfrowania, jakby składał się z dwóch charakterów. To przejawia się bądź wahaniami, bądź nagłymi decyzjami. Dominik może się wydawać nieruchliwy i flegmatyczny, ale ma też bardziej dynamiczną stronę charakteru. Dzięki swojej syntetycznej inteligencji potrafi często widzieć to, czego inni nie mogą dostrzec. Lubi, gdy inni ludzie korzystają z jego wiedzy, dlatego czasami może uderzać w mentorski ton i otaczać się ludźmi, na których ma wpływ. Jest raczej obiektywny, można z nim poruszać drażliwe tematy. To esteta. Łatwo go zrazić. Boleśnie odczuwa niepowodzenia, cierpi, gdy nie jest rozumiany. Jest uczuciowy, potrzebuje, aby go kochano i mówiono mu o tym. Inaczej może sobie poszukać kogoś, kto mu to da.

Imieniny:
22 stycznia, 9 marca, 9 kwietnia, 22 kwietnia, 12 maja, 6 lipca, 4 sierpnia, 8 sierpnia, 27 sierpnia, 3 października, 14 października, 5 listopada, 27 listopada, 20 grudnia i 29 grudnia.

Edward

Obrońca i szczęściarz

To imię pochodzenia angielskiego. W języku staroangielskim słowo „ead” oznacza „pomyślność, dobrobyt, szczęście”, a także „obrońca”.

Ma silną wolę Podobnie jak Dominik, Edward jest typem mężczyzny, którego reakcje trudno przewidzieć. Nigdy nie wiadomo, jak się zachowa, które oblicze pokaże. Jego zachowanie pełne jest niespodzianek. Wykazuje nonszalancję, zimną krew, w chwilę potem staje się gwałtowny. Od najmłodszych lat musi mieć jasno wytyczony cel działania. Jest obiektywny, ma wielką pewność siebie, nie ulega wpływom. Nieraz odgrywa nieśmiałego, ale są to jedynie pozory. Ma silną wolę i wyraźnie ją okazuje. Wytycza sobie cele jasne i konkretne. Do sukcesów dochodzi wytrwałą pracą, konsekwencją i przedsiębiorczością. Uczucia wyraża w sposób zrównoważony. Nie należy zmuszać go jednak do demonstracyjnego wyrażania uczuć, tego nie lubi.

Imieniny:
5 stycznia, 18 marca i 13 października.

Grzegorz

Czujny i gorliwy

Grzegorz jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa gre^gorikós (czuwający, czujny). Oznacza: czujny, gorliwy, ale i gotowy do nocnego czuwania i modlitw.

a Ma sztywne zasadyGrzegorz nie lubi tracić czasu z ludźmi, którym nie ma nic do powiedzenia. Niemniej uprzejmość zmusza go do podporządkowania się pewnym regułom. Jest pewnym i wiernym, ale tyranicznym i dość męczącym przyjacielem. Odnajdzie się w każdej sytuacji i w każdym otoczeniu. W sytuacjach, które tego wymagają – stały. Jeśli jest szefem, to takim, który myśli tylko o komenderowaniu podwładnymi. Na dodatek nie grzeszy taktem ani uprzejmością. Zazwyczaj bardzo silna wola, żeby nie powiedzieć despotyczny charakter, zarówno w odniesieniu do siebie, jak i otoczenia, powoduje, że bywa trudny w kontaktach. Bywa też mściwy. Ma sztywne zasady i chętnie wpaja je innym, w razie potrzeby kijem. Jego dewizą mogłoby być: „Dłoń z betonu w stalowej rękawicy”. Ma duże zdolności do pracy w zespole, ale gdy jest to... jego zespół, z nim na czele. Jego prawdziwym celem jest samorealizacja i wypełnienie swej misji. Urodzony konstruktor, obdarzony doskonałą pamięcią, niestrudzoną ciekawością i stałą czujnością. Nie znosi niesprawiedliwości. Nie lubi być pupilkiem rodziców, ale nie chce też być traktowany gorzej niż rodzeństwo. Moralność przejawia kategorycznymi ocenami: „Tak się robi”, „Tak się nie robi”. Nie lubi komplikacji uczuciowych.

Imieniny:
2, 4, 10 stycznia, 11, 13 lutego, 9, 12 marca, 7, 24 kwietnia, 2, 4, 8, 25 maja, 13, 17, 18 czerwca, 8 lipca, 25 sierpnia, 3, 30 września, 16, 28 października, 17 listopada, 10, 19, 24 grudnia.

Henryk

Potężny i możny

To imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego „potężny”, „możny” lub „bogaty”.

Pracowity i upartyHenryk potrzebuje kontaktu z ludźmi, ma też bogate życie wewnętrzne. Nie ulega wpływom, często jest nawet uparty. Cecha ta przeważa nad innymi cechami charakteru, ale przejawia się bardzo wybiórczo. Uwielbia przekorę, jego marzeniem jest mówienie „nie”. Na niepowodzenia reaguje bądź lekceważeniem, bądź gniewem. Jeśli coś nie gra, to wina innych! Raczej ma nosa niż intuicję! Jest obdarzony syntetyczną inteligencją, natychmiast rozróżnia zarysy problemu, ale nie wnika w szczegóły. Zdarza mu się zaniedbać pilne obowiązki, aby całkowicie poświęcić się niepotrzebnej działalności. Zazwyczaj jest bardzo uzdolniony, szczególnie pod względem manualnym. Dzięki pracowitości, uporowi i konsekwencji osiąga sukcesy zawodowe. U osób noszących to imię doceniana jest mądrość i umiejętność trafnego osądu sytuacji. Jest trochę despotyczny, uważa, że wiele mu się należy, zwłaszcza w sprawach uczuciowych. W życiu seksualnym – bardzo ożywionym i wcześnie rozpoczętym – dąży prosto do celu, co nieraz powoduje zamęt w jego życiu uczuciowym. Potrafi być bardzo zaborczy, nadużywa słowa „moje”. Rodzina ma jednak dla niego ogromne znaczenie. Pragnie być rozumiany, choć sam nie stara się zrozumieć innych.

Schyłek życia Henryk spędza zwykle w doborowym gronie. Liczne znajomości i zaangażowanie się w sprawy otoczenia pozwalają mu cieszyć się pełnią istnienia. Dojrzałość przynosi mu zgodę wewnętrzną i zrozumienie wielu wydarzeń z przeszłości.

Imieniny:
19, 23, 27 stycznia, 19 lutego, 2, 16 marca, 10 kwietnia, 10 czerwca, 13 lipca (dawniej 15 lipca) i 2 września.

Ireneusz

Po grecku „spokój”

Ireneusz jest to imię pochodzenia greckiego od słowa „eirene”, które oznacza spokój.

Niezależny i wojowniczyIreneusz jest osobą zapobiegliwą. Jest również świetnym organizatorem. Jest lojalny wobec władzy i własnej rodziny. Lubi ekstrawagancki styl życia, dobre jedzenie, egzotyczne podróże. Wbrew słowu, od którego pochodzi jego imię, Ireneusz to również nerwowy choleryk, stale w stanie wrzenia. Jest niezależny, wojowniczy, robi zawsze po swojemu. Niełatwo jest z nim postępować. Podejmuje się wielu rzeczy naraz i potem zapomina o nich. W jego działaniu brakuje ciągłości. Posiada wielkie zdolności, ale jest leniwy. Osoby noszące imię Ireneusz już w dzieciństwie posiadają umiejętność postępowania honorowego i godnego. W związku z tym w pierwszych latach życia i we wczesnej młodości uwidaczniają się ich wyszukane maniery. Ireneusz przykłada wielką wagę do elegancji.

Jeżeli cechy te zostaną utrwalone w młodości, to ułatwią start w dorosłe życie. To imię w pierwszych latach życia obdarza twórczym duchem i kreatywnością. W dojrzałym wieku widoczne u tych osób są mądrość i elokwencja oraz umiejętność przedstawienia z wdziękiem i taktem własnych celów i osiągnięć. W miłości, również fizycznej, Ireneusz ceni delikatność i wszechstronność. Dla osób o tym imieniu ważne są silne więzi uczuciowe z bliskimi osobami. Imię Ireneusz daje kruche zdrowie i niestety słabą psychikę. Złe samopoczucie może wpłynąć na kondycję.

Imieniny:
25 marca, 5, 6 kwietnia, 5 maja, 28 czerwca, 23, 26 sierpnia, 18, 20 września, 20 października, 15 grudnia.

Jacek

Jak hiacynt

Jacek to imię pochodzenia greckiego, od słowa hyakinthos (kwiat hiacynt). Pierwszym etapem spolszczenia imienia Hiacynt była forma Jacenty, która utrzymała się do XX wieku.

Nie znosi rad Jacek to ekstrawertyk, dla którego liczy się tylko świat zewnętrzny. Nie daje się łatwo przekonać, przynajmniej nie od razu, gdyż po przemyśleniu czyichś argumentów nieraz w duchu przyznaje mu rację. Nie znosi rad i jest przekonany, że zawsze w życiu sobie poradzi. Prędzej posłucha rady obcej osoby niż najbliższej rodziny. Kiedy wbije sobie coś do głowy, trudno go od tego odwieść. Starannie opracowuje plan bitwy, a w ostatniej chwili wymyśla podstęp, który zbije z tropu przeciwnika. Odpowiadają mu niemal wszystkie zawody, gdzie nie jest wymagana duża dyscyplina, nadzór ani normowany czas pracy. Sprawdzi się też w zawodach, gdzie ważna jest umiejętność kojarzenia faktów. W pracy Jacek skutecznie korzysta z inteligencji emocjonalnej i nie toleruje obłudy. Sprawdzi się w przedsiębiorstwach rodzinnych. Jest bardzo towarzyski, ma wysmakowane poczucie humoru. Uwielbia spotkania towarzyskie i ceni życie rodzinne. Erudycja oraz posiadanie ujmującego daru wymowy niejednokrotnie pomagają mu w życiu. Wewnętrzna harmonia powoduje, że osoby o imieniu Jacek na zewnątrz emanują spokojem i pewnością siebie.

Imieniny:
10 lutego, 16 marca, 3, 17 lipca, 17 sierpnia, 9, 11 września, 29 października, 6 listopada.

Jakub

Niech Bóg ochrania

To imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa „aqeb” (pięta), lub skrót aramejskiego słowa „ja’aqob’el” (niech Bóg ochrania). Imię to bywa także łączone z arabskim słowem „jakub” – władca.

Ruchliwy, pełen energiiJakub jest osobą ruchliwą, aktywną i pełną energii. Do dobrego samopoczucia potrzebuje uczestnictwa w życiu świata – musi do wszystkiego się mieszać, doradzać, wybierać, zmieniać, kontrolować, inaczej czuje się niepotrzebny i nieszczęśliwy. Jego słabym punktem jest duma, pragnienie imponowania i zyskiwania aprobaty. Jakub nie jest dobrym przyjacielem. Szybko mu się nudzi oglądanie tych samych twarzy, poszukuje więc co chwila nowych. A że do tego jest egocentrykiem, nie jest łatwo być jego przyjacielem. Lubi podróże i zmiany. Lubi wystawne przyjęcia, oryginalne dania, plotki i obmawianie. W miłości – zaborczy i żądny pochwał. Nie należy za bardzo zwracać uwagi na to, co mówi i robi, trzeba natomiast dawać mu odczuć, że nie powinien zawsze „odgrywać ważniaka”. Widoczna u tych osób jest mądrość i elokwencja oraz umiejętność przedstawienia z wdziękiem i taktem własnych celów i osiągnięć. Związek partnerski dla osób noszących imię Jakub to przede wszystkim symbioza na poziomie duchowym. Partnerzy życiowi powinni rozumieć zawiłą naturę osób o tym imieniu i umiejętnie dopasowywać się do nich. Jakub kocha szczerze i do końca. U schyłku życia Jakub silnie skupia się na własnych sprawach. Dąży do utrzymywania dystansu.

Imieniny:
5 lutego, 14 marca, 3, 17, 30 kwietnia, 1, 3, 6, 11 maja, 1 czerwca, 5, 13, 14, 25 lipca, 6 sierpnia, 9 września, 3, 9, 20, 21 października, 28 listopada, 20 grudnia.

Jan

Cieszący się boską łaską

Jan jest to imię pochodzenia hebrajskiego. Oznacza: cieszący się boską łaską. Po hebrajsku zwrot Jochanan oznacza „Bóg jest łaskaw”. Imię to nosił jeden z apostołów. Zostało przejęte najpierw do greki, a potem do łaciny. Rozpowszechniło się we wszystkich krajach chrześcijańskich.

Doskonały organizatorJan jest dobry, sprawiedliwy, pracowity, szanujący stary obyczaj, kulturę i doświadczenia ludzi. Charakteryzuje go wyjątkowa inteligencja. Potrafi robić dziesięć rzeczy naraz, i to robić dobrze. Jest jednocześnie obiektywny i subiektywny, pełny pewności siebie i względnej nieśmiałości. Jest uparty, często sprzeciwia się, gdy proponuje mu się coś nowego. Po prostu od początku wydaje mu się, że zna najlepszy sposób postępowania. Trudno go przekonać, zwłaszcza że często ma rację. Częściej niż inni prezentuje postawę bezinteresowną. Jan jest doskonałym organizatorem, ale ma jedną wadę: chce wszystko robić sam. Ma skłonność do bycia introwertykiem. Wnętrze osób o tym imieniu to nieodgadniony sekret. Osoby te są bardzo wrażliwe i łatwo je zranić. Jan ceni zmysłowe kontakty. W łóżku osoby o tym imieniu są subtelne i delikatne jak egzotyczny kwiat. Jan potrafi obdarzyć ukochaną osobę czułością i delikatnością. Tworzy silne i złożone więzi partnerskie. Jego słabą stroną jest zdrowie, o które powinien bardzo dbać. Jan ma słabszą niż inni psychikę. Możliwe są u niego dolegliwości psychosomatyczne, które nie tak łatwo dają się zdiagnozować.

Imieniny:
10, 17, 23, 25, 27, 31 stycznia, 4, 5, 8 lutego, 5, 8, 17, 27, 28, 30 marca, 7, 13 kwietnia, 6, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30 maja, 12, 16, 22, 24 czerwca, 20, 21, 29 sierpnia, 3, 11, 13, 17, 20, 21, 26, 28 września, 1, 2, 3, 9, 19, 20, 23 października, 11, 12, 13, 24, 26 listopada, 4, 14, 21, 23, 27 grudnia.

Józef

Od patriarchy Józefa Imię pochodzenia biblijnego.

Wywodzi się od patriarchy Józefa, syna Jakuba i Racheli; oznacza ono „niech przyda Jahwe”. Jest to skrócona forma imienia Josifiasz: „(by) Jah dodał (pomnożył)”.

Nie liczy na łatwe sukcesy Jeden z najbardziej tajemniczych typów charakteru. To zazwyczaj człowiek bardzo wartościowy, dyskretny i niepodatny na wpływy, gdyż jest pewien swej misji. Cechuje go zaradność i poczucie sprawiedliwości. Imię Józef nie skłania szczególnie do aktywnego działania, odpowiada raczej formie pasywnej. Swoje odczucia i popędy potrafi podporządkować celom, do których zmierza. Nie liczy na łatwe sukcesy ani na pomoc innych. Chętnie natomiast służy swoją pomocą, i to najczęściej bezinteresownie. Nigdy nie unosi się gniewem czy rani słowem. Jest obiektywny, może całym sercem poświęcić się jakiejś sprawie, ale bez fanatyzmu. Unika efekciarstwa, skupiając się na istocie rzeczy. Głęboka inteligencja pozwala mu na globalny obraz ludzi i rzeczy. Działanie osób o imieniu Józef motywowane jest głównie osiąganiem korzyści materialnych. Typowe jest wykorzystanie rozumu i potencjału innych do realizacji wspólnych celów.

Imieniny:
1 stycznia, 19 stycznia, 29 stycznia, 4 lutego, 14 lutego, 15 lutego, 19 lutego, 28 lutego, 1 marca, 17 marca, 19 marca, 23 marca, 24 marca, 3 kwietnia, 4 kwietnia, 7 kwietnia, 17 kwietnia, 27 kwietnia, 30 kwietnia, 1 maja, 9 czerwca, 23 czerwca, 28 czerwca, 3 lipca, 4 lipca, 7 lipca, 22 lipca, 25 sierpnia, 27 sierpnia, 31 sierpnia, 18 września, 24 października, 27 października, 8 listopada, 14 listopada, 15 listopada, 25 listopada i 24 grudnia.

Jarosław

Mocny, silny, krzepki

To imię słowiańskie, oznaczające kogoś, kto ma silną, mocną sławę. Słowo „jary” oznacza: „mocny, silny, krzepki”, a w okresie przedchrześcijańskim miało to samo znaczenie co słowo „święty”. Słowo „święty” dopiero później przyjęło swoje obecne znaczenie.

Ma zadatki na lidera Jarosław dąży do dominacji w swoim otoczeniu. Potrafi przekonywać innych. Bywa nieugięty w swych dążeniach, zawsze gotów do walki, ale tylko wtedy, gdy ma przekonanie o swoim zwycięstwie. Czas aktywności zawodowej osób o imieniu Jarosław nacechowany jest ambicją i przebojowością. Jarosław często dochodzi w karierze dalej niż inni.
Nieustannie inicjowane działania dają dobre zadatki na lidera. W oczy rzuca się silna indywidualność i sprawne działanie na różnych stanowiskach. Widoczna jest także sprawność intelektualna. W pracy Jarosław ceni zasady moralne. Cechuje go wyjątkowa wytrwałość i upór. Jest w stanie osiągnąć każdy cel, który sobie założy. Ambitny, bojowy i bardzo pewny siebie, co bywa odbierane jako arogancja. Jego ambicje połączone z dużą energią życiową pozwalają mu najczęściej osiągać zakładane cele. Ma też nadmierne wymagania w stosunku do innych osób, a to nie przysparza mu przyjaciół. Czasami zdarza mu się cierpieć na brak poczucia rzeczywistości. Ceni doskonałość i perfekcję we wszystkim. Dlatego powinien patrzeć bardziej realnie na świat.

Imieniny:
21 stycznia, 25 kwietnia, 7 czerwca, 24 czerwca, 1 sierpnia.

Janusz

Przyszło z Węgier

To imię, które powstało przez adaptację węgierskiej formy imienia Jan („János”, brzmiącej niemal identycznie), ale usamodzielniło się być może już nawet w XII wieku. Regionalnie do dziś występuje w funkcji zdrobnienia od Jana.
Jest bardzo skuteczny Janusz ceni sobie samotność, kocha książki i dobrą muzykę.

Ma jednak skłonności do okresowych załamań. Musi bardzo uważać, żeby nie wpaść w żaden nałóg. Kocha rodzinę i dom,
jest nieprzeciętnie monogamiczny, jednak na jego miłość trzeba sobie zasłużyć. Czas aktywności zawodowej osób o imieniu Janusz powinien opierać się na pracy z innymi ludźmi. Istotną umiejętnością jest łatwość niesienia pomocy otoczeniu
oraz zdolności negocjacyjne. Osoby o imieniu Janusz dobrze sprawdzają się w zawodach, gdzie ważna jest umiejętność
kojarzenia faktów. Aktywne działanie jest cechą osób o imieniu Janusz.

Otoczenie docenia wysoką sprawność w skutecznym załatwianiu wszelkich spraw. W związku ceni niezależność.

Imieniny:
21 listopada.

Karol

Jak król

To imię pochodzenia starogermańskiego, od słowa „charal”, „carl” (mąż, mężczyzna) lub skandynawskiego – oznaczałoby wówczas „człowiek prosty”, „chłop”. Imię to nosił słynny król Franków, Karol Wielki, od którego wywodzą się słowiańskie słowa oznaczające panującego: król (pol.), král (czes.), kralj (serb., chorw.).

Silny i zdecydowany Karol jest osobą, która musi mieć jasno określony cel. Gdy go już obierze, nic nie jest w stanie go zatrzymać. Prowadzi intensywne życie nie oszczędzając się. Mężczyzna o tym imieniu ma silny i zdecydowany charakter. Z dwojga złego woli mylić się i posuwać naprzód, niż mieć rację i cofać się. Brzydzi się ludzkimi słabościami, próby wzbudzenia w nim współczucia będą bezowocne. Jest subiektywnym egocentrykiem, ale może wszystko poświęcić dla idei. Potrafi zapanować nad reakcjami, aby nie odsłaniać swych uczuć, gdyż wróg mógłby to wykorzystać. Potrzebuje nieprzyjaciół, gdyż działanie wiąże się dla niego z walką. Nigdy jednak nie będzie niewolnikiem zmysłów, życie u jego boku wymaga wiele odwagi.

Imieniny:
21, 23, 28 stycznia, 2 marca, 4 kwietnia, 9 maja, 3, 4, 12 czerwca, 5, 18 lipca, 5 sierpnia, 3 listopada.

Krzysztof

Wyznający Chrystusa

Krzysztof to imię pochodzenia greckiego, od słów Christos (Chrystus) i phero (nieść). Oznacza: niosący (w sobie), wyznający Chrystusa.

Otwarty na świat. Krzysztofa pasjonuje wszystko, co jest związane z życiem. Jest bardzo aktywny, toteż trzeba mu dawać możliwość samorealizacji. Jest ekstrawertykiem, otwartym na świat, ale jednocześnie zdolnym do refleksji, gdy trzeba. Nie ulega wpływom. Groźbami nie zmusi się go do działania, trzeba umiejętnie go zachęcić. Potrzebuje zrozumienia i miłości, nawet jeśli sprawia wrażenie nieprzystępnego. Ciągle szuka znajomości, bowiem łatwo je sobie zraża. Gdy następują chwile próby, wtedy można liczyć na niego, jest opanowany, spokojny, wytrwały, dociekliwy. Świetnie potrafi dobierać przyjaciół i pozostaje im wierny. Jest obdarzony dużą intuicją i zadziwiającym węchem, a także wyczuciem psychologicznym. Miłość i nienawiść długo się w nim rodzą, ale zawsze są trwałe. Uwaga, jest zazdrosny. W miłości próbuje dominować nad partnerką.

Imieniny:
2, 15 marca, 14 kwietnia, 25 lipca, 20 sierpnia, 25 września, 1, 31 października.

Leszek

Ten, który działa chytrze

To imię pochodzenia staropolskiego, prawdopodobnie pierwotna forma imienia Lech. Oznacza: ten, który działa chytrze, podstępnie.

Mądry i pracowity. Jest człowiekiem odpowiedzialnym, statecznym, pracowitym, gospodarnym, zaradnym i zwykle poważnie traktującym swoje obowiązki. Pod prąd i wiatr dopłynie do celu. Gdy czegoś pragnie, uzyskuje to, nieraz siłą. Jest słowny. Ceni spokój, porządek i ład społeczny. Posiada skłonność do mówienia „nie” i nie jest łatwo nakłonić go do zmiany zdania. Jest obdarzony dużą intuicją. Nie ma jednak czasu, by się nią kierować, gdyż jest całkowicie pochłonięty działaniem. Na pierwszy rzut oka widzi, jakie decyzje należy podjąć. Ma pojemną pamięć i dużą ciekawość świata. Mądrość i znajomość życia to cechy osoby o imieniu Leszek. Rozwinięta jest również inteligencja emocjonalna, co przynosi uznanie, szacunek, tolerancję i rozumienie potrzeb innych. W miłości trzeba mu okazać ogromną cierpliwość.

Imieniny:
3 czerwca.

Łukasz

Urodzony o świcie

Imię pochodzące od gr. Loukas, co z kolei jest zhellenizowaną formą rzymskiego imienia Lucius, a w związku z tym tak jak Lucjusz, pochodzi od łacińskiego „lucius”, czyli urodzony o świcie.

Systematyczny i rozważny Łukasz jest osobą systematyczną, punktualną, pilną i pracowitą. To flegmatyk, spokojny i cierpliwy. Jego wielka siła polega na przekonaniu, że jest absolutnie niezbędny. Jest człowiekiem rozważnym i ostrożnym w działaniu. To spokojny i cierpliwy flegmatyk. Patrzy, jak toczy się koło fortuny, wynosząc i zrzucając ludzi. Jest bardziej obserwatorem niż filozofem. Zanim się wypowie czy podejmie decyzję, waży starannie wszystkie za i przeciw. To altruista.
Pragnie oddawać przysługi, pomagać innym. Posiada rozwinięty zmysł rodzinny,
potrzebuje wiele zrozumienia i dyskretnie okazywanej czułości. Życie towarzyskie wydaje mu się jednak stratą czasu. Jeśli w nim uczestniczy, to bardziej z uprzejmości.

Imieniny:
11, 17 lutego, 21, 22 kwietnia, 10 września, 18, 31 października, 10 listopada, 17 grudnia.

MACIEJ

Dar od Boga

Imię pochodzenia hebrajskiego, od Matatjahu, oznaczającego „dar od Boga”, „dar Jahwe”. Forma Maciej powstała prawdopodobnie jako spolszczenie węgierskiego imienia Matyas (wymawiane Maciasz). Do XVI wieku imiona Maciej i Mateusz nie były w języku polskim rozróżniane. W średniowieczu popularna była forma Maćko.

Otwarty i czuły. na krzywdęMaciej jest osobą nerwową, pobudliwą i bardzo szybko reagującą. To mężczyzna o ciekawej osobowości. Z jednej strony jest niezwykle otwarty na otoczenie, a z drugiej ma bogate życie wewnętrzne, którego nie okazuje. Nie chce niczego burzyć, ale woli budować na dziewiczych terenach. Porażki wywołują u niego gniew. Reaguje często gwałtownie, przez co stwarza wokół siebie nerwową atmosferę. Mimo to jest wyczulony na krzywdę. Jest osobą wrażliwą i przejmującą się losem innych. Zawsze stanie po stronie niesłusznie atakowanych. Czasami brak mu dyplomacji – to, co myśli, to powie. Może stać się despotyczny. Ma silne potrzeby seksualne. Ze względów obyczajowych potrafi jednak panować nad popędami.

Imieniny:
30 stycznia, 24, 25 lutego, 14 maja, 3 czerwca, 18 września, 11 listopada, 17 grudnia.

MARCIN

Należący do Marsa

Imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słów „należący do Marsa”. W średniowieczu zanotowano, nadawane również i dziś, urobione od Marcina przy użyciu typowej dla imion słowiańskich cząstki -sław imię Marcisław.

Płochliwy i pełen lęku. Marcin jest osobą o niespokojnym i płochliwym charakterze. Zawsze pełen lęku, napięty i gotowy do ucieczki. To introwertyk ze skłonnością do zamykania się w sobie. Jest bardzo ciekawy, czasami nawet zbyt ciekawy, co stawia go w trudnej sytuacji. Brak mu pewności siebie. Nie lubi dwuznacznych czy wątpliwych sytuacji. W nic nie uwierzy, póki nie zrozumie dokładnie, czego się po nim oczekuje i co się mu proponuje. Wielka wrażliwość na porażki
łączy się w nim z pragnieniem ucieczki. Żywa intuicja oddaje mu wielkie usługi. Bardzo towarzyski, ale niestały. To chętnie przyjmuje gości, to chciałby żyć samotnie na środku oceanu. Lubi życie rodzinne, pod warunkiem, że rodzina nie jest despotyczna.

Imieniny:
30 stycznia, 6 marca, 9, 13 kwietnia, 17, 19 lipca, 8, 24 października, 3, 11, 12 listopada, 7, 29 grudnia.

MAREK

Wielki wojownik

Marek to imię pochodzenia łacińskiego, od imienia boga wojny Marsa, należące do wąskiej grupy najstarszych imion rzymskich. Oznacza: „wielki wojownik”, „należący do Marsa”.

Obiektywny i pewny siebie. Jest osobą skrytą, lojalną, spokojną, pracowitą. W każdej sytuacji potrafi się odnaleźć. Mogą w nim drzemać dwie różne osobowości. Jego temperament jest trudny do określenia. Raz będzie zachowywał się flegmatycznie, kiedy indziej emanował energią. Jest obiektywny, nie ulega wpływom. Z reguły jest pewny siebie, chociaż niekiedy lubi stwarzać pozory nieśmiałego. Czasami łasy na pochlebstwa. Lubi wolność myśli oraz swobodę działania. Nie toleruje, gdy ktoś próbuje narzucać mu swoją wolę. Czasami odgrywa nieśmiałego, ale są to jedynie pozory. Uczucia wyraża w sposób zrównoważony, ale potrafi wybuchnąć namiętnością.

Imieniny:
11 stycznia, 24 lutego, 13, 19, 24, 27, 29 marca, 11, 25, 28 kwietnia, 8 maja, 16 czerwca, 31 sierpnia, 7, 23, 28 września, 1, 4, 7, 22 października, 7, 16, 22, 26 listopada,

MARIUSZ

Od rodu Mariaszów

Mariusz jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od imienia boga wojny Marsa lub nazwy rzymskiego rodu Mariaszów.
Aktywny i ruchliwy Mariusz jest to osoba na ogół aktywna i ruchliwa. Do dobrego samopoczucia potrzebuje uczestnictwa w życiu świata, musi się do wszystkiego mieszać, doradzać, wybierać, zmieniać, inaczej czuje się niepotrzebny i nieszczęśliwy. Jego słabym punktem jest duma, pragnienie imponowania i zyskiwania aprobaty.

Często służy radą innym i bierze na siebie odpowiedzialność. Jest również pracowity, zaradny. Pragnie zawsze być widoczny na tle swego otoczenia. To dążenie do imponowania innym często odbija się niekorzystnie na jego sprawach majątkowych i uczuciowych. Nie zawsze jest łatwy w obejściu. Angażuje się w pracę tylko wówczas, gdy ta go pasjonuje. W przeciwnym razie długo miejsca nie zagrzeje. Marzy o zajmowaniu się spektaklami, śpiewaniu, tańcu, pasjonują go zawody artystyczne i związane z modą. Lubi podróże i zmiany. Brakuje mu obiektywizmu, bywa nawet niesprawiedliwy, tak dalece jest pewny swej racji. Bywa bardzo zaborczy. Należy dbać, by jego życie nie było podporządkowane jedynie kaprysom uczuciowości.

Działanie osób o imieniu Mariusz motywowane jest głównie osiąganiem korzyści materialnych. Typowe jest wykorzystanie rozumu i potencjału innych do realizacji wspólnych, a czasem własnych celów. Mariusz niezwykle sprawnie wykorzystuje posiadany potencjał intelektualny. Potrafi analizować i wyciągać odpowiednie wnioski.

Imieniny:
19 stycznia, 4, 9 lutego, 22 sierpnia, 21 września, 3 listopada, 31 grudnia.

MATEUSZ

Zjęzyka hebrajskiego

Imię pochodzenia biblijnego, wywodzące się od hebrajskiego wyrazu Matan, imienia Matanjah, Matisyahu oznaczającego „dar od Boga”, „dar od Jahwe”. W dawnych źródłach polskich występowało jako: Mathaeus, Matyjasz, Matitiasz, Matyja, Matys(z), Matoz, Matusz. Do XVI wieku imiona Maciej i Mateusz nie były w języku polskim rozróżniane.

Ruchliwy i pewny siebie Mateusz jest niezwykle odpowiedzialny. Raz podjęte ustalenia i raz dane słowo realizuje z żelazną konsekwencją. Nawet, jeśli miałoby mu to przynieść straty. W swych przekonaniach jest konserwatystą. Ofiarnie służy sprawie publicznej, udziela pomocy innym. Na co dzień sprawia wrażenie osoby pewnej siebie oraz tajemniczej. W sferze uczuciowej jest aktywny oraz zgodny ze swoimi zasadami moralnymi. Typ osobowości niezwykle dynamicznej, pobudliwy, bardzo szybko reagujący. Cechuje go duża ruchliwość, ciekawość ludzi i spraw oraz ogromne poczucie sprawiedliwości. Życie wewnętrzne ma bogate i uporządkowane, ale jest również otwarty na świat i chętnie miesza się do cudzych spraw, nie przez niezdrową ciekawość, ale by pomóc innym.

Na co dzień prezentuje pewność siebie oraz jakąś wyjątkową tajemniczość. Porażki wywołują w nim niekłamany gniew. Czasem powodują dzikie wybuchy zarówno w domu rodzinnym, jak i w szkole czy w miejscu pracy. Jako uczeń czy student nieraz podważa autorytet profesora. Łatwo przystosowuje się do sytuacji, pod warunkiem, że dzierży drążek sterowniczy w dłoni. Jest bardzo wrażliwy, broni niesłusznie atakowanych. Powiedzmy, że trochę brak mu dyplomacji. Trzeba go uważnie nadzorować w okresie młodzieńczym.

Imieniny:
22, 27 stycznia, 27 marca, 8 kwietnia, 11, 21 września, 12, 13 listopada, 27 grudnia.

MICHAŁ

Do Boga podobny

Michał jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa mikha’el („któż jest jak Bóg?”). Może również oznaczać: do Boga podobny. Jest to imię biblijne. Nosił je pierwszy z archaniołów. W Polsce występuje od średniowiecza. Największą popularność zyskało w XIX wieku.

Surowy i dumny. Michał posiada skłonność do zamykania się w sobie i osądzania innych z pewną surowością. Jest bardzo subiektywny, rzadko próbuje postawić się na czyimś miejscu. Kieruje się logiką, stąd charakterystyczna sztywność zachowań i sądów oraz całkowity brak dyplomacji. Jego ulubione powiedzenie to „wóz albo przewóz”. Czułym punktem Michała jest duma. Można wszystko osiągnąć, zręcznie wykorzystując jego pragnienie bycia najlepszym. Posiada bardzo dobrą pamięć, zwłaszcza w dziedzinie uczuć. Nie zapomina ani o tym, co mu zrobiono dobrego, ani o wyrządzonych krzywdach. Jest przeświadczony, że życie powinno toczyć się wokół niego. Na wszelkie sprawy patrzy poprzez pryzmat własnej osoby. Zarówno dyplomacja, jak i kompromis są mu obce. Poddaje chłodnej analizie fakty i jednoznacznie je ocenia. Odznacza się doskonałą pamięcią i zdrowiem. Jest bardzo uczuciowy, choć objawia to z wielką rezerwą. Cechuje go silna męskość. Natomiast zupełnie nie zna się na psychologii kobiet. Zamiast próbować przekonywać i uwodzić, objawia „maniery jaskiniowca”... To jego słaba strona. Brak dyplomacji i przemądrzały ton budzą niechęć.

Imieniny:
29 stycznia, 2, 14 marca, 10 kwietnia, 4, 8, 14, 23 maja, 20 czerwca, 5, 25 lipca, 24, 25, 30 sierpnia, 6, 29 września, 19 października, 16, 26 listopada.

MIKOŁAJ

Bohater swego ludu

Imię męskie pochodzenia greckiego. Popularne zwłaszcza w krajach, w których dominującym wyznaniem jest prawosławie, gdyż św. Mikołaj z Miry jest tam jednym z ważniejszych świętych. Imię wywodzące się od słów nike (zwycięstwo) i laos (lud). Oznacza: „bohater, który odniósł zwycięstwo dla swojego ludu”.

Brzydzi się słabościami. Do celu dochodzi pewnie i nie zważa na okoliczności. Gdy ruszy przed siebie, nic nie może go zatrzymać. Zdepcze wszystko po drodze, nie zważając na krzyki lęku czy nienawiści. Brzydzi się ludzkimi słabościami, próby wzbudzenia w nim współczucia będą bezowocne. Jest subiektywny, egocentryczny, ale może wszystko poświęcić dla idei. Panuje nad emocjami, potrafi podporządkować się innym. Aby normalnie funkcjonować, musi mieć jasno wytyczone plany i możliwość ich realizacji. Nie zależy mu na otaczaniu się tłumem. Pomimo nieco chłodnego aspektu osobowości odznacza się dużą zmysłowością zarówno w dziedzinie seksu, jak i łakomstwa czy zamiłowania do komfortu. Nigdy jednak nie będzie niewolnikiem zmysłów. Bierze i zostawia, kiedy mu się podoba! Powściągliwy w wyrażaniu uczuć, nawet jeśli posiada wewnętrzną wrażliwość. Jednakże życie u jego boku wymaga wiele odwagi, a nieraz rezygnacji, i nie wygląda różowo.

Imieniny:
2 lutego, 14 lutego, 21 marca, 9 maja, 19 maja, 2 czerwca, 9 lipca, 10 września, 29 września, 13 października, 13 listopada, 14 listopada, 5 grudnia i 6 grudnia.

MIROSŁAW

Ten, który przynosi pokój

To imię pochodzenia starosłowiańskiego, od słów „mir” (pokój) i „sława”. Oznacza: ten, który ma być sławny, przynosząc pokój swojemu ludowi.

Równy chłop. Mirosław jest cholerykiem o dużej pobudliwości. Jest niezależnym, dumnym awanturnikiem. Energiczny, rzutki i z poczuciem humoru. W pracy uznawany jest za „równego chłopa”. Ma jednocześnie silne życie wewnętrzne i bardzo bogatą egzystencję zewnętrzną. Skłonny jednocześnie do działania i do refleksji. Jest bardzo obiektywny, potrafi przyznać się do błędu. Jest mężczyzną twardym, zdecydowanym na wszystko, wiernym i dobrym ojcem. Dba o dom, kocha tradycję, szanuje swoich rodziców.

Nie toleruje kłamstwa, plotkarstwa, walczy z oszustami. Posiada wyostrzone poczucie sprawiedliwości, toteż, gdy zawini, nie dziwi się, gdy spotyka go kara. Jest pewny siebie, nieraz aż zanadto. Ma dobrą pamięć, zwłaszcza „uczuciową”, zapamiętuje to, co go poruszyło. Jego pamięć mechaniczna jest już słabsza. Bardzo zrównoważony, potrafi doskonale rozdzielić to, co należy do egzystencji materialnej, od tego, co zarezerwowane jest dla życia duchowego.

Nie nadaje się na singla. Nie lubi samotności. Kocha spacery na wsi, pikniki. Ma wielki zmysł przyjaźni, zarówno wobec mężczyzn, jak i kobiet, lubi otaczać się ludźmi, by nimi komenderować. Od młodych lat jest bardzo wrażliwy na urok „kobiecości”.

Pragnie, by go kochano i mówiono mu o tym. Nie próbuje hamować porywów uczuciowych, ale wykazuje wielką niezależność.

Imieniny:
2, 9, 26 lutego, 26 marca, 2, 3, 26 lipca.


*Matura 2014 ARKUSZE + KLUCZ ODPOWIEDZI + PRZECIEKI
*Elementarz: Bezpłatny podręcznik POBIERZ PDF
*Weź udział w quizach Dziennika Zachodniego. SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ
*Prawo jazdy kat. A. Egzamin na motocykl [PORADNIK WIDEO, ZDJĘCIA PLACU]

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie