KSSE jest prawdziwym liderem. Należy do najlepszych w Europie ZDJĘCIA

Piotr Sobierajski
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna należy dziś do najlepszych w Europie mat. KSSE
W czasie swojej prawie 23-letniej działalności Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogromnie przyczyniła się do rozwoju polskiej gospodarki, dając zatrudnienie dziesiątkom tysięcy pracowników. Niezmiennie dobry klimat dla inwestowania sprawił, że bardzo wiele polskich i zagranicznych firm decyduje się właśnie tutaj rozpocząć po raz pierwszy działalność, a potem często kontynuować, rozbudowując swoje dotychczasowe siedziby.

Dotychczas Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała aż 590 zezwoleń i 24 decyzje o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji, która wprowadzona została w naszym kraju od września 2018 roku. Na ich podstawie firmy działające w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - złożonej z centrali w Katowicach oraz czterech podstref: gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, tyskiej oraz sosnowiecko-dąbrowskiej - zainwestowały już ponad 34 miliardy złotych i utworzyły ponad 76,5 tysiąca miejsc pracy. To samo za siebie mówi, że KSSE niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.

W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej działa dziś ponad 360 polskich i zagranicznych firm. 68 z nich ulokowało się na terenach Podstrefy Tyskiej KSSE, 148 działa w Podstrefie Gliwickiej KSSE, 84 prowadzą działalność w Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej KSSE i 63 firmy działają w Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej KSSE.

Wszystkie branże potrafią znaleźć tutaj swoje miejsce, ale na czele motoryzacja

W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z powodzeniem działają firmy z wielu różnych sektorów przemysłu, między innymi produkują one współcześnie wyroby ze szkła, to też branża metalowa, budowlana, maszynowa, spożywcza, przetwórstwo drewna, tworzyw sztucznych, a także sektora nowoczesnych usług dla biznesu (jak np. Sopra Steria), jak również wysoce specjalistyczne firmy z sektora IT (jak np. Ente, czy AIUT).

Od lat jednak Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest motorem napędowym automotive, dlatego też wśród inwestorów zdecydowanie dominuje branża motoryzacyjna, która stanowi już ponad 60 procent wszystkich inwestycji w KSSE.
W tym roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest natomiast atrakcyjna, jak dotąd, przede wszystkim dla branży metalowej (23,6 proc. pozyskanych w pierwszym kwartale 2019 roku inwestycji), motoryzacyjnej (15,4 proc.) i elektrycznej (15,4 proc.).

Województwo śląskie cechuje obecnie wysoka atrakcyjność inwestycyjna dla projektów przemysłowych, usługowych i zaawansowanych technologii. Region jest liderem pod względem wielkości zatrudnienia w przemyśle, budownictwie i usługach oraz poziomu rozwoju infrastruktury społecznej. Cechuje go także duży rynek zbytu, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza, wysoka dostępność i jakość zasobów pracy.

Ponad 150 zezwoleń na prowadzenie działalności w KSSE w ostatnich latach

Od początku 2015 roku do września 2018 roku, czyli do zmiany przepisów w związku z tak zwaną Polską Strefą Inwestycji, KSSE wydała #aż 152 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Znaczna ich część dotyczyła tak zwanych reinwestycji, czyli kolejnych projektów inwestycyjnych firm już istniejących w KSSE.

Od września 2018 roku po zmianie przepisów i pojawieniu się możliwości otrzymania pomocy publicznej na każdym gruncie w kraju, KSSE wydała - do końca 2018 roku - aż 11 decyzji o wsparciu, które zastąpiły wcześniej wydawane zezwolenia. Na podstawie tych wszystkich zezwoleń i decyzji KSSE, przedsiębiorcy stworzyli łącznie (w latach 2015-2018) ponad #6 tysięcy nowych miejsc pracy i utrzymali ponad 74 tysiące już istniejących stanowisk. Działalność na podstawie tych zezwoleń firmy prowadziły na obszarach o łącznej powierzchni około 310 hektarów.

Obecnie doradcy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej prowadzą rozmowy z kilkunastoma firmami, reprezentującymi branże: motoryzacyjną, metalową, informatyczną, usług BPO, meblarską, chemiczną, elektryczną i lakierniczą. W czterech przypadkach trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów.

Coraz więcej atrakcyjnych terenów, coraz więcej chętnych do inwestowania

Granice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w okresie ponad 20 lat funkcjonowania rozrastały się w trybie zmiany poszczególnych rozporządzeń. Z początkowych 826,99 ha w dyspozycji KSSE w roku 1996 - do 2749,3570 ha. Zmiany w kolejnych latach podyktowane były prowadzeniem polityki rozwoju, która zakładała lokowanie terenów strefowych w nowych lokalizacjach, celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju i aktywizacji gospodarczej. Mniej więcej w latach 2005-2006 pojawiła się możliwość obejmowania terenem strefy istniejących zakładów (tak zwanych zakładów w toku). W ramach takich inwestycji, objętych pomocą publiczną, możliwa była realizacja inwestycji polegających na rozbudowie istniejących przedsiębiorstw czy zwiększaniu mocy produkcyjnych. Obecne przepisy o Polskiej Strefie Inwestycji nie przewidują (poza drobnymi wypadkami w ramach okresu przejściowego do czerwca 2019) możliwości zmian granic specjalnych stref ekonomicznych.

- Nie ma też takiej potrzeby, a nawet jeżeli jakaś zmiana zostanie w tym okresie dokonana, to będzie ona miała charakter techniczny czy korygujący. Nowe przepisy stanowią w dużej mierze odpowiedź na problemy, jakie wynikały z konieczności każdorazowej zmiany granic KSSE. Dziś cała Polska jest strefą inwestycji, co bardzo nas cieszy - mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Ponad 76,5 tysiąca nowych miejsc pracy, miliardy złotych na rozwój firm

Inwestorzy utworzyli dotychczas ponad 76,5 tysiąca miejsc pracy, w tym: około 22 tysięcy w Podstrefie Gliwickiej KSSE, ponad 20 tysięcy w Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej KSSE, blisko 19 tysięcy w Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej KSSE oraz ponad 15 tysięcy w Podstrefie Tyskiej KSSE.

Wśród największych pracodawców KSSE można wymienić np.: TRW Polska z Częstochowy (przedsiębiorca utworzył już ponad 4,5 tys. miejsc pracy), NGK Ceramics Polska z Gliwic (ponad 2,5 tys. miejsc pracy), Opel Manufacturing Poland z Gliwic (ponad 2 tys. miejsc pracy) czy Adient Seating Poland z Siemianowic Śląskich (ok. 1,6 tys. miejsc pracy).
Firmy działające w naszej strefie (złożonej z centrali w Katowicach oraz podstref: gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, tyskiej i sosnowiecko-#dąbrowskiej) zainwestowały już ponad 34 miliardy zł, w tym w: Podstrefie Gliwickiej KSSE: 14,2 miliarda złotych, w Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej KSSE: 8 miliardów złotych, Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej KSSE: 7 miliardów złotych i Podstrefie Tyskiej KSSE: 4,8 miliarda złotych.

Wśród największych inwestycji w KSSE znalazły się: Opel Manufacturing Poland (Gliwice): zainwestowane 3,5 miliarda złotych; FCA Powertrain Poland (Bielsko-Biała): 1,3 miliarda złotych; NGK Ceramics Polska (Gliwice): 1,2 miliarda złotych; Guardian (Częstochowa): 622 miliony złotych.

Czy zatem zdarzyło się, że jakaś firma lub zakład wycofał się z działalności w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej?
- Oczywiście na przestrzeni ponad 22 lat zdarzały się sytuacje wycofywania się inwestorów z rozpoczętych inwestycji, rezygnacji z kolejnych projektów lub z możliwości skorzystania z pomocy publicznej (zezwolenia) z jednoczesnym prowadzeniem działalności na normalnych zasadach. Trudno wskazywać konkretne przypadki - czasem wynikało to ze zmiany koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa czy utraty kontraktów, dla jakich planowano realizować projekty - mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Zobaczcie zdjęcia:

Inwestycja Opla jedną z najważniejszych i przełomowych dla KSSE

Dotychczasowe efekty funkcjonowania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to 34 miliardy złotych bezpośrednich inwestycji, ponad 76 tysięcy miejsc pracy oraz ponad 350 firm,które się tu ulokowały. Z przełomowych inwestycji na pewno należy wymienić pierwsze zezwolenie wydane dla Opla w Gliwicach w 1996 roku. Potwierdzało ono stabilną sytuację prawno-polityczną w Polsce w tym okresie i niewątpliwie przyśpieszyło napływ kolejnych firm do strefy, a także dynamiczny rozwój również branży motoryzacyjnej najmocniej dziś reprezentowanej w KSSE.

Jeśli chodzi o duże transakcje gruntowe, to objęcie statusem strefy dużego terenu w Ujeździe w województwie opolskim o powierzchni około 150 ha, gdzie już ulokowało się kilka firm, jak również terenu Tucznawy #w Dąbrowie Górniczej, gdzie ulokowała się kolejna już, trzecia fabryka japońskiej firmy NGK Ceramics. Tereny te wymagały dużego zaangażowania, również finansowego strefy, celem wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę.

Bardzo udany początek 2019 roku, wiele inwestycji, kolejne w drodze

13 inwestycji za ponad 1,1 miliarda złotych. Tak wygląda z kolei podsumowanie pierwszego kwartału 2019 roku w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

- Te projekty pozwolą przedsiębiorcom utworzyć w regionie ponad 450 nowych miejsc pracy i utrzymać dotychczasowe zatrudnienie na poziomie ponad 2,4 tysiąca pracowników - podkreśla dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Pierwszy kwartał 2019 roku w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zdecydowanie należy do polskich firm. - Polscy przedsiębiorcy zrealizują aż ponad 61 procent wszystkich projektów pozyskanych przez nas od początku tego roku. Zainwestują, dzięki Polskiej Strefie Inwestycji, ponad 250 milionów złotych, utworzą co najmniej 77 nowych miejsc pracy i utrzymają ponad 1,2 tysiąca obecnych stanowisk - podkreśla prof. Akademii WSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa KSSE. - W naszej strefie zainwestują także przedsiębiorcy z kapitałem koreańskim, niemieckim i włoskim - dodaje.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna utrzymała też w pierwszym kwartale 2019 roku 40-procentowy udział małych i średnich firm wśród swoich inwestorów. W tym roku Katowicka SSE jest atrakcyjna, jak dotąd, przede wszystkim dla branży metalowej (23,6 procent pozyskanych w pierwszym kwartale 2019 roku inwestycji), motoryzacyjnej (15,4 procent) i elektrycznej (15,4 procent), ale inwestycje ze wsparciem Katowickiej SSE zrealizują też przedsiębiorcy z sektora IT (7,6 procent), tworzyw sztucznych (7,6 procent), poligrafii (7,6 procent), a także branży spożywczej (7,6 procent), meblarskiej (7,6 procent) i chemicznej (7,6 procent).

Projekty zrealizują: KET Poland (firma z koreańskim kapitałem, zatrudni w Zabrzu 250 nowych pracowników i zainwestuje ponad 70 mln zł); GAPPAG (firma z polskim kapitałem, zatrudni w Częstochowie 5 nowych pracowników i zainwestuje 2,2 miliona złotych); Ekoinstal Holding (firma z polskim kapitałem, zatrudni w Świętochłowicach kilku nowych pracowników, utrzyma 120 dotychczasowych i zainwestuje 27 milionów złotych); Protech (firma z polskim kapitałem, zatrudniająca

w Paniówkach ok. 40 pracowników, zainwestuje blisko 600 tysięcy złotych w rozbudowę parku maszynowego); Cobex Polska (firma z niemieckim kapitałem, zatrudni co najmniej 24 pracowników, utrzyma zatrudnienie na poziomie blisko 320 osób i zainwestuje 175 milionów złotych); Elastomery AIB (firma z polskim kapitałem, zainwestuje w Czerwionce-Leszczynach ponad 16 milionów złotych, zatrudni co najmniej 15 pracowników); Kirchhoff Polska (firma z niemieckim kapitałem, zainwestuje ponad 172 miliony złotych, zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników i utrzyma 666 dotychczasowych stanowisk pracy); Clever Solutions Group (firma z polskim kapitałem, zainwestuje co najmniej #5 milionów złotych i zatrudni co najmniej #5 nowych pracowników); Zannini Poland Sp. z o.o. (firma z włoskim kapitałem, zainwestuje ponad 41 milionów złotych, zatrudni co najmniej 10 pracowników i utrzyma prawie 160 już istniejących stanowisk); Sokpol (firma z polskim kapitałem, zainwestuje co najmniej 124 miliony złotych, zatrudni co najmniej 15 nowych pracowników i utrzyma 314 aktualnych stanowisk); AIUT (firma z polskim kapitałem, zainwestuje ponad 67 milionów złotych, zatrudni 30 nowych pracowników i utrzyma dotychczasowe ponad 570 stanowisk pracy); JSW IT Systems (firma z polskim kapitałem, zainwestuje w Jastrzębiu-Zdroju blisko 9,4 miliona złotych, zatrudni co najmniej 3 nowych pracowników i utrzyma #219 stanowisk pracy); Foosung Poland (firma z koreańskim kapitałem, zainwestuje w Kędzierzynie-Koźlu 368 milionów złotych i zatrudni co najmniej 80 pracowników).

Największe inwestycje w KSSE w pierwszym kwartale 2019 roku

Koreańska firma Foosung Poland zainwestuje w Kędzierzynie-Koźlu 368 milionów złotych i do końca 2020 roku zatrudni co najmniej 80 pracowników. Inwestor z branży chemicznej wybuduje zakład produkcyjno-usługowy nieorganicznych związków fluorowych wykorzystywanych jako komponent do produkcji baterii akumulatorowych. Dużą inwestycję #zrealizuje także Cobex Polska, firma z niemieckim kapitałem, działająca w branży elektrycznej. Inwestor rozbuduje zakład w Raciborzu i wdroży do produkcji nowe produkty: elektrody węglowe grafityzowane o dużych średnicach, katody grafityzowane oraz katody „Ready to Use”. Firma zatrudni co najmniej 24 pracowników, utrzyma zatrudnienie na poziomie blisko 320 osób i zainwestuje 175 milionów złotych.

KSSE od lat jest motorem branży automotive, więc podium zamyka niemiecki inwestor z branży motoryzacyjnej - Kirchhoff Polska.

Firma rozbuduje w Gliwicach hale oraz zakupi zautomatyzowane wyposażenie, aby zwiększyć moce produkcyjne w zakresie stalowych elementów do samochodów produkowanych z wykorzystaniem technologii tłoczenia i technologii zgrzewania, takich jak ramy silnika, progi do samochodów, belki poprzeczne pod tylne kanapy i inne elementy struktury podwozia, zderzaki przednie, elementy chroniące pieszych przed dostaniem się pod samochód wraz z pozostałymi elementami karoserii nadwozia odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pasażerów. Firma zainwestuje ponad 172 miliony złotych, zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników i utrzyma 666 dotychczasowych stanowisk pracy. Polscy przedsiębiorcy zrealizują ponad 61 procent wszystkich projektów pozyskanych przez KSSE w pierwszym kwartale 2019 roku. Zainwestują ponad 250 milionów złotych, utworzą co najmniej 77 nowych miejsc pracy i utrzymają dotychczasowe zatrudnienie na poziomie ponad 1,2 tysiąca pracowników.

Jakie wyzwania stoją przed Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną?

Najważniejszym czynnikiem, decydującym o inwestycji w danej lokalizacji, jest obecnie bez wątpienia dostęp do wykwalifikowanej kadry.

- Wiele regionów i krajów boryka się obecnie z tym problemem. Dlatego tak ważne staje się kształcenie branżowe, o którym jeszcze kilka lat temu mało kto w Polsce mówił. Wtedy już - w poszukiwaniu dobrze wykształconych inżynierów - wspólnie z Politechniką Śląską otworzyliśmy pierwsze studia dualne. Najlepsi kandydaci zdobywają fach bezpośrednio u naszych pracodawców. Za kilka lat to oni będą najlepszymi ekspertami na rynku pracy. Z kolei podpisując list intencyjny z nowym inwestorem, od razu pytamy, ile i jakich specjalistów potrzebuje. W czasie, gdy on buduje halę produkcyjną, my staramy się ich dla niego wspólnie wyszkolić. Przykład - otwarcie w Tychach trzech klas technicznych pod patronatem Opla. Widzimy, że nasi inwestorzy chętnie angażują się w takie działania i sami też je inicjują. Przy zakładach otwierają warsztaty czy centra kompetencji. Podobnie jak my, chcą brać czynny udział w reformie szkolnictwa zawodowego. To jest konieczne, bo tylko w 2018 roku w KSSE powstało prawie 2000 nowych miejsc pracy, a około 20 tysięcy udało nam się utrzymać. Musimy mieć pewność, że będzie miał kto je zajmować - podkreśla dr Janusz Michałek.

- Największa zmiana w funkcjonowaniu SSE w Polsce ma związek z nowymi przepisami, #które weszły w życie we wrześniu 2018 roku, i wprowadzeniem tak zwanej Polskiej Strefy Inwestycji. Zniknęły granice stref, czyli jedna z największych bolączek ich funkcjonowania. KSSE w swojej gestii ma teren województwa śląskiego i część województwa opolskiego. Każde potencjalne miejsce na tym terenie może być miejscem uzyskania przez inwestora decyzji o wsparciu i pomocy publicznej. Naszym zadaniem będzie to, by znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą dotrzeć do inwestorów do tej pory niekorzystających ze wsparcia, a mających taką możliwość. Na mocy nowych przepisów staliśmy się spółką zarządzającą inwestycjami, jakie pojawią się w regionie, a także operatorem, kreatorem, organizacją administracyjno-finansowo-gospodarczą, która ma tworzyć pomysły rozwojowe i szukać synergii między spółkami skarbu państwa, inwestorami i samorządami. SSE mają być sprawnym ramieniem rządu w regionie, odpowiadającym za rozwój polskiej gospodarki. Oznacza to jeszcze ściślejszą współpracę ze wszystkimi samorządami, organizacjami pozarządowymi, bankami, izbami regionalnymi czy przemysłowymi - z każdą instytucją, która ma jakikolwiek związek z przemysłem - przyznaje prof. Akademii WSB dr hab. Barbara Piontek.

KSSE wśród najlepszych. To zasługa dobrego zarządzania i trafnych decyzji

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od wielu, wielu lat jest atrakcyjna dla nowych oraz obecnych inwestorów z co najmniej kilku powodów.

- Naszą przewagą konkurencyjną jest dobrze skomunikowana sieć dróg, uzbrojone tereny inwestycyjne, odpowiednie otoczenie gospodarcze, a także przyjazne nastawienie oraz profesjonalne wsparcie pracowników KSSE i gmin na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Inwestorzy mogą też liczyć u nas na dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników spełniających wymogi obecnego rynku pracy oraz liczne projekty edukacyjne, realizowane przez nas w ramach kształcenia branżowego, które angażują inwestorów i pomagają im zdobywać cenne kadry - podkreśla prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek.

Nie przegapcie

Atrakcyjność Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej potwierdza od dawna wiele firm, które zdecydowały się właśnie tutaj otworzyć swoje zakłady.

- W latach 2015-2017 KSSE została uznana za najlepszą strefę w Europie według prestiżowego rankingu fDi’s Global Free Zones of the Year, przygotowanego przez „Business Financial Times”. Sukces ten odnieśliśmy przede wszystkim dzięki poszerzaniu oferty inwestycyjnej dla przedsiębiorców o nowe tereny czy hale pod wynajem, skrojonej pod konkretne potrzeby inwestorów. Te działania pozwoliły nam zapewnić stały, intensywny napływ nowych inwestycji. Duże znaczenie ma również fakt zaangażowania KSSE w projekty kształcenia branżowego i dualnego, takie jak projekt „Kariera i Kompetencje” czy studia dualne na Politechnice Śląskiej i Akademii WSB, a także nasz Klub Innowatora. Obecnie, wspólnie z partnerami, zaangażowaliśmy się również w nowy projekt „Śląskie. Zawodowcy”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, którego celem jest wsparcie szkolnictwa zawodowego. Zrealizujemy projekt dla 1050 uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w branżach: elektroniczno-mechanicznej, elektroenergetycznej, mechanicznej, motoryzacyjnej, teleinformatycznej oraz spedycyjno-logistycznej, kluczowych z punktu widzenia sektora automotive, dominującego wśród przedsiębiorstw działających na terenie KSSE. Ta branża jest najsilniej w strefie reprezentowana, dlatego utworzyliśmy i aktywnie prowadzimy także nasz flagowy klaster motoryzacyjny - Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, który zrzesza już ponad 120 członków - podsumowuje zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Co dalej ze specjalnymi strefami ekonomicznymi? Czy nadal są potrzebne?

- Na pewno można mówić o sukcesie stref ekonomicznych w Polsce. Zostały one utworzone, aby przyspieszyć procesy restrukturyzacyjne w poszczególnych regionach kraju, i to się udało. W samej tylko Katowickiej SSE powstało już ponad 76 tys. miejsc pracy. Co więcej, utrzymanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Polsce jest kwestią kluczową dla zachowania konkurencyjności inwestycyjnej i gospodarczej na tle innych krajów. Nasze spojrzenie na gospodarkę i jej potrzeby zmieniało się jednak na przestrzeni lat i obecnie nie chodzi tylko o to, aby pozyskać każdego inwestora, ale firmy innowacyjne, tworzące specjalistyczne i wysokopłatne miejsca pracy, prowadzące działalność badawczo-rozwojową - mówi prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Zobaczcie koniecznie

W PUNKT ODC. 6: Zagłębie Sosnowiec spadło z Ekstraklasy

Kopalnia Zofiówka rok po katastrofie. Zobaczcie

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3