Licytacje komornicze mieszkań - OFERTY CZERWIEC 2021. Komornicy sprzedają w woj. śląskim mieszkania w okazyjnych cenach

RED
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój sala 155, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy 11 Listopdada 13A/17, 44-330 Jastrzębie Zdrój , dla którego Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/00030691/9.Opis nieruchomości:W/w nieruchomość o powierzchni 48,5 m2 składa się z 3 pokoi (2 połączono w 1 duży salon), łazienki, kuchni i przedpokoju. Lokal znajduje się na III piętrze budynku, posiada balkon od strony zachodniej. Lokal posiada pomieszczenie dodatkowe - piwnicę. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o numerze GL1J/00030691/9 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-ZdrojuSuma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gliwicach 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zobacz kolejne oferty mieszkań na licytacji. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój sala 155, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy 11 Listopdada 13A/17, 44-330 Jastrzębie Zdrój , dla którego Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/00030691/9.Opis nieruchomości:W/w nieruchomość o powierzchni 48,5 m2 składa się z 3 pokoi (2 połączono w 1 duży salon), łazienki, kuchni i przedpokoju. Lokal znajduje się na III piętrze budynku, posiada balkon od strony zachodniej. Lokal posiada pomieszczenie dodatkowe - piwnicę. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o numerze GL1J/00030691/9 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-ZdrojuSuma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gliwicach 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zobacz kolejne oferty mieszkań na licytacji. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Licytacje.komornik.pl
Udostępnij:
Licytacje komornicze mieszkań - CZERWIEC 2021. Zobaczcie najnowsze oferty z województwa śląskiego. Licytacja to okazja, aby kupić nieruchomość - mieszkanie czy dom - w atrakcyjnej cenie, poniżej ceny rynkowej. Ogłoszenia pochodzą z portalu licytacje.komornik.pl. Kiedy, gdzie i za ile można wylicytować mieszkanie w regionie? Szczegóły ofert w naszej galerii.

Licytacje komornicze mieszkań w woj. śląskim CZERWIEC 2021

Zobaczcie, jakie mieszkania można kupić podczas licytacji komorniczych w maju w województwie śląskim. Ceny nieruchomości są naprawdę przystępne. Dlatego licytacje cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony potencjalnych nabywców, którzy chcą kupić mieszkanie czy dom w atrakcyjnej cenie, niższej od ceny rynkowej.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA

W galerii zdjeciowej znajdziecie najnowsze licytacje, które są przeprowadzane w maju 2021 roku. Znajdują się tam opisy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkretnych licytacji.

Wszystkie oferty pochodzą ze strony internetowej licytacje.komornik.pl. Jest to witryna, którą prowadzi Krajowa Rada Komornicza.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój sala 155, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy 11 Listopdada 13A/17, 44-330 Jastrzębie Zdrój , dla którego Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/00030691/9.Opis nieruchomości:W/w nieruchomość o powierzchni 48,5 m2 składa się z 3 pokoi (2 połączono w 1 duży salon), łazienki, kuchni i przedpokoju. Lokal znajduje się na III piętrze budynku, posiada balkon od strony zachodniej. Lokal posiada pomieszczenie dodatkowe - piwnicę. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o numerze GL1J/00030691/9 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-ZdrojuSuma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gliwicach 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zobacz kolejne oferty mieszkań na licytacji. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Licytacje komornicze mieszkań - OFERTY CZERWIEC 2021. Komorn...

Prezentuje ona aktualne informacje o planowanych licytacjach - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Razor

Razor E100S Power Core Czerwona

1 499,00 zł947,99 zł-37%
miejsce #2

Sencor

Sencor SCOOTER ONE 2020

1 780,33 zł1 399,00 zł-21%
miejsce #3

Xiaomi

Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Biały

1 557,00 zł1 381,00 zł-11%
miejsce #4

Joyor

Joyor Y6-S Czarny Z Siedzeniem

3 700,00 zł3 320,00 zł-10%
miejsce #5

Motus

Motus Pro 10 2022

4 999,00 zł4 799,00 zł
miejsce #6

Motus

Motus Pro 10 Sport 2021

6 999,99 zł6 699,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Spotkanie przywódców ws. elektrowni w Zaporożu

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie