Matura 2014 BIOLOGIA ODPOWIEDZI, ARKUSZE: Co było? Wirusy, hormony, genetyka i strunowce

Redakcja
Matura 2014 BIOLOGIA ARKUSZE
Matura 2014 BIOLOGIA ARKUSZE CKE
Udostępnij:
MATURA 2014 z CKE - BIOLOGIA (POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY). Już w poniedziałek 12 maja matura z jednego z najchętniej wybieranych przez tegorocznych maturzystów przedmiotów. Zobacz ZADANIA Z BIOLOGII (POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY) 12.05.2014. Arkusze CKE, rozwiązania i odpowiedzi Z BIOLOGII znajdziecie w TYM ARTYKULE.

ZOBACZ KONIECZNIE SPECJALNY SERWIS DLA MATURZYSTÓW 2014:
MATURA 2014 TUTAJ PYTANIA + ODPOWIEDZI + PRZECIEKI

http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/galeria/matura-geografia-2014-arkusze-pdf-odpowiedzi,2270392,t,id.html#770eb31fba1c88dc,1,3,2;MATURA 2014 GEOGRAFIA. ARKUSZE PDF, ODPOWIEDZI

MATURA 2014 BIOLOGIA - PODSTAWA - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

ZADANIE 1
Wapń jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu człowieka.
Spośród podanych procesów wybierz dwa, które ulegają zaburzeion przy niedoborze wapnia w organiźmie.

A. skurcz mięśnia
B. krzepnięcie krwi
C. biosynteza białka
D. wytwarzanie hormonów tarczycy
E. powielanie informacji genetycznej

ZADANIE 2
Na schemacie przedstawiono budowę chemiczną dwóch nukleotydów.
Zapisz, który z nukleotydów (A czy B) pełni funkcję przenośnika energii w komórce. Odpowiedź uzasadnij.

Nukleotyd - B
Uzasadnienie: To ATP - związek ten ma trzy wiązania wysokoenergetyczne fosforanowe, a przy ich rozkładzie uwalniana jest energia.
ZADANIE 3
Każdej z wymienionych tkanek przyporządkuj jedno miejsce jej występowania w organizmie człowieka.

Tkanka
A. nabłonek rzęskowy -5
B. nabłonek jednowarstwowy płaski - 1
C. tkanka łączna włóknista - 2
D. chrząstka sprężysta - 3

Występowanie
1. pęcherzyk płucny
2. więzadło stawowe
3. małżowina uszna
4. pęcherz moczowy
5. jajowód

ZADANIE 4
Oceń prawdziwość informacji dotyczących cyklu pracy serca. Wpisz w prawej kolumnie tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

1. Podczas skurczu przedsionków krew jest wtłaczana do komór, a zastawki półksiężycowate pozostają w tym czasie zamknięte. PRAWDA
2. Kurczące się ściany komór podnoszą ciśnienie krwi w ich wnętrzu, co skutkuje zamknięciem zastawek przedsionkowo-komorowych w sercu. PRAWDA
3. Skurcz prawej komory powoduje tłoczenie krwi do aorty, a skurcz lewej komory wypycha krew do tętnic płucnych. PRAWDA

ZADANIE 5
W celu ustalenia grupy krwi pacjenta dodano próbki jego krwi do surowicy krwi grupy A oraz do surowicy krwi grupy B. W obydwu zestawach zaszła aglutynacja krwinek.
Określ, jaką grupę krwi miał pacjent. Wyjaśnij wynik badania, uwzględniając obecność przeciwciał w zastosowanych surowicach.

Grupa krwi pacjenta AB
Wyjaśnienie: W błonach erytrocytów były antygeny A i B, by zaszła aglutynacja z próbkami krwi z grupy A i B, które zawierają przeciwciała anty -B i anty-A.
ZADANIE 6
Limfa (chłonka) powstaje jako przesącz z włosowatych naczyń krwionośnych do przestrzeni międzykomórkowych i trafia do naczyń tworzących układ limfatyczny. Swoim składem jest więc zbliżona do osocza krwi, choć w odróżnieniu od niego zawiera nieco większy procent tłuszczu. Wśród elementów morfotycznych zdecydowaną większość stanowią limfocyty.

Na podstawie powyższego tekstu wymień dwie funkcje, które limfa pełni w organizmie człowieka.
1. Transportuje substancje rozpuszczalne w tłuszczach.
2. Bierze udział w odpowiedzi immunologicznej.
3. Usuwa zbędne substancje z organizmu.

ZADANIE 7
Oceń prawdziwość informacji dotyczących budowy i działania układu oddechowego człowieka. Wpisz w prawej kolumnie tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

1. Krtań jest narządem wchodzącym w skład układu oddechowego i pokarmowego. FAŁSZ
2. Tchawica stanowi fragment dróg oddechowych i jest jednocześnie narządem głosu. FAŁSZ
3. Przepona, kurcząc się, opuszcza się w dół, co skutkuje zwiększeniem pojemności klatki piersiowej. PRAWDA

ZADANIE 8
W paleniu biernym mamy do czynienia ze strumieniem bocznym, czyli wydobywającym się z tlącego papierosa dymem, który zawiera najwięcej substancji toksycznych i nie jest oczyszczany przez filtr papierosowy. W dymie bocznym znajduje się 3–5 razy więcej tlenku węgla (czadu), 2–3 razy więcej nikotyny i 3–4 razy więcej substancji rakotwórczych niż w dymie głównym. U dzieci bierne palenie jest przyczyną częstszych zachorowań na zapalenia płuc i oskrzeli oraz zwiększa ryzyko zachorowania na astmę. Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że częste przebywanie w dymie tytoniowym powoduje u dzieci i nastolatków pogorszenie wykonywania wielu czynności umysłowych, takich jak czytanie, rozwiązywanie zadań matematycznych, logiczne myślenie i rozumowanie.
Na podstawie: www.knowmore.pl
Na podstawie przedstawionych informacji wyjaśnij, dlaczego bierne palenie powoduje u ludzi pogorszenie wykonywania czynności umysłowych.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Pogorszenie wykonywania czynności umysłowych następuje na skutek zmiejszenia tlenu dostarczanego do mózgu. Dzieje się to na skutek tego, że razem z dymem papierosowym do płuc dostaje się tlenek węgla, a ten dyfunduje w pęcherzykach płucnych do krwi, w której wiąże się z hemoglobiną zawartą w erytrocytach.

ZADANIE 9
W aptekach dostępne są bez recepty różnego rodzaju preparaty lecznicze podnoszące odporność, zwane immunostymulatorami. Przeważnie zawierają substancje pochodzenia roślinnego, np. z aloesu, jeżówki czy żeń-szenia. Istotą działania immunostymulatorów jest pobudzenie i wzmocnienie odporności organizmu na infekcje wirusowe i bakteryjne. Pod wpływem tych substancji obserwuje się wzrost aktywności komórek układu odpornościowego – granulocytów obojętnochłonnych oraz makrofagów, zdolnych do bezpośredniego niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych.
Na podstawie: http://ziola.pl

a) Na podstawie przedstawionych informacji zaznacz rodzaj odporności, którą opisane preparaty pobudzają w organizmie człowieka.
A. odporność swoista
B. odporność nieswoista
C. odporność swoista i nieswoista

b) Uzasadnij, podając dwa argumenty, że takie preparaty powinno się stosować po konsultacji z lekarzem, chociaż są one dostępne bez recepty.
1. U alergika, taki preparat może zwiększyć wrażliwość na alergen.
2. Taki lek może spowodować u alergika odpowiedź autoimmunologiczną (atak własnych komórek przez układ odpornościowy), a ona może doprowadzić do ciężkich chorób

ZADANIE 10
W tabeli przedstawiono prędkość przewodzenia impulsów przez włókna nerwowe rdzenne (z osłonką mielinową) o różnej średnicy aksonów.
Na podstawie: W. Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie, Warszawa 1997.

a) Na podstawie przedstawionych danych sformułuj wniosek określający zależność między prędkością przewodzenia impulsów nerwowych a średnicą aksonu.
Prędkość przewodzenia impulsów jest większa, im większa jest średnica aksonu

b) Określ, czy włókna nerwowe rdzenne (mające osłonkę mielinową) przewodzą impulsy wolniej, czy – szybciej niż włókna nagie (nieposiadające osłonek). Odpowiedź uzasadnij.
Przewodzą szybciej, bo osłonka mielinowa umożliwia skokowy przepływ impulsów.

ZADANIE 11
Za ruchy kończyny dolnej w stawie kolanowym odpowiedzialne są mięśnie antagonistyczne, których lokalizację przedstawiono na rysunku A (widok kończyny od przodu) i B (widok kończyny od tyłu).
Na podstawie: www.fitwell.pl

a) Określ, który z mięśni przedstawionych na rysunkach A i B, kurcząc się, powoduje ruch kończyny dolnej przedstawiony na rysunku C.
Mięsień czworogłowy uda

b) Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania.
Mięsień, którego skurcz wywołuje ruch kończyny przedstawiony na rysunku C, pełni funkcję
A. zginacza.
B. prostownika.
C. odwodziciela.
D. przywodziciela.

MATURA 2014 BIOLOGIA CO BYŁO? AKTUALIZACJA:

Na tegorocznej maturze z biologii pojawiło się wiele zadań dotyczących wirusów, np. dlaczego powstają epidemie grypy. Największej wiedzy, według uczniów, wymagały zadania związane z genetyką, np. polecenie dotyczące transkrypcji DNA u prokariotów czy wskazania grupy krwi pacjenta.

Należało także podać mięsień, odpowiedzialny za prostowanie nogi i dopasować organy, które posiadają m.in. strunowce.

MATURA 2014 - BIOLOGIA

W poniedziałek, 12 maja 2014, o godz. 9 rozpocznie się matura pisemna z BIOLOGII - na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Po południu abiturienci napiszą egzamin z filozofii - na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Matura 2014 ZASADY

Matura biologia: Egzamin z biologii napisze w tym roku ok. 58 tys. maturzystów w całej Polsce. Chęć zdawania matury na poziomie podstawowym zadeklarowały 29 674 osoby (8,9 proc. zdających). Poziom rozszerzony rozwiązywać będzie natomiast 28 185 osób (8,4 proc. zdających).

Egzamin z wiedzy biologii na poziomie podstawowym potrwa 120 minut. Na poziomie rozszerzonym egzamin z biologii potrwa 150 minut, a z filozofii 180 minut.

Arkusze egzaminacyjne z porannego egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować w poniedziałek po południu, a z popołudniowego - w poniedziałek wieczorem.

Matura 2014 z CKE. Biologia, poziom podstawowy. Rozwiąż test maturalny z biologii!

MATURA 2014. Od 5 do 23 maja codziennie będę przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9, druga – o 14 Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w dniach 5-30 maja.

Każdy z tych absolwentów napisze egzamin z 3 obowiązkowych przedmiotów:

  • język polski – na poziomie podstawowym
  • matematyka – na poziomie podstawowym
  • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym

Z języka polskiego i języka obcego uczniowie będą zdawać także egzamin ustny.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej będą także zdawać egzamin pisemny i ustny z danego języka.

Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych (od 1 do 6). Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe. Najczęściej wybieranymi przez tegorocznych maturzystów egzaminami z przedmiotów dodatkowych są: na poziomie podstawowym - geografia (11,5% zdających), biologia (8,9% zdających), wiedza o społeczeństwie (8,2% zdających) oraz fizyka i astronomia (3,8% zdających), a na poziomie rozszerzonym - język angielski (24,6% zdających), matematyka (16,3% zdających), język polski (9,2% zdających) i biologia (8,4% zdających).

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie