MATURA 2017 JĘZYK POLSKI CZĘŚĆ USTNA PYTANIA 10.05.2017 TEMATY na maturze ustnej z polskiego

BWZaktualizowano 

Wideo

Zobacz galerię (6 zdjęć)
Matura z polskiego 2017 CZĘŚĆ USTNA JĘZYK POLSKI TEMATY PYTANIA + ODPOWIEDZI DZIŚ KOLEJNY DZIEŃ MATURY USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO. MATURA USTNA POLSKI 2017 10 MAJA 2017 PYTANIA ZAGADNIENIA TEMATY. MATURA 2017 POLSKI PYTANIA. TEMATY I PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO 2017. Codziennie na bieżąco publikujemy PYTANIA NA MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO. Pytania maturzyści losują, PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO będą się powtarzać, dlatego warto sprawdzać, jakie TEMATY PYTANIA Z POLSKIEGO pojawiły się danego dnia w zestawach. USTNA MATURA Z POLSKIEGO 2017 TEMATY, PYTANIA, ZAGADNIENIA - sprawdzajcie, powtarzajcie, powodzenia! Piszcie także w komentarzach, z czego byliście przepytywani na maturze ustnej z polskiego 2017. Piszcie w komentarzach, jakie mieliście pytania na maturze ustnej z polskiego 2017. PYTANIA DODAJEMY NA BIEŻĄCO!

MATURA JĘZYK POLSKI TEMATY PYTANIA + ODPOWIEDZI

Od 8 maja do 20 trwają ustne matury z języka polskiego. Tegoroczni maturzyści przystępują do tego egzaminu w nowej formule, która obowiązuje od 2015 roku. Tegoroczny egzamin ustny z polskiego, podobnie jak w w latach ubiegłych ma formę wypowiedzi, do której maturzyści przystępują po wylosowaniu pytania. Tegoroczni absolwenci szkół średnich nie znają całej puli pytań, jednak dzielą się zagadnieniami, które już się pojawiły i w ten sposób przygotowują się do swojego egzaminu. Publikujemy i analizujemy tematy, które pojawiły się w tegorocznej maturze ustnej z języka polskiego.

ZOBACZ TAKŻE
MATURA POLSKI 2017 CZĘŚĆ USTNA 9.5.2017 CZĘŚĆ PIERWSZA
MATURA POLSKI 2017 CZĘŚĆ USTNA 9.5.2017 CZĘŚĆ DRUGA

W ubiegłym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna na ustną maturę z języka polskiego przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli były 32 pytania, która w ciągu tego samego dnia mogły się powtórzyć. Zestawy pytań były takie same we wszystkich szkołach w naszym kraju.

Tegoroczna ustna matura z języka polskiego bazuje na systemie z 2016 roku. Zestawy tematów zmieniają się co godzinę. Konkretne numery pytań trafiają do puli w różnych godzinach. Tym sposobem maturzyści przygotowują się do matury ustnej w oparciu o tematy, które pojawiają się na bieżąco. Szczęśliwcami są Ci, którzy do ustnej matury przystąpią jak najpóźniej, bowiem mają największą szansą na przygotowanie się po pojawiające się pytania.

USTNA MATURA Z POLSKIEGO. MATURA POLSKI USTNY 2017 PYTANIA

 • - W jaki sposób autorzy ukazują ukryte pragnienia bohaterów? Omów na podstawie plakatu A. Wajdy, dzieła "Wesele"i innego tekstu literackiego
 • - W jaki sposób twórcy ukazują ukryte pragnienie bohaterów? Odwolaj się do plakatu, całego utworu Wyspiańskiego i innego tekstu literackiego.
 • - Jak w tekstach kultury ukazane są ludzkie namiętności? Omów na podstawie fragmentu tekstu i innych tekstów kultury
 • - Na czym polega siła wewnętrzna człowieka? Omów na podstawie fragmentu Dziadów cz. III, znajomości całego utworu i wybranego tekstu kultury
 • - W jaki sposób twórcy wzbogacają polszczyznę? Odwołać się do fragmentu tekstu o neosemantyzmie.
 • - Po co w literaturze pojawia się restrospekcja? Fragment granicy i dwa teksty literackie.
 • - Różnica międzypokoleniowa na podstawie fragmentu Ferdydurke.
 • - Jak twórcy ukazują siłę żywiołów?
 • - Jak w tekstach kultury przedstawiane są sceny bitew i walk? Odwołaj się do podanego fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, całego utworu i wybranego tekstu kultury
 • - Czy mając marzenia można osiągnąć szczęście? Jakieś przykłady z wytłumaczeniem ?
 • - W jaki sposób wyobraźnia wpływa na kreowanie rzeczywistości? Odwołaj się do obrazu "Domek przy źródle" Jacka Yerki i do tekstów literackich.
 • - Jak twórcy ukazują w swoich dziełach gospodarza? Omów na podstawie fragmentu "Granicy" i innego tekstu kultury
 • - "Jak ukazywana jest mądrość"?
 • - Czy czas wpływa na zachowanie człowieka? Omów na podstawie podanego obrazu i tekstów literackich
 • - Czy mając małe marzenia można osiągnąć szczęście? Omów na podstawie fragmentu tekstu Antonego De Mello "Zadowolony rybak" i innych tekstów kultury
 • - Intertekstualność - omów na przykładzie "Tanga" Mrożka i innych tekstów kultury (niepotwierdzone)
 • - Motyw cierpienia w tekstach literackich. Omów na podstawie fragemntu "Księgi Hioba" i innych tekstów literackich
 • - Archaizmy w tekstach kultury. Omów na podstawie pieśni "Bogurodzica" i innych tekstów
 • - Portret kobiety w tekstach literackich
 • - Wspomnienia w życiu człowieka - omów na podstawie wiersza Jana Lechonia "Mokotowska piętnaście" i innych tekstów
 • - Różnice międzypokoleniowe - omów na podstawie fragmentu "Ferdydurke"
 • - Nieszczęśliwa miłość na podstawie obrazu Marcusa Stone "Love's Daydream End"
 • - Czy mając małe marzenia można osiągnąć szczęście?
 • - Funkcja zmysłów w literaturze na podstawie obrazu trzy kobiety Rubensa
 • - "Jakie mogą być przyczyny i skutki nadużywania wyrazów modnych?" na podstawie fragmentu "Niesamowicie ciężko" Jana Miodka.
 • - Czy mając małe marzenia można osiągnąć szczęście? Omów na podstawie fragmentu tekstu Antonego De Mello "Zadowolony rybak" i innych tekstów kultury
 • - Tytulatura - grzeczność językowa czy zbędna tytułomania? - taki znalazłam temat z ustnych
 • - Zdążyć przed Panem Bogiem
 • - Jak język charakteryzuje bohatera? Odwołaj się do Lalki i innych tekstów kultury
 • - Obraz mądrości w tekstach literackich. Omówienie na podstawie Trenu IX Kochanowskiego
 • - Jak kobiety są ukazywane w tekstach kultury? Omów zagadnienie odwołując się do obrazu Ambrose McEvoya "The Earring" oraz innych tekstów literackich
 • - Jakie wizje świata można odnaleźć w literaturze?
 • - Wspomnienia w życiu człowieka - omów na podstawie wiersza Lechonia i innych tekstów
 • - Omów motyw zabawy na podstawie przedstawionego obrazu Machowskiego " Na swojską nutę, wg Wincentego Wodzinowskiego" i odwołaj się do innych tekstów literackich

ZOBACZ ZESTAWY ZADAŃ MATURY Z POLSKIEGO CZĘŚCI USTNEJ

MATURA 2017 MATURZYŚCI PISZĄ EGZAMIN

USTNA MATURA Z POLSKIEGO

 • - W jaki sposób autorzy ukazują ukryte pragnienia bohaterów? Omów na podstawie plakatu A. Wajdy, dzieła "Wesele"i innego tekstu literackiego
 • - W jaki sposób twórcy ukazują ukryte pragnienie bohaterów? Odwolaj się do plakatu, całego utworu Wyspiańskiego i innego tekstu literackiego.
 • - W jaki sposób twórcy wzbogacają polszczyznę? Odwołać się do fragmentu tekstu o neosemantyzmie.
 • - Po co w literaturze pojawia się restrospekcja? Fragment granicy i dwa teksty literackie.
 • - Różnica międzypokoleniowa na podstawie fragmentu Ferdydurke.
 • - Jak w tekstach kultury przedstawiane są sceny bitew i walk? Odwołaj się do podanego fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, całego utworu i wybranego tekstu kultury
 • - Czy mając marzenia można osiagnąć szczęście? Jakieś przykłady z wytłumaczeniem ?
 • - "Jak ukazywana jest mądrość"?
 • - Czy mając małe marzenia można osiągnąć szczęście (niepotwierdzone)
 • - Intertekstualność - omów na przykładzie "Tanga" Mrożka i innych tekstów kultury (niepotwierdzone)
 • - Motyw cierpienia w tekstach literackich. Omów na podstawie fragmentu "Księgi Hioba" i innych tekstów literackich
 • - Archaizmy w tekstach kultury. Omów na podstawie pieśni "Bogurodzica" i innych tekstów
 • - Portret kobiety w tekstach literackich
 • - Różnice międzypokoleniowe - omów na podstawie fragmentu "Ferdydurke"
 • - Nieszczęśliwa miłość na podstawie obrazu Marcusa Stone "Love's Daydream End"
 • - Czy mając małe marzenia można osiągnąć szczęście?
 • - Funkcja zmysłów w literaturze na podstawie obrazu trzy kobiety Rubensa
 • - "Jakie mogą być przyczyny i skutki nadużywania wyrazów modnych?" na podstawie fragmentu "Niesamowicie ciężko" Jana Miodka
 • - Czy mając małe marzenia można osiągnąć szczęście? Omów na podstawie fragmentu tekstu Antonego De Mello "Zadowolony rybak" i innych tekstów kultury
 • - Tytulatura - grzeczność językowa czy zbędna tytułomania? - taki znalazłam temat z ustnych
 • - Zdążyć przed Panem Bogiem
 • - Jak język charakteryzuje bohatera? Odwołaj się do Lalki i innych tekstów kultury
 • - Obraz mądrości w tekstach literackich. Omówienie na podstawie Trenu IX Kochanowskiego
 • - Jak kobiety są ukazywane w tekstach kultury? Omów zagadnienie odwołując się do obrazu Ambrose McEvoya "The Earring" oraz innych tekstów literackich
 • - Jakie wizje świata można odnaleźć w literaturze?
 • - Wspomnienia w życiu człowieka - omów na podstawie wiersza Lechonia i innych tekstów
 • - Omów motyw zabawy na podstawie przedstawionego obrazu Machowskiego " Na swojską nutę, wg Wincentego Wodzinowskiego" i odwołaj się do innych tekstów literackich

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO USTNA

9 maja 2017 MATURA JĘZYK POLSKI USTNY

 • - Motyw alkoholizmu w kulturze polskiej ? Podaj przykłady .
 • - Oceń trafność poglądu, zgodnie z którym człowiek na początku XXI wieku jest analfabetą emocjonalny i nie potrafi mówić o uczuciach. Odwołaj się do podanego fragmentu, do innego tekstu kultury i do własnych doświadczeń komunikacyjnych.
 • - "Jakie funkcje pełnia przysłowia i jak powstają. Jakie przykłady z tekstów kultury dalibyście?"
 • - Czym kierować się w życiu, sercem czy rozumem? Na podstawie "Romeo i Julia" i innych tekstów.
 • - Po co ludzie piszą pamiętniki i zdjęcie jednej kartki z pamiętnika.
 • - Zwycięzca czy pokonani, jak twórcy pokazują bohaterów na podstawie Ogniem i Mieczem.
 • - Motyw kobiety w literaturze. Jak autorzy ukazują kobiety w utworach. Odwołaj się do Pana Tadeusza i innych tekstó literackich.
 • - Superbohater karykatura człowieczeństwa czy współcześni herosi?
 • - Jak w tekstach kultury przedstawiana była miłość, obraz Wojciecha Siodmaka "Wieczna miłość".
 • - Jak twórcy okazują relacje ojciec-syn? Na podstawie obrazu a. Groettgera Ojcowskie napomnienie?
 • - Jakie refleksje na temat władzy ukazują teksty kultury?
 • - Dlaczego ludzie maja problem z porozumiewaniem się?

Można również przygotowywać się bazując na ubiegłorocznych pytaniach. Dlaczego? Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiały się podobne zagadnienia co w 2015. Czasem było tylko zmienione dzieło, do którego należało się odnieść, bądź pytanie było inaczej sformułowane. Podobnie jest w roku 2017.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3