MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. ARKUSZE CKE JĘZYK ROSYJSKI MATURA

(abaj)Zaktualizowano 
MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. MAMY ARKUSZE CKE MATURA JĘZYK ROSYJSKI. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE Dzisiaj matura z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. Matura 2017 JĘZYK ROSYJSKI. O godzinie 9.00 15 maja uczniowie przystąpią do matury z JĘZYKA ROSYJSKIEGO na poziomie podstawowym, zaś o 14 na poziomie rozszerzonym. Tu znajdziecie pierwsze przecieki z matury, arkusze i odpowiedzi. Przecieki matura 2017. MATURA 2017. JĘZYK ROSYJSKI, TEMATY 2017 Matury potrwają do 26 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo zdać trzy egzaminy pisemne: język polski i matematykę na poziomie podstawowym i język obcy nowożytny (poziom podstawowy) oraz dwa egzaminy ustne: z języka obcego i polskiego. MATURA HISTORIA 2017. MATURA JĘZYK ROSYJSKI ODPOWIEDZI ARKUSZE. Co tym razem znajdzie się w arkuszach z historii i jakie zagadnienia pojawią się na maturze 2017 z JĘZYKA ROSYJSKIEGO? DZIŚ MATURA Z ROSYJSKIEGO. JAK TYLKO POJAWIĄ SIĘ ARKUSZE CKE, OPUBLIKUJEMY JE TUTAJ!

MATURA 2017

MATURA JĘZYK ROSYJSKI

Bez zakłóceń przebiegły wczorajsze pisemne matury w łódzkich liceach i technikach. Rano chemię zdawało blisko 1158 osób, a po południu geografię - 1388.

- Były to już ostatnie z egzaminów, wybieranych przez liczne grono absolwentów - mówi Danuta Zakrzewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Ich wyniki brane są pod uwagę przez uczelnie wyższe w rekrutacji na wiele kierunków, m.in. medycznych czy politechnicznych. Dziś na maturze język rosyjski, jutro - fizyka i historia muzyki, a w piątek - język francuski.

Maturę z języka rosyjskiego z części podstawowej zdaje 5,8 tysiąca uczniów.

JĘZYK ROSYJSKI MATURA

Ile osób zdaje egzamin maturalny z języka rosyjskiego

MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. MATURA JĘZYK ROSYJSKI ODPOWIEDZI ARKUSZE

Nowy egzamin maturalny z historii to wyłącznie poziom rozszerzony, na który składa się część testowa, analiza źródeł oraz wypracowanie (5 tematów do wyboru). Egzamin trwa 180 minut i można zdobyć na nim 50 punktów, z czego 12 z wypracowania.

Za najtrudniejszy egzamin uznano - to zgodna opinia uczniów i nauczycieli - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Trudnym egzaminem był w tym roku również egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Zdawali go najczęściej ci, którzy planują studia międzywydziałowe. Niektórzy żartowali, że gdyby test dać do rozwiązania naszym parlamentarzystom, to nieliczni zaliczyliby egzamin na wymagane 30 proc.

MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. MATURA JĘZYK ROSYJSKI ODPOWIEDZI ARKUSZE

- W naszej szkole wiedza o społeczeństwie nauczana jest na poziomie podstawowym, więc cztery osoby, które zdecydowały się zdawać egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, musiały indywidualnie pracować z nauczycielem - mówi Ewa Wojciechowska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego.

Za najłatwiejszy egzamin jak dotąd uznano maturę pisemną z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

- Uczą się go od przedszkola i korzystają z internetu - tłumaczy anglistka łatwość, z jaką zdają ten egzamin na 80 proc. nawet ci, którzy się do nauki niezbyt przykładają.

Ale już egzamin ustny dla większości zdających jest dużym stresem. Za trudny uważany jest również ustny egzamin z jęz. polskiego, zwłaszcza przez tę grupę młodzieży, która nie czyta zbyt wiele książek.

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

Wyniki matur poznamy 30 czerwca. 22 sierpnia rozpoczną się egzaminy poprawkowe.

- dadzą sobie rade, w koncu się uczyli - mówi Zenon Krakowski, tata ucznia z I LO

MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. MATURA JĘZYK ROSYJSKI ODPOWIEDZI ARKUSZE

- Mój syn juz wyszedł, powiedzial, ze było trudno, ale dał radę

Dziś od godziny 9.00 maturzyści zdają egzamin dojrzałości z historii. Historia to jeden z częściej wybieranych przedmiotów humanistycznych, który wymaga jednak dużej wiedzy.

Matury już na półmetku. Dziś od godziny 9.00 maturzyści piszą historię. Arkusz maturalny z historii jest niczym książka, bo składa się aż z 37 stron. Oznacza to, że tegoroczni maturzyści będą musieli zmierzyć się albo z długimi tekstami źródłowymi, albo z dużą ilością map i grafik do analizy.

Po MATURZE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO opublikujemy PYTANIA, ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI.

W piątym dniu matur pisemny egzamin z wiedzy o społeczeństwie pisało w środę w Łodzi 588 osób. Na napisanie egzaminu (uchodzi za jeden z trudniejszych na maturze) mieli 180 min. Musieli m.in. scharakteryzować rodzaje podatków pośrednich, dochodowych i majątkowych w Polsce.

MATURA JĘZYK ROSYJKI 2017. MATURA JĘZYK ROSYJKI ODPOWIEDZI ARKUSZE

O godz. 14 maturę z informatyki pisało 88 uczniów (tylko 2 na poziomie podstawowym). Po raz kolejny egzamin zdawało 9 osób. Na część teoretyczną mieli godzinę. Po przerwie przystępowali do trwającego 2,5 godziny egzaminu praktycznego.

- Nie zdalbym teraz tej matury, 20 lat temu było łatwiej

MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. MATURA JĘZYK ROSYJSKI ODPOWIEDZI ARKUSZE

- Są trzy zadania: jedno z arkuszem kalkulacyjnym, kolejne dotyczy bazy danych, a trzecie polega na napisaniu programu - mówią maturzyści z liceum PŁ.

MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. MATURA JĘZYK ROSYJSKI ODPOWIEDZI ARKUSZE

W CZWARTEK 363 uczniów w Łodzi zdawało egzamin z języka niemieckiego.

Język niemiecki jest drugim po języku angielskim najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. Dziś przystąpi do niego na poziomie podstawowym 19,2 tys. tegorocznych absolwentów. Część z nich - 7,9 tys. - zmierzy się o godz. 14:00 również z językiem niemieckim, ale na poziomie rozszerzonym.

MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. MATURA JĘZYK ROSYJSKI ODPOWIEDZI ARKUSZE

arkusze cke język rosyjski

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, z każdego przedmiotu obowiązkowego trzeba uzyskać conajmniej 30 proc. punktów. Maturzysta musi dobrać jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie ma granicy zaliczenia - uzyskanie zera punktów nie przekreśla szans na zdobycie świadectwa dojrzałości. Przedmiotów dodatkowych maturzysta może dobrać kilka.

MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. MATURA JĘZYK ROSYJSKI ODPOWIEDZI ARKUSZE

Co warto powtórzyć przed maturą?

W pierwszej kolejności watro przejrzeć wszystkie epoki z podziałem na dionizyjskie i apolińskie. Każdej epoce przypiszcie jakieś dzieło literackie, przypomnijcie sobie również autora tego dzieła. Sprawdźcie również, w jakim gatunku napisane jest dane dzieło.
Jeśli chodzi o dwie sztandarowe pozycje literackie, które bardzo często na maturze z języka polskiego się pojawiają, to "Lalka" Bolesława Prusa i "Dżuma" Albert Camus'a. Lalka to kopalnia motywów, Dżuma natomiast zawiera pełne spektrum postaw wobec sytuacji trudnych, wobec sytuacji wyboru. To, jak podkreśla nauczycielka, będą doskonałe konteksty do wypracowań.

Warto również sięgnąć do zagadnień językoznawczych. Zajrzyjcie do podręcznika z klas 1-3. To właśnie tam znajdziecie zagadnienia związane ze stylem, stylistyką, poprawnością językową i teorią komunikacji językowej.

Na deser w trakcie czytania ze zrozumieniem, które jest ostatnio bardzo "modne" na egzaminach maturalnych, warto skupić się na streszczeniu logicznym. Warto przypomnieć sobie więc, czym ono jest. Za dobre streszczenie na maturze można otrzymać aż 3 punkty.

Od tego roku wszystkie osoby przystępujące do egzaminu maturalnego będą miały możliwość odwołać się od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie pisemnych wyników egzaminów maturalnych. Co to oznacza? Że każdy kto będzie niezadowolony ze swoich wyników na maturze lub wyliczył sobie, że powinien mieć więcej procent będzie miał szansę to sprawdzić. Niezadowolony absolwent z wyniku swojego egzaminu może złożyć wniosek o weryfikację liczby punktów z części pisemnej do szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Teraz istnieje także możliwość odwołania się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, które składa się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów zajmujących się daną dziedziną nauki. Osoba weryfikująca uzyskaną sumę punktów na egzaminie maturalnych będzie miała gwarancję, że sprawdzenia dokona inna osoba niż ta, która sprawdzała i oceniała jej pracę. Co ciekawe, podczas wglądu do pracy maturalnej macie możliwość sfotografowania jej.

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. MATURA JĘZYK ROSYJSKI ODPOWIEDZI ARKUSZE

Pozwólcie mi zdawać maturę! Uczeń walczy z dyrekcją o przystąpienie do egzaminu

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

MAJ Godzina 9:00 - Godzina 14:00
4 - czwartek - język polski - pp ①/język polski – pr ①
5 - piątek - matematyka – pp/wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
6, 7 - sobota, niedziela
8 - poniedziałek - język angielski – pp/język angielski – pr
język angielski - dj ①
9 - wtorek - matematyka – pr/język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr/
10 - środa - wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr/informatyka – pp
informatyka – pr/
11 - czwartek - język niemiecki – pp/język niemiecki – pr
język niemiecki - dj
12 - piątek - biologia – pp
biologia – pr/filozofia – pp
filozofia – pr
13, 14 - sobota, niedziela
15 - poniedziałek - historia – pp
historia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
16 - wtorek - chemia – pp
chemia - pr - geografia – pp
geografia - pr
17 - środa - język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski - dj
18 - czwartek - fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
19 - piątek - język francuski – pp język francuski – pr
język francuski - dj
20, 21 - sobota, niedziela
22 - poniedziałek - język hiszpański – pp j ęzyk hiszpański – pr
język hiszpański - dj
23 - wtorek - język włoski – pp język włoski – pr
język włoski - dj
24 - środa - języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr - języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②

① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

Matura historia arkusze matura rozszerzona tutaj

W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z języka niemieckiego będzie 11 maja, z języka rosyjskiego - 17 maja, z języka francuskiego - 19 maja, z języka hiszpańskiego - 22 maja, z języka włoskiego - 23 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 24 maja.

Egzamin z historii trwa 180 minut. Uczniowie w zeszłych latach musieli zmierzyć się z wojnami grecko-perskimi, mapką podziału państwa Franków czy drzewem genealogicznym dynastii Rurykowiczów.

Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 26 maja język polski (prezentacja - formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubskiEgzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 8 do 20 maja
(oprócz 14 maja)język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. MATURA JĘZYK ROSYJSKI ODPOWIEDZI ARKUSZE

Matura historia arkusze matura podstawowa tutaj

MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. MATURA JĘZYK ROSYJSKI ODPOWIEDZI ARKUSZE

MATURA JĘZYK ROSYJSKI 2017. MATURA JĘZYK ROSYJSKI ODPOWIEDZI ARKUSZE

- Za godzinkę sie konczy egzamin, stoje przed szkoła i czekam na syna - mówi mama Łukasza z XXVI LO

Uwaga! W sobotę z każdym Expressem Ilustrowanym mapa, czyli niezbędnik rowerzysty! Musicie to mieć!
MAGDALENA ŻUK - NOWE FAKTY, OKOLICZNOŚCI ŚMIERCI, WYNIKI SEKCJI ZWŁOK MAGDALENY ŻUK [FILM]
UCHO PREZESA 16 ZA DARMO [YOUTUBE] ODCINEK SPECJALNY [ONLINE]
UCHO PREZESA 15 ZA DARMO UCHO PREZESA 15 YOUTUBE GDZIE OBEJRZEĆ UCHO PREZESA 15
KTO JEST AGENTEM? ODETA AGENT, JAREK KRET AGENT, KTO WYGRAŁ AGENTA
KTO JEST AGENTEM? JAREK AGENT, DARIA AGENT, ODETA AGENT KTO WYGRAŁ AGENTA?
[ZOBACZ TEŻ FILM - Przegląd najważniejszych informacji z tygodnia

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ TEŻ FILM - Przegląd najważniejszych informacji z tygodnia