MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY 20.05. Jakie pytania na maturze ustnej z polskiego? 20 maja 2016

MMM
MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY 20.05. Jakie pytania na maturze ustnej z polskiego?
MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY 20.05. Jakie pytania na maturze ustnej z polskiego?
Udostępnij:
MATURA USTNA JĘZYK POLSKI 2016: PIĄTEK 20 MAJA 2016. Jakie pytania na maturze ustnej z języka polskiego w piątek 20 maja 2016? Jakie pytania mogą się pojawić na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego? Tu będziemy o tym informować. Zobaczcie również listę pytań, które pojawiły się na tegorocznych egzaminach ustnych z języka polskiego. Egzamin ustny z polskiego podobnie jak podczas poprzedniej matury ma formę wypowiedzi ustnej. W naszym serwisie publikujemy pytania i tematy, które pojawiają się na ustnej maturze z języka polskiego. MATURA USTNA POLSKI 2016, PYTANIA, ZAGADNIENIA, ODPOWIEDZI, ZESTAWY Z 9 MAJA, 10, MAJA, 11 MAJA, 12 MAJA, 13 MAJA I 16 MAJA, 17 MAJA, 18 MAJA, 19 MAJA, 20 MAJA.

Egzaminy maturalne ustne z języka polskiego trwają. Czas na kolejny dzień. Piątek 20 maja 2016. Jakie pytania pojawią się w piątek? Wszyscy maturzyści starają się to przewidzieć. Dużo wywnioskować można na podstawie pytań, które już pojawiły się podczas tegorocznych egzaminów ustnych z polskiego.

Podczas poprzedniego egzaminu maturalnego ustnego z polskiego było łatwiej. Część maturzystów, idąc na egzaminy ustny z języka polskiego zdążyła dowiedzieć się z internetu, jakie pytania mogą pojawić się na ustnej maturze. Na każdy dzień przygotowanych było po ok. 20 zagadnień, które losowali uczniowie. Twórcy systemu nie docenili siły social mediów. Pytania błyskawicznie rozchodziły się po portalach internetowych, dzięki publikacjom w serwisach Facebook i Twitter. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę tych pytań - dzięki takiej akcji, maturzyści, którzy zdawali ustny Polski po południu mogli mieli czas na superszybką powtórkę materiału z danego dnia.

Skąd ta zaciekłość w poszukiwaniu tematów? Rok temu, kiedy licealiści po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny ustny z polskiego w tej formie (wcześniej mieli przygotować prezentację), CKE zanotowała ogromną wpadkę. Treść pytań błyskawicznie wyciekła do internetu. Maturzyści, którzy jako pierwsi wychodzili z sali, od razu dzielili się przeżyciami (i tematami zadań) właśnie na portalach społecznościowych. Tym samym ci, co zdawali ustny po południu (jeśli dobrze przeszukali internet) wiedzieli, jakie pytania mogą wylosować. Tegoroczni zdający liczą, że w ty roku sytuacja się powtórzy.

Na maturę 2016 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna zmieniła strategię podczas matury ustnej z języka polskiego i przygotowała zestawy, które zmieniają się co godzinę. Do wylosowania są 32 pytania. W każdej godzinie niektóre pytania znikają. dokładane są za to nowe. Zestawy pytań są takie same w szkołach w całym kraju.

Nic więc dziwnego, że na Facebooku tworzą się grupy analizujące, które pytanie kiedy się pojawiają i kiedy mają szansę się powtórzyć. Większość z tych pytań znajdziecie w linkach poniżej. A jeśli nie wszystkie - piszcie w komentarzach.

W piątek 20 maja będziemy tu uzupełniać informacje o pytaniach maturalnych z ustnego egzaminu z języka polskiego.

Jakie pytania na maturze ustnej z polskiego?
Sprawdźcie poniżej
ODŚWIEŻ STRONĘ, JEŚLI CHCESZ ZAKTUALIZOWAĆ PYTANIA

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Motyw krainy wiecznej szczęśliwości. W jaki sposób artyści ją ukazują? Należy omówić temat na podstawie obrazu „Arkadyjska kraina”. Trzeba odwołać się również do innego tekstu literackiego.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Jak intencje nadawcy wpływają na komunikat? Omów temat odwołując się do tekstu T. Pszczołowskiego Sztuka przekonywania, innych tekstów kultury oraz własnych doświadczeń.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Jaką funkcję pełnią symbole w tekstach kultury? Należy omówić temat na podstawie Wesela S. Wyspiańskiego. Odwołaj się do przytoczonego fragmentu, całości lektury oraz do innych tekstów kultury.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Człowiek na przestrzeni miasta. Odwołaj się do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa.

WIĘCEJ PYTAŃ NA KOLEJNEJ PODSTRONIE. KLIKNIJ I ZOBACZ...
MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Różne oblicza miłości. Należy odwołać się do obrazu „Narcyz” Michelangela Merisiego da Caravaggia.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Przedstawianie zazdrości w utworach. Należy omówić temat na odwołując się do wiersza Jana Kochanowskiego O zazdrości.

Ani przyjaciel, ani wielkość złota,
Ani uchowa złej przygody cnota;
Przeklęta Zazdrość dziwnie się frasuje,
Kiedy u kogo co nad ludzi czuje.
Więc jesli nie zje, tedy przedsię szczeka,
A ustawicznie na twoje złe czeka.
To na nię fortel: nic nie czuć do siebie
A wszytko mężnie wytrzymać w potrzebie.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Motyw matki cierpiącej. Należy omówić temat odwołując się do „Piety” Michała Anioła.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Należy omówić jaką funkcję w utworach pełnią sny i widzenia. Na podstawie III części "Dziadów" Adama Mickiewicza, całego utworu i innego tekstu kultury.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Funkcja fantastyki w tekstach kultury.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Jak artyści budują nastrój grozy w tekstach literackich?

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Rola kompozycji w utworach. Odwołaj się do Inwokacji z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Motyw odpoczynku. Omówi jak jest ukazywany przez twórców? Należy odwołać się do obrazu „Dziewki” Wincentego Wodzinowskiego oraz tekstów literackich.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Jak artyści przedstawiają żywioły na podstawie obrazu "Latarnia morska" oraz innych tekstów.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Motyw życia na wsi. Należy omówić temat odwołując się do obrazu.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Jak artyści budują nastrój grozy w tekstach literackich? Należy omówić temat odwołując się do obrazu Williama Blake’a „Wielki czerwony smok i niewiasta obleczona w słońce” oraz tekstów literackich.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Przyczyny błędów językowych. Należy odpowiedzieć na pytanie odwołując się do przytoczonego fragmentu tekstu, tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Sztuka w życiu człowieka. Należy omówić temat odwołując się do Innego świata G. Herlinga-Grudzińskiego oraz innych tekstów kultury.

MATURA POLSKI USTNY 20 MAJA 2016 PYTANIA, TEMATY Jakie środki stylistyczne pomagają twórcom w opisywaniu natury? Należy odwołać się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu i tekstów kultury.

Jakie pytania na maturze ustnej z polskiego pojawiły się 19 maja 2016 roku?

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

1. Symbol gór w literaturze. Omów temat na podstawie wiersza Morskie oko A. Asnyka i innych tekstów kultury.
FRAGMENT WIERSZA:
Ponad płaszczami borów, ściśnięte zaporą
Ścian olbrzymich, co w koło ze sobą się zwarły,
Ciemne wody rozlewa posępne jezioro,
Odzwierciedlając w łonie głazów świat zamarły.
Stoczone z szczytów bryły, mchu pokryte korą,
Po brzegach rumowisko swoje rozpostarły;
Na nim pogięte, krzywe kosodrzewu karły
Gdzieniegdzie nagą pustkę w wianki swe ubiorą...

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

2. Omów problem dokonywania wyborów na podstawie wskazanego obrazu.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

3.Motyw tańca. Omów temat na odwołując się do Wesela S. Wyspiańskiego.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

4. Motyw refleksji człowieka na temat przemijania na podstawie wskazanego obrazu „Trzy okresy życia kobiety i śmierć” H.B. Griena.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

5. Manipulacja jako codzienne zjawisko językowe. Czy jest nierozłącznym elementem komunikacji? Odwołaj się do wskazanego tekstu, tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

6. W jakim celu idealizowani są bohaterowie? Odwołaj się do fragmentu Kroniki polskiej Galla Anonima (prawdopodobnie fragment „Pieśń o śmierci Bolesława”) i wybranych tekstów Kultury.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

7. Motyw przyjaźni. Refleksje na temat przyjaźni ukazywane przez autorów na podstawie obrazu "Przyjaciółki" autorstwa Jerry'ego Weissa i odwołania do innych tekstów literackich

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

8. Cel i sposoby używania stylizacji językowych. Odwołanie do fragmentu "Potopu" Henryka Sienkiewicza (temat 8)

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

9. Motyw miasta w tekstach kultury i jego funkcje. Na podstawie wiersza Czesława Miłosza "W mieście"(temat 9)

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

10. Co czyni człowieka nieprzeciętnym? Na podstawie wskazanej ilustracji rzeźby Antoniego Kurzawy "Mickiewicz budzący geniusza poezji" i tekstów literackich

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

11. Jak funkcję pełnią w języku przysłowia

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

12. Jak twórcy kreują obraz patrioty? Odwołanie do "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

13. Czy współczesna kultura skłania do refleksji o życiu człowieka i jego egzystencji. Odwołanie do wskazanego utworu i wybranych tekstów kultury

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

14. Motywy biblijne w tekstach kultury na podstawie fragmentu "Chłopów" Władysława Reymonta i dwóch tekstów kultury.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

15. Motyw rodziny na podstawie wskazanego obrazu

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

17. Czy walka ze złem ma sens. Odwołanie do "Dżumy" Alberta Camusa

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

18. Motyw dzieciństwa. Czy to czas beztroski?

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

19. Jakimi środkami językowymi buduje się przemówienia? Odnieść się do fragmentu przemówienia Winston Churchill

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

20. Jakie powinności moralne nakłada na człowieka pełniony zawód? Na podstawie fragmentu "Siłaczki" Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

21. Motyw tyranii władców. Omów temat na podstawie obrazu "Pochodnie Nerona" Henryka Siemiradzkiego i innych tekstów kultury.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

22. Motyw poświęcenia dla wartości. Odwołanie do fragmentu "Kordiana" Juliusza Słowackiego

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

23. Jakich środków językowych używają autorzy w celu stylizacji? Odwołać się do fragmentu "Rozmów na Wielkanoc 1620" Czesława Miłosza i wybranych tekstów literackich.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

24. Rola artysty w życiu narodu. Odwołanie do tekstu piosenki Jacka Kaczmarskiego "Mury" (temat 20 bądź 21 do potwierdzenia)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Czym jest nadzieja w życiu człowieka ? Odwołaj się do wiersza Czesława Miłosza "Pod koniec dwudziestego wieku" oraz innych tekstów kultury.
g
gg
Jakie moge miec pytanie jesli wchodze o 13;45 ?
e
ee
Jakie pytania mogą byc o 16?wchodzę pierwsza
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie