Rozmowy ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z prezdstawicielami organizacji rolniczych dotyczyły m.in. tego, jak zapobiegać kryzysom na rynku rolnym w przyszłości.

- Zdjęcie z ministrem nie jest wystarczającym przejawem aktywności - mówił szef resortu podczas spotkania z mediami. Ardanowski zapowiedział system współdecydowania organizacji rolniczych.

- Czasem konsultacje - obserwuje to przez wiele lat, też wcześniej jako szef izby rolniczej - są czasem pro forma. Trochę zabiegiem niż faktycznym uwzględnieniem opinii. Będę dążył do tego, żeby decyzje były uzgadniane i wspólnie będziemy za nie ponosili odpowiedzialność

W spotkaniu uczestniczył Jacek Sasin, minister w Kancelarii Premiera: - Działania w obszarze wsparcia rolnictwa, to działania, które są w tej chwili jednym z priorytetów rządu - zapewniał.

Minister oceniał spotkanie jako dobre merytoryczne spotkanie. Kolejne zapowiada po żniwach.

- Będziemy wspierać rozwój współpracy gospodarczej w rolnictwie. Będziemy intensyfikować pracę z rolnikami, żeby zrozumieli, że współpraca gospodarcza jest warunkiem powodzenia w rolnictwie - mówił Ardanowski podczas spotkania. - Jest potrzebna konstrukcja rynku, która sprawi, że rolnicy będą partnerami, a najlepiej współudziałowcami zakładów przetwórczych.