Modernizacja systemu grzewczego

Materiał informacyjny Viessmann
Opłaca się wymienić stary piec na kocioł kondensacyjny, fot. Viessmann
Opłaca się wymienić stary piec na kocioł kondensacyjny, fot. Viessmann
Przyczyni się nie tylko do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Wpłynie również na poprawę komfortu cieplnego domowników i obniżenie rachunków za ogrzewanie. Warto więc pokonać smog!
Zła jakość powietrza i związane z nią zjawisko smogu to problem dotyczący wielu obszarów naszego kraju. Aby się z nim uporać konieczna jest modernizacja przestarzałych systemów grzewczych. Pozwoli ona ograniczyć emisję szkodliwych związków i przyniesie spore korzyści dla domowego budżetu.

Polska należy do niechlubnego grona krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. Jedną z głównych przyczyn jego zanieczyszczenia jest tzw. niska emisja, czyli emisja pyłów i szkodliwych gazów z wciąż popularnych w naszym kraju kotłów węglowych i opalanych drewnem. Modernizacja systemu grzewczego sprawi, że nie będziemy zatruwać powietrza, którym oddychamy. Zapewni nam również bardziej komfortowe i ekonomiczne ogrzewanie.

Dlaczego wartomodernizować?

Według danych GUS z 2018 r. aż 45,4% gospodarstw domowych do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywała paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Są one często spalane w przestarzałych piecach niespełniających norm emisyjnych, co bezpośrednio przyczynia się do powstawania smogu.

Znaczna część domów jednorodzinnych w Polsce to budynki o niskim lub bardzo niskim standardzie izolacyjności cieplnej (nieocieplone lub ocieplone niewielką warstwą materiału termoizolacyjnego). Domy te charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na energię cieplną. Ponieważ większość z nich ogrzewana jest kotłami na paliwa stałe pracującymi w mało efektywny sposób, wytwarzaniu tej energii towarzyszy wysoka emisja niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń (i wysokie koszty zużycia paliwa).

W przypadku takich budynków rozwiązaniem jest kompleksowa termomodernizacja polegająca na wymianie źródła ciepła na bardziej ekologiczne i energooszczędne oraz na dociepleniu przegród domu. Przyczyni się ona nie tylko do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Wpłynie również na poprawę komfortu cieplnego domowników i obniżenie rachunków za ogrzewanie.

Dotacja na modernizację

W maju wystartowała nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” oferującego dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów.

Mogą o nie ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Dzięki pozyskanej dotacji inwestycja w czyste i komfortowe ogrzewanie stanie się jeszcze bardziej korzystna dla rodzinnego budżetu. Nowa wersja programu wprowadziła szereg modyfikacji, które zmniejszyły biurokrację związaną z przyznawaniem dofinansowania i umożliwiły skorzystanie ze wsparcia jeszcze większej liczbie osób.

„Czyste Powietrze” połączono również z programem „Mój Prąd”, oferującym dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW, umożliwiającej produkcję własnego, darmowego prądu. Dzięki integracji tych programów nie trzeba składać dwóch oddzielnych wniosków o dotację.

Z uwagi na duże zainteresowanie dotacją do instalacji PV budżet przewidziany na program „Mój Prąd” wyczerpał się. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poinformował jednak o trwających pracach nad nową odsłoną programu, który ma zostać uruchomiony w pierwszej połowie 2021 r. Warto więc przygotować się na III nabór wniosków o dofinansowanie i wykorzystać najbliższe miesiące na odpowiednie zaplanowanie inwestycji w instalację fotowoltaiczną.
Kotły Vitodens mogą kontrolować proces spalania gazu w zależności od np. jakości paliwa. Fot. Viessmann


Wymiana pieca - jakie mamy możliwości?

Jednym z polecanych rozwiązań w przypadku modernizowanych systemów grzewczych jest wymiana starego pieca na paliwa stałe na nowoczesny gazowy kocioł kondensacyjny lub pompę ciepła.

Modernizacja przestarzałego systemu grzewczego jest nieodłącznym elementem każdej termomodernizacji budynku, niezależnie od jej zakresu

Biorąc pod uwagę koszty, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w przypadku modernizowanych budynków, jest wymiana starego pieca na gazowy kocioł kondensacyjny, współpracujący z niskotemperaturowym ogrzewaniem wodnym, zwłaszcza jeśli istnieje możliwość podłączenia domu do sieci gazowej.

Pompy ciepła są szczególnie polecane w przypadku modernizowanych domów, które nie mają możliwości podłączenia do sieci gazowej. Sprawdzą się więc bardzo dobrze m.in. w budynkach zlokalizowanych na obrzeżach miast oraz na terenach wiejskich, zastępując stary kocioł węglowy lub opalany drewnem.

Kocioł gazowy do modernizowanego domu

Kotły gazowe zapewniają nie tylko bezobsługowe, komfortowe i energooszczędne ogrzewanie, ale również w dużym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kotły gazowe praktycznie nie emitują pyłów zawieszonych.

Dzięki specjalnej konstrukcji palnika urządzenia kondensacyjne firmy Viessmann charakteryzują się znikomą (tzw. zerową) emisją tlenku węgla CO oraz tlenków azotu Nox.

Najlepszym rozwiązaniem dla modernizowanych budynków są energooszczędne kotły kondensacyjne, charakteryzujące się niską mocą minimalną i dużym zakresem regulacji. Niska moc minimalna zapewnia optymalne wykorzystanie gazu m.in. w okresach niewielkiego zapotrzebowania na ciepło budynku. Szeroki zakres modulacji pozwala z kolei uniknąć tzw. efektu taktowania, czyli częstego włączania i wyłączania się kotła w wyniku osiągnięcia wymaganych temperatur wody i w pomieszczeniach.
Przykładem takich urządzeń są kotły nowej generacji Viessmann. Mogą one pracować z małą mocą, a stosowane w nich palniki zapewniają szeroki zakres modulacji mocy grzewczej przy maksymalnej stabilności płomienia.

Oznacza to, że nawet jeśli wykorzystywana jest tylko niewielka część mocy kotła, urządzenie grzewcze będzie pracować ciągle - bez częstych wyłączeń i uruchomień palnika. Przekłada się to na mniejsze zużycie paliwa (a więc jeszcze bardziej energooszczędną eksploatację kotła). Wpływa również na obniżenie emisji spalin do atmosfery.

Kotły nowej generacji Viessmann wyposażone są ponadto w system regulacji, który kontroluje proces spalania gazu w zależności od jakości paliwa czy zmian jego ciśnienia. Takie rozwiązanie zapewnia efektywne i oszczędne zużycie gazu nawet przy jego zmieniającej się jakości.

Modernizacja z pompą ciepła

Drugą grupą urządzeń zalecanych przy modernizacji systemu grzewczego są pompy ciepła.

Urządzenia te charakteryzują się czystą pracą - nie wytwarzają spalin i nie emitują do atmosfery żadnych szkodliwych związków. Do ogrzewania wykorzystują darmową energię odnawialną (zakumulowaną m.in. w powietrzu lub gruncie), udostępnianą przez naturę bez ograniczeń. Dzięki temu ogrzewanie pompami ciepła Viessmann pozwala nie tylko ograniczyć zużycie paliw kopalnych i zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ale również obniżyć koszty ogrzewania budynku.

W przypadku modernizacji systemów grzewczych z wykorzystaniem pompy ciepła najczęściej stosuje się urządzenia typu powietrze / woda. Korzystają one z darmowej energii odnawialnej skumulowanej w powietrzu atmosferycznym (nawet przy ujemnych temperaturach pompa ciepła może skutecznie wykorzystywać zawartą w powietrzu energię na potrzeby grzewcze domu). Dużą zaletą pomp ciepła typu powietrze / woda jest m.in. łatwy i szybki montaż. Nie jest on uwarunkowany np. posiadaniem odpowiednio dużej działki, nie wymaga też wykonywania odwiertów czy rozległych wykopów. Modernizacja systemu grzewczego z pompą ciepła odbywa się bez dewastacji posesji i budynku. Jej przewagą nad pozostałymi urządzeniami z tej grupy jest również atrakcyjna cena.

W przypadku modernizacji instalacji grzewczej w domu jednorodzinnym zazwyczaj stosuje się pompy ciepła typu split, które składają się z dwóch jednostek - zewnętrznej i wewnętrznej. Obie jednostki łączy się rurami chłodniczymi o niewielkich przekrojach. Ingerencja w budynek jest więc ograniczona do minimum.

Główną zaletą tego rozwiązania są małe wymiary jednostki montowanej wewnątrz budynku i jej cicha praca. Jednostka zewnętrzna może stanąć bezpośrednio przy ścianie budynku lub zawisnąć na elewacji domu bez obaw o dyskomfort akustyczny domowników i sąsiadów.

Nowoczesne technologie zapewniają bowiem bardzo cichą pracę urządzenia (moduł zewnętrzny pompy ciepła Vitocal 200-S już w odstępie trzech metrów osiąga próg 35 dB, który jest praktycznie niesłyszalny - dzięki temu pompa ciepła może być stosowana również w gęstej zabudowie).

Pompy ciepła typu split, oprócz ogrzewania, mogą też chłodzić budynek. Dostępne są także jako urządzenia kompaktowe potrzebujące niewiele miejsca do ustawienia (w jednostce wewnętrznej zabudowany jest już zbiornik c.w.u.).
Pompy ciepła warto łączyć z instalacją fotowoltaiczną, dzięki czemu urządzenie będzie zasilane prądem solarnym, ogrzewając tym samym dom w 100% ekologicznie.

Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną dodatkowo obniżenia koszty ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Co ważne nadwyżkę wyprodukowanego przez instalację fotowoltaiczną i niewykorzystanego na bieżąco prądu solarnego można przesyłać do sieci energetycznej i odebrać z niej np. w miesiącach jesiennych i zimowych, kiedy dom potrzebuje najwięcej energii. Tym samym darmowy prąd solarny może zasilać pompę ciepła przez cały sezon grzewczy, sprawiając że jej praca stanie się jeszcze bardziej energooszczędna.


Pompy ciepła typu split składają się z dwóch jednostek - wewnętrznej i zewnętrznej. Fot. Viessmann


Zdalna obsługa systemu grzewczego

Nowoczesne kotły kondensacyjne Viessmann zostały wyposażone w zintegrowany interfejs Wi-Fi, który pozwala zdalnie sterować ich pracą za pomocą aplikacji mobilnej ViCare. Korzystając z niej na smartfonie można m.in. sprawdzić ustawienia pracy kotła nie opuszczając salonu, podwyższyć temperaturę w budynku tuż przed powrotem do domu lub zredukować ją zdalnie, gdy domownicy będą przebywać poza nim jeszcze przez dłuższy czas. Takie rozwiązanie oznacza dodatkowe oszczędności na kosztach ogrzewania zmodernizowanego domu. Dzięki zintegrowanemu w kotłach interfejsowi Wi-Fi użytkownik może również powierzyć wybranemu instalatorowi zdalną opieką nad kotłem. Będzie on mógł monitorować pracę urządzenia przez internet i w razie potrzeby ingerować w parametry pracy kotła bez konieczności przyjeżdżania na serwis domowy.

Instalacja fotowoltaiczna w pakiecie

Decydując się na połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła warto postawić na rozwiązania jednego producenta. Zyskamy wówczas pewność, że urządzenia będą ze sobą odpowiednio współpracować, zapewniając najwyższą efektywność całego systemu. Korzystnym rozwiązaniem są m.in. pakiety Viessmann dedykowane do współpracy z pompą ciepła. Wchodzące w ich skład panele Vitovolt są dobrane w taki sposób, aby pokrywały zapotrzebowanie pompy ciepła na prąd. Mogą one także dostarczać tyle energii, ile będzie zużywała nie tylko pompa ciepła, ale również cały budynek.


Panele Vitovolt mogą dostarczać tyle energii, ile będzie zużywał cały budynek
Zobacz i ściągnij pdf dodatku specjalnego CZYSTE POWIETRZE

Zobacz i ściągnij pdf dodatku specjalnego CZYSTE POWIETRZE

Wrocławski Sky Tower do kupienia

Wideo

Materiał oryginalny: Modernizacja systemu grzewczego - Gazeta Krakowska

Dodaj ogłoszenie