Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach. Dyskusja o Funduszu Górnośląskim i odwołanie Beaty Kocik

Marcin Śliwa
Marcin Śliwa
Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego DZ
W środę 7 grudnia o godzinie 17.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach rozpoczęła się LI nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Jakub Chełstowski, marszałek województwa, w imieniu grupy 13 radnych złożył wniosek o odwołanie Beaty Kocik z funkcji wiceprzewodniczącej Sejmiku. W imieniu Zarządu Województwa przedstawił też informację dotyczącą wyników przeprowadzonych kontroli realizowanego przez Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach zakupu środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych. Odbyła się gorąca dyskusja w tej sprawie, po czym radni zaczęli rozmawiać o planowanych podwyżkach cen wody.

Trwa nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Po otwarciu obrad, Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, złożył wniosek o odwołanie Beaty Kocik, wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa. - Z uwagę na zmianę formuły politycznej pewne zmiany muszą się dokonać - uzasadnia Jakub Chełstowski. Pod wnioskiem marszałka podpisało się 13 radnych.

Następnie Piotr Mańka, radny PiS, zadał pytanie o zasadność zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym, jednak sesja została przerwana na 20 minut ze względu na problemy techniczne. - Czy odwołanie pani wiceprzewodniczącej wymaga nadzwyczajnego trybu? Myślę, że nie - kontynuował po wznowieniu Piotr Mańka.

- Jest to dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem, że chcecie mnie odwołać właśnie na nadzwyczajnej sesji. Bardzo chcę za to podziękować marszałkowi, również przewodniczącemu klubu - mówi Beata Kocik.

Po ustaleniu kworum radni przegłosowali zmiany w porządku obrad. Wśród nich pojawiły się:

  • Uchwała ws. składu komisji rolnictwa i terenów wiejskich;
  • apel do premiera RP o ograniczenie cen energii dla niektórych odbiorców;
  • powołanie doraźnej komisji ds. inwestycji kolejowych;
  • odwołanie wiceprzewodniczącej sejmiku województwa śląskiego.

Radni przegłosowali zmiany w porządku obrad

Radni zagłosowali za wprowadzeniem zmian do porządku obrad, po czym ponownie głos zabrał marszałek odnosząc się do informacji, według których w ocenie CBA cena zakupów mogła być przeszacowana.

- Wszystkie materiały zakupione przez Fundusz trafiły do podległych szpitali - mówi Jakub Chełstowski - Raport ostateczny CBA trafił do Funduszu. W ramach kompetencji jakie nam przysługują robimy wszystko, co w naszej mocy. Rada Nadzorcza zgłosiła wniosek o audyt w rzeczonej sprawie - dodaje.

Jednocześnie marszałek przekonywał, że nie można było odwołać prezesa Funduszu Górnośląskiego, bez zgody Rady Nadzorczej, która spotykała się w niepełnym składzie, co w jego opinii uniemożliwiało takie działanie.

- Te informacje, to nie są nowe rzeczy. Czy jest ktoś na tej sali, kto reprezentuje władze Funduszu? Ktoś z Zarządu, Rady Nadzorczej? Nie widzę też wicemarszałka Kałuży. Obecność tych osób dałaby nam możliwość uzyskania odpowiedzi, skoro wiedza Urzędu Marszałkowskiego jest szczątkowa - mówi Mirosław Mazur, radny Sejmiku.

Mimo nieobecności osób pełniących istotne dla sprawy funkcje, z sali padały kolejne pytania, m.in. o to jak wyglądały relacje między Urzędem Marszałkowskim, a osobą stanowiącą pieczę nad Funduszem?

Wiceprzewodnicząca Beata Kocik zadała szereg pytań

- Trzeba sobie zadać zasadnicze pytanie: kto tak naprawdę był szefem? Kto rekomendował go do tej pracy? Z moich doświadczeń, za całokształt odpowiada tak zwany szef. Marszałkiem województwa jest Jakub Chełstowski i to on rekomendował swojego marszałka. Kto w pełni nadzorował te spółkę? Kiedy przyszedł pierwszy raport CBA? Czy marszałek spotkał się z Zarządem i czy na spotkaniach ta sprawa została podjęta? - mówi Beata Kocik, wiceprzewodnicząca Sejmiku.

Radni pytali również powody zwiększenia finansowania na zakup środków ochrony osobistej w kolejnych miesiącach pandemii.

- Mam pytanie o umowę o dofinansowanie 30 kwietnia 2020 roku. Z czasem rynek się unormował. Czy Zarząd weryfikował zasadność powołania pośrednika i zwiększanie dofinansowania do momentu, w którym przekroczyło 100 milionów złotych? - dopytuje Alina Bednarz.

Próbowano także uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów zakupów. - Czy to prawda, że marże sięgały kilkuset procent, a zakupy realizowały podmioty spoza branży? - pyta Katarzyna Stachowicz.

Na sali padały kolejne zarzuty ze strony radnych PiS

Krytycznie do słów marszałka odniósł się radny Zbigniew Przedpełski.

- Sposób pracy Rady Nadzorczej, która nie może się zebrać, jest dla mnie dość egzotycznym stwierdzeniem. Coś z nadzorem właścicielskim rady nadzorczej chyba rzeczywiście było nie w porządku - komentował Zbigniew Przedpełski.

Na sali padały też zarzuty wobec postawy radnych Sejmiku reprezentujących PiS.

- Gdzie byliście, gdy sesja była poświęcona Funduszowi Górnośląskiemu? Co robiliście przez 4 lata? Dzisiaj się pytacie? To jest kpina. Firma sprzedająca sprzęt należy do brata, a siostra przygotowuje zamówienia. Czemu nie pytaliście o to przez 4 lata? - docieka Grzegorz Wolnik.

O sytuację w Zarządzie Województwa, w kontekście Funduszu Górnośląskiego dopytywała Dorota Konieczny-Simela.

- Kolejny raz spotykamy się, bez większej szansy, na uzyskanie odpowiedzi. Czy prawdą jest, że były takie momenty, że członkowie Zarządu naciskali na prezesa Funduszu Górnośląskiego, by zawierał takie, a nie inne umowy? Czy prawdą jest to, co wynika z raportu CBA, że podmioty które zawierały te umowy nie miały żadnego doświadczenia w branży? - mówi Dorota Konieczny-Simela.

Część radnych przekonywała jednak, że są podstawy, dokonać pewnych ustaleń nt. zakupów Funduszu Górnośląskiego, już na trwających obradach.

- Na sali jest osoba, która pełni nadzór właścicielski i jest nią marszałek Jakub Chełstowski, ale jak widać nie potrafi sobie poradzić z Radą Nadzorczą Funduszu Górnośląskiego - mówi Marcin Kozik.

Do pytań odniósł się marszałek Jakub Chełstowski.

- Wiem, że to jest folklor polityczny i każdy chce coś powiedzieć w nadziei, że powie jakąś prawdę. Dlaczego była alokacja? Bo był COViD-19 i jego 1., 2., 3., 4. fala. Wiemy też jaka jest sytuacja szpitali na Śląsku. Jeżeli był projekt zwiększenia finansowania, wojewoda wydawał taką decyzję na nasz wniosek. Jak pojawiały się wolne środki, to za zgodą wszystkich organów, były przesuwane na szpitale walczące z pandemią - tłumaczy Jakub Chełstowski.

Następnie marszałek wskazał, że w Zarządzie Województwa za sprawy związane z ochroną zdrowia odpowiadała Izabela Domogała, kontrole w Funduszu Górnośląskim dwukrotnie przeprowadziła m.in. Krajowa Administracja Skarbowa.

- Próba odwołania prezesa trwała parę miesięcy z uwagi na to, że ówczesny przewodniczący Rady Nadzorczej unikał spotkania, a później gdy do niego doszło powiedział, że nie odwoła prezesa, bo uważa, że jest dobry - wyjaśnia Jakub Chełstowski. - Musimy przestrzegać prawa, co mamy zrobić, jak nie ma kworum, bo ktoś nie przychodzi na Radę Nadzorczą? - dodaje.

Odpowiedź na swoje pytania otrzymała także Beata Kocik, która chwilę później zajęła miejsce przy mównicy.

- Informowałem panią o problemach, jakie mamy w Funduszu. Pokiwałaś głową, westchnęłaś i wyszłaś. Z całym szacunkiem Beata, te pytania są nie na miejscu - mówi Jakub Chełstowski.

- Oprócz tego, że kiwnęłam głową i przyjęłam do wiadomości, a były to wiadomości szczątkowe, to marszałek obiecał, że spotka się i wyjaśni szczegóły. Tak się nie stało. Wypada mówić prawdę - odpowiedziała Beata Kocik.

Dalej radni próbowali poznać szczegółową treść notatki sporządzonej przez CBA. Jej treść miał przedstawić Józef Koczar, dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego w Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim. Była nawet procedowana przerwa w tej sprawie, ostatecznie jednak radni przeszli do kolejnego punktu obrad. Jest nim dyskusja w sprawie podwyżek cen wody.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów planuje podwyżki cen. Woda będzie droższa o 1/3

- Brak objęcia GPW tarczą powoduje, że podwyżki są nieuniknione - mówi Jakub Chełstowski. - Stawka energii poszła drastycznie do góry. Apel do premiera jest zasadny i strona rządowa powinna zareagować i zmienić ustawę. Bez podwyżki cen wody GPW zostanie postawione w stan likwidacji w ciągu pół roku. To infrastruktura krytyczna, która powinna być finansowana przez państwo. Część środków GPW przekaże na inwestycje w OZE. Zarząd Województwa nie jest w stanie wpłynąć na politykę cenową - przekonuje.

Cena za wodę ma wzrosnąć o 33%. Do radnych zwrócił się Henryk Drob, prezes zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A..

- Obowiązuje umowa z odbiorcami z 2019. Pojawiają się zarzuty, że ogłaszamy cenę nie licząc się z odbiorcami. Koszty wzrosły diametralnie, stąd wzrost o 33 procent, czyli metr sześcienny z 2,57 złotych na niewiele ponad 3 złote. Nastąpił wzrost cen energii elektrycznej w 2023 o 198 procent. Przy wzroście wszystkich innych cen, koszty GPW wzrosły o 200 procent. Zwróciliśmy się do ministerstwa klimatu z prośbą o interpretację przepisów. Czekamy na odpowiedź - mówi Henryk Drob.

Jednocześnie prezes przypomniał, że w przyszłym roku GPW ma w planach budowę pływającej elektrowni.

- Pomysł użycia przepompowni GPW do produkcji energii powinien zostać zgłoszony do komitetu noblowskiego - mówi Zbigniew Przedpełski.

AKTUALIZACJA, godzina 20:41

Będą pieniądze na in vitro w województwie śląskim

Radni przeszli do kolejnego punktu obrad, którym jest podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy w zakresie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego- in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026”.

Przez długi czas radni przedstawiali dobrze znane opinii publicznej argumenty nt. in vitro. Marszałek zapewnił, że jeśli taka będzie decyzja radnych, to w budżecie województwa znajdą się środki, np. z wyniku finansowego, na wsparcie leczenia niepłodności tą metodą.

Radni zagłosowali za przyjęciem uchwały: 27 głosów za przy 9 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Przewodniczący obrad zarządził przerwę. Po niej procedowane będą kolejne punkty sesji, w tym m.in. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składach osobowych komisji Sejmiku.

AKTUALIZACJA, godzina 21:44

Obrady zostały wznowione. Radni nie mogą dojść do porozumienia co do zmian w porządku obrad. Po chwili zatwierdzono zmiany i podjęto głosowanie nad zmianą składu komisji rewizyjnej i komisji budżetu. W pierwszym głosowaniu radni uchwalili nowy skład komisji rewizyjnej.

AKTUALIZACJA, godzina 22.03

Radni sprzeczają się o parytet partyjny w komisji budżetu. Osiągnięto konsensus po zmianach zaproponowanych przez przewodniczącego. Trwają głosowania nad składem komisji edukacji, nauki i kultury. Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie, procedowane są zmiany w komisjach: polityki społecznej i ochrony zdrowia, komisji rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, komisji turystyki, sportu i rekreacji, komisji środowiska i gospodarki wodnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji. Radni jednomyślnie zatwierdzają kolejne zmiany.

W kolejnym punkcie radni głosują nad składem i powołaniem doraźnej komisji ds. inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową, w kontekście ich wpływu na realizację zadań Województwa Śląskiego. Radni przyjęli uchwałę.

AKTUALIZACJA, godzina 22.32

Radni przygotowują się do głosowania nad apelem do premiera RP o ograniczenie cen energii dla niektórych odbiorców. Po usunięciu ostatniego zdania z treści apelu, radni zagłosowali za, a pismo trafi na biurko Mateusza Morawieckiego.

AKTUALIZACJA, godzina 23.08

Po powołaniu komisji skrutacyjnej, radni zagłosowali za podjęciem uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Radni przyjęli uchwałę - 24 głosy za, 8 przeciw i 1 wstrzymujący się. Tym samym, Beata Kocik została odwołana z funkcji wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego.

Nie przeocz

Zobacz także

Musisz to wiedzieć

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

iPolitycznie - Robert Telus o rozwiązaniu problemu zboża - skrót

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie