Specjaliści z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej gliwickiego Centrum Onkologii odtworzyli część twarzy pacjentki z sześciu autoprzeszczepów kostnych pochodzących z prawej kości strzałkowej chorej, dwóch wysp mięśniowych oraz wyspy skórnej.

Do operacji doszło pod koniec października 2018 r., ale dopiero teraz o niej poinformowano. aDoświadczony w operacjach rekonstrukcyjnych (m.in. dwa przeszczepy twarzy) zespół lekarzy z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej gliwickiego Centrum Onkologii pod kierownictwem dr hab. n. med. Łukasza Krakowczyka przeprowadził u 57-letniej chorej najpierw rozległą resekcję nowotworu złośliwego prawej zatoki szczękowej z zawartością oczodołu i jednocześnie przeprowadził rekonstrukcją usuniętych wcześniej struktur przy użyciu unaczynionego wolnego, wieloelementowego płata z prawej kości strzałkowej. Jak to było możliwe?

Resekcja nowotworu objęła prawą cześć twarzoczaszki: szczękę, kość nosową, zawartość oczodołu oraz kość jarzmową. Lekarze zdecydowali, że zrekonstruowana część twarzy odtworzona zostanie z sześciu autoprzeszczepów kostnych pochodzących z prawej kości strzałkowej pacjentki, dwóch wysp mięśniowych oraz wyspy skórnej. Kluczowym aspektem rekonstrukcji było unaczynienie wieloelementowego płata strzałkowego poprzez wykonanie mikrozespoleń naczyń krwionośnych kości strzałkowej z naczyniami twarzowymi po stronie prawej koniec do końca z wykorzystaniem staplerów (zszywaczy) naczyniowych.

Zobacz galerię

Oczywiście tak rozległa rekonstrukcja wiązała się z koniecznością wcześniejszego zaplanowania operacji stosując w tym celu metody wirtualnego planowania 3D. Dzięki temu możliwe było precyzyjne zaplanowanie resekcji obszaru nowotworu oraz odtworzenie anatomicznego, trójwymiarowego kształtu usuniętych struktur, oraz odpowiednie wykonanie osteotomii elementów kostnych kości strzałkowej w taki sposób, aby nie doprowadzić do ucisku na naczynia krwionośne wolnego płata. Na etapie wirtualnego planowania operacji zespół Chirurgii3D ściśle współpracował z dr hab. n. med. Łukaszem Krakowczykiem, światowej klasy specjalistą znanym m.in. z pionierskiej operacji przeszczepu twarzy.

Efektem przygotowań przedoperacyjnych było indywidualnie zaprojektowany zestaw resekcyjno-rekonstrukcyjny. Zestaw wykonany metodą druku 3D składał się z szablonu chirurgicznego (przymiaru) oraz 3 modeli anatomicznych: twarzoczaszki przed i po rekonstrukcji oraz modelu anatomicznego kości strzałkowej. Szablon chirurgiczny wykonany został z biozgodnego materiału, który po sterylizacji mógł zostać użyty na sali operacyjnej i mieć kontakt z tkanką żywą pacjentki. Modele anatomiczne umożliwiły precyzyjne ułożenie względem siebie fragmentów kości strzałkowej, co pozwoliło na uzyskanie zakładanych rezultatów.

Miejscowe zaawansowanie raka płaskonabłonkowego oraz jego agresywność wymusiło bardzo krótki czas opracowania technicznego przypadku przez zespół Chirurgii3D. Od otrzymania badania tomograficznego po dostarczenie do szpitala gotowego zestawu rekonstrukcyjnego minęło zaledwie 5 dni. Operacja została przeprowadzona przez dwa zespoły. Zadaniem pierwszego zespołu była resekcja nowotworu, natomiast drugi odpowiedzialny był za rekonstrukcje elementów anatomicznych środkowego piętra twarzy przy użyciu wieloelementowego płata strzałkowego prawego i przy użyciu płytek do osteosyntezy.

Zastosowanie spersonalizowanego zestawu rekonstrukcyjnego umożliwiło skrócenie czasu trwania operacji o około 3 godziny, przez co zmniejszyło koszty wykonanego zabiegu operacyjnego, ale przede wszystkim pozwoliło na bardzo precyzyjne odtworzenie utraconych podczas resekcji trójwymiarowych elementów kostnych i miękkotkankowych środkowego piętra twarzy. Całkowity czas operacji wyniósł 7 godzin.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

COP24 w Katowicach: Jakie są cele Szczytu Klimatycznego?

COP24 w Katowicach: Arnold Schwarzenegger o ochronie środowiska