Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w województwie śląskim. Adresy i telefony placówek dyżurujących w twoim mieście

Agata Pustułka
Agata Pustułka
Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w dowolnym mieście. Pixabay
Wieczorem, w nocy i w dni wolne od pracy możemy otrzymać pomoc medyczną w wybranych placówkach, które podpisały umowę z NFZ. Wcześniej telefonicznie możemy upewnić się, o której najlepiej przyjechać. Sprawdź wykaz przychodni oferujących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w województwie śląskim. Stan na 1.02 2020 r.

Nocna i świąteczna opieka - zasady korzystania

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego w dni robocze (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

Ważne: w związku ze zgłaszanymi problemami w zabezpieczeniu dyżurów przez lekarzy pediatrów, w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia dziecka, rodzic/opiekun przed udaniem się na wizytę, może w danym momencie, korzystając z kontaktu telefonicznego, zweryfikować dostępność godzinową pediatrów na dyżurze, aby w przypadku ewentualnych zmian w harmonogramach lekarzy podjąć decyzję, do której placówki się udać.

Nie przegap

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Nie podlega ona również rejonizacji, tzn. np. mieszkańcy Chorzowa mogą się udać do Katowic i na odwrót.

Wykaz placówek świadczących nocną i świąteczną pomoc lekarską w woj. śląskim

Będzin
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Małachowskiego 12
zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

lekarz: 512 017 672, lekarz pediatra: 500 057 946, pielęgniarka: 512 017 673, 500 059 193

Bielsko-Biała
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne– dla pacjentów powyżej 18 roku życia
33 506 58 58

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 83
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne dla pacjentów poniżej 18 roku życia, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni
rejestracja: 33 828 40 02, dyżurka lekarska: 33 828 40 49

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 83
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni
rejestracja: 33 828 40 02, dyżurka lekarska: 33 828 40 49

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia
33 506 58 58

Blachownia
Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 16
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
785 057 973, 664 779 849

Bytom
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu
ul. Żeromskiego 7
zakres świadczeń:
porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie
32 396 33 44

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
ul. Batorego 15
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne , porada lekarska udzielana telefonicznie – dla pacjentów poniżej 18 roku życia
32 786 15 73; 32 786 15 75; 32 786 14 76 - porady lekarskie udzielane telefonicznie

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia
32 396 44 30

Brudzowice
Centrum Medyczne PRIMUS Sp. z o.o
ul. Szkolna 12
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 678 09 60

Chorzów
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11 pawilon nr V (budynek poradni przyszpitalnych)
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 349 91 40, 32 349 91 38

Cieszyn
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ul. Bielska 4
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
33 852 56 23, 664 909 638

Czechowice-Dziedzice
Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej
ul. Żwirki i Wigury 1, Czechowice-Dziedzice
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 215 20 00, lekarz: 533 358 112, pielęgniarka: 533 359 112

Czerwionka-Leszczyny
NZOZ TRANSMED Sp. z o.o.
ul. Szkolna 13 A, Czerwionka-Leszczyny (Sołectwo Przegędza)
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 430 90 86

Częstochowa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
ul. PCK 7
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
34 325 74 10, 609 348 811, 607 929 022, 605 497 117

Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
34 370 21 57

Dąbrowa Górnicza
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
ul. Szpitalna 13
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 764 24 82, 32 621 20 75

Gliwice
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 20
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
centrala: 32 330 83 00, rejestracja: 32 330 84 13

Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach
ul. Kościuszki 1
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-20.00
32 332 45 26

Jasienica
Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej
Jasienica 845
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
33 812 34 12, 506 534 773

Jastrzębie-Zdrój
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Krasickiego 21
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia
centrala: 32 475 99 60, lekarz NiŚOZ: 32 475 99 63, centrala główna: 32 478 42 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Al. Jana Pawła II 7A
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia
lekarz NiŚOZ: 32 478 42 07, centrala główna: 32 478 42 00

Jaworzno
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 235
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 616 35 79

Katowice
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ul. Panewnicka 65
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna – dla pacjentów powyżej 18 roku życia
32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
zakres świadczeń:
porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielane telefonicznie
32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielane telefonicznie świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni
32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
ul. Ks. Markiefki 87
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna – dla pacjentów poniżej 14 roku życia, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-22.00 oraz soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-22.00 – (przed wizytą proszę telefonicznie potwierdzić czy dyżuruje lekarz pediatra)
32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
zakres świadczeń:
porada lekarska udzielana telefonicznie, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311

American Heart of Poland SA – Szpital Polski im. św. Elżbiety
ul. Warszawska 52
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna – dla pacjentów powyżej 14 roku życia
32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311

American Heart of Poland SA – Szpital Polski im. św. Elżbiety
Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
zakres świadczeń:
porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielane telefonicznie
32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311

Kłobuck
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ul. 11 Listopada 5 E
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
34 317 19 22

Kłomnice
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
ul. Częstochowska 3, Kłomnice
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
34 378 52 15

Knurów
Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 331 92 66, 726 502 626

Kobiernice
Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej
ul. Żywiecka 10, Kobiernice
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
33 810 03 95, 533 355 112

Koniecpol
Przychodnia lekarska PAW-MED
ul. Zamkowa 1;
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
34 354 05 01, 519 731 833

Krzepice
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ul. Szkolna 1, Krzepice
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
34 317 52 20

Lędziny
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
ul. Pokoju 17
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 326 62 53

Lubliniec
SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
ul. Grunwaldzka 9
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
34 350 63 63

Mikołów
Szpital św. Józefa Sp. z o.o.
ul. Okrzei 27
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia
32 322 40 63

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia
32 325 76 00

Milówka
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
ul. Dworcowa 31, Milówka
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
33 863 78 64, 33 863 76 89, lekarz: 503 107 576, pielęgniarka: 607 968 603

Mysłowice
SP ZOZ Szpital im. Boczonia w Mysłowicach
ul. Bytomska 41
zakres świadczeń:
wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
723 183 332, 723 183 358, centrala szpitala: 723 183 348

SP ZOZ Szpital im. Boczonia w Mysłowicach
Przychodnia Lekarska Szombierki;
ul. Bytomska 41
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta – dla pacjentów poniżej 18 roku życia
723 183 332, 723 183 358, centrala szpitala: 723 183 348

Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 1
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia
32 317 44 00

Myszków
SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Al. Wolności 29
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
505 172 402, 508 687 731, 508 687 752, 508 687 772, 34 315 82 34

Olsztyn
Przychodnia Zamkowa "AMICUS"
ul. Kuhna 26
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
34 317 04 46, 506 351 131, 728 514 110

Paniówki
Szpital św. Józefa Sp. z o.o.
Przychodnia Rodzinna "NASZA PRZYCHODNIA" Sp. z o.o.
ul. Zabrska 12 B; Paniówki
zakres świadczeń:
porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
32 322 40 63

Piekary Śląskie
SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Daaba
ul. Bytomska 62
zakres świadczeń:
wizyta pielęgniarska ambulatoryjna
32 393 42 14

SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Daaba
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
32 284 50 40

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni
32 284 50 40

Pszczyna
Ośrodek SYMETRIA Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 21
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 447 47 05

Pyskowice
Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 2 (parter nowego budynku szpitala)
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 10.00-14.00
32 230 54 15

Racibórz
Szpital Rejonowy im. dr. Rostka w Raciborzu
ul. Gamowska 3
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni
32 755 37 57, 538 169 530, 538 169 529

Ruda Śląska
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Lipa 2 (pawilon E - budynek poradni specjalistycznych)
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane też przez lekarza pediatrę w godz. otwarcia poradni
32 344 07 96, 32 344 07 97, 32 344 07 57

Rybnik
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46 (pawilon nr 6)
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 429 25 11

Rydułtowy
PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. Plebiscytowa 47, Rydułtowy
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia
świadczenia udzielane przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni
32 459 24 07

Siemianowice Śląskie
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
ul. 1 Maja 9
zakres świadczeń:
wizyta pielęgniarska ambulatoryjna
32 428 78 84

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 13, Siemianowice Śląskie
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni
32 428 78 84

SP ZOZ Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
zakres świadczeń:
wizyta pielęgniarska ambulatoryjna
32 428 78 84

SP ZOZ Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 13, Siemianowice Śląskie
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni
32 428 78 84

Skoczów
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Krzywa 4, Skoczów
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
33 857 95 50

Sosnowiec
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary
Pl. Medyków 1
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 368 22 56

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
ul. Zapolskiej 3
zakres świadczeń:
wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 413 05 20, 785 515 113, 782 515 114, 782 515 115, 782 515 117, 782 515 118, 782 515 113

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
ul. Szpitalna 1
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 413 05 20, 785 515 113, 782 515 114, 782 515 115, 782 515 117, 782 515 118, 782 515 113

Sosnowiecki Szpital Miejski
ul. Szpitalna 1
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 413 05 20, 785 515 113, 782 515 114, 782 515 115, 782 515 117, 782 515 118, 782 515 113

Szczyrk
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Zdrowia 1; Szczyrk
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
33 817 86 90, lekarz: 533 356 112, pielęgniarka: 533 357 112

Świętochłowice
ZOZ w Świętochłowicach
ul. Chorzowska 36
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne oraz porady lekarskie udzielane telefonicznie, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni
32 245 50 41-5 wew. 212, 668 893 902, 660 740 573

Tarnowskie Góry
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy SA w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 47-51
zakres świadczeń:
porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
32 285 80 80, 32 381 75 80, 606 890 610, 510 788 210

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy SA w Tarnowskich Górach
NZOZ "BI-MED" APTEKA "LEŚNA" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 8
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna, porady lekarskie udzielane telefonicznie, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni
32 285 80 80, 32 381 75 80, 606 890 610, 510 788 210

Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 22
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę – harmonogram dyżurów pediatrycznych umieszczony na stronie internetowej szpitala http://www.podmiot.kamilianie.eu/index.php?id=164
32 307 32 35

Tychy
Szpital Miejski w Tychach
ul. Cicha 27
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia
32 780 87 62-63

Megrez Sp. z o.o.
ul. Edukacji 102
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia
32 325 52 98

Wodzisław Śląski
PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51, Wodzisław Śląski
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 459 18 23

Wilkowice
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
ul. Żywiecka 19
zakres świadczeń:
wizyta pielęgniarska ambulatoryjna
33 812 20 20 lub 28 wew. 136; 600 429 203

Wisła
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Dziechcinka 4, Wisła
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
33 857 95 46

Zabrze
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 277 61 90, 32 277 61 91

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Curie-Skłodowskiej 10
zakres świadczeń:
wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 373 23 54

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
32 277 61 90, 32 277 61 91

Zawiercie
Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-22.00 oraz soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-18.00
32 674 04 00, 885 999 150

Żory
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach
ul. Dąbrowskiego 20 (wejście od strony izby przyjęć)
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne
32 434 12 40

Żywiec
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
ul. Sienkiewicza 52
zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni
33 480 20 21, lekarz: 885 031 112, pielęgniarka: 885 036 112, 885 037 112, lekarz pediatra: 885 033 112, lekarz w zespole wyjazdowym: 885 033 112, pielęgniarka w zespole wyjazdowym: 885 038 112

UWAGA! Z uwagi na napływające od świadczeniodawców korekty danych, lista może ulegać dalszym zmianom.

Zobacz koniecznie

Bądź na bieżąco i obserwuj

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3