Nowe prawo łowieckie 2018. 26 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał kolejną nowelizację ustawy o prawie łowieckim. Czego tym razem dotyczą zmiany? Marcowa nowelizacja nie obyła się bez protestów myśliwych w różnych miastach Polski. Czy i tym razem są powody do tego by wyjść na ulice? Jakie poprawki wprowadzono do nowego prawa łowieckiego 2018?

AKTUALIZACJA:

Nowe prawo łowieckie 2018: prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o prawie łowieckim. Ustawa przegłosowana w Sejmie i Senacie w czerwcu tego roku wprowadza m.in. zmiany dotyczące szacowania szkód łowieckich.

Zmiany w prawie łowieckim

Ustawa wprowdza zmiany m.in w składzie zespołu szacującego szkody łowieckie.

Zamiast przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego w skład zespołu wejdzie przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. To znacząca zmiana, ponieważ umożliwia większą kontrolę rządzącej większości.Tryb postępowania nie ulega zmianom

Co jeszcze zmieni się w prawie łowieckim po nowelizacji?

  1. Fundusz leśny będzie zobowiązany do pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich
  2. Wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w punkcie 1. określi rozporządzenie Ministra Środowiska wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  3. Zmiany w finansowaniu parków narodowych. Finansowanie określonych działań parków narodowych zostało przeniesione do grupy zadań o charakterze fakultatywnym. Inną możliwością finansowania takich działań jest aktualnie wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WCZEŚNIEJ PISALIŚMY:
Przegłosowana nowelizacja prawa łowieckiego 2018. Senatorowie uchwalili nowelizację z siedmioma poprawkami.

Zmiany w prawie łowieckim po pracach w Sejmie. Protesty myśliwych [WIDEO]

Nowelizacja ustawy o prawie łowieckim w Sejmie

W sejmowej debacie słychać było głosy za i przeciw. Sporo emocji wywołała poprawka dotycząca zakazu udziału nieletnich w polowaniach. Głośnym elementem dyskusji było pismo Lecha Blocha – przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, w którym stwierdza on, że myśliwym ogranicza się prawo do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Sejm ostatecznie nowelizację przyjął. Za uchwaleniem ustawy z poprawkami głosowało 221 posłów, 196 było przeciw, siedmiu posłów wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu ustawa automatycznie została skierowana do Senatu.

...myśliwym ogranicza się prawo do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami - podnosi w piśmie do premiera rządu RP Mateusza Morawieckiego przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Lech Bloch.

NIE dla dzieci na polowaniach. Prawo łowieckie do poprawki

W wysokiej izbie parlamentu senatorowie długo debatowali nad poprawką umożliwiającą udział dzieci w polowaniach. Odrzucona poprawka zaproponowana przez senatora Józefa Łyczaka miała dopuszczać udział w polowaniach małoletnich, którzy ukończyli 15 lat.

Senat zmienił ustawę o prawie łowieckim [POPRAWKI]

W czwartkowych głosowaniach Senat nie poparł propozycji dopuszczenia do polowania nieletnich. Nie zgodził się też na szkolenie psów myśliwskich przy pomocy żywych zwierząt. Przyjęta została natomiast poprawka, która zobowiązuje myśliwych do wykonywania okresowych badań lekarskich i psychologicznych co 5 lat. Kolejna poprawka uniemożliwia osobom, które w PRL współpracowały z organami bezpieczeństwa, zasiadania we władzach Polskiego Związku Łowieckiego. Inna zmiana uchyla ustanowiony niedawno przepis karny związany z umyślnym przeszkadzaniem w polowaniu. Dodatkowo Senatorowie zgodzili się, by myśliwi w książkach ewidencji polowań nie musieli wskazywać tak zwanych postrzałków, czyli zwierząt postrzelonych i nieodnalezionych.

Kinga Rusin kontra Jan Szyszko, czyli konflikt o prawo łowieckie

Zmiany w prawie łowieckim – co dalej?

W Senacie za podjęciem uchwały wraz z poprawkami głosowało 74 senatorów, 2 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela ponownie trafi pod obrady Sejmu. Jest to jedna z nowelizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie również po stronie społecznej. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia czynnie włączyły się w dyskusję na temat zmian w prawie łowieckim.

Prawo łowieckie. Rolnicy nie mogą się zgodzić na polowanie na ich polach

Marcowe zmiany w prawie łowieckim wywołały społeczną dyskusję. Myśliwi protestowali m.in w Warszawie. nadesłane/Aleksandra Szulc

Nowe prawo łowieckie

Nowe Prawo łowieckie w założeniu ma zwiększyć nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Chodzi m.in. o kwestie zatwierdzania statutu Związku, powoływania zarządu głównego, a także powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego. Nowe przepisy mają precyzyjnie regulować kwestie odstrzału w parkach narodowych.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

TYDZIEŃ Magazyn informacyjny reporterów Dziennika Zachodniego