W Zabrzu oddana do użytku nowoczesną maszynę paczkową. To największy sorter paczek w Polsce. Maszyna znajduje się w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym Poczty Polskiej w Zabrzu, czyli największej po warszawskiej sortowni paczek w Polsce.

Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy Poczty Polskiej w Zabrzu, czyli ogromna sortowni, przez którą przechodzą wszystkie przesyłki w okolicy, ma nową maszynę paczkową - największy sorter paczek w Polsce. Uruchomienie nowego sprzętu odbyło się 11 października w Zabrzu. Prace nad jej montażem rozpoczęły się w styczniu tego roku.

Zobaczcie zdjęcia maszyny paczkowej:
Zobacz galerię

Nowa maszyna w Zabrzu umożliwi obsługę do 2,5 mln paczek miesięcznie, jej przewidywana wydajność produkcyjna to 12 tysięcy paczek na godzinę.

Sortownia w Zabrzu pod względem ilości opracowywanego materiału jest drugą co do wielkości sortownią po Warszawie. Rocznie opracowywanych jest tu prawie 460 milionów przesyłek listowych, 18 milionów paczek i prawie 250 tys. przesyłek paletowych. Przypomnijmy, że co roku Poczta Polska dostarcza coraz więcej przesyłem. W minionym roku liczba ta sięgnęła ok. 120 mln sztuk.

- Największe inwestycje zaczynamy od południa Polski, rejonu najgęściej zaludnionego, zamieszkiwanego przez ok. 42% naszej populacji. Do czasu modernizacji całej naszej sieci i uruchomienia kolejnych maszyn, ta inwestycja również będzie wspierała inne rejony Polski - mówi Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.

Maszyna paczkowa warta prawie 50 mln zł ma usprawnić i przyspieszyć obsługę przesyłek zarówno na południu Polski, jak i w całym kraju. Prace nad jej montażem rozpoczęły się w styczniu tego roku. Sorter jest elementem nowej architektury logistycznej, którą zgodnie ze swoją strategią buduje Poczta Polska.

- Poczta Polska to strategiczna spółka Skarbu Państwa, która za pomocą różnych kanałów dociera do wszystkich obywateli. Posiada także największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w naszym kraju, choć działa na bardzo konkurencyjnym rynku logistycznym, zdominowanym przez zagraniczne firmy kurierskie. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został położony nacisk na równomierny, zrównoważony rozwój Polski, tego nie uda się osiągnąć bez odpowiedniej infrastruktury, transportu, dróg i kolei. W tym procesie Poczta Polska ma do odegrania niezwykle istotną rolę – mówił podczas uroczystości minister Andrzej Adamczyk.

Uruchomienie maszyny zbiega się z obchodami przypadającej w tym roku 460. rocznicy istnienia Poczty Polskiej. Spółka posiada status operatora wyznaczonego, co oznacza, że jako jedyna może świadczyć do 2025 r. tzw. usługi powszechne.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Samorządowiec Roku - gala Dziennika Zachodniego

Magazyn reporterów Dziennika Zachodniego TYDZIEŃ