OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Artykuł sponsorowany

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
  1/4
  przejdź do galerii
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki (tel. 32/423-66-33) ogłasza, że w dniu 06-02-2019r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 250,
  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: Rybnik, ul. Raciborska 186, działka nr 2530/42 o pow. 852m2 zabudowanej budynkiem mieszkalno- użytkowym (handlowym) w zabudowie wolnostojącej o powierzchni całkowitej 359,63m2 (powierzchnia użytkowa parteru 145,90 m2, powierzchnia użytkowa piętra 96,41m2, powierzchnia piwnic 117,32m2) oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 17,95m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00045000/9
  należącej do dłużnika Tomasz Reclik.
  Suma oszacowania wynosi 987 000,00zł brutto , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 740 250,00 zł brutto
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 98 700,00 zł.
  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

  ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  DZ poleca

  Wideo