Zamknij

DziennikZachodni.pl - wiadomości Śląsk, wiadomości ze Śląska

Od dziś narodowa kwarantanna. Oto wszystkie obostrzenia od 28.12.2020

Do 27 grudnia hotele mogły przyjmować osoby przebywające w podróży służbowej. Od 28 grudnia do 17 stycznia jest to zabronione. Z hoteli będą mogli korzystać

Przemyslaw Swiderski

Poprzednie Następne
Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze [4/14] Poprzednie Następne

Zamknięte hotele

Do 27 grudnia hotele mogły przyjmować osoby przebywające w podróży służbowej. Od 28 grudnia do 17 stycznia jest to zabronione. Z hoteli będą mogli korzystać tylko:

- osoby wykonujące zawód medyczny
- członkowie załogi statku powietrznego
- osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych
- kierowcy wykonujący transport drogowy;
- członkowie obsady pociągu
- pracownicy zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
- osoby wykonujące czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego
- pracownicy podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych;
- pacjenci i ich opiekunowie, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
- funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku
w wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
- zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego, korzystający z hoteli w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;
- zdający oraz osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy;
- pełnomocnicy procesowi, obrońcy i pełnomocnicy stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawiciele ustawowi, świadkowie, biegli oraz tłumacze sądowi w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;
- członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Czynne będą także hotele pracownicze.

Zobacz dalej na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Przejdź do kolejnego slajdu

Najnowsze wiadomości

reklama

Polecamy