Oświadczenie Green Park Silesia w sprawie działki przy WPKiW. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy? Projekt uchwały na sesji w Chorzowie 29.08

DNZaktualizowano 
W czwartek 29 sierpnia 2019 roku na sesji w Chorzowie radni mają zająć się projektem uchwały Klubu Radnych PiS w sprawie uznania terenów Parku Śląskiego (dawnego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku) im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie za Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. Green Park Silesia, spółka, która planowała na terenie przy ulicy Targowej tuż przy parku postawić osiedle na 1000 mieszkań (pomysł radni zablokowali w grudniu 2018), a potem zapowiedziała budowę tu obiektów handlowych, wysłała w czwartek po południu do mediów długie oświadczenie dotyczące ich działki.

Budząca tyle emocji działka położona jest przy ulicy Targowej, nieopodal starego Wydziału Radia i Telewizji UŚ - tam, gdzie stoi budynek Uniwersytetu Rozwoju. Green Park Silesia w swoim oświadczeniu dowodzi, że działka przy Targowej nigdy nie była w granicach WPKiW (dziś Parku Śląskiego). Autorzy pisma apelują, by to oświadczenie odczytać radnym na sesji. Do oświadczenia dołączono archiwalne plany i wyrysy z lat 50. XX wieku oraz późniejsze. Jakie argumenty przedstawia spółka? Oto treść ich oświadczenia:

Oświadczenie spółki Green park Silesia w sprawia granic WPKiW

Zarząd Spółki Green Park Silesia, wyraża uznanie dla Radnych Miasta Chorzów, którzy z troską i należytą atencją próbują czynić działania mające na celu ochronę Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie oraz
wyrażają dbałość o jego rewitalizację i przyszłość. Ze zdumieniem jednak odnotowujemy, że do projektu uchwały dołączono załącznik mapowy, który jest jawną próbą manipulacji Rady Miasta, bowiem w najmniejszy sposób nie odzwierciedla historycznych granic parku, a przede wszystkim nie oddaje faktycznych losów działki, której jesteśmy właścicielem. Dołączony do projektu uchwały załącznik Plan Miasta Chorzów opracowany w 1958 r. przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych w Warszawie nie ma żadnej wartości historycznej, ani statusu dokumentu prawnie obowiązującego, a jest jedynie Planem Miasta jaki do dziś każdy z nas może kupić w dowolnym kiosku.

Plan Chorzowa z 1958 roku

Ponadto oryginalny Plan Miasta nie posiada naniesionej granicy parku, a wrysowana markerem zielona linia rzekomo pokazująca historyczne granice parku jest naniesiona współcześnie, w sposób błędny (włączając w granice parku tereny, które nigdy nie stanowiły terenów WPKiW jak chociażby rejon ul. Wschodniej, a wyłączając tereny, które od zawsze po dzień dzisiejszy są w granicach Parku Śląskiego np. przy ul. Bukowej) i niekompletny (rzekome granice parku zakończono od strony północnej na wysokości skrzyżowania ul. Kadeckiej z Siemianowicką oraz od strony południowej na wysokości Stadionu Śląskiego – nie zamykając tym samym obszaru objętego uchwałą). Rodzi się zatem pytanie, kto, na jakiej podstawie i w jakim celu naniósł rzekome granice, które nie znajduje podstaw w żadnych dokumentach historycznych zgromadzonych w Archiwum Państwowym, Państwowym Zasobie Geodezyjnym, czy też w archiwalnych projektach budowlanych dotyczących naszej nieruchomości. Ponadto załączony Plan Miasta z 1958 roku w sposób oczywisty nie jest pozbawiony błędów (chociażby uwidoczniono na nim nigdy nie zrealizowane alejki na terenie, gdzie faktycznie wybudowano skansen, pokazano także na nim nigdy nie wykonane elementy takie jak chociażby amfiteatr). Pragniemy również podkreślić, że aktualne prawnie obowiązujące granice Parku Śląskiego uwidocznione na mapie stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1453/265/V/2018 z dnia 26.06.2018 r. jasno wskazują, że nieruchomość naszej spółki pozostaje poza granicą parku.

Granice Parku Śląskiego wg. uchwały zarządu województwa z 2018

Należy podkreślić, że granice te były ustalane wraz z Radą ds. Bioróżnorodności i opiniowane przez stowarzyszenia działające na rzecz Parku. W dokumencie tym przedstawiono mapę stref przyrodniczych opracowaną przez przywoływaną w uzasadnieniu projektu uchwały Radę ds. Bioróżnorodności, na której nie ustanowiono dla naszej działki żadnej ze stref przyrodniczych, które objęte byłyby działaniami ochronnymi – oznaczając ten teren tak jak przyległe do Parku tereny osiedli Tysiąclecia, Bytkowa, czy dzielnicy Dąb. Oficjalny dokument: Plan wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego z 2018 r. przy opracowaniu, którego uczestniczyli czołowi przedstawiciele środowisk nauk przyrodniczych - profesorowie i naukowcy reprezentujący uczelnie wyższe naszego województwa - jasno wskazuje, że działka nie tylko znajduje się poza terenem WPKiW, ale nie graniczy nawet ze strefą leśną Parku, ani z zapleczem środowiskowym Parku (których zasięg określono wzdłuż Alei Planetarium). Pragniemy również zwrócić uwagę, że zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miasta nr XXII/430/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. z poz. zm. działka, będąca własnością Green Park Silesia, znajduje się poza granicą wyznaczonej przez uprawnionych urbanistów strefy ochrony krajobrazu oraz strefą ekstensywnego rozwoju parku. Historycznie również brak uzasadnienia do objęcia naszej nieruchomości w granicach Parku Śląskiego i objęcia go Zespołem Krajobrazowo-Przyrodniczym. Znajdujące się w zasobach Archiwum Państwowego w Katowicach pierwotne historyczne plany budowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku z 1951 roku nie obejmowały obszaru naszej działki. Jasno wskazuje na to Ogólny Plan Zagospodarowania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, które załączamy do niniejszego pisma.

Ośrodek Postępu Technicznego

Również dokumenty archiwalne z 1968 roku wskazują, że teren nieruchomości posiadanej przez Spółkę, decyzją samego gen. Ziętka, został w całości przeznaczony pod zabudowę zakładem produkcji i usług filmowych i od tego też czasu trwale został on odgrodzony od terenów sąsiadującego z działką Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, w żaden sposób nie stanowiąc przestrzeni ogólnodostępnej, ani nie pełniąc funkcji parkowych. W późniejszych latach Zakład Produkcji Filmowej (późniejszy POLTEL) został włączony w skład powstałego ośrodka Telewizji Polskiej, nie stanowiąc ani własności Parku, ani też sąsiadującego Ośrodka Postępu Technicznego. W dokumentach z lat 90-tych zgromadzonych w zasobach Archiwum Państwowego jasno wynika, że budowa obiektów znajdujący się na naszej nieruchomości nie była finansowana jak wszystkie pozostałe obiekty na terenie Parku z funduszy Komitetu Budowy WPKiW, ani z funduszy powstającego obok OPT finansowanego ze środków Stowarzyszenia Popierania Budowy i Rozwoju Ośrodka Postępu Technicznego, lecz z budżetu centralnego tj. Skarbu Państwa, od którego bezpośrednio nabyliśmy nieruchomość. Stanowi to również potwierdzenie, że nasza nieruchomość nie stanowiła nigdy integralnej części sąsiedniego WPKiW oraz OPT. W znajdującym się w Archiwum Państwowym protokole z dn. 23.03.1993 roku stwierdza się, że: „wszystkie obiekty zbudowane na terenie [...] w granicach oznaczonych na mapie finansowane były z następujących źródeł:

  • I. Pawilony wystawiennicze, obiekty pomocnicze oznaczone na szkicu numerami: B, 1-13, D i M zostały zbudowane ze środków pochodzących z kont Stowarzyszenia Popierania Budowy i Rozwoju Ośrodka Postępu Technicznego. [tj. obiekty znajdujące się na terenie OPT]
  • II. 1. Pawilony i inne obiekty jak: [...] zakład produkcji i usług filmowych [...], kotłownia oznaczone na szkicu [...] zostały zbudowane ze środków BUDŻETU CENTRALNEGO [...] [tj. obiekty będące przedmiotem umowy kupna sprzedaży będącej własnością Green Park Silesia od Skarbu Państwa]”

W notatce dotyczącej spraw terenowo-prawnych z dnia 3.12.1993 roku czytamy natomiast:
„obszar [...] stanowi własność Skarbu Państwa [...] Zgodnie z art. 2 ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami ... – cały kompleks nieruchomości [...] stał się z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego i własności [...] [których] część tylko stanowią tereny parkowe [...] Pozostałą część zajmują inne jednostki organizacyjne [...] Zdaniem Wydziału Prawnego przedstawiona wyżej sytuacja prawna wymaga kompleksowej korekty [...]:
1/ tereny parkowe nie powinny być traktowane na równi z terenami „zajmowanymi” przez przedsiębiorstwa państwowe i stanowiącymi w związku z tym przedmiot ich użytkowania wieczystego. Park, jako ogólnodostępny teren rekreacyjny, pozostawać zaś winien raczej jako własność Państwa [...]
3/ sytuacja w której [...] tereny, na których [przedsiębiorstwa] prowadzą [...] swoją działalność [nie stanowi użytkowania wieczystego tych podmiotów] jest sytuacją „sztuczną”
III. Proponuje się by strukturę własnościową terenów docelowo ukształtować w sposób następujący : [...] 2/ - tereny zajmowane przez inne jednostki organizacyjne [...], które to kierownik Urzędu Rejonowego odda tym jednostkom w zarząd bądź użytkowanie wieczyste”

Lata 90. zmiana statusu działek

Tym samym na początku lat 90-tych na mocy postanowień Urzędu Rejonowego i podpisanych aktów notarialnych WPKiW pozbył się prawa użytkowania wieczystego do tych terenów, jako nie związanych funkcjonalnie z parkiem i stanowiących przedmiot działalności innych przedsiębiorstw państwowych. Wobec powyższego wnosimy o skorygowanie projektu uchwały poprzez wyłączenie naszej działki z obszaru objętego uchwałą. Konsekwencje podjęcia uchwały, która w jawny sposób stoi w sprzeczności z przedstawionymi faktami historycznymi oraz godząca w konstytucyjne prawo własności, a także nie znajdująca uzasadnienia w opracowywanych współcześnie dokumentach Rady ds. Bioróżnorodności, czy Zarządu Województwa mogą narazić Miasto Chorzów na wypłatę gigantycznych odszkodowań nie tylko za utratę wartości nieruchomości, ale także za utracone korzyści Spółki z tytułu planowanych na tym terenie inwestycji. Ważna z punktu interesów Miasta jest także dbałość o wizerunek wiarygodnego partnera do realizacji inwestycji. Utrata zaufania inwestorów do Miasta Chorzów jako miejsca przyjaznego do realizowania przedsięwzięć biznesowych i inwestycyjnych może nieść za sobą nieodwracalne i długofalowe skutki, które w efekcie spowodują odwrót kapitału z terenu naszego Miasta.

Marsz Milczenia Dla Drzew. Protest przeciw inwestycji przy P...

polecane: Flesz - Ukraińcy chcą więcej zarabiać

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 5

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

P
Piotr Tysiąclecie

Jeszcze raz powtarzam, wystarczy uchwalić skuteczny zapis mpzp, wpisać wysokość zabudowy i wtedy pseudo deweloper który ma w nazwie ZIELONY nie wybuduje bloków.

Już pewnie liczy kasę za sprzedaż mieszkań bo wartość ich będzie zdecydowanie większa ze względu na otoczenie Parku.

Może deweloperku poszukaj sobie gruntu w centrum Katowic koło wielkiego betonowego skupiska Galerii Katowickiej to wtedy nikt was się NIE będzie czepiał

G
Gość

Im więcej zieleni tym lepiej.

G
Gość
28 sierpnia, 19:34, Gość:

Czy PIS przehandluje Park? PIS sprzedał tę kontrowersyjną działkę.

Umiesz czytać baranie? Studiowałam tam i NIGDY nie mówiło się że to część parku; jak typowy KODomita nie masz mózgu; z tekstu oświadczenia wynika, że jednak wybudują co chcą 😐 już widzę ceny tych mieszkań; to atrakcyjne miejsce; nalazilam się tam w przerwie między zajęciami; szkoda 😖

T
Ty taki obeznany
28 sierpnia, 19:34, Gość:

Czy PIS przehandluje Park? PIS sprzedał tę kontrowersyjną działkę.

A wiesz może coś na temat wycięcia drzew w parku w 2014 roku ???

G
Gość

Czy PIS przehandluje Park? PIS sprzedał tę kontrowersyjną działkę.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3