Oto kandydaci KO w okręgu rybnickim. Czym chcą się zająć? WIDEO + ZDJĘCIA

Aleksander Król
Aleksander Król
Oto kandydaci KO w okręgu rybnickim. Czym chcą się zająć? Aleksander Król
Dziś przed Teatrem Ziemi Rybnickiej zaprezentowano kandydatów Koalicji Obywatelskiej w okręgu rybnickim, którzy wystartują w wyborach do Parlamentu 2019, które odbędą się 13 października.

Dziś przed Teatrem Ziemi Rybnickiej zaprezentowano kandydatów Koalicji Obywatelskiej w okręgu rybnickim, którzy wystartują w wyborach do Parlamentu 2019, które odbędą się 13 października.
Jako pierwszy głos zabrał poseł Marek Krząkała, "jedynka" KO w okręgu nr 30, który potem przedstawiał kolejnych kandydatów z listy KO.

Marek Krząkała, poseł z Rybnika

- Mam zaszczyt przewodzić tej drużynie. Naszym celem jest odsunięcie od władzy rządzących, którzy psują państwo. Chociażby ostatnie wydarzenia, które mówią o tym, co się dzieje w ministerstwie sprawiedliwości. Ten hejt, który jest wylewany na sędziów. To pokazuje skalę patologii w tym państwie.

Ale nasz program to nie tylko przywrócenie praworządności. To są kwestie związane ze służbą zdrowia, edukacją, polityką senioralną, z tym jak obniżyć podatki i podwyższyć płace Polaków, a przede wszystkim to co dla nas najważniejsze dla Rybnika, powiatu i okręgu rybnickiego to jest walka ze smogiem, walka o czyste powietrze.

- O tym wszystkim powiedzą moje koleżanki i koledzy, którzy reprezentują różne środowiska. Mamy na liście zarówno parlamentarzystów jak i samorządowców, członków koalicji, czy to z ugrupowania zielonych, czy ze Śląskiego Porozumienia Wyborczego, czy koalicjanta z Nowoczesnej. Mamy ludzi , którzy się angażują społecznie, chcą zmieniać Polskę , chcą zmieniać Śląsk, okręg rybnicki, a przede wszystkim walczą o lepszą przyszłość dla naszego kraju i przyszłych pokoleń.

Krzysztof Gadowski, poseł z Jastrzębia

- Wiele nie zostało zrobione, wiele zostało zaprzepaszczone. Już pora i czas, by wszyscy emeryci i renciści otrzymali rekompensaty za deputat węglowy, również te wdowy i sieroty, dla których rząd dotychczas nie znalazł i nie wypłacił im pieniążków. To tu na terenie gmin górniczych powinny powstać nowe, dobrze płatne miejsca pracy zwłaszcza na terenach pogórniczych.

Nie może być tak, że ktoś podchodzi do mnie na ulicy i mówi – panie pośle mój mąż czeka na operację - ma raka mózgu, a każe się mu czekać 3 miesiące. Niech pan załatwi, niech pan przyspieszy. Proszę Państwa, służba zdrowia – dojście do służby zdrowia nie może być przywilejem. Każdy musi mieć dostęp od razu. Zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze. Musimy to zmienić. O to będę walczył.

Gabriela Lenartowicz, poseł z Raciborza

- Musimy przede wszystkim skutecznie poprawić jakość środowiska. Nie może być tak, że Polacy umierają z powodu zanieczyszczenia środowiska palących się składowisk odpadów. Że stajemy się śmietnikiem Europy.

Przygotowałam specjalną ustawę, która pozwoli na to, by Polacy bez obciążenia kosztowego przeszli na ekologiczne źródła ogrzewania. W 2030 roku zlikwidujemy w Polsce smog, będziemy mieć jakość powietrza taką, jak w cywilizowanej bardziej części Europy.

- Nie musimy palić rosyjskim węglem. My zużywamy do opalania mieszkań dokładnie tyle ile importujemy rosyjskiego węgla. Dobrowolna rezygnacja z węgla na rzecz innych źródeł energii – czystszych źródeł energii przy pomocy wsparcia finansowego państwa, które przewidujemy pozwoli Polakom godnie i lepiej żyć.

- Nie chcemy kontynuować chaosu i bałaganu w gospodarce odpadami, zarówno porzuconymi odpadami, niebezpiecznymi jak i mafią śmieciową, która się panoszy wszędzie. Nie chcemy płacić za bałagan, który nam PIS zafundował w gospodarce odpadami. Bo na Polaków, mieszkańców przerzucane są koszty segregacji odpadów i utylizacji, bo państwo nie zadbało o systemowe rozwiązania. Jednocześnie jesteśmy truci płonącymi składowiskami z odpadami niebezpiecznymi.

- Zajmuję się ekologią od zawsze. Zaproponujemy skuteczne rozwiązania dla regionu tak środowiskowo doświadczonego.

Anna Gaszka z Żor

Z zawodu jestem nauczycielem. To moja pasja, kocham to robić. Kocham też moje miasto Żory. W tamtym roku startowałam w wyborach na prezydenta miasta.

- Drodzy państwo, działam jako społecznik od wielu, wielu lat, ale od kilku jestem radną miejską. Jestem przewodniczącą komisji edukacji. Bardzo się cieszę, że mogę razem z Koalicją Obywatelską startować w wyborach parlamentarnych 13 października. Przyznam, że jest to dla mnie nobilitacja. A dla nas, proszę państwa, ten 13 października jest sprawdzianem naszej świadomości obywatelskiej.

Czym chciałabym się zająć? Jestem nauczycielem więc powiem z mojego podwórka. Wszysty dobrze wiemy, że nie będzie dobrze wykształconych młodych ludzi, jeżeli nie będzie dobrej szkoły. A nie będzie dobrej szkoły jeżeli nie będą w niej pracować ludzie, którzy są świetnie wykształceni i godnie wynagradzani. Wiele mitów wobec naszych wynagrodzeń powstało. Ja taka krótką rzecz chcę powiedzieć. Średnia krajowa w sierpniu wynosiła 5 tys. Złotych. A młody nauczyciel po studiach, który rozpoczyna pracę w szkole zarabia 1800 złotych.Czy to jest godne wynagrodzenie?

-Nauczycielom należą się wynagrodzenia wyższe, nauczycielom należą się podwyżki. Nauczycieli trzeba wspierać w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoły powinny mieć większą autonomię, subwencja na szkoły powinna być wyższa.

Bartłomiej Gabryś z Mikołowa

- Świat naszych rodziców był inny, świat naszych dziadków był jeszcze inny, a ja startuję po to, by świat naszych dzieci był oparty o powietrze, którym się oddycha a nie jest trucizną, świat w którym młody człowiek nie boi się konkurencji w zglobalizowanym świecie, ponieważ sprawny system edukacji jest oparty o to co lokalne, regionalne, wspierające wszystko to, co stanowi dla nas powód dumy i chwałę. On to pozna, on wie jak się tym posługiwać to jest jego zbiór kompetencji i umiejętności.

To jest świat młodego człowieka, który w przyszłości ma dostęp do wody, w takiej ilości, która jest mu potrzebna do życia, ale również do tego by swobodnie się przemieszczać i funkcjonować w naszym regionie. Jest wiele inicjatyw, które dzieją się na drodze łączącej naszą drogę wodną w obszarze Odry. To ciekawe inicjatywy o które warto zawalczyć.

- Od wielu lat zajmuję się kwestią zmiany czasu. Tak sobie myślę – może przestańmy już majstrować przy tych zegarach i wprowadźmy po prostu jeden czas na stałe. Dlaczego? Bo liczy się czas.

Marek Profaska z Czerwionki-Leszczyn

- Jako samorządowiec jestem zawsze blisko mieszkańców i myślę, że te problemy na poziomie samorządu jesteśmy w stanie rozwiązywać. Jednak jest wiele problemów, które na poziomie ministerialnym nie zostają rozwiązane, a środki, które samorząd otrzymuje, są coraz mniejsze. Jest to zamach na demokrację, zamach na mieszkańców. Myślę, że możemy razem powalczyć o to, by ta nasza demokracja była na jak najlepszym poziomie, byśmy mogli czuć się bezpiecznie, byśmy mogli patrzeć w przyszłość naszą i naszych dzieci.

Oczywiście tych obszarów, którymi można się zająć jest bardzo dużo. Natomiast ja mam takie hasło od 2014 roku, odkąd jestem samorządowcem, że "nie obiecuję, tylko działam skutecznie".

Mirosław Kozielski z Mszany

- Startuję z KO ponieważ jest mi bliska sercu i moim poglądom. To wszystko co się dziś u nas dzieje woła o pomstę do nieba. Czy nas ktoś słyszy? Trudno powiedzieć. Natomiast to, o co chciałbym powalczyć jeżeli zostanę posłem to o tych drobnych przedsiębiorców, którzy jeszcze zostali, którzy trzymają ten kraj na swoich barkach.

Wojciech Kiljańczyk, przewodniczący Rady Miasta Rybnika

- W samorządzie jestem obecny od 10 lat, od roku pełnię zaszczytną funkcję przewodniczącego rady miasta Rybnika. Chciałbym powiedzieć dlaczego biorę udział w tym wydarzeniu, jakim są wybory i dlaczego chciałem przystąpić do drużyny jutra.

- Jest to ważne dla samorządu, bo pewne wartości zarówno dla działalności samorządowej i parlamentarnej są uniwersalne – to jest trójpodział władzy, poszanowanie prawa, walka o godność człowieka jak i instytucji w państwie.

- Codziennie jak budzę się rano i wychodząc do pracy patrzę na mojego 3,5-letniego syna i półrocznego syna i chciałbym by oni w przyszłości żyli w kraju, który jest normalnym państwem, w którym oddycha się czystym powietrzem, w którym jest zapewniony dostęp do czystej wody.

Startuję również dlatego, że bardzo bliskie jest mi hasło , że nie chcę się zastanawiać nad przyszłością, a najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

- Takie sprawy jak sprawna służba zdrowia, zapewnienie środków finansowych i bezpieczeństwa finansowego samorządom w zakresie organizacji edukacji. Taka kwestia jak powstrzymanie drożyzny w sklepach. To są tematy, które nas samorządowców interesują.

- To co jest dla mnie niezwykle istotne to to, że musimy zapewnić samorządom pewną swobodę działania i nie możemy odbierać im pola do popisu. Nie możemy im zabierać możliwości ustalania cen wody. W Rybniku nie może być tak, że to minister decyduje o powstaniu nowej kopalni, ale samorząd również musi mieć głos w tej sprawie. Jest wiele kwestii , w których odbiera się kompetencje samorządom. Z tym chciałbym walczyć, co robię na co dzień.

Grzegorz Serwatka z Rybnika

- Chciałem wzmocnić swoim startem głos swoich poprzedników.
Powinniśmy skutecznie w końcu zwalczyć temat smogu. Są technologie, możliwości, zdolności finansowe, należy tylko zacząć działać. Chciałbym wykorzystać potencjał tego regionu: elektrownia Rybnik, górnictwo, dotrzymywać umów społecznych, które są z tym związane.

Jednocześnie jestem patriotą lokalnym. Zamawiam produkty i usługi od firm lokalnych. Chcę o tym mówić – najpierw kupujmy lokalnie, wspierajmy lokalny biznes. Zdecentralizujmy. Spowodujmy to, żebyśmy mogli wypracowując dochody mieć je tutaj lokalnie i lokalnie nimi dysponować.

Olga Polok ze Świerklan

- Jestem długoletnim pracownikiem samorządowym. Moją pasją i dziedziną w której się obracam jest ochrona środowiska. Poprzedni rozmówcy świetnie ujęli problem smogu, zanieczyszczenia powietrza, gospodarki odpadami. Podpisuję się pod wypowiedziami moich przedmówców. Zróbmy coś dla siebie, zróbmy coś dla środowiska. Zmieńmy coś.

Krzysztof Dybiec z Wodzisławia Śląskiego

- Koalicja Obywatelska tworzy w tej chwili drużynę jutra. Zaproszono społeczników, ekspertów i samorządowców. Spełniam wszystkie te warunki, dlatego dołączyłem do tej drużyny.

Moje 3 główne punkty to pieniądze dla miast i wsi. To włodarze tych miast i wsi wiedzą na co najlepiej je przeznaczyć. To również pieniądze dla organizacji i stowarzyszeń, bo tam są aktywni mieszkańcy i ci aktywni mieszkańcy powinni dostać na swoje działania więcej pieniędzy.

- Trzecie najważniejsze to pieniądze dla edukacji czyli nauczycieli. To oni kształtowali nas a teraz kształcą nasze dzieci.

Grzegorz Wolnik z Rybnika. Kandydat do senatu

- Zależy mi na tym, by była sprawiedliwa, równa dystrybucja środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej UE. Ja dziś na swoim facebooku zamieszczę mapę propozycji. Państwo się przerażą. To są oficjalne dokumenty rządowe. Dla nas, na Śląsku jest tylko 6 miast, które będą mogły liczyć na jakąkolwiek pomoc z Unii Europejskiej i w tym oczywiście nie ma Rybnika.
To jest coś co jest dla nas niezmiernie ważne. Śląsk nie może być potraktowany po macoszemu.

Co jest dla mnie ważne to decentralizacja tych środków. My w tej chwili mieliśmy sporo środków w programach regionalnych a dziś chce się je wszystkie zcentralizować, tak byśmy o każde euro i złotówkę musieli pukać do Warszawy. To są rzeczy na które nie możemy pozwolić.

- Oprócz tych wszystkich kwestii samorządowych, chciałbym zająć się czystym powietrzem i zdrowiem. Ja w samorządzie przeszedłem wszystkie szczeble bo począwszy od członka rady dzielnicy a skończywszy na przewodniczącym sejmiku województwa śląskiego. Czas by swoje doświadczenie wykorzystać na szczeblu ogólnokrajowym.

WKRÓTCE WIDEO Z WYPOWIEDZIAMI POZOSTAŁYCH KANDYDATÓW KOALICJI OBYWATELSKIEJ

Zobaczcie koniecznie

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

A
Arturo

Ciesze się, że jednym z głównych punktów programu wyborczego jest czyste powietrze, że temat zaczyna być ważny nawet na "górze". Oby na obietnicach wyborczych się nie skończyło! Ja zawalczyłem "o nasze wspólne dobro" i dzięki dotacji mam nowoczesny, ekologiczny kocioł Kostrzewy EEI PELLETS (https://www.kostrzewa.com.pl/cenniki-i-promocje) polecam!

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3