Pierwszy podręcznik przetłumaczony w Bielsku z chińskiego jak walczyć z koronawirusem. Głównie dla lekarzy, ale każdy może go przeczytać

agata.pustulka@polkapress.pl
Jak chińscy lekarze radzili sobie z koronawirusem? Kogo poddawali testom i jak często to robili? W jaki sposób izolowali chorych? Polscy lekarze z Bielska Białej błyskawicznie przetłumaczyli publikację przygotowaną przez chińskich specjalistów z jednego z największych szpitali w FAHZU w Chinach, który leczył krytyczne przypadki COVID-19. Dr Jan Wilam bielski anestezjolog, a jednocześnie właściciel wydawnictwa "Alfa Medica Press" niemal natychmiast po udostępnił tę publikację po polsku. Przesyłają ją sobie polscy lekarze, by dowiedzieć się o walce z koronawirusem z pierwszej ręki. Jest dostępna dla wszystkich. Pacjenci też mogą ją znaleźć w internecie.

To niezwykła publikacja, która może pomóc lekarzom i pacjentom na całym świecie skuteczniej walczyć z koronawirusem. Swoimi doświadczeniami podzielili się lekarze z chińskiego szpitala FHAZU, jednego z najlepszych w tym państwie. Leczyli najtrudniejsze przypadki z dobrym skutkiem.

- W obliczu nieznanego wirusa dzielenie się wiedzą i wzajemna współpraca są najlepszym lekarstwem. Publikacja tego opracowania jest jednym z najlepszych sposobów podkreślenia odwagi i mądrości pracowników opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Publikacja jest dostępna dla wszystkich za darmo, jednak ze względu na ograniczony czas mogły się w niej znaleźć drobne błędy i niedopatrzenia - napisał prof. Tingbo LIANG redaktor naczelny przewodnika „COVID-19 – zapobieganie i leczenie” Chairman of The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicin

Jak wspomina dr Wiliam, anestezjolog z Bielska i właściciel Wydawnictwa Medycznego "Alfa - Medica Press" tekst chińskiego Handbooka Polacy otrzymali w niedzielę 22 marca w godzinach porannych i natychmiast zapadła decyzja o jak najszybszym podjęciu się tłumaczenia i przygotowania polskiej edycji. - Pierwsza wersja tłumaczenia była dostępna po 48 godzinach. Ponieważ tempo pracy było niespotykane, więc możliwe, że nie uniknęliśmy błędów w tłumaczeniu – będziemy wdzięczni za zasugerowanie nam ewentualnych poprawek i zmian w tekście - ocenił dr Jan Wilam

Chińscy specjaliści stwierdzają już na samym początku, że obecna pandemia jest to bezprecedensowa wojna światowa, a ludzkość stoi w obliczu tego samego wroga, nowego koronawirusa SARS-CoV-2. A pierwszym polem bitwy jest szpital, w którym nasi żołnierze są pracownikami medycznymi. Aby zapewnić zwycięstwo tej wojnie, musimy najpierw upewnić się, że nasz personel medyczny ma zagwarantowane wystarczające zasoby, w tym także doświadczenie i technologie. Musimy również upewnić się, że szpital jest polem bitwy, na którym eliminujemy wirusa, a nie miejscem, gdzie wirus nas pokonuje.Szpital FAHZU z powodzeniem wyprowadził z choroby 78 ciężkich i krytycznych pacjentów. Warto więc przyjrzeć się jak to było możliwe? Co zalecają chińscy specjaliści? Przede wszystkim kwarantannę i ścisłą izolację chorych oraz personelu medycznego, a także częste testy.

Wybrane zagadnienia z publikacji:

Chorzy z gorączką muszą nosić medyczne maski chirurgiczne!
- Tylko chorzy mogą wejść do poczekalni (w celu uniknięcia przeludnienia).
- Czas wizyty chorego należy zminimalizować, aby uniknąć zakażeń krzyżowych.
- Badanie laboratoryjne (test na koronawirusa) należy przeprowadzić u podejrzanych chorych, którzy spełniają kryteria badań przesiewowych.
- Osoby, które nie spełniają kryteriów badań przesiewowych i nie mają potwierdzonego wywiadu epidemiologicznego, ale podejrzewane jest zakażenie COVID-19 na podstawie objawów klinicznych i badań (zwłaszcza obrazowych), przekazuje się do dalszej obserwacji i kompleksowej diagnostyki.
- Każdy pacjent z ujemnym wynikiem badania, powinien być ponownie zbadany po 24 godzinach. Jeśli pacjent ma dwa negatywne wyniki i brak jest objawów klinicznych, wówczas można wykluczyć COVID-19 i wypisać pacjenta ze szpitala.
- Jeżeli występują objawy kliniczne, to kolejne testy należy przeprowadzać co 24 godziny, dopóki zakażenie nie zostanie wykluczone lub potwierdzone.
- Potwierdzone przypadki (z pozytywnym wynikiem należy przyjmować i leczyć w zależności od ciężkości ich stanu (ogólny oddział izolacyjny lub izolowany OIOM).
- Wizyty rodzinne i pielęgniarskie powinny być zabronione. Chorzy powinni mieć możliwość posiadania elektronicznych urządzeń komunikacyjnych w celu ułatwienia kontaktu z bliskimi
-Przed pracą w szpitalu zakaźnym i w oddziale izolacyjnym personel musi przejść przeszkolenie i badania, aby upewnić się, że umie zakładać i zdejmować środki ochrony indywidualnej. Personel musi zdać taki egzamin, zanim będzie mógł pracować w tych oddziałach.
- Personel powinien być podzielony na zespoły. Praca każdego zespołu w oddziale izolacyjnym powinna być ograniczona maksymalnie do 4 godzin. Poszczególne zespoły powinny pracować w oddziałach izolacyjnych (strefach skażonych) o różnych porach.
- Trzeba tak zorganizować leczenie, badanie i dezynfekcję dla każdego zespołu jako grupy, aby zmniejszyć częstotliwość wchodzenia i wychodzenia personelu z oddziałów izolacyjnych.
- Przed wyjściem z pracy personel musi się umyć i przeprowadzić niezbędne zabiegi higieniczne, aby zapobiec możliwemu zakażeniu dróg oddechowych i błony śluzowej.
- Personel pierwszej linii kontaktu w obszarach izolowanych – w tym personel medyczny, technicy medyczni oraz personel logistyczny – powinien być zakwaterowany w warunkach izolacji i nie może wychodzić bez pozwolenia.
- Należy zapewnić odpowiednią dietę w celu zapewnienia optymalnej odporności personelu medycznego.
- Konieczne jest monitorowanie i badanie stan zdrowia wszystkich pracowników w miejscu pracy (badanie temperatury ciała oraz występowanie objawów oddechowych). W rozwiązywaniu pojawiających się problemów psychologicznych i fizjologicznych należy korzystać z pomocy odpowiednich specjalistów.
- Jeżeli personel ma jakiekolwiek istotne objawy, np. gorączkę, należy go natychmiast odizolować i poddać badaniu przesiewowemu.
- Kiedy personel pracujący na pierwszej linii, w tym personel medyczny, technicy medyczni oraz personel logistyczny, zakończą pracę w strefie izolacji i powrócą do normalnego życia, najpierw powinni być poddani badaniom przesiewowym pod kątem SARS-CoV-2. Jeżeli wynik jest ujemny, izoluje się ich wspólnie na określonym obszarze przez 14 dni przed zwolnieniem z obserwacji lekarskiej.

- Pobieranie próbek do testu na koronawirusa

A. Właściwy materiał, metody pobierania i czas pobierania są istotne dla dobrej czułości badań diagnostycznych. Pobieranymi materiałami mogą być: materiał z górnych dróg oddechowych (wymazy z gardła, wymazy z nosa, wydzielina z jamy nosowo-gardłowej), materiał z dolnych dróg oddechowych (plwocina, wydzielina z dróg oddechowych, płyn z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego), a także krew, kał, mocz i materiał ze spojówek oka. Plwocina i inne materiały z dolnych dróg oddechowych mają wysoką zawartość kwasów nukleinowych wirusa i powinny być materiałem z wyboru.

B. SARS-CoV-2 preferencyjnie namnaża się w pneumocytach typu II (to komórki nabłonka oddechowego w pęcherzykach płucnych) , a szczyt wydzielania wirusa pojawia się od 3 do 5 dni od wystąpienia objawów. Dlatego, jeśli test kwasu nukleinowego na początku jest ujemny, próbki powinny być nadal pobierane i badane w kolejnych dniach.

C. Wsparciem w diagnozowaniu jest badanie TK. Obrazowanie klatki piersiowej ma ogromną wartość w diagnozowaniu zakażenia COVID-19, monitorowaniu skuteczności leczenia i ocenie procesu zdrowienia. Wysoce zalecane jest badanie tomograficzne (CT) o wysokiej rozdzielczości. Przenośne zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej są pomocne u nieruchomych chorych w stanie krytycznym.
- Badanie tomograficzne klatki piersiowej do oceny wyjściowej chorych z COVID-19 jest zwykle wykonywane w dniu przyjęcia, lub – jeśli nie uzyskano poprawy stanu chorego – można ją ponownie wykonać po 2-3 dniach. Jeśli stan chorego jest stabilny lub obserwowana jest poprawa stanu zdrowia, to powtórną tomografię klatki piersiowej można wykonać po 5-7 dniach.
- U chorych w stanie krytycznym zalecane jest rutynowo codzienne badanie radiologiczne klatki piersiowe przy użyciu przenośnego aparatu rentgenowskiego.
- Na wczesnym etapie przebiegu choroby na skanach TK klatki piersiowej często obserwowane są wieloogniskowe, niejednolite cienie lub zmętnienia o charakterze mlecznej szyby zlokalizowane w obwodowych partiach płuc, w obszarze podopłucnowym i w obu dolnych płatach.
- Niewielka liczba przypadków może wykazywać zmiany pojedyncze, miejscowe lub guzkowe i niejednolicie rozmieszczone wzdłuż oskrzeli z obwodowymi zmianami o charakterze mlecznej szyby. Postęp choroby najczęściej obserwowany jest w ciągu 7-10 dni, z powiększoną i zwiększoną gęstością zmian w porównaniu do poprzednich zdjęć oraz skonsolidowanymi zmianami i powietrznym bronchogramem.

D. W przypadkach krytycznych obraz płuc wykazuje zwiększone zmętnienie, czasami nazywane „białym płucem”. Po poprawie stanu zdrowia chorego zmętnienie o charakterze „zmielonego szkła” może zostać całkowicie wchłonięte, a niektóre zmiany pozostawiają włókniste pasma lub siatkę podopłucnową. Chorych z wieloma zmianami zrazikowymi, szczególnie z rozlanymi zmianami, należy obserwować pod kątem zaostrzenia choroby.
- Osoby z typowymi objawami płucnymi w obrazie CT powinny być izolowane i poddawane ciągłym testom SAR-CoV-2, nawet jeśli dotychczas wynik badania jest ujemny;

Chińczycy podzielili COVID -19 na kilka typów
Klasyfikacja kliniczna
1. Przypadki łagodne
Objawy kliniczne są łagodne i nie można znaleźć objawów zapalenia płuc w obrazowaniu.
2. Przypadki umiarkowane
Chorzy mają objawy, takie jak gorączka i objawy ze strony dróg oddechowych itp., a objawy zapalenia płuc można zobaczyć w badaniach obrazowych.
3. Przypadki ciężkie
Dorośli, którzy spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów: częstość oddechów ≥30 oddechów/min; saturacja ≤93% w stanie spoczynku; tętnicze ciśnienie parcjalne tlenu (PaO2)/stężenie tlenu (FiO2 ) ≤300 mmHg oraz chorzy z progresją zmian >50% w ciągu 24-48 godzin w badaniach obrazowych płuc powinni być traktowani jako przypadki ciężkie.
4. Przypadki krytyczne
Spełnienie którekolwiek z poniższych kryteriów: wystąpienie niewydolności oddechowej wymagającej wentylacji mechanicznej, objawy wstrząsu lub niewydolność narządowa, która wymaga monitorowania i leczenia w OIT. Przypadki krytyczne są dzielone na wczesne, pośrednie i późne etapy na podstawie utlenowania krwi tętniczej i podatności układu oddechowego.

Zobacz koniecznie

Czytaj także

Nie przegap

Zobacz koniecznie

🔔🔔🔔

Pobierz bezpłatną aplikację Dziennika Zachodniego i bądź na bieżąco!

Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy do niej zakładkę, w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania.

Bądź na bieżąco i obserwuj

Rząd znosi kolejne ograniczenia.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3