Dziennik Zachodni

  Gmina Będzin

  Gmina Będzin wychodzi naprzeciw potrzebom starszych mieszkańców miasta. Polityka społeczna prowadzona wobec seniorów to przede wszystkim realizacja założeń integracji społecznej, aktywizacji i wyrównywania szans.
  Swoimi działaniami gmina obejmuje zarówno osoby aktywne jak i osoby, które ze względu na status ekonomiczny czy niepełnosprawność mają zawężoną możliwość uczestniczenia w życiu społecznym.
  Działania na rzecz seniorów:
  - Będziński Uniwersytet III Wieku. Celem Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej twórczej, zdrowotnej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych. W ramach Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku seniorzy mogą bezpłatnie skorzystać z cotygodniowych wykładów, podzielonych na bloki tematyczne z prawa, medycyny, psychologii, filozofii, podróży oraz kultury. Studenci uczestniczą
  w bezpłatnych zajęciach (warsztaty teatralne, warsztaty fotograficzne, trening pamięci, fitness, taniec Latino Solo, warsztaty psychologiczne, język niemiecki, język angielski, język migowy, moda i uroda, warsztaty komputerowe, warsztaty śpiewu, artewarsztaty). Z oferty Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzysta 606 osób.
  - Dzienne Domy Pomocy Społecznej MOPS Będzin. Dzienny Dom Pomocy Społecznej zapewnia pensjonariuszom dzienny pobyt, świadczy usługi dla osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne, bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego wymagają pomocy osób trzecich. Dzienny Dom dysponuje 76 miejscami, w tym 40 miejscami w budynku w dzielnicy Gzichów 1 i 36 miejscami
  w Dziennym Domu w dzielnicy Warpie. Działalność placówek obejmuje realizację usług związanych z zaspokojeniem potrzeb bytowych, świadczeniami opiekuńczymi, zaspokojeniem potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, podtrzymywaniem pozytywnych więzi międzypokoleniowych, integrację ze społecznością lokalną. Misją będzińskich dziennych domów jest świadczenie usług zapewniających pensjonariuszom komfortowy pobyt oraz stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi osobistemu i dobremu samopoczuciu.
  - Klub Aktywnego Seniora przy MOPS Będzin. Celem Klubu jest wspieranie aktywności osób starszych, umożliwienie im przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu, a także zapewnianie możliwości nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych.
  - Będzińska Karta Seniora. Każdy mieszkaniec Będzina powyżej 60 roku życia może skorzystać ze specjalnych zniżek i promocji będzińskich instytucji kulturalnych, sportowych oraz ulg na usługi będzińskich przedsiębiorców. Będzińska Karta Seniora motywuje do aktywnego spędzania wolnego czasu. Łatwiejszy dostęp do różnych form rekreacji i imprez kulturalnych zwiększa integrację społeczną i przyczynia się do spędzania czasu w atrakcyjny sposób.
  Na terenie Będzina działają także inne stowarzyszenia senioralne. Organizacją pozarządową działającą w Będzinie najbardziej prężnie na rzecz seniorów jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Będzinie. Aktywnie działa także Klub Seniora przy Klubie Rytm na osiedlu Syberka i Klub Emerytów i Rencistów przy Elektrowni Łagisza. Organizacje te wspierane są przez władze samorządowe Będzina podczas organizacji ważnych dla nich uroczystości takich jak np. coroczne obchody Dnia Seniora czy Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. W ciągu roku w ramach działalności seniorzy razem wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze, wczasy zdrowotne, biorą udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych przez Miasto. Bieżący kontakt z seniorami zrzeszonymi w stowarzyszeniach utrzymuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

  Gmina Będzin

  6 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  550 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  DZ poleca

  Wideo