Dziennik Zachodni

  Zbigniew Cierniak - Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

  Zbigniew Cierniak niemalże całą swoją karierę zawodową związał z Zespołem „Śląsk” pełniąc w tej Instytucji wiele funkcji, na różnych szczeblach organizacyjnych.
  Do Zespołu został przyjęty przez samego Stanisława Hadynę – twórcę „Śląska”, po wieloetapowych przesłuchaniach do chóru, które wyłoniły najzdolniejszych młodych artystów. Zbigniew Cierniak znalazł się wśród wyróżnionego grona i w lutym 1992 roku dołączył do Zespołu jako artysta śpiewak. W kolejnych latach swojej kariery scenicznej kilkakrotnie awansował aż do stopnia solisty tancerza-śpiewaka.
  Profesor Stanisław Hadyna dostrzegł i docenił talent organizatorski Zbigniewa Cierniaka, w 1997 roku mianując go na stanowisko inspektora chóru. Zaangażowanie i efektywna praca na tym stanowisku zaowocowały kolejnym awansem. Od 1999 roku pełnił funkcję Organizatora Pracy Artystycznej – będąc najmłodszym w historii Zespołu koordynatorem pracy wszystkich działów artystycznych: chóru, baletu i orkiestry. W maju 2008 roku powierzono mu stanowisko Pełnomocnika Dyrektora do spraw marketingu i promocji działalności artystycznej, które piastował do stycznia 2009. Z dniem 15 stycznia 2009 roku, decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, objął funkcję Zastępcy Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, którą pełnił do 31 maja 2011 roku. 1 czerwca 2011 roku, po zakończeniu procedury konkursowej, Zarząd Województwa Śląskiego powołał Zbigniewa Cierniaka na stanowisko Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, które pełni do dnia dzisiejszego.
  Przez kilka ostatnich lat pracy w Zespole „Śląsk” był projektodawcą wielu przedsięwzięć zagranicznych, inicjował i podtrzymywał kontakty m.in. z impresariatami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Niemczech. W 2010 roku zainicjował udział Zespołu „Śląsk” w światowych targach artystycznych w Szanghaju oraz w Nowym Jorku, które zaowocowały nawiązaniem znaczących kontaktów. Szczególną uwagę zwrócił na możliwość promocji Zespołu oraz rozwoju turystyki kulturalnej w ramach działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki zaangażowaniu Zbigniewa Cierniaka, Zespół jest od 2010 roku członkiem tej organizacji i promuje Województwo Śląskie uczestnicząc w Międzynarodowych Targach Turystycznych.
  Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny pod dyrekcją Zbigniewa Cierniak nieustannie rozwija się na wielu płaszczyznach swojej działalności: koncertowej, edukacyjnej jak i wydawniczej.
  Dyrektor Cierniak poszukując możliwości rozszerzenia repertuaru Zespołu, sięgnął po nową formę prezentacji kunsztu artystycznego „Śląska”. W ofercie Zespołu pojawiło się spektakularne widowisko łączące taniec, śpiew i teatr - „Wesele na Górnym Śląsku”, oddające wiernie tradycje, obrzędy i obyczaje tej ziemi. Zbigniew Cierniak duży nacisk kładzie na rozwój artystyczny „Śląska”. Uwzględniając jednak jego pierworodny charakter nadany przez Stanisława Hadynę. Zgodnie z tym założeniem, wprowadził program zatytułowany „Kilar, Hadyna – dwa serca, jeden Śląsk”, prezentujący kompozycje dwóch wybitnych twórców: Stanisława Hadyny i Wojciecha Kilara. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiej publiczności, poszerzył repertuar o Koncert Patriotyczny z pieśniami, które w narodowej tradycji towarzyszą uroczystościom o charakterze wojskowym, a także rocznicom związanym z najważniejszymi wydarzeniami polskiej historii.
  Zbigniew Cierniak obok wrażliwości artystycznej posiada doskonały zmysł analityczny i menadżerski. Potrafi uchwycić potrzeby widzów. Wprowadził do repertuaru koncert pt: „Solus Christus” skierowany do wiernych Kościoła ewangelickiego, tak licznie reprezentowanego w naszym regionie. Program przygotowany został z okazji Jubileuszu 500. lat Reformacji, przypadającego na 2017 rok.
  Działalność koncertowa Zespołu „Śląsk” tylko w 2016 roku zamknęła się liczbą 204 różnych form koncertowych, dla prawie 146 tysięcy widzów. Zespół występował na polskich scenach 137 razy dla ponad 102 tysięcy osób, w tym 26 koncertów odbyło się w siedzibie. Natomiast 67 koncertów Zespół zrealizował za granicą dla ponad 43 tysięcy widzów w Niemczech, Austrii, Japonii i USA, a także na Ukrainie i Litwie.

  Podczas zajmowania przez Zbigniewa Cierniaka stanowiska Dyrektora Zespołu „Śląsk”, zrealizowany został Projekt pn. „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.
  Dzięki pozyskanym funduszom siedziba Zespołu „Śląsk” stała się jednym z najpiękniejszych obiektów pałacowo-parkowych na Śląsku, a jej wnętrza dostępne są dla zwiedzających. Wyremontowane sale pałacowe są udostępniane na liczne warsztaty, festiwale, przeglądy oraz szkoły artystyczne, co wpłynęło na poszerzenie oferty edukacyjnej oraz impresaryjnej Zespołu.
  Wydarzenia odbywające się w siedzibie „Śląska” oraz na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie to między innymi: Piknik Artystyczny „Święto Śląska”, Piknik Leśno-Łowiecki „Cietrzewisko”, Śląski Ogród Sztuk oraz Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum „Śląska”.
  Zespół „Śląsk” w swojej ofercie edukacyjnej posiada wiele przedsięwzięć nie tylko
  o charakterze regionalnym, ogólnopolskim, ale także międzynarodowym. Są to cykliczne imprezy edukacyjne cieszące się dużym zainteresowaniem odbiorców. Należą do nich: Letnia Szkoła Artystyczna, Artystyczne Ognisko Wokalno-Baletowe, któremu nadano imię Elwiry Kamińskiej, Europejski Konkurs „Rozśpiewany „Śląsk”, Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza oraz Ogólnopolski Festiwal Polskich Tańców Narodowych dla Uczniów Ogólnopolskich Szkół Baletowych i Ogólnopolskie Wiosenne Warsztaty Trąbkowe. Niemałym zainteresowaniem cieszy się także Święto Teatru, Integracyjna Scena Prezentacji Uczniów i Nauczycieli oraz Dni Otwarte w Zespole. O popularności oferty edukacyjnej Zespołu „Śląsk” pod dyrekcją Zbigniewa Cierniaka mogą świadczyć liczby: w 2014 roku zostało zrealizowanych 1 372 działań edukacyjnych dla ponad 55 tysięcy osób. Zostały przeprowadzone warsztaty międzynarodowe dla Zespołu „Strilaringen” z Norwegii, a także zorganizowano IX edycję Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego oraz Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych dla zagranicznych uczestników z Francji, USA, Brazylii i Australii. Zrealizowano Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek” i współorganizowano Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny. W 2015 roku zostało zrealizowanych 2 047 działań edukacyjnych dla ponad 45 tysięcy osób. Zostały przeprowadzone między innymi warsztaty międzynarodowe w Norwegii, warsztaty dla Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” z Litwy, Warsztaty Tańców Węgierskich dla Hagyomanyok Haza z Węgier, Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych również dla zagranicznych uczestników z wielu krajów: Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemiec, Czech oraz Węgier. Przeprowadzono także warsztaty dla uczniów ze Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II z New Britain w USA, warsztaty artystyczne dla Zespołu Folklorystycznego Polonia z Francji, a także warsztaty dla studentów polonistyki Uniwersytetu Języków Obcych w Seulu. Zorganizowane zostały: X edycja Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego, Warsztaty Muzyki Dawnej dla zawodowych muzyków z Hiszpanii, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Czech i Niemiec.
  Dyrektor Zbigniew Cierniak jest menadżerem dbającym nie tylko o rozwój siedziby i działalności, ale także o swoich pracowników. Wprowadził w ramach działalności Instytucji Warsztaty Doskonalące dla Instruktorów Tańca i Tancerzy. Warsztaty umożliwiają artystom doskonalenie technik tanecznych, podnoszenia swoich umiejętności a zarazem kwalifikacji. Dodatkowo Zbigniew Cierniak rozpoczął współpracę z ośrodkiem Carolina Medical Center – kliniką ortopedii i medycyny sportowej, w której artyści baletu mieli możliwość skorzystania z wyspecjalizowanych badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, pozwalającej ocenić ich aktualny stan zdrowia. W ramach przeprowadzonych badań tancerze Zespołu „Śląsk” zostali poddani m.in. ocenie wydolności mięśni kończyn dolnych i miednicy w kontekście stabilności i równowagi ciała, badaniom pedometrycznym służącym ocenie stanu stóp podczas ruchu oraz video analizie ruchu ciała. Na podstawie uzyskanych wyników dla każdego z artystów został opracowany indywidualny, prewencyjny program treningowy, który pomóc ma w osiągnięciu lepszej kondycji oraz wydajności organizmu, co bezpośrednio wpłynie na ich pracę na scenie.
  Zbigniew Cierniak to także osoba wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka, dlatego też uczestniczy i aktywnie włącza się w wiele akcji charytatywnych, z których przytoczyć należy koncerty charytatywne: dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie, dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach, dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej podczas Pikniku Rodzinnego „Dzień Małego Wielkiego Bohatera” czy w Monte Carlo podczas obchodów Dnia Polskiego na „Kiermaszu Charytatywnym”. Organizuje koncerty dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim, Strzelcach Opolskich i Lublińcu. Uczestniczy w wydarzeniach dla dzieci: koncercie połączonym z akcją charytatywną Caritas „Tornister pełen uśmiechów” w Szczecinie, dla podopiecznych Hospicjum Cordis w Katowicach, dla chorych dzieci żołnierzy i pracowników administracyjnych Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu. Dodatkowo aktywnie wspiera Akcję „Szlachetnej Paczki” oraz Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chorzowie. Jest obecny podczas finału akcji charytatywnej Programu 1 Polskiego Radia „Choinki Jedynki – Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”. Aktywność charytatywna to także udział między innymi w aukcji charytatywnej na rzecz Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka czy włączenie się w akcję „Na niebiesko”, w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
  Zbigniew Cierniak przez cały okres swojej pracy artystycznej wiele uwagi i zaangażowania poświęcił także działalności w Stowarzyszeniu Związku Artystów Scen Polskich. Był aktywnym członkiem Zarządu Oddziału Śląskiego ZASP, członkiem Zarządu Sekcji Tańca. Za swoje zasługi dwukrotnie został wyróżniony dyplomem uznania.
  Wśród wielu wyróżnień, jakie otrzymał podczas swojej zawodowej kariery, za najważniejsze uważa:
  – Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” – 2003 rok
  – „Dyplom Ministra Kultury z okazji Dnia Artysty Śpiewaka za Upowszechnianie Sztuki Wokalnej” – 2004 rok
  – Brązowy Krzyż Zasługi – 2007 rok
  – „Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury” – 2008 rok
  – Srebrną statuetkę Absolwenta Roku Politechniki Częstochowskiej – za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i kreowanie pozytywnego wizerunku Politechniki Częstochowskiej – 2012 rok
  – Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego – 2012 rok
  – Order Świętego Stanisława – 2012 rok
  – Nagrodę „Żeleźniok Karlika” – 2012 rok
  – Wyróżnienie „Kordelas Leśnika Polskiego” – 2012 rok
  – Srebrny Medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” – 2012 rok
  – ARION – najwyższa nagroda Zarządu Sekcji Teatrów Muzycznych, Opery, Operetki, Baletu i Musicalu Związku Artystów Scen Polskich – za wybitne zasługi w pracy środowiska artystów i całokształt pracy artystycznej – 2013 rok
  – Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury – 2013 rok
  – Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” – 2013 rok
  – Nagroda Honorowa Osobowość Roku - Marka Śląskie – wrzesień 2013 rok
  – Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury polskiej – 2013 rok
  – Złoty Medal im. Jana Kilińskiego – 2014 rok
  – Nagroda Specjalna Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – 2015 rok
  – Nagroda z okazji 250-tej Rocznicy Ustanowienia Orderu św. Stanisława – 2015 rok
  – Nagroda „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa” – 2015 rok
  – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 2016 rok
  Jest członkiem CID UNESCO (2011) oraz Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu (2012).

  Zbigniew Cierniak - Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

  2 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  55639 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  DZ poleca

  Wideo