MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Polski Ład wprowadził zmiany w podatkach. Rozliczy ZUS czy emeryci muszą sami złożyć PIT roczny za 2022 rok?

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Otrzymana z ZUS deklaracja PIT jest podstawą do zapłaty podatku lub zwrotu nadpłaty, która wynika z nadwyżki wpłaconych zaliczek na podatek ponad wartość podatku, która wynika z rocznej deklaracji PIT. Na dopełnienie tego obowiązku podatnik ma czas czas do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. W 2023 roku, ze względu na układ kalendarza termin jest przesunięty na 2 maja 2023 r.
Otrzymana z ZUS deklaracja PIT jest podstawą do zapłaty podatku lub zwrotu nadpłaty, która wynika z nadwyżki wpłaconych zaliczek na podatek ponad wartość podatku, która wynika z rocznej deklaracji PIT. Na dopełnienie tego obowiązku podatnik ma czas czas do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. W 2023 roku, ze względu na układ kalendarza termin jest przesunięty na 2 maja 2023 r. Andrzej Banaś / Polska Press
Polski Ład pozmieniał mocno przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poza wprowadzeniem rekordowo wysokiej kwoty wolnej od podatku - 30 000 zł i obniżeniem od 1 lipca 2022 r. stawki pierwszego progu tabeli podatkowej sporo zmian dotyczy płacenia i poboru zaliczek na podatek, inne też w konsekwencji są formularze rocznego rozliczenia podatku, w tym PIT-37 i PIT-36, które najczęściej dotyczą osób pobierających emeryturę. Do tej pory podatnicy, dla których emerytura była w roku podatkowym jedynym źródłem dochodu korzystali z tego, że roczne rozliczenie podatkowe przygotowywał dla nich - i za nich - ZUS. A jak jest w tym roku z rocznym zeznaniem podatkowym PIT za 2022 rok?

Spis treści

Roczne rozliczenie podatku za 2022 r. Jakie PIT-y dla emerytów przygotuje ZUS w 2023 roku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego(KRUS) oraz inne organy rentowe, w zależności od rodzaju świadczenia oraz okresu jego otrzymywania wystawiają różne formularze, w tym:

 • PIT-40A/PIT-11A – otrzymują przede wszystkim emeryci i renciści lub osoby, które otrzymują zasiłki z ubezpieczenia społecznego np. chorobowego czy macierzyńskiego;
 • PIT-11 – przeznaczony jest dla osób otrzymujących świadczenia po osobie zmarłej.

Na czym polega obowiązek rocznego rozliczenia w podatku dochodowym PIT?

Deklaracja PIT jest podstawą do zapłaty podatku lub zwrotu nadpłaty, która wynika z nadwyżki wpłaconych zaliczek na podatek ponad wartość podatku, która wynika z rocznej deklaracji PIT.

Na dopełnienie tego obowiązku podatnik ma czas czas do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. W 2023 roku, ze względu na układ kalendarza termin jest przesunięty na 2 maja 2023 r.

Gdy emeryt otrzyma PIT-40A: co powinien zrobić?

Roczne obliczenie podatku PIT-40A organ rentowy przesyła do urzędu skarbowego (do końca stycznia) oraz do emeryta/rencisty (do końca lutego).

PIT-40A Jest to roczne rozliczenie przychodu i obliczenie podatku dla osób, które pobierają emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną.

Jeżeli podatnik otrzyma wyłącznie jeden PIT-40A, oznacza to, że podatek jest już całkowicie rozliczony i nie musi zasadniczo nic robić. Deklaracja PIT-40A jest bowiem jednocześnie rocznym rozliczeniem podatkowym.

Jednak takim ostatecznym rozliczeniem podatkowym jest w przypadku, gdy emeryt uzyskał dochody wyłącznie od jednego organu rentowego oraz:

 • nie rozlicza się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • nie korzysta z żadnych ulg i odliczeń podatkowych.

Wtedy nie trzeba już samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37.

Co ma zrobić emeryt gdy z PIT-40A wynika, że ma dopłacić podatek za 2022 rok?

Jeżeli emeryt otrzyma wyłącznie PIT-40A i z niego wynika kwota do zapłaty, to również nie musi nic robić. W takich przypadkach organ rentowy pobierze tę kwotę ze świadczenia za marzec lub kwiecień.

Co ma zrobić emeryt by otrzymać zwrot nadpłaconego podatku?

Zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 45 dni dla zeznań podatkowych złożonych w formie elektronicznej.
Dla zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej termin zwrotu jest dwa razy dłuższy – termin ten wynosi trzy miesiące.

Kiedy mimo otrzymania PIT-40A emeryt musi złożyć dodatkowo PIT-37

Kiedy po otrzymaniu PIT-40A podatnicy składają dodatkowo zeznanie podatkowe PIT-37?

Jeżeli emeryt chce:

 • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;
 • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, na IKZE),

wtedy otrzymany PIT-40A należy potraktować jak informację, która służy do sporządzenia na jej podstawie rozliczenia rocznego PIT-37.

W samodzielnie składanym PIT-37 lub PIT-36 należy wykazać ulgi lub odliczenia podatkowe, a także nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), której chce się przekazać 1,5% swojego podatku.

Oznacza to, że podatnik, który otrzyma od organów rentowych deklarację PIT-40A, może rozliczyć się z urzędem skarbowym samodzielnie.

Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika, dlatego też emeryt sam zadecyduje, czy w praktyce z nich skorzysta.

Jak emeryt przekazuje 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w rocznym rozliczeniu PIT za 2022 rok?

Jeżeli emeryt nie będzie samodzielnie wypełniać PIT-37, korzystając z tego, że PIT-40A przygotowany przez ZUS jest jednocześnie rocznym rozliczeniem podatku za 2022 rok, ale zechce przekazać 1,5% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), może to zrobić również bez składania zeznania podatkowego, w terminie do 2 maja 2023 r.
W takim przypadku wystarczy złożyć wyłącznie oświadczenie PIT-OP i wskazać w części C numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), na rzecz której urząd skarbowy przekaże 1,5% podatku należnego.

PIT-OP Jest to oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeśli w zeznaniu podatkowym składanym za poprzedni rok podatnik wykazał organizację OPP, to nawet jeżeli w tym roku nie złoży oświadczenia PIT-OP, urząd skarbowy przekaże w jego imieniu 1,5% podatku na rzecz OPP wskazanej w rozliczeniu za ubiegły rok (pod warunkiem, że dana organizacja nadal istnieje).

W przypadku, gdy emeryt nie chce przekazać 1,5% swojego podatku, to można wycofać wcześniej wyrażoną zgodę poprzez uzupełnienie części D w oświadczeniu PIT-OP.

Jak rozliczyć PIT po otrzymaniu informacji PIT-11A: kiedy emeryt składa sam PIT-37 a kiedy rozlicza go automatycznie urząd skarbowy

Organ rentowy po przygotowaniu informacji PIT-11A przesyła ją do urzędu skarbowego (do końca stycznia) oraz do emeryta/rencisty (do końca lutego). PIT-11A Jest to informacja o dochodach otrzymanych od organu rentowego – emeryturach, rentach, zaliczkach oraz składkach zdrowotnych płaconych przez organ rentowy do NFZ. Z rozliczenia tego często wynika kwota nadpłaty.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE W STYCZNIU. Kliknij i przeczytaj!

Po otrzymaniu informacji PIT-11A emeryt może nie robić nic – wtedy urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane indywidualne zeznanie PIT-37 (zeznanie takie dostępne będzie w usłudze Twój e-PIT, usługa ta znajduje się w serwisie e-Urząd Skarbowy). Formularz PIT-37 wypełniany jest na podstawie otrzymanej z organów rentowych informacji PIT-11A - lub:

 • dokonać zmian w przygotowanym przez urząd skarbowy formularzu (druk PIT-37) dostępnym w usłudze Twój e-PIT;
 • złożyć samodzielnie zeznanie roczne PIT (druk PIT-37).

W jakich jeszcze przypadkach emeryci samodzielnie składają PIT-37 za 2022 rok, po zmianach w przepisach wprowadzonych przez Polski Ład?

 • rozliczenia wspólnie z małżonkiem;
 • rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko; korzystaniu z ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi
 • termomodernizacyjnej, na IKZE); chęci przekazania 1,5% podatku należnego na rzecz OPP (innej niż wskazanej w ubiegłym
 • roku).

Przypomnijmy: korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika, dlatego też należy samemu zdecydować, czy z nich skorzystać - i dopełniać dodatkowych formalności - czy dla wygody poprzestać na rozliczeniu rocznym PIT przygotowanym przez ZUS.

ZUS już wysyła deklaracje podatkowe za 2022 rok do świadczeniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w 2022 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego.

Co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Przed 1 marca wszyscy, którzy w 2022 r. choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają deklarację podatkową.

PIT-40A dostaną emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub wynik rozliczenia wyniesie zero złotych. Ten PIT ZUS wyśle także do nierezydentów zamieszkałych w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku z tytułu uzyskiwania w Polsce świadczeń emerytalno-rentowych: 10 proc. (Belgia), 15 proc. (Kanada) zgodnie z postanowieniami konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego oraz ci świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia, będą miały dostęp do deklaracji PIT także na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Aby zobaczyć swoją deklarację PIT, trzeba zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę [Świadczeniobiorca] → [Formularze PIT]. PIT dostępny będzie w formie PDF. Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera.

Źródło: zus.pl

od 7 lat
Wideo

Plan na budowę Tarczy Wschód – minister podał szczegóły

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Polski Ład wprowadził zmiany w podatkach. Rozliczy ZUS czy emeryci muszą sami złożyć PIT roczny za 2022 rok? - Strefa Biznesu