Powódź w województwie śląskim RAPORT

Redakcja
Arkadiusz Ławrywianiec
W związku z sytuacją powodziową w woj. śląskim odnotowano w dniach 16-19.05 do godz.6.00. już ponad 5.000 interwencji. Z zagrożonych terenów i posesji ewakuowano 1390 osób - poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dotychczas wprowadzono alarmy przeciwpowodziowe w powiecie: będzińskim, bielskim i m. Bielsko - Biała, cieszyńskim, częstochowskim i m. Częstochowa - gmina Poczesna, Kamienica Polska i miasto Częstochowa rzeka Warta, Kucelinka i Stradomka, m. Gliwice i gliwickim - gminy Pyskowice, Rudziniec, Gierałtowice i m. Gliwice, m. Jastrzębie Zdrój, m. Jaworzno - gmina Jaworzno rzeki Kozi Bród i Łużnik, m. Katowice, m. Mysłowice - rzeka Przemsza, myszkowskim - rzeka Warta i Leśniówka, m. Piekary Śląskie - rzeka Krynica, pszczyńskim - rzeka Wisła , Pszczynka, Potok Goczałkowicki, raciborskim - rzeka Odra i Rudka, m. Siemianowice Śl., m. Sosnowiec - rzeka Przemsza, tarnogórskim - rzeka Mała Panew i Stoła, bieruńsko -lędzińskim i m. Tychy - rzeka Wisła, Gostynia, Mleczna, Pszczynka, Potok Goławiecki, Potok Pszczyński i Potok Ławecki, wodzisławskim - rzeka Odra, Olza, Leśnica, Szotkówka, Piotrówka, Lubomka, m. Zabrze - rzeka Kłodnica, żywieckim - rzeka Soła, Koszarawa i Żylica.
Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzono na terenie powiatu rybnickiego i m. Rybnik

Sytuacja powodziowa w powiatach:

-powiat bielski i Bielsko - Biała
Sytuacja na terenie miasta Bielsko - Biała, gminy Bestwina, Buczkowice, Porąbka i Wilamowice stabilizuje się.

gmina Czechowice-Dziedzice: działania prowadzone w rejonie ulic: Waryńskiego, Uzdrowiskowej, Grabowiec i Astrów. W związku z istniejącym zagrożeniem ewakuowano z tego rejonu około 200 osób i zwierzęta hodowlane. Podczas ewakuacji zostały poszkodowane 3 osoby (dysfunkcja ruchu - 1 osoba, podejrzenie zawału - 1 osoba, złamany obojczyk - 1 osoba). Część osób ewakuowanych udało się do rodzin, wyznaczonych szkół, obiektów OSP. Na terenach zalanych znajdują się osoby które odmówiły ewakuacji i znajdują się we własnych domostwach. Kontynuowano również działania związane z uszczelnianiem wału na rzece Wiśle.

- Bytom
rozlewisko w rejonie ulicy Celnej (około 10 ha.) w pobliżu północnej obwodnicy miasta. Występuje zagrożenie dla pobliskiej Stacji Paliw.

-powiat cieszyński
Gmina Skoczów : sytuacja na terenie gminy nie uległa zmianie. Występują liczne zalania i podtopienia związane z wylaniem rzeki Bładnicy.

Gmina Strumień i Zebrzydowice: sytuacja nie zmieniła się w dalszym ciągu nieprzejezdna jest Droga Krajowa nr 81.

- Częstochowa i powiat częstochowski
miasto Częstochowa: w dalszym ciągu utrzymuje się zagrożenie chłodni, w której zgromadzono około 10 ton amoniaku. W rejonie ulicy Żabiej zagrożony jest Szpital Miejski im. Rydygiera. W dzielnicach Zawodzie, Aniołów, Stradom i Bugaj zalanych zostało wiele ulic.

gmina Poczesna: zalane tereny w rejonie miejscowości: Słowik, Kolonia Borek, Poczesna Korwinów.

-powiat gliwicki i Gliwice
gmina Gierałtowice: w rejonie miejscowości Przyszowice kontynuowana jest obrona wałów przeciwpowodziowych na rzece Kłodnicy przy ul. Makoszowska trwa wypompowywanie wody z terenu zalanego w pobliżu wałów przeciwpowodziowych - zaangażowane zestawy pompowe z Gdańska i Gdyni.

miasto Gliwice: sytuacja nie uległa zmianie, prowadzona jest obrona wałów oraz zabezpieczanie zalewanych obiektów: biblioteka Politechniki Śląskiej, Technopark Gliwice, budynki Politechniki Śląskiej położone przy ul. Konarskiego, Liceum Ogólnokształcące nr 10, Szpital Onkologiczny w Gliwicach. Zagrożony jest most na ul. Wrocławskiej oraz zagrożone zalaniem centrum miasta Gliwice (wzdłuż koryta rzeki Kłodnicy).

- Katowice
Zalane zostały tory kolejowe w rejonie ul. Przodowników. W rejonie ul. Szadka w dalszym ciągu utrzymuje się rozlewisko wodne zagrażające budynkom mieszkalnym.

-powiat kłobucki
gmina Krzepice: m. Starokrzepice - sytuacja nie uległa zmianie, przerwany jest wał przeciwpowodziowy na długości około 20m, co doprowadziło do zalania 15 zabudowań.

gmina Miedźno: m. Władysławów - zabezpieczenie workami wałów przeciwpowodziowych.

-powiat pszczyński
Sytuacja na terenie powiatu nie uległa zmianie, kontynuowane są wcześniej rozpoczęte działania.
gmina Goczałkowice:, m. Goczałkowice - zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych pomiędzy Stawem Rontok i rzeką Wisłą.

gmina Miedźna:, m. Góra - likwidacja rozlewiska przy ul. Kościelnej oraz zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych w rejonie ul. Nad Wisłą. W miejscowości Wola umacniane są wały przeciwpowodziowe na rzece Wiśle.

gmina Pawłowice:, m. Krzyżowice - pompowanie rozlewiska w rejonie ul. Zwycięstwa i Ligonia

gmina Pszczyna:, m. Pszczyna - wzmacnianie w kilkunastu miejscach nabrzeży rzeki Pszczynki.

-powiat raciborski
gmina Kuźnia Raciborska:
1. Podtopione tereny, domostwa /budynki i drogi: Ruda, Turze część północna, Kuźnia Raciborska - częściowo ul. Ogrodowa, Słowackiego, Sienkiewicz, Kwiatowa, Drzymały, Rudy, Rogera, Krótka, Brantolka, Podbiała.
2. Nieprzejezdne drogi: Turze-Ciechowice, Ruda-Budziska, Rudy-Gliwice, droga wojewódzka ul. Kozielska z Kuźni Raciborskiej w kierunku Solarni.
3. Podjęte działania przez służby ratownicze to: ewakuacja bydła, przygotowanie punktu ewakuacji dla mieszkańców, informowanie mieszkańców o stanie zagrożenia poprzez komunikaty radiowe i sprzęt nagłaśniający samochodów.

gmina Krzanowice: podtopione około 200 ha gruntów oraz około 12 budynków (woda tylko w piwnicy), Nieprzejezdna droga Bojanów - Borucin, Zalana droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków w Krzanowicach (przejezdna). Zalana została również ul. Mikołaja w Krzanowicach (przejezdna). W miejscowości Wojnowice doszło do obsunięcia skarpy w rejonie ul. Łąkowej. Na skutek powodzi zniszczony został zabytkowy mur przy kościele św. Barbary w Pietraszynie.

gmina Nędza: Nieprzejezdnych ok. 4 km. wewnętrznych dróg. W sołectwach Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice występują duże rozlewiska wodne, podtopionych zostało 36 gospodarstw domowych - nie występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Most na drodze relacji Nędza - Kuźnia raciborska stabilny i nie wykazuje naruszeń konstrukcyjnych. Zagrożony jest most na ul. Sobieskiego - ze wyglądu na duży napór wody i duże rozlewiska w istniejące w rejonie mostu dochodzi do rozmywania dwustronnych najazdów na most.

gmina Krzyżanowice:- na terenie gminy występują liczne podtopienia (m.in. w rejonie mostu na rzece Odrze przy drodze krajowej DK - 78 oraz w miejscowości Zabełków gdzie zalany został teren na powierzchni ok. 1200 ha). Nieprzejezdna jest droga - DK - 78 na odcinku 200 m w rejonie mostu Zabełków - Olza oraz droga wojewódzka nr 936 Krzyżanowice - Buków. - Ewakuowanych zostało 25 mieszkańców z 13 budynków w rejonie miejscowości Krzyżanowice. Realizowane jest uszczelnianie workami z piaskiem wału przeciwpowodziowego, wypompowywana jest woda w rejonie klapy wałowej, zabezpieczana jest workami z piaskiem ul. Rymera w Zabełkowie (niebezpieczeństwo zalania drogi przez Potok Bełk).

gmina Rudnik: zalana cała miejscowość Lasaki tj. 160 ha., około 60 budynków. Mieszkańców wsi, którzy wyrazili zgodę ewakuowano. Część miejscowości Grzegorzowice tj. około 150 ha została zalana (ok. 40 budynków). Podobna sytuacja występuje w miejscowości Łubowice, gdzie woda zalała około 185 ha, w rejonie tym zagrożonych jest 12 gospodarstw. W miejscowości Brzeźnica zalane zostały pola na powierzchni ok. 50.ha, woda podeszła pod 10 domostw. Nieprzejezdne są drogi: Grzegorzowie-Lasaki-Sławików brak dojazdu do ul. Żabnik, Łąkowej i Odrzańskiej. Służby ratownicze zabezpieczają domostwa przed zalaniem, udzielają pomocy przy ratowaniu dobytku i ewakuacji zwierząt. Przepompowywana jest również woda na potoku brzeźnickim.

W gminach Kornowac oraz Pietrowice Wielkie nie odnotowano istotnych zdarzeń związanych z sytuacją powodziową. W Raciborzu nadal jest nieprzejezdny most na kanale Ulga w kierunku Markowic. W związku z tym objazd w kierunku Gliwic odbywać się będzie ul. Rybnicką, ul. Drzewieckiego (Obora) w kierunku Markowic.

- Ruda Śląska
Sytuacja w mieście nie uległa istotnej zmianie. Kontynuowane są działania w rejonie ulicy Piłsudskiego, Basenowej, Halembskiej, Kokota oraz Radoszowickiej.

- Rybnik i powiat rybnicki
miasto Rybnik: ul. Partyzantów i Mikołowska sytuacja bez zmian podtopionych zostało kilkadziesiąt budynków. Istnieje zagrożenie dla kolejnych budynków mieszkalnych w przypadku przerwania wału.

-powiat tarnogórski
gmina Krupski Młyn: m. Potępa podtopione zostały 4 budynki, doszło również do zalania wielu odcinków dróg. W miejscowości Żyłka zalane zostały 3 budynki i woda uniemożliwiła dojazd do 5 posesji.

-powiat bieruńsko-lędziński i Tychy
gmina Tychy: sytuacja bez zmian w dalszym ciągu zamknięta ulica Nad Jeziorem, trwa również zabezpieczanie budynków mieszkalnych.

gmina Bieruń: m. Bijasowice - przerwany wał na rzece Gostynia, przeprowadzono ewakuację z zalanych obiektów. W miejscowości Czarnuchowice odnotowano wysoki poziom wody w Wiśle i Potoku Goławieckim. Istnieje realne zagrożenie przerwania wałów i ewakuacji mieszkańców.

gmina Lędziny:, m. Lędziny w dalszym ciągu zamknięty jest pas jezdni Drogi Krajowej nr 1 na odcinku Lędziny - Tychy. Na jezdni powstała wyrwa o powierzchni 10 m2.

-powiat wodzisławski
Na terenie powiatu kontynuowane są wcześniejsze działania. Zabezpieczane są zagrożone obiekty przy pomocy worków z piaskiem oraz przenośnych wałów przeciwpowodziowych napełnianych wodą.

gmina Lubomia: w rejonie Godowa i Gorzyc doszło do wystąpienie wody z koryta Odry. Do godziny 00.12 dnia 19.05.2010r. z miejscowości Buków ewakuowano siłami gminy 4 osoby (w tym 3 dzieci), ponadto 4 rodziny samodzielnie opuściły miejscowość. Ilość pozostałych osób nie jest znana, jednak zgodnie z informacją z UG Lubomia większość mieszkańców Bukowa pozostała w swoich domach.

gmina Gorzyce: Polder Buków - zabezpieczenie i umacnianie kamieniem z urobku oraz workami piasku przeciekających wałów przeciwpowodziowych. Usypany został dodatkowy wał zabezpieczający.

-Zabrze
Działania realizowane na terenie miasta ukierunkowane są na podwyższeniu obwałowania rzeki Kłodnicy oraz jego uszczelnieniu. Zamknięty został most dla ruchu pieszego i kołowego, trwa wypompowywanie wody z zalanej drogi dojazdowej do chronionych obwałowań.

-powiat żywiecki
Sytuacja na terenie powiatu nie uległa zmianie. Trwają działania w gminie Świnna, Jeleśnia i Radziechowy - Wieprz.

oprac: RP, źródło: KW PSP

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie