Przetarg AMW. Wojsko wyprzedaje demobil. 19.03.2021 r. Kosiarki, wiertarki, tokarki, szlifierki i piły spalinowe w ofercie

Redakcja
Kosiarka traktor CRAFTSMAN LT1000Ilość:1NR fabryczny:917277560Rok produkcji:1998Cena:2300
Kosiarka traktor CRAFTSMAN LT1000Ilość:1NR fabryczny:917277560Rok produkcji:1998Cena:2300 AMW
Udostępnij:
Agencja Mienia Wojskowego kolejny raz sprzedaje sprzęt z demobilu. W piątek, 19 marca, przetarg organizuje oddział AMW w Warszawie. W ofercie znalazły się samochody dostawcze i osobowe, a także sporo sprzętu w postaci tokarek, wiertarek i szlifierek czy pił spalinowych.

Agencja Mienia Wojskowego kolejny raz sprzedaje sprzęt z demobilu. W piątek, 19 marca, przetarg organizuje oddział AMW w Warszawie. W ofercie znalazły się samochody dostawcze i osobowe, a także sporo sprzętu w postaci tokarek, wiertarek i szlifierek czy pił spalinowych.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA OFERT Z PRZETARGU AMW WRAZ Z CENAMI

Przetarg AMW. Wojsko wyprzedaje demobil. 19.03.2021

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie ul. Chełmżyńska 9.

  COMPONENT {"params":{"title":"Nie przeocz","is_photo":"1","ids":[21370417,21342487]},"component":"selected"}

 2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 15, 16.03.2021 r. w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach:
  • poz. 1 JW nr 3964 Warszawa • poz. 2 26 WOG GZ Zegrze • poz. 3 WCKiK Warszawa • poz. 4÷17 2 RBLog RWT Nowy Dwór Mazowiecki • poz. 18 26 WOG SOI Zegrze • poz. 19÷22 SZI Warszawa 23÷26 OR MON Pruszków • poz. 27÷33 26 WOG SPS Nowy Dwór Mazowiecki • poz. 34 OZGSt Warszawa.

  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.

  UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
  Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

 3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 28.05.2021 r.

 4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 3, 19, 20, 28, 29, 31÷33 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 30 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa nr konta 17 1130 1017 0000 0060 0720 0022, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

 6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

 7. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

  • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
  • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).
 8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

 9. Do przetargu na poz. 34 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów.
  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 10. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, w terminie do dnia 19.03.2021 r. do godziny 11:00.

 11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

  • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
  • nazwę i adres organizatora przetargu;
  • dopisek: „Przetarg nr 02/OW-DG/2021 – nie otwierać przed 19.03.2021 r. do godziny 12:00”.
 12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

  • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
  • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
  • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
  • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

  COMPONENT {"params":{"title":"Zobacz koniecznie","is_photo":"1","ids":[21342959,21318373]},"component":"selected"}

 13. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Warszawie od dnia 05.03.2021 r. do dnia 18.03.2021 r., w godz. 8:00÷15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00÷11:00, pok. nr 004 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

 14. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

 15. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

 16. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 17. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

 18. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

 19. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

 20. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 21. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

 22. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

 23. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

 24. Szczegółowe informacje: e-mail: e-mail: [email protected], [email protected] faks 22/326 10 01 oraz tel. 22/314 98 38, 22/314 99 27, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷15:00

Musisz to wiedzieć

Bądź na bieżąco i obserwuj

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Mikołajów i Odessa bramą do Morza Czarnego

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie