Ranking Szkół Wyższych 2021 Perspektywy. Na Śląsku najlepsze uczelnie to Politechnika Ślaska, Uniwersytet Śląski i SUM

Olga Krzyżyk
Olga Krzyżyk
Ranking Uczelni Akademickich 2021. Oto uczelnie ze ŚląskaZobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE arc
Ranking Szkół Wyższych 2021 Perspektywy. Która uczelnia w woj. śląskim jest najlepsza? We wtorek, 22 czerwca, opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Najlepszą uczelnią akademicką w Polsce został Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Warszawski. Na trzecim miejscu znajduje się Politechnika Warszawska. Na którym miejscu są uczelnie ze Śląska? Sprawdźcie!

Ranking szkół wyższych w Polsce 2021

Znamy najnowszy szkół wyższych w Polsce. Opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Uniwersytet Jagielloński jest najlepszą uczelnią akademicką w Polsce, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Warszawski, na trzecim miejscu znajduje się Politechnika Warszawska, na czwartym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Ranking Uczelni Akademickich obejmuje prawie 100 szkół wyższych (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 22.

Sprawdź najlepsze szkoły wyższe w woj. śląskim
Prezentujemy je w galerii zdjęciowej

- Ranking Szkół Wyższych Perspektyw od początku, czyli od 2000 roku, adresowany był do kandydatów na studia, którym chcemy pomóc – poprzez dostarczenie właściwych informacji we właściwym momencie – w optymalnym wyborze uczelni i kierunku studiów. W niepewnych czasach ta wiedza jest dla nich jeszcze bardziej wartościowa. Młodzi ludzie, w dużej części odcięci od zwykłych źródeł informacji, zmęczeni nauką zdalną, chcą wreszcie poczuć smak studiowania na przyszłościowym kierunku – na swojej „uczelni marzeń” - tak o rankingu pisze Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Akademia WSB w Dąbr...

- Rok akademicki 2020/2021 – trudny, trwający w cieniu pandemii, z pewnością przejdzie do historii jako jedno z największych wyzwań dla uczelni. Cieszymy się niezmiernie, że przedstawicieli najlepszych polskich szkół wyższych możemy zaprosić na pierwszą od wielu miesięcy galę ogłoszenia wyników rankingu zorganizowaną „w realu” - dodaje Waldemar Siwiński.

Oto najlepsze uczelnie w Polsce. TOP 10 uczelni akademickich.

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2021:

 • 1 Uniwersytet Jagielloński 100 pkt.
 • 2 Uniwersytet Warszawski 99,2 pkt.
 • 3 Politechnika Warszawska 83,5 pkt.
 • 4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 80,3 pkt.
 • 5 Akademia Górniczo-Hutnicza 8,1 pkt.
 • 6= Politechnika Wrocławska 72,2 pkt.
 • 6= Politechnika Gdańska 71,9 pkt.
 • 8= Politechnika Łódzka 70,5 pkt.
 • 8= Gdański Uniwersytet Medyczny 70,4 pkt.
 • 10 Warszawski Uniwersytet Medyczny 69,1 pkt.

Ranking Uczelni Akademickich obejmie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględniono uczelnie, które miały minimum dwa roczniki absolwentów.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to właściwie cztery rankingi, które wzajemnie się uzupełniają:

 • Ranking Uczelni Akademickich obejmujący wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju, posiadające co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • Ranking Uczelni Niepublicznych obejmujący uczelnie kształcące na poziomie co najmniej magisterskim;
 • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych.
 • Ranking Kierunków Studiów, obejmujący w tym roku aż 71 głównych kierunków lub grup kierunków.

Uczelnie ze Śląska w Rankingu Uczelni Akademickich 2021

W pierwszej 10. Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2021 nie znalazła się żadna śląska uczelnia. Najwyższej sklasyfikowana jest Politechnika Śląska, która zajęła 13. miejsce ex aequo z trzema innymi uczelniami (Uniwersytetem Wrocławskim, Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie i Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie).

Politechnika Śląska ponownie została najwyżej uplasowaną szkołą wyższą w województwie śląskim. W stosunku do zeszłego roku podwyższyła także o dwa miejsca swoją pozycję, zajmując 13. miejsce w skali kraju. Ponadto na podium rankingu znalazły się także wybrane kierunki studiów, na których kształcą się studenci Politechniki Śląskiej.

Mocna pozycja Politechniki Śląskiej wynika przede wszystkim ze wskaźników związanych z prestiżem mierzonym liczbą wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej, potencjałem naukowym, liczbą i jakością publikacji naukowych, a także ze wzrostem umiędzynarodowienia – zwiększyła się zarówno liczba studentów oraz kadry z zagranicy, jak i publikacji naukowych przygotowywanych we współautorstwie z przedstawicielami zagranicznych ośrodków naukowych.

- Wzmacnianie pozycji w rankingach ogólnopolskich i międzynarodowych jest jednym z efektów realizacji strategii rozwoju Politechniki Śląskiej oraz prestiżowego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Stała i wieloaspektowa współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, innowacyjne badania naukowe, prowadzone z przemysłem studia dualne, doktoraty wdrożeniowe, aktywność międzynarodowa, pozwalają Politechnice Śląskiej kreować ofertę dydaktyczną i realizować nowoczesne kształcenie, zgodne z potrzebami płynącymi z przemysłu i gospodarki - mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

- Uczelnia proponuje młodym ludziom, którzy są na początku budowania swojej kariery zawodowej zarówno nowoczesne podejście do kształcenia, jak i przemyślaną ofertę kierunków, których studiowanie ma stanowić podstawę tego rozwoju. Wysokie pozycje w renomowanych rankingach są współcześnie jednymi z ważniejszych czynników, które bierze się pod uwagę przy wyborze studiów - dodaje rektor Politechniki Śląskiej.

Uniwersytet Śląski uplasował się na 29. miejscu, a Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na 31. miejscu.
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej zajęła 35 miejsce w rankingu. Które miejsca zajęły inne uczelnie akademickie ze Śląska? Sprawdźcie w naszej galerii.

- Analizujemy wiele rankingów, również zestawienia zagraniczne w których Uniwersytet Śląski znajduje się w gronie kilku/kilkunastu polskich uczelni ujętych w danych rankingach. W rankingu Perspektyw cieszy nas oczywiście awans w stosunku do ubiegłego roku i fakt, że jesteśmy wśród pierwszej dziesiątki uniwersytetów w kraju. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na naszą wysoką pozycję w kategorii potencjał naukowy. Dziś również ukazał się ranking najlepszych wydziałów prawa w Polsce przygotowany przez Gazetę Prawną. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znalazł się na 6. pozycji w kategorii uczelnie publiczne. To duży awans WPiA UŚ w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem – aż o cztery miejsca - mówi Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego.

Ranking uczelni ze Śląska

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021. Oto tegoroczni zwycięzcy:

Przygotowany został także ranking 71 głównych kierunków lub grup kierunków. Dzięki temu maturzyści mogą sprawdzić, gdzie najlepiej studiować dany kierunek. Oto tegoroczni zwycięzcy. Zobaczcie.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce bezapelacyjnie na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 23. Za nim jest Politechnika Warszawska (17 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński (15 kierunków).

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 71 kierunków (doszedł kierunek o bezpieczeństwie). Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją, jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajdują się aż 1553 nazwy, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Administracja
Uniwersytet Jagielloński

Analityka medyczna
Uniwersytet Jagielloński

Archeologia
Uniwersytet Warszawski

Architektura
Politechnika Warszawska

Architektura krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Astronomia
Uniwersytet Warszawski

Automatyka i robotyka
Politechnika Warszawska

Biologia (ex aequo)
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski

Biotechnologia (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Biotechnologia (mgr) (ex aequo)
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński

Budownictwo
Politechnika Wrocławska

Chemia
Uniwersytet Jagielloński

Dietetyka
Uniwersytet Jagielloński

Dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski

Ekonomia
Uniwersytet Warszawski

Elektronika i telekomunikacja
Politechnika Warszawska

Elektrotechnika
Politechnika Warszawska

Energetyka
Politechnika Warszawska

Farmacja
Uniwersytet Jagielloński

Filologia angielska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Filologia polska
Uniwersytet Warszawski

Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Filozofia
Uniwersytet Jagielloński

Finanse i rachunkowość
Szkoła Główna Handlowa

Fizjoterapia
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Fizyka
Uniwersytet Warszawski

Fizyka techniczna
Akademia Górniczo-Hutnicza

Geodezja i kartografia
Politechnika Warszawska

Geografia (ex aequo)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Warszawski

Geologia
Uniwersytet Warszawski

Gospodarka przestrzenna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Górnictwo i geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza

Historia
Uniwersytet Warszawski

Informatyka (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Informatyka (mgr)
Uniwersytet Warszawski

Inżynieria biomedyczna
Politechnika Warszawska

Inżynieria chemiczna (ex aequo)
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska

Inżynieria materiałowa
Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska
Politechnika Warszawska

Nie przeocz

Kierunek lekarski
Uniwersytet Jagielloński

Kierunek lekarsko-dentystyczny
Uniwersytet Jagielloński

Kierunki o bezpieczeństwie
Uniwersytet Warszawski

Kierunki o żywieniu i żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Kosmetologia
Uniwersytet Jagielloński

Kulturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

Logistyka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Lotnictwo i kosmonautyka
Politechnika Warszawska

Matematyka
Uniwersytet Warszawski

Mechanika i budowa maszyn
Politechnika Warszawska

Mechatronika
Akademia Górniczo-Hutnicza

Ochrona środowiska (ex aequo)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Warszawski

Pedagogika
Uniwersytet Warszawski

Pedagogika specjalna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Pielęgniarstwo
Uniwersytet Jagielloński

Politologia
Uniwersytet Warszawski

Położnictwo
Uniwersytet Jagielloński

Prawo (ex aequo)
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński

Psychologia
Uniwersytet Warszawski

Socjologia
Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski

Technologia chemiczna
Politechnika Warszawska

Zobacz koniecznie

Teologia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Transport
Politechnika Warszawska

Turystyka i rekreacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Weterynaria
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wychowanie fizyczne
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zarządzanie (ex aequo)
Akademia Leona Koźmińskiego
Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Politechnika Warszawska

Zdrowie publiczne
Uniwersytet Jagielloński

Zootechnika
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Metodologia rankingu

Metodologia Rankingu Uczelni Akademickich 2021. Co brano pod uwagę? Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów. Ranking jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Prestiż 12%
Ocena przez kadrę akademicką
Uznanie międzynarodowe

Absolwenci na rynku pracy 12%
Ekonomiczne losy absolwentów

Innowacyjność 8%
Patenty i prawa ochronne w Polsce
Patenty i prawa ochronne za granicą

Potencjał naukowy 15%
Ocena parametryczna
Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach
Uprawnienia habilitacyjne
Uprawnienia doktorskie

Efektywność naukowa 28%
Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania
Rozwój kadry własnej
Nadane stopnie naukowe
Publikacje
Cytowanie
FWCI (Field-Weighted Citation Impact)
FWVI (Field-Weighted View Impact)
Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles)

Warunki kształcenia 10%
Dostępność kadr wysokokwalifikowanych
Akredytacje

Umiędzynarodowienie 15%
Programy studiów w językach obcych
Studiujący w językach obcych
Studenci cudzoziemcy
ICI (Collaboration Impact)
Nauczyciele akademiccy z zagranicy
Wymiana studencka (wyjazdy)
Wymiana studencka (przyjazdy)
Wielokulturowość środowiska studenckiego

Musisz to wiedzieć

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie