18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Regionalna lista płac cz. 4. Zarobki od 6,6 tysiąca brutto do najwyższych

Reporterzy DZZaktualizowano 
Regionalna lista płac - raport reporterów "Dziennika Zachodniego". Dziś część czwarta i ostatnia: przykładowe zarobki od 6,6 tysiąca brutto do najwyższych. Zobacz, na jakich stanowiskach zarabia się najwięcej w województwie Śląskim

Płace od 6 600 złotych miesięcznie brutto. "Na rękę" otrzymuje się o około 30 procent mniej, po potrąceniu podatku oraz obowiązkowych składek

W 2012 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 3522 złote (842 euro). Najniższe to 1600 złotych brutto

ZOBACZ KONIECZNIE, ILE ZARABIAJĄ:
REGIONALNA LISTA PŁAC W WOJ. ŚLĄSKIM

6600 zł
dyrektor MOSiR Myszków

6645 zł
asesor w częstochowskiej prokuraturze

6700 zł
właściciel wydawnictwa, własna działalność (Ruda Śląska)

6723 zł
dyrektor Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

6784 zł
dyrektor Muzeum w Rybniku

6790 zł
komendant policji w Rybniku. Ma stopień inspektora. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4190 zł, dodatek za stopień ok. 1100 zł, dodatek służbowy 1500 zł. Pracuje od 29 lat

6800 zł
dyrektor urzędu pracy w Świętochłowicach

6830 zł
dyrektor miejskiego żłobka w Rudzie Śląskiej, rok na stanowisku

6900 zł
lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny ogólnej w Rudzie Śląskiej
6960 zł
dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury. Na stanowisku od 2001 roku

6979 zł
dyrektor lublinieckiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa

7000 zł
średnia pensja piłkarza klubu GKS Katowice

7000 zł
pediatra z Częstochowy z 15-letnim stażem (2 tys. zł praktyka prywatna)

7000 zł
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie

7000 zł
stomatolog w Dąbrowie Górniczej (własny gabinet)

7100 zł
prezes MTBS Myszków

7158 zł
dyrektor Zespołu Szkół w Częstochowie

7300 zł
miejski konserwator zabytków w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej, z pięcioletnim stażem na stanowisku

7343 zł
komendant Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju
7360 zł
dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy MOPS w Rudzie Śląskiej, dwa lata na stanowisku

7370 zł
średni zarobek w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (za 10 miesięcy 2013 roku)

7379 zł
naczelnik jednego z wydziałów Urzędu Miasta w Rybniku

7414 zł
komendant Straży Miejskiej w Rybniku

7490 zł
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowie Górniczej

7495 zł
dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie

7497 zł
wiceburmistrz Lublińca

7500 zł
dyrektor LO w Katowicach

7500 zł
dizajner w hurtowni sprzedającej materiały budowlane w Tychach

7500 zł
prezes ZWiK w Myszkowie
7600 zł
lekarz w Świętochłowicach (z dyżurami medycznymi i pracą w porze nocnej i dni świąteczne)

7650 zł
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

7667 zł
urzędnik, zastępca dyrektora wydziału w Urzędzie Marszałkowskim

7706 zł
dyrektor RCK w Raciborzu. Pracuje od lutego 2008 roku

7782 zł
komendant Straży Miejskiej w Świętochłowicach

7824 zł
naczelnik Wydziału Architektury w UM w Jastrzębiu-Zdroju

7856 zł
skarbnik UM Lubliniec

7890 zł
dyrektor Pszczyńskiego Centrum Kultury

8000 zł
profesor na Akademii Jana Długosza w Częstochowie z 25-letnim stażem

8091 zł
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

8100 zł
dyrektor teatru w Bielsku-Białej
8100 zł
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Rudzie Śląskiej

8200 zł
ordynator oddziału szpitala w Świętochłowicach (bez pełnienia dyżurów medycznych), 15 lat stażu

8250 zł
rzeczoznawca w Cieszynie

8300 zł
komendant Straży Miejskiej w Katowicach

8300 zł
prokurator w prokuraturze rejonowej po 5 latach pracy

8344 zł
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju

8400 zł
zastępca dyrektora Muzeum Śląskiego

8414 zł
wójt Goleszowa (powiat cieszyński)

8440 zł
skarbnik powiatu bielskiego

8440 zł
wicestarosta pszczyński
8841 zł
komendant Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

8500 zł
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Katowicach

8500 zł
dyrektor SP ZOZ w Myszkowie

8505 zł
lekarz rodzinny w przychodni w Chorzowie

8680 zł
sekretarz UM Lubliniec

8730 zł
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku

8766 zł
komendant KPP w Lublińcu

8800 zł
dyrektor Szpitala Miejskiego w Katowicach-Murckach

8820 zł
dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury. W tym wynagrodzenie zasadnicze: 6 000 zł; dodatek funkcyjny: 2 820 zł

8842 zł
sekretarz miasta w Raciborzu

8896 zł
wójt Istebnej (powiat cieszyński)

8900 zł
dyrektor naczelny Teatru Nowego w Zabrzu
** 8900 zł **
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

9000 zł
dziekan wydziału uczelni wyższej w Cieszynie

9000 zł
komendant miejski policji w Zabrzu

9000 zł
lekarz ginekolog, starszy asystent, praca w przychodni oraz Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej i gabinet lekarski, 35 lat doświadczenia

9000 zł
elektromonter na kopalni (Ruda Śląska), kilkanaście lat doświadczenia

9000 zł
prokurator w prokuraturze rejonowej po 15 latach pracy

9000 zł
naczelny lokalnej gazety (Ruda Śląska), dwa lata na stanowisku, przedtem kilka lat pracy w telewizji

9036 zł
szef Centrum Zarządzania Kryzysowego w UM w Dąbrowie Górniczej

9050 zł
sekretarz miasta w Bytomiu

9500 zł
dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach

9684 zł
dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
9700 zł
pełniąca obowiązki dyrektora Filharmonii Śląskiej

9703 zł
zarabia powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Dąbrowie Górniczej

9886 zł
dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

9442 zł
zarabia skarbnik miasta w Raciborzu

9500 zł
sekretarz w Urzędzie Miasta w Myszkowie

9500 zł
dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

9600 zł
średnia miesięczna pensja dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie

9688 zł
zarabia prezes Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ze stażem 10 lat pracy

9700 zł
prokurator w prokuraturze okręgowej po 5 latach pracy

9799 zł
wójt gminy Boronów (powiat lubliniecki)
9833 zł
zarabia dyrektor Stadionu Śląskiego

10 000 zł
zarabia młody żużlowiec startujący we Włókniarzu Częstochowa (junior). Część otrzymanych środków przeznaczona jest na utrzymanie teamu

10 000 zł
zarabia sędzia w sądzie rejonowym (pensja średnia sędziego)

10 000 zł
zarabia dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach

10 040 zł
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, 17 lat na tym stanowisku, przedtem kilkanaście lat pracy w Ministerstwie Pracy

10 220 zł
dyrektor szpitala specjalistycznego w Chorzowie

10 507 zł
wójt gminy Ciasna (powiat lubliniecki)

10 510 zł
sekretarz Urzędu Miasta w Rybniku

10 580 zł
wiceprezydent Raciborza

11 000 zł
dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu

11 000 zł
średnia pensja dyrektora Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

11 000 zł
zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej

11 000 zł
dyrektor artystyczny Filharmonii Śląskiej
11 000 zł
marszałek woj. śląskiego

11 123 zł
dyrektor pogotowia w Cieszynie

11 150 zł
skarbnik miasta w Rybniku. Swoją funkcję pełni od 1990 r.

11 600 zł
prokurator w prokuraturze apelacyjnej po 15 latach pracy

11 859 zł
prezes spółki miejskiej TBS Daszek w Jastrzębiu-Zdroju

12 000 zł
dyrektor Centrum Kultury Katowice

12 000 zł
prezydent Katowic (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek specjalny oraz za wieloletnią pracę)

12 000 zł
sędzia w sądzie okręgowym (średnio)

12 000 zł
dyrektor wydziału turystyki i sportu w Urzędzie Marszałkowskim

12 200 zł
prezydent Rudy Śląskiej, trzy lata na stanowisku, przedtem kilkanaście lat pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
12 300 zł
dyrektor MOSiR w Zabrzu

12 341 zł
doradca prezydenta w Jastrzębiu-Zdroju

12 365 zł
prezydent Raciborza, sprawuje urząd od listopada 2006 roku. W kwocie zawiera się wynagrodzenie zasadnicze - 6000 zł, dodatek funkcyjny - 2100 zł, dodatek specjalny - 3065 zł, dodatek stażowy 1200 zł

12 400 zł
dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"

12 426 zł
prezydent Częstochowy

12 427 zł
burmistrz Lublińca

12 600 zł
to miesięczna pensja jednego z wicemarszałków województwa śląskiego

12 700 zł
prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, dwuletnia praca na stanowisku, przedtem przez kilka lat praca w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej

13 345 zł
zarabia miesięcznie burmistrz Żywca
13 418 zł
tyle zarabia zastępca burmistrza Żywca

13 500 zł
dyrektor szpitala w Bytomiu

13 536 zł
prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Żywcu

14 000 zł
zarabia miesięcznie prezes MPGK w Świętochłowicach

14 000 zł
burmistrz Żarek w powiecie myszkowskim

14 000 zł
średni zarobek sędziego w sądzie apelacyjnym

14 107 zł
prezes spółdzielni mieszkaniowej w Chorzowie

14 500 zł
wójt gminy Niegowa w powiecie myszkowskim

14 325 zł
prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

14 569 zł
główna księgowa w MTBS w Tarnowskich Górach
15 000 zł
prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu

15 300 zł
prezydent miasta Zabrze

15 456 zł
prezes Oczyszczalni Ścieków "WARTA" SA w Częstochowie

15 833 zł
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie

15 840 zł
prezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach

16 000 zł
prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, ortopeda z ponad 20-letnim doświadczeniem, dwa lata na stanowisku prezesa

16 366 zł
prezes miejskiej spółki Beskid w Żywcu

17 439 zł
prezes Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

18 327 zł
burmistrz Woźnik

18 790 zł
zarabia miesięcznie prezes Parku Śląskiego (oprócz tego prezes zarobił w 2012 roku ponad 35 tys. jako radny, niecałe 5 tys. jako członek zgromadzenia KZK GOP oraz ponad 35 tys. na umowę-zlecenie )

19 000 zł
ginekolog z Częstochowy (z tego 12 tysięcy z praktyki prywatnej )

19 338 zł
prezes Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu
20 000 zł
prawnik w prywatnej kancelarii po 18 latach pracy

24 000 zł
dyrektor/prezes zarządu ZBM-TBS w Zabrzu

24 730 zł
szef biura regionalnego woj. śląskiego w Brukseli

25 000 zł
do 45 tys. zarabiają dyrektorzy kopalń wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej

30 000 zł

  • 3 tys. premii za każdy zdobyty punkt trener w ekstraklasowej drużynie piłkarskiej na Śląsku

32 000 zł
piłkarz Górnika Zabrze, Prejuce Nakoulma

40 000 zł
siatkarz, lider drużyny grającej w PlusLidze (Częstochowa). Pensja z reguły nie jest wypłacana co miesiąc, a w kilku turach obejmujących kilka miesięcy

80 000 zł
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej

83 000 zł
najdroższy siatkarz Jastrzębskiego Węgla (ok. 1 mln zł na sezon)

166 000 zł
(2 miliony rocznie) - czołowy żużlowiec startujący w Ekstralidze (Częstochowa) część to suma gwarantowana w kontrakcie (ok. 30-40 procent), pozostała kwota to wynagrodzenie za zdobywane punkty


*Regionalna lista płac. Sprawdź, ile zarabiają [ZAROBKI OD 100 ZŁ DO 1 MLN ZŁ]
*Kuchenne Rewolucje w Tychach: Dom Bawarski Tychy Magdy Gessler [ZDJĘCIA + WIDEO]
*Najpiękniejsze polskie kolędy [POSŁUCHAJ i WYBIERZ]
*Najlepsze prezenty na święta Bożego Narodzenia [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Codziennie rano najświeższe informacje z woj. śląskiego prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera

polecane: 60 Sekund Biznesu: Niemcy najważniejszym partnerem handlowym.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3