Rejestr pedofili i gwałcicieli PAŹDZIERNIK 2019 ZDJĘCIA i NAZWISKA Rządowy rejestr przestępców seksualnych skazanych sądownie AKTUALIZACJA

REDZaktualizowano 
Rejestr pedofilów i gwałcicieli. Przestępcy seksualni z województwa śląskiego ujawnieni. Zobaczcie zdjęcia i poznajcie nazwiska Rejestr pedofilów i gwałcicieli Wrzesień 2019
Rejestr przestępców seksualnych prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2019 Poniżej znajdziecie aktualną bazę danych na październik 2019. Rejestr pedofilów i gwałcicieli jest przygotowany na podstawie wyroków sądowych z nowymi nazwiskami przestępców. Wkrótce będzie poszerzony, gdy zakończą się trwające akurat procesy. Sprawdźcie nazwiska i zdjęcia przestępców seksualnych, jacy zostali w nim umieszczeni na podstawie decyzji ministra sprawiedliwości. Rejestr pedofili i gwałcicieli jest aktualizowany na bieżąco. Nazwiskak się zmieniają z wielu powodów: niektórzy skazani zmarli, więc wycofano ich dane, inni mają nowe, aktualne zdjęcia twarzy. Najgroźniejsi gwałciciele i pedofile znaleźli się w rejestrze, który został podzielony na dwie części - niejawną i jawną. Dane statystyczne pokazują, że wiosną liczba gwałtów jest wyższa niż w innych miesiącach. To okres wzmożonej aktywności gwałcicieli. Wykaz przestępców seksualnych wraz ze zdjęciami, adresami zamieszkania i konkretnymi przestępstwami, których się dopuścili, jest jawny. Każdy z nas może sprawdzić swojego sąsiada.

Rządowy Rejestr pedofili i gwałcicieli

ZOBACZCIE ZDJĘCIA PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH

Gdzie mieszkają gwałciciele i pedofile? Możesz sprawdzić ich nazwiska, adres zamieszkania i artykuł kodeksu karnego, z którego zostali skazani. Rejestr jest aktualizowany na bieżąco. OSTATNIA AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2019 Dane do rejestru przestępców zbierane są już okrągły rok.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uważa, że wpis danych pedofila do rejestru ma chronić obywateli przed sprawcami najcięższych przestępstw seksualnych i konsekwentnie występuje przeciwko negatywnemu odbiorowi rejestru, a także postanowieniom sądów.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w sierpniu. Minister sprawiedliwości w kasacji do Sądu Najwyższego chce zmiany orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 czerwca 2018 r. Sąd ten zmienił postanowienie SO i nie umieścił w rejestrze danych skazanego na 8,5 roku więzienia za gwałt na dziecku poniżej 15 lat. Zmiana orzeczenia pierwszej instancji i odstąpienie od wpisu do rejestru nastąpiły w wyniku zażalenia złożonego przez obrońcę skazanego.

Dlaczego rejestr jest uaktualniany? Do rejestru stale dopisywani są kolejni przestępcy seksualni. Inni są wykreślani z uwagi na postanowienia sądów lub zgon. Tak stało się w marcu 2018 r. oraz w kwietniu 2019 r. po śmierci pedofilów w Sosnowcu i w Chorzowie. Kilkunastu przestępców ma nowe, zaktualizowane zdjęcia twarzy.

KLIKNIJ PONIŻEJ I CZYTAJ: NAZWISKA, ZDJĘCIA, ZA CO SKAZANY

Rejestr pedofili i gwałcicieli z woj. śląskiego KLIKNIJ TUTAJ I SPRAWDŹ NAZWISKA I ZDJĘCIA

W maju 2019 r. pojawiły się kontrowersje dotyczące Rejestru i tego, kto umieszcza w nim dane przestępców seksualnych, i kto decyduje, kogo tam nie umieszczać. Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że "o tym, kto zostanie umieszczony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, nazwanym przez media rejestrem pedofilów, decyduje tylko i wyłącznie niezależny i niezawisły sąd, który opiera się na przepisach ustawy, która w sposób jasny i szczegółowy wymienia wszystkie kryteria umieszczenia skazanego w rejestrze. Żadnego wpływu, nawet pośredniego, na umieszczenie lub nieumieszczenie skazanego w rejestrze nie mają ani politycy, ani prokuratorzy, ani urzędnicy, z Ministrem Sprawiedliwości włącznie. Nie ma też znaczenia zawód skazanego. Stwierdzenie „Gazety Wyborczej”, jakoby „minister sprawiedliwości zagwarantował sobie prawo decydowania, kogo umieści, a kogo nie umieści” w rejestrze pedofilów jest więc oczywistą informacją nieprawdziwą, którą redaktor Ewa Siedlecka mogła w prosty i szybki sposób zweryfikować".

Zobaczcie koniecznie

Ministerstwo Sprawiedliwości w kolejnych słowach oświadczenia przypomina, że "umieszczenie w Rejestrze, zarówno w części jawnej, jak i niejawnej, zależy tylko i wyłącznie od kwalifikacji czynu sprawcy dokonanej przez sąd i zawartej w wyroku. Rejestr funkcjonuje w sposób automatyczny – trafiają tam skazani na podstawie wyroków sądów, konkretnych artykułów i paragrafów Kodeksu karnego, zgodnie ze ściśle określonymi przepisami ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, na mocy której wprowadzony został Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym".

Rejestr przestępców seksualnych od 1 stycznia 2018 jest dostępny online w internecie. Od roku na specjalnej stronie internetowej możemy sprawdzić dane osobowe, adres zamieszkania przestępców seksualnych. Rejestr przestępców seksualnych dotyczy m.in. pedofilów czy gwałcicieli. Teraz każdy może sprawdzić w rejestrze przestępców seksualnych czy np. kandydat do pracy w przedszkolu, nie był skazany za molestowanie dzieci. Dane są publiczne.

PEDOFIL Z KATOWIC ZŁAPANY

Poniżej sprawdźcie, kto popełnił przestępstwo na tle seksualnym w Waszym mieście w woj. śląskim.

Przestępcy seksualni z województwa śląskiego są ujawnieni. W części ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Sprawdziliśmy, jacy przestępcy seksualni z województwa śląskiego (m.in. pedofile i gwałciciele) znaleźli się w publicznym rejestrze przestępców seksualnych. Taki rejestr jest dostępny w internecie. Na specjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości możemy sprawdzić dane osobowe, adres zamieszkania przestępców seksualnych.

Zobaczcie koniecznie

 1. Rejestr pedofilów i gwałcicieli KATOWICE
 2. Rejestr pedofilów i gwałcicieli CHORZÓW
 3. Rejestr pedofilów i gwałcicieli BYTOM
 4. Rejestr pedofilów i gwałcicieli ZABRZE
 5. Rejestr pedofilów i gwałcicieli GLIWICE
 6. Rejestr pedofilów i gwałcicieli SOSNOWIEC
 7. Rejestr pedofilów i gwałcicieli RUDA ŚLĄSKA
 8. Rejestr pedofilów i gwałcicieli MIKOŁÓW
 9. Rejestr pedofilów i gwałcicieli MYSŁOWICE
 10. Rejestr pedofilów i gwałcicieli TYCHY
 11. Rejestr pedofilów i gwałcicieli BIERUŃ
 12. Rejestr pedofilów i gwałcicieli CIESZYN
 13. Rejestr pedofilów i gwałcicieli BIELSKO-BIAŁA
 14. Rejestr pedofilów i gwałcicieli PYSKOWICE
 15. Rejestr pedofilów i gwałcicieli ŻYWIEC

REJESTR PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Zobacz twarze na slajdach w galerii zdjęciowej

REJESTR PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH: Gdzie mieszka pedofil, gwałciciel, zwyrodnialec?
W założeniu rejestr przestępców seksualnych ma zapobiegać tego typu przestępstwom. Podobne bazy danych pedofilów czy gwałcicieli działają już m.in. w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, Francji i Kanadzie. Bowiem skazani za przestępstwa seksualne po opuszczeniu więziennych murów często znowu dopuszczają się podobnych przestępstw.

Rejestr przestępców seksualnych DWIE CZĘŚCI

Pierwsza część rejestru przestępców seksualnych
Jest dostępna tylko dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji, które zajmują się opieką nad dziećmi. Chodzi m.in. o to, aby osoby z przeszłością karną za przestępstwa seksualne mogły być weryfikowane już na etapie np. rekrutacji do pracy. Chodzi o nabory na wychowawców kolonii, wycieczek czy zajęć dla dzieci. Jeśli osoba odpowiedzialna za rekrutację przyjmie do pracy kogoś skazanego za przestępstwa seksualne, będą ją czekać konsekwencje karne w postaci ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Rejestr pedofili i gwałcicieli PAŹDZIERNIK 2019 ZDJĘCIA i NA...

Druga część rejestru przestępców seksualnych
Ta będzie ogólnodostępna w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdują się na niej dane najbardziej groźnych sprawców, którzy odsiedzieli wyrok, ale istnieje ryzyko, że znowu dopuszczą się przestępstwa na tle seksualnych. Chodzi o skazanych pedofilów czy gwałcicieli.

Kto trafił do ogólnodostępnej części rejestru przestępców seksualnych?
W Rejestrze publicznym są zamieszczane przede wszystkim dane osób prawomocnie skazanych za przestępstwa seksualne m.in. pedofile i gwałciciele. Zwłaszcza sprawców gwałtów ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałciciele, których ofiary nie miały więcej niż 15 lat. Szacuje się, że dotyczy to około 800 przestępców seksualnych. Do rejestru trafili też recydywiści oraz osoby parające się sutenerstwem dzieci i działające na ich szkodę.

Sprawcy wpisani do rejestru przestępców seksualnych publicznego będą mieli jednak prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie ich danych z Rejestru publicznego.

Rejestr przestępców seksualnych: Jakie dane są dostępne
W Rejestrze publicznym znajdziemy między innymi takie dane jak:

 • nazwisko, w tym także przybrane,
 • imiona,
 • nazwisko rodowe,
 • płeć,
 • data i miejsce urodzenia,
 • państwo urodzenia,
 • obywatelstwo lub obywatelstwa.

A także miejsce odbywania kary, miejsce popełnienia przestępstwa oraz jakiego czynu dopuścił się skazany oraz jego zdjęcie.

Rejestru przestępców seksualnych JAK KORZYSTAĆ

Rejestr publiczny jest w całości jawny i bezpłatnie dostępny w internecie. Można z niego korzystać bez konieczności rejestrowania się na stronie i logowania. Strona umożliwi wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowości.

Przewidziana została również możliwość sprawdzenia, czy ktoś widnieje w Rejestrze z dostępem ograniczonym przez każdą indywidualną osobę (w tym skazanego). Warunkiem jest zarejestrowanie się na stronie i dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W trybie tym można sprawdzić tylko i wyłącznie samego siebie.

Kontrola skazanych i mapa przestępczości
Skazani, których dane trafiły bądź trafią do Rejestru, będą musieli informować policję o faktycznym adresie swego pobytu oraz o każdej zmianie tego adresu (ponad trzy dni). Jeśli tego nie zrobią, grozi im areszt, ograniczenie wolności lub grzywna. Wszystkie komisariaty zostaną wyposażone w aplikację, dzięki której informacja o aktualnym miejscu pobytu sprawcy natychmiast trafi do Rejestru.

Ponadto policja będzie prowadzić na bieżąco uaktualnianą mapę przestępczości na tle seksualnym. Mapa, dostępna dla każdego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, wskazywać będzie miejscach szczególnego zagrożenia tego typu przestępczością.

Nie przegapcie

polecane: Komentarze ze sztabów wyborczych po ogłoszeniu wyników sondażowych

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 212

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

A Sadowski to co - święta krowa, swój przemysłu rozrywkowego

G
Gość

Księży tu nie ma.Dlaczego?

M
Marinek

A Paszkiewicz z Hurka gdzie ? Wszyscy wiedzą że to pedofill

G
Gość
27 lipca, 23:48, Adam:

jak widać bez atakowania kościoła wielu już żyć nie potrafi a podobno diabła nie ma a jednak nienawidzą ks i sami nie wiedzą dlaczego?

3 października, 17:06, Gość:

Lecz się popaprańcu zdewociały

Jaki biedny ten twój kościół gdy on atakował i mordował przez 2 tyś lat to było w porządku ale jak widać ten twój bozia już stary i nie daje rady nawet swym przedstawicielom krzywdzącym dzieci

G
Gość
27 lipca, 23:48, Adam:

jak widać bez atakowania kościoła wielu już żyć nie potrafi a podobno diabła nie ma a jednak nienawidzą ks i sami nie wiedzą dlaczego?

Lecz się popaprańcu zdewociały

Ł
Ł
27 września, 13:28, Aw:

A gdzie jest znany ksiadz?

Na ambonie a gdzie ma być

j
jacek8854
28 września, 17:52, Czechowiczanin:

Piedolone szmaty otworzyc i rozpalic w piecach oswiecimskich zadne zaklady i odebranie wolnosci zajebac

tylko że pedofilia jest taka sama jak homo z tym się rodzisz i tyle

C
Czechowiczanin

Piedolone szmaty otworzyc i rozpalic w piecach oswiecimskich zadne zaklady i odebranie wolnosci zajebac

A
Aw

A gdzie jest znany ksiadz?

G
Gość

Wyglądają zbyt żywo. To powinny być zdjęcia, po wykonanej egzekucji. Tak wymiar sprawiedliwości powinien raportować obywatelom... Patrz narodzie, tego zwyrodnialca już zlikwidowaliśmy.

Ż
Żenada

TEN WPIS TO KŁAMSTWO! GDYZ NIEMA TAM NAZWIS KSIĘŻY!! ORAZ LUDZI ZWIĄZANYCH Z KOŚCIOŁEM KTÓRZY DOPUSILI SIE TAK OCHYDBYCH PRZESTĘPSTW!! JAK JA MAM DAC SWOJE DZIECKO POD OPIEKĘ KOGOŚ TAKIEGO, A MOZE TO PEDOFIL!!! PRZECIEZ JEST ICH TAK WIELU TAM...

k
kicha
11 września, 16:20, Niedlapisu:

Jak zwykle nie ujęto księży, którzy są sprawcami wielu czynów omawianych w powyższym artykule

Księży tam być nie może bo to śą obywatele państwa Vatykan.

j
jaa
8 września, 8:17, Gość:

A gdzie są pedofile w czarnych kieckach. Oczywiście są chronienieni przez pisopolicje i ziobrowska pseudo prokuraturę.

9 września, 13:27, Tom:

Tego typu komentarze pokazują tylko jak łatwo ludźmi manipulować. Wystarczy film i bezustanne powtarzanie kłamstw a coś z tego zostanie w bezmyślnej głowie.

Cóż, dlaczego księży tam brak? Bo w tej grupie społecznej jest ich najmniej! Każdy inteligentny człowiek może to zweryfikować i sam zobaczy że więcej ich jest wśród np. nauczycieli.

Islamscy fanatycy mordują niewinnych (chociaż, prawdę mówiąc, w dzisiejszych czasach nie ma niewinnych - są winni mniej lub bardziej 😀) w imię Allah... A czarna zaraza pseudokatolicka gwałci dzieci w imię Boga...

s
sylviee

Co znaczy podział na dwie części : niejawną i jawną? Tych wszystkich skur....i powinno się wystawić na widok publiczny! Niech każdy ma możliwość zobaczyć zakazaną mordę! A w szczególności osadzeni wcześniej - będą mogli zorganizować gnojom atrakcje podczas odsiadki i zrobić im z d..y jesień średniowiecza... Powinni dostać wynagrodzenie za uprzyjemnienie nowym przybyszom pobytu w "ośrodku wypoczynkowym"...

T
Tyg
8 września, 8:17, Gość:

A gdzie są pedofile w czarnych kieckach. Oczywiście są chronienieni przez pisopolicje i ziobrowska pseudo prokuraturę.

9 września, 13:27, Tom:

Tego typu komentarze pokazują tylko jak łatwo ludźmi manipulować. Wystarczy film i bezustanne powtarzanie kłamstw a coś z tego zostanie w bezmyślnej głowie.

Cóż, dlaczego księży tam brak? Bo w tej grupie społecznej jest ich najmniej! Każdy inteligentny człowiek może to zweryfikować i sam zobaczy że więcej ich jest wśród np. nauczycieli.

Widać kto ogląda tvp. Bzdury jakich mało

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3