Dobiegł końca czas na składanie wniosków o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw” 2018. Można dostać 60 tys. zł bezzwrotnej premii.

We wtorek 17 lipca skończy się trwający od 18 czerwca tegoroczny nabór dla rolników, którzy chcą poddać swoje gospodarstwa restrukturyzacji. "Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. kwoty pomocy", wyjaśnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do wzięcia jest 60 tys. zł. O taką premię o w naborze 2018 do ARiMR trafiło 6739 wniosków na restrukturyzację

W tym roku uproszczono nieco reguły. Wystarczy by rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wystarczy też, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Bez zmian została wymagana powierzchnia gospodarstwa minimum 1 ha oraz wielkość ekonomiczna gospodarstw – mniejsza niż 10 tys. euro. Rolnik musi przygotować biznesplan i zrealizować go. Wnioski będą ocenione punktowo i to liczba punktów zdecyduje o kolejności przysługiwania wsparcia.

W lipcu Agencja przyjmuje też wnioski w ramach innych działań

Trwa nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych, do 15 lipca wpłynęło 25 wniosków. Nabór kończy się 27 lipca 2018 r.

O premie dla młodych rolników można starać się do 30 lipca. Do połowy miesiąca wpłynęło 308 wniosków. Wsparcie można dostać również na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów – dotychczas Agencja dostała 155 wniosków, nabór kończy się 31 lipca.