Roraty 2015: Pytania i odpowiedzi WSZYSTKIE z Małego Gościa Niedzielnego PYTANIA i ODPOWIEDZI

Jolanta Pierończyk
Roraty w parafii Św. Antoniego Padewskiego w Siemianowicach Śląskich
Roraty w parafii Św. Antoniego Padewskiego w Siemianowicach Śląskich Lucyna Nenow / Dziennik Zachodni
Jakie były pytania i odpowiedzi roratnie? TUTAJ znajdziesz wszystkie prawidłowe pytania i prawidłowe odpowiedzi RORATY 2015 AKTUALIZACJA 23 GRUDNIA Roraty 2015 trwają nadal. Tegoroczne hasło brzmi: "Drzewo życia. Chrzest źródłem miłosierdzia". Przez cały Adwent w kościołach trwają roraty odprawiane rano lub wieczorem. Przez cały ten czas tradycyjnie trwać będzie quiz roratni. OTO WSZYSTKIE PYTANIA I ODPOWIEDZI RORATNIE Uaktualniamy każdego dnia od pierwszego do ostatniego dnia rorat.

KLIKNIJ I PRZEJDŹ
PYTANIA RORATNIE + ODPOWIEDZI RORATNIE Z MAŁEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO 2016

Roraty 2015 z "Małym Gościem Niedzielnym" zakonczone. Codziennie na dzieci czekała porcja pytań. Za dobre odpowiedzi są oczywiście nagrody. Pytania pierwszej części rorat będą dotyczyć chrztu Polski i początków chrześcijaństwa w Polsce, w drugiej pojawią się pytania o miłosierdziu. Zobacz także kolejne pytania i odpowiedzi ze wszystkich dni rorat.

Poniedziałek, 30 listopada

 • 1. Jakie są trzy chrześcijańskie pozdrowienia?
 • "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus"
 • "Szczęść Boże"
 • i rzadziej stosowane:
 • "Pokój i dobro"
 • "Króluj nam, Chryste"
 • 2.Kiedy odbył się chrzest Polski? Kto był wtedy władcą państwa?
 • W 966 r. Władcą Polan był Mieszko I i to on przyjął chrześcijaństwo.

Wtorek, 1 grudnia
Jak na imię miała żona Mieszka I?
Dobrawa zwana Dąbrówką.

Środa, 2 grudnia
Jaka była pierwsza stolica Polski?
Gniezno.

Czwartek, 3 grudnia

 • 1. Jak nazywali się włoscy męczennicy, którzy zginęli razem z trzema Polakami?
 • Benedykt i Jan.
 • 2. Jak nazywali się pozostali męczennicy?
 • Izaak, Mateusz i Krystyn.
 • 3.Jak nazywa się dzieło, w którym Brunon z Kwerfurtu opisał życie świętych męczenników?
 • "Żywot Pięciu Braci Męczenników".

CO TO JEST ADWENT I JAKIE SĄ PYTANIA RORATNIE?

Piątek, 4 grudnia

 • 1. Gdzie i w jakiej rodzinie urodził się św. Jacek?
 • W Kamieniu Śląskim, w rodzinie szlacheckiej Odrowążów.
 • 2. Jak nazywają się zakonnicy, których do Polski sprowadził św. Jacek?
 • Dominikanie.
 • 3. Gdzie św. Jacek przyjmował habit?
 • W Rzymie, z rąk św. Dominika.

Sobota, 5 grudnia

 • 1. Z jakiego kraju pochodziła królowa Jadwiga?
 • Z Węgier.
 • 2. Dlaczego Jadwiga zgodziła się na ślub z Jagiełłą?
 • By Litwini przyjęli chrzest. Zrobiła to dla dobra Polski, Litwy i Kościoła.
 • 3. Gdzie znajduje się krzyż, przed którym Jadwiga często się modliła?
 • Na Wawelu.

ZOBACZ KONIECZNIE
Pytania i odpowiedzi RORATY 2015 Tydzień 7-13 grudnia

Tydzień 7-13 grudniaPiątek, 11 grudnia1. Kto kazał Faustynie namalować obraz Jezusa Miłosiernego?Sam Jezus.2. Jakie słowa widnieją na dole tego obrazu.Jezu, ufam Tobie.3. Gdzie znajduje się pierwszy, oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego i kto go namalował?Pierwszy, oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego znajduje się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Namalował go Eugeniusz Kazimirowski.CO TO JEST ADWENT I JAKIE SĄ PYTANIA RORATNIE?[cs][/cs]

Roraty 2015: Pytania i odpowiedzi z Małego Gościa Niedzielne...

Roraty 2015 Tydzień 14-20 grudniaPoniedziałek, 14 grudnia[*]1. O której godzinie powinno się odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego?[*]O piętnastej.[*]2. Kto nauczył siostrę Faustynę tej modlitwy?[*]Pan Jezus.[*]3. Co Pan Jezus obiecał tym, którzy choć raz odmówią koronkę?[*]Obiecał udzielić im szczególnych łask.CO TO JEST ADWENT I JAKIE SĄ PYTANIA RORATNIE?[cs]<iframe src="http://get.x-link.pl/4e435a9c-851d-222c-3ab9-a7983a631aaa,cfb06038-93de-7cc1-5043-b6f7a516e664,embed.html" width="100%" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe>[/cs]

Roraty 2015: PYTANIA i ODPOWIEDZI roratnie Tydzień 14-20 gru...

Poniedziałek, 21 grudnia[*]1. Do jakiego zakonu należał bł. Czesław?[*]Do zakonu dominikanów.[*]2. W jaki sposób bł. Czesław obronił Wrocław przed Tatarami?[*]Tradycja głosi, że po gorliwej modlitwie Czesława na niebie pojawiła się ognista kula lub słup ognia czy też zorza (różne są przekazy na ten temat), która przestraszyła wojska nieprzyjaciela. Niektóre źródła podają jakoby Mongołowie mieli uciec na sam widok ognistej kuli, inne - że kula ich rozgromiła[*]3. Z jakimi świętymi był zaprzyjaźniony bł. Czesław?[*]Ze św. Jackiem i św. Dominikiem.CO TO JEST ADWENT I JAKIE SĄ PYTANIA RORATNIE?[cs][/cs]

Roraty 2015: Prawidłowe PYTANIA i ODPOWIEDZI Tydzień 21-23 g...

ZOBACZ KOLEJNE PYTANIA I ODPOWIEDZI RORATNIE NA NASTĘPNEJ STRONIE

Poniedziałek, 7 grudnia

 • 1. Kiedy kardynał Wojtyła został papieżem?
 • 16 października 1978 r.
 • 2. Jakie słowa są wypisane w herbie papieskim?
 • Totus Tuus.
 • 3. Do ilu krajów pielgrzymował Jan Paweł II?
 • Do 130. Odwiedził ok.900 miejscowości.

Wtorek, 8 grudnia**
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Środa, 9 grudnia

 • 1. Jak miała na imię siostra Faustyna Kowalska, nim wstąpiła do klasztoru?
 • Helena.
 • 2. Kiedy ukazał się Faustynie Pan Jezus i zapytał: "Jak długo jeszcze mam na ciebie czekać?"
 • W Parku Weneckim w Łodzi podczas zabawy, gdy miała 19 lat.
 • 3. jak długo będzie trwać Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia?
 • Do 20 listopada 2016, do uroczystości Chrystusa Króla.

Czwartek, 10 grudnia

 • 1. Jak nazywał się spowiednik siostry Faustyny?
 • Ks. Michał Sopoćko.
 • 2. Co Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie o ks. Sopoćce?
 • Oto mój wierny sługa, on ci pomoże spełnić moją wolę na ziemi.
 • 3. Jak nazywa się zeszyt, w którym siostra Faustyna spisywała swoje rozmowy z Panem Jezusem?
 • Dzienniczek siostry Faustyny.

CO TO JEST ADWENT I JAKIE SĄ PYTANIA RORATNIE?

Piątek, 11 grudnia

 • 1. Kto kazał Faustynie namalować obraz Jezusa Miłosiernego?
 • Sam Jezus.
 • 2. Jakie słowa widnieją na dole tego obrazu.
 • Jezu, ufam Tobie.
 • 3. Gdzie znajduje się pierwszy, oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego i kto go namalował?
 • Pierwszy, oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego znajduje się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Namalował go Eugeniusz Kazimirowski.

Sobota, 12 grudnia

 • 1.Gdzie w Polsce znajduje się sanktuarium Miłosierdzia Bożego?
 • W Krakowie - Łagiewnikach
 • 2. Jakie światowe wydarzenie odbędzie się w Krakowie w lipcu przyszłego roku?
 • Światowe Dni Młodzieży
 • 3. W jakich dniach odbywać się będą Światowe Dni Młodzieży?
 • 26 - 31 lipca 2016 r.

ZOBACZ KOLEJNE PYTANIA I ODPOWIEDZI RORATNIE NA NASTĘPNEJ STRONIE
Poniedziałek, 14 grudnia

 • 1. O której godzinie powinno się odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego?
 • O piętnastej.
 • 2. Kto nauczył siostrę Faustynę tej modlitwy?
 • Pan Jezus.
 • 3. Co Pan Jezus obiecał tym, którzy choć raz odmówią koronkę?
 • Obiecał udzielić im szczególnych łask.

Wtorek, 15 grudnia

 • 1. Kiedy obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia?
 • W pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
 • 2. Jak inaczej nazywa się niedziela Miłosierdzia?
 • Niedziela Biała.
 • 3. Kto i kiedy ogłosił to święto dla całego Kościoła?
 • Papież Jan Paweł II.
 • 4. Co Pan Jezus obiecał tym, którzy będą świętować Jego miłosierdzie?
 • Pan Jezus powiedział: "W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar."

Środa, 16 grudnia

 • 1. Kto, kiedy i gdzie ogłosił, że siostra Faustyna jest świętą?
 • Papież Jan Paweł II podczas mszy w dniu 30 kwietnia 2000 r.
 • 2. W jakich dwóch miastach jednocześnie odbywało się uroczyste ogłoszenie siostry Faustyny świętą Kościoła?
 • W Krakowie i Rzymie.
 • 3. Co Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie o Polsce?
 • "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje."
 • 4. W którym roku Jan Paweł II odwiedził Łagiewniki?
 • W 2002 r.

Czwartek, 17 grudnia

 • 1. Na jakie dwie grupy Kościół podzielił uczynki miłosierdzia?
 • Na uczynki względem duszy i względem ciała.
 • 2. Kim z zawodu był brat Albert i jakie nosił wtedy nazwisko?
 • Malarzem. Nazywał się Adam Hilary Bernard Chmielowski .

CO TO JEST ADWENT I JAKIE SĄ PYTANIA RORATNIE?

Piątek, 18 grudnia

 • 1. Komu z narażeniem życia służył św. Szymon z Lipnicy?
 • Św. Szymon otaczał opieką chorych na cholerę. O. Szymon gorliwie opiekował się chorymi i udzielał sakramentów. Wkrótce sam zachorował.
 • 2. Który uczynek miłosierdzia wypełniał szczególnie św. Szymon z Lipnicy?
 • Chorych nawiedzać.
 • 3. Kto miał wpływ na to, że św. Szymon z Lipnicy został zakonnikiem u Bernardynów?
 • Św. Jan Kapistran.

Sobota, 19 grudnia

 • 1. Kto utworzył pierwszą ochronkę dla dzieci?
 • Bł. Edmund Bojanowski.
 • 2. Jakim dzieciom pomagał Bojanowski?
 • Biednym, zaniedbanym.
 • 3. Jakie zgromadzenie powstało z dziewcząt pomagających bł. Edmundowi?
 • Sióstr Służebniczek Maryi.
 • 4. Ile tych dziewcząt zgłosiło się na początku?
 • Trzy.

ZOBACZ KOLEJNE PYTANIA I ODPOWIEDZI RORATNIE NA NASTĘPNEJ STRONIE
Poniedziałek, 21 grudnia

 • 1. Do jakiego zakonu należał bł. Czesław?
 • Do zakonu dominikanów.
 • 2. W jaki sposób bł. Czesław obronił Wrocław przed Tatarami?
 • Tradycja głosi, że po gorliwej modlitwie Czesława na niebie pojawiła się ognista kula lub słup ognia czy też zorza (różne są przekazy na ten temat), która przestraszyła wojska nieprzyjaciela. Niektóre źródła podają jakoby Mongołowie mieli uciec na sam widok ognistej kuli, inne - że kula ich rozgromiła
 • 3. Z jakimi świętymi był zaprzyjaźniony bł. Czesław?
 • Ze św. Jackiem i św. Dominikiem.

Wtorek, 22 grudnia

 • 1. Co zrobiła mama bł. ks. Popiełuszki, gdy zabito jej syna?
 • Przebaczyła mordercom. Powiedziała: Przebaczam mordercom. Najbardziej bym chciała, żeby mordercy się nawrócili.
 • 2. Dlaczego pani Marianna Popiełuszko i św. Faustyna potrafiły przebaczyć krzywdy i urazy?
 • Pomogła im w tym silna wiara.
 • 3. Ile razy Pan Jezus kazał nam przebaczać?
 • Za każdym razem. Świadczy o tym rozmowa z Piotrem: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Wyrażenie hebrajskie "siedemdziesiąt siedem" oznacza nieskończoność.

Środa, 23 grudnia

 • 1. W kim przyszedł Pan Bóg do pobożnego mężczyzny
 • W głodnym chłopcu, w bezdomnym człowieku, w wędrowcu
 • 2. Jakiego uczynku miłosierdzia nie umiał wypełnić ten mężczyzna?
 • Podróżnych w dom przyjąć

CO TO JEST ADWENT I JAKIE SĄ PYTANIA RORATNIE?

Odliczanie do Bożego Narodzenia rozpoczęte. Najlepiej wiedzą to dzieci i dorośli, którzy uczestniczą w roratach, bo tam codziennie figurka Dzieciątka Jezus opuszczana jest o jeden stopień niżej. Hasłem tegorocznych rorat jest „Drzewo życia. Chrzest źródłem miłosierdzia”.

- Przez pół rorat będziemy mówić o sakramencie chrztu, od którego wszystko się zaczyna, w kontekście chrztu Polski (trwają bowiem przygotowania do obchodów 1050. rocznicy tego wydarzenia). Drugą połowę rorat poświęcimy miłosierdziu, ponieważ 8 grudnia rozpoczynamy Rok Miłosierdzia - mówi ks. prałat Józef Szklorz, dziekan dekanatu Tychy Nowe.

Adwentowy quiz w tym roku będzie dotyczył z jednej strony początków chrześcijaństwa, z drugiej - miłosierdzia, a więc m.in. siostry Faustyny, czy św. Jana Pawła II. Roraty to nieodłączny element adwentowych przygotowań do Bożego Narodzenia.

- Adwent ma w ogóle podwójne znaczenie. Z jednej strony jest to czas oczekiwania na Boże Narodzenie, z drugiej chodzi o Adwent życia, czyli nasze permanentne oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa w dniu ostatecznym - tłumaczy ks. prałat Józef Szklorz.

Ksiądz podkreśla, że Adwent to czas radosnego oczekiwania, ale jednak nie jest to czas hucznych zabaw.

- Bo nigdy nie można się jednocześnie i przygotowywać do czegoś, i bawić - mówi. - Żeby uroczystość miała odpowiednią oprawę, trzeba się odpowiednio skupić na przygotowaniach. Robimy więc porządki, zakupy, planujemy całą organizację tych świąt. Warto też pomyśleć o przygotowaniu wewnętrznym. Im staranniej jakiekolwiek przygotowania przeprowadzimy, tym piękniejsze jest świętowanie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 60

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

k
kosta
Witam co kościół to inne zadania zadają
g
gdzie?!
no gdzie?!
M
Martyna
Jest taki chłoptaś w kościele i nazywa się Damian Chrobry ciągle wygrywa a ja choć nigdy ksiądz mnie nie wybrał nadal czekam patrząc na to jak on wygrywa podejrzane!!!!
M
Mora
Nie mogę się rozczytać
s
sjhsahs
dawefgaegrgfFeDFqe gatrqertgav
O
Oliwia łopata
to jest zajebiste i cool
x
xxx
Ogrzewalnie na krakowskim kazimierzu na ul.Skawińska.
n
nmk
tggg
n
nic
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
m
minia
Zna ktoś odpowiedź na trzecie pytanie z dzisiejszego ( 17 grudnia) obrazka???
o
olispr
dlaczego w 17 grudnia nie ma odpowiedzi na trzecie pytanie
K
Kasia Malin
Dlaczego nie ma na 17-go grudnia trzeciego ??????
A poza tym fajne ale nie fajne fajne bo wygrała tylko jeden raz.
Słabo mi to wychodzi z tym wygrywaniem !!
Zawsze nie udaje się gdy wybiera wikary!!
Podejrzaneeeee!!!!
11325
vnnbvcmsmnx
h
hmhjkhhjjj
ncncnmvjnkvjmmj
b
być
zadane inne pytania:
czy nadal będą molestować dzieci
czy nadal będą okradać Polskę
do kiedy będziemy płacić na tych darmozjadów podatki
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie